Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/0286(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0001/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0001/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 31/01/2008 - 8.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0027

Elfogadott szövegek
WORD 64k
2008. január 31., csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
Az akvakultúrára vonatkozó statisztikák ***I
P6_TA(2008)0027A6-0001/2008
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2008. január 31-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok által benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0864 – C6-0005/2007 – 2006/0286(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0864),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0005/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6-0001/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2008. január 31-én került elfogadásra a tagállamok által benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról és a 788/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2006)0286

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal, .../2008/EK rendelet)

Utolsó frissítés: 2009. március 2.Jogi nyilatkozat