Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2508(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0022/2008

Συζήτηση :

PV 17/01/2008 - 11.2
CRE 17/01/2008 - 11.2

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2008 - 12.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0022

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 55k
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και ο βιασμός ως έγκλημα πολέμου
P6_TA(2008)0022B6-0022, 0030, 0035, 0037, 0043 και 0044/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τον βιασμό ως έγκλημα πολέμου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για τις καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 22ας Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ιδίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας και τον αντίκτυπό της στην περιοχή,

–   έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης για τη σύσταση Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που εγκρίθηκε το 1998, και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8, στα οποία ο βιασμός, η σεξουαλική δουλεία, ο εξαναγκασμός σε πορνεία, η εξαναγκαστική εγκυμοσύνη και η εξαναγκαστική στείρωση, ή κάθε άλλη μορφή σεξουαλικής βίας, ορίζονται ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου και εξισώνονται με μορφή βασανιστηρίου και σοβαρό έγκλημα πολέμου, ανεξαρτήτως του κατά πόσον οι πράξεις αυτές αποτελούν συστηματική πρακτική ή τελέστηκαν κατά τη διάρκεια διεθνών ή εσωτερικών συγκρούσεων,

–   έχοντας υπόψη την 24η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την Αποστολή της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUC ), στις 14 Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό της 27ης Ιουλίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το δημοσίευμα της οργάνωσης Human Rights Watch με τίτλο "Αναζωπύρωση της κρίσης στο Βόρειο Κιβού", τον Οκτώβριο 2007,

–   έχοντας υπόψη το δημοσίευμα της οργάνωσης Human Rights Watch με τίτλο "Σε αναζήτηση δικαιοσύνης - δίωξη της σεξουαλικής βίας στον πόλεμο του Κονγκό", τον Μάρτιο 2005,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για το 2007,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο ανθρωπιστικής δράσης 2008 για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που υποστηρίζεται από τα ΗΕ, της 11ης Δεκεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την έκδοση της Υπηρεσίας Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των ΗΕ με τίτλο "Ανθρωπιστικά Νέα και Ανάλυση" της 13ης Δεκεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος και η αναταραχή στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό κατέληξε σε άσκηση πράξεων σεξουαλικής βίας σε βάρος των γυναικών σε μια ευρέως διαδεδομένη και ανησυχητική κλίμακα, που διαπράττονται από ένοπλες ομάδες στασιαστών, καθώς και από τον κυβερνητικό στρατό και τις αστυνομικές δυνάμεις,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό δέχονται συστηματική επίθεση άνευ προηγουμένου και, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των ΗΕ, η σεξουαλική βία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι η χειρότερη στον κόσμο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιασμοί διαπράττονται επίσης και σε καταυλισμούς εκτοπισμένων ατόμων, στους οποίους πολλοί άμαχοι έχουν αναζητήσει καταφύγιο από τις συγκρούσεις που οδήγησαν, μόνο εντός του 2007, περισσότερα από 400 000 άτομα να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και τα χωριά τους,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι αγριότητες που διαπράττονται σε βάρος γυναικών αφορούν κυρίως βιασμούς, ομαδικούς βιασμούς, σεξουαλική δουλεία και δολοφονίες και έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες συμπεριλαμβανομένης και της φυσικής και ψυχολογικής εκμηδένισης των γυναικών,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σχέδιο ανθρωπιστικής δράσης 2008 για την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εντός του 2007 κατεγράφησαν 32 353 βιασμοί, που το πιθανότερο είναι ότι ο αριθμός αυτός αποτελεί μικρό μόνο τμήμα του πραγματικού αριθμού,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ επισημαίνει την ευθύνη όλων των κρατών για τον τερματισμό της ατιμωρησίας και τη δίωξη των υπευθύνων για τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με σεξουαλική ή άλλης μορφής βία σε βάρος γυναικών και κοριτσιών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιασμός φαίνεται να χρησιμοποιείται ως μέσο εξευτελισμού των γυναικών ενώπιον των οικογενειών και των κοινοτήτων τους και, συνεπώς καταστρέφουν την ακεραιότητα, το ηθικό και τη συνοχή των κοινοτήτων αυτών,

Η.   θορυβημένο από το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θύματα βιασμού αντιμετωπίζουν μια ευρέως διαδεδομένη κοινωνική διάκριση και απόρριψη από πλευράς των οικογενειών και των κοινοτήτων τους, ενώ οι δράστες χαίρουν ατιμωρησίας, πράγμα που συνιστά επιπλέον λόγο για τον οποίον μικρό μόνο τμήμα των περιστατικών βιασμού κοινοποιούνται από τα θύματα,

Θ.   βαθύτατα θορυβημένο από τις ανεπαρκείς προσπάθειες για τη διενέργεια εμπεριστατωμένης διερεύνησης τέτοιου είδους εγκλημάτων, την απουσία μέτρων προστασίας των μαρτύρων, των θυμάτων και των οικογενειών των θυμάτων, την έλλειψη ενημέρωσης όσον αφορά υποθέσεις, καθώς και την έλλειψη κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των θυμάτων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη τη νέα νομοθεσία περί σεξουαλικής βίας, που ενέκρινε το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό το 2006, η οποία στοχεύει στην επιτάχυνση της δίωξης των υποθέσεων βιασμού και την επιβολή αυστηρότερων ποινών, και η οποία μέχρι στιγμής δεν απέφερε σημαντικά αποτελέσματα,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρουάντα και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό υπέγραψαν, στις 10 Δεκεμβρίου 2007 στο Ναϊρόμπι, κοινή δήλωση για συνολική διευθέτηση του ζητήματος της παρουσίας ενόπλων ομάδων στο Κίβου, οι οποίες ευθύνονται για την άσκηση σεξουαλικής βίας και για άλλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πολυετείς ένοπλες συγκρούσεις είχαν ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα τη δημιουργία τεσσάρων εκατομμυρίων άμεσων ή έμμεσων θυμάτων και προξένησαν την εκτόπιση τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ατόμων, τα περισσότερα από τα οποία είναι γυναίκες και παιδιά, καθώς και την καταστροφή των κοινωνικοοικονομικών υποδομών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό,

1.   καταδικάζει έντονα τη χρήση του βιασμού ως όπλου πολέμου και υπενθυμίζει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία επί τέτοιου είδους πράξεων, όπως δικαιοδοσία έχει και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό·

2.   απευθύνει ειδικότερα έκκληση ώστε οι δράστες εγκλημάτων σεξουαλικής βίας σε βάρος γυναικών να καταγγέλλονται, να διώκονται και να τιμωρούνται σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές ποινικό δίκαιο·

3.   καλεί την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να δώσει τέλος στην ατιμωρησία και να εφαρμόσει το νέο νόμο που ενέκρινε το κοινοβούλιο και ο οποίος θέτει εκτός νόμου τη σεξουαλική βία και προβλέπει αυστηρότερες ποινές για τους δράστες·

4.   καλεί τη διεθνή κοινότητα να λάβει όλα τα αναγκαία δυνατά μέτρα προκειμένου να στηρίξει τις αρμόδιες εθνικές αρχές να διερευνήσουν τέτοιου είδους πράξεις και να προσαγάγουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης·

5.   καλεί την ΕΕ να χορηγήσει σημαντικά κονδύλια για την παροχή ιατρικής, νομικής και κοινωνικής στήριξης στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και να δώσει δύναμη στις γυναίκες και τα κορίτσια να αποτρέψουν περαιτέρω σεξουαλική κακοποίηση·

6.   καλεί όλες τις δυνάμεις που εμπλέκονται στις συγκρούσεις στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να σταματήσουν όλες τις επιθέσεις εναντίον γυναικών και άλλων αμάχων και να επιτρέψουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να προστρέξουν προς αρωγή των θυμάτων·

7.   καλεί την ΕΕ και τα ΗΕ να αναγνωρίσουν επισήμως τον βιασμό, την εξαναγκαστική γονιμοποίηση, τη σεξουαλική δουλεία και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ως σοβαρά εγκλήματα πολέμου ακόμη και ως μορφή βασανιστηρίου, ανεξαρτήτως του κατά πόσον οι πράξεις αυτές διαπράττονται συστηματικά ή όχι·

8.   καλεί όλα τα κράτη μέλη των ΗΕ να αποστείλουν προσωπικό στην ειρηνευτική αποστολή της MONUC προκειμένου να διερευνήσει όλες τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, ιδίως αυτές που αφορούν ανήλικους, και να προσαγάγει τους υπεύθυνους για τη διάπραξη σεξουαλικών κακοποιήσεων ενώπιον της δικαιοσύνης το ταχύτερο δυνατό· ζητεί, κατά συνέπεια, την ενίσχυση της εντολής της MONUC όσον αφορά την προστασία των αμάχων έναντι της σεξουαλικής βίας·

9.   καλεί τα ΗΕ, την Αφρικανική Ένωση και την ΕΕ, καθώς και τους άλλους εταίρους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να δημιουργηθεί αποτελεσματικός μηχανισμός εποπτείας και τεκμηρίωσης για υποθέσεις σεξουαλικής βίας στη ΛΔΚ και να παράσχει αποτελεσματική και επαρκή βοήθεια και προστασία στις γυναίκες, ιδίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας·

10.   εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για το γεγονός ότι η σεξουαλική βία έχει ως αποτέλεσμα τεράστια αγροτική έξοδο και επισημαίνει ότι η συστηματική άσκηση σεξουαλικής βίας, καθώς και η γενικότερη "κουλτούρα σεξουαλικής βίας", καταστρέφει όλα τα κοινωνικά δίκτυα και συνιστά πραγματική εθνική απειλή·

11.   χαιρετίζει την έναρξη του συνεδρίου για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη στην Γκόμα (Βόρειο Κίβου) και ελπίζει ότι η κατάπαυση των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αποτελέσει πρώτο βήμα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιμαχόμενων· καλεί μετ" επιτάσεως τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν το θέμα της σεξουαλικής βίας σε βάρος γυναικών και κοριτσιών και να δεσμευθούν για την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης·

12.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει στήριξη, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής βοήθειας, για τη διοργάνωση ειρηνευτικής διάσκεψης στο Κίβου, προκειμένου να δοθεί στον πληθυσμό η δυνατότητα να συμμετάσχει στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων·

13.   καλεί την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό καθώς και την MONUC να εξασφαλίσουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας για τα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων·

14.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και των χωρών των Μεγάλων Λιμνών, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου