Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/2683(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

B6-0046/2008

Razprave :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Glasovanja :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0031

Sprejeta besedila
WORD 79k
Četrtek, 31. januar 2008 - Bruselj Končna izdaja
Razmere v Iranu
P6_TA(2008)0031B6-0046, 0048 in 0057/2008

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 31. januarja 2008 o Iranu

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Iranu, zlasti tistih o jedrskem vprašanju in človekovih pravicah ter predvsem resolucij, sprejetih dne 13. oktobra 2005(1) in 17. novembra 2005(2) , svoje resolucije z dne 15. februarja 2006 o soočenju Irana z mednarodno skupnostjo(3) in svoje resolucije z dne 25. oktobra 2007 o Iranu(4) ,

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta o Iranu, zlasti tistih z dne 14. decembra 2007,

–   ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Združenih narodov št. 1696 (2006), 1737 (2006) in 1747 (2007) o iranskem jedrskem programu,

–   ob upoštevanju delovnega programa IAEA-Iran, o katerem sta se dogovorila Mednarodna agencija za jedrsko energijo in Iran dne 21. avgusta 2007, katerega cilj je razjasnitev vprašanj v zvezi z iranskim jedrskim programom (vključen v prilogo INFCIRC/711 k poročilu sveta guvernerjev (GOV/2007/48) z dne 30. avgusta 2007 o izvrševanju Sporazuma o varovanju jedrskih materialov v okviru Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja v Islamski republiki Iran),

–   ob upoštevanju poročila sveta guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo ter zlasti poročila (GOV/2007/58) z dne 15. novembra 2007 o izvrševanju Sporazuma o varovanju jedrskih materialov v okviru Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja ter ustreznih določb resolucij Varnostnega sveta 1737 (2006) in 1747 (2007) v Islamski republiki Iran,

–   ob upoštevanju ocene obveščevalnih agencij Združenih držav (National Intelligence Estimate) o jedrskih namerah in zmogljivostih Irana (US INE), ki je bila objavljena dne 3. decembra 2007, in izjave generalnega direktorja Mednarodne agencije za jedrsko energijo o tem vprašanju Dr Mohameda ElBaradeija (izjava za javnost 2007/22),

–   ob upoštevanju resolucije Generalne skupščine Združenih narodov 61/176 z dne 19. decembra 2006, zlasti pa resolucije Generalne skupščine Združenih narodov 62/168 o stanju človekovih pravic v Islamski republiki Iran, ki je bila sprejeta dne 18. decembra 2007,

–   ob upoštevanju resolucije Generalne skupščine Združenih narodov 62/149 z dne 18. decembra 2007 o moratoriju na uporabo smrtne kazni, ki je bila sprejeta dne 18. decembra 2007,

–   ob upoštevanju drugega medparlamentarnega srečanja med Evropskim parlamentom in Iranskim parlamentom (Majlisom), ki je potekalo v Teheranu 8. in 9. decembra 2007,

–   ob upoštevanju izjave Predsedstva Sveta v imenu EU z dne 25. januarja 2008 o smrtnih kaznih v Iranu,

–   ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.   ker člen IV Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja določa, da se v tej pogodbi ničesar ne razlaga tako, da bi lahko vplivalo na neodtujljivo pravico pogodbenic do razvoja raziskav, proizvodnje in uporabe jedrske energije za miroljubne namene, brez kakršne koli diskriminacije in v skladu s členoma I in II navedene pogodbe,

B.   ker Iran doslej še ni ustavil vseh dejavnosti, povezanih z bogatenjem in predelovanjem, ter še ni ratificiral dodatnih protokolov k Pogodbi o neširjenju jedrskega orožja, kakor to zahtevajo resolucije varnostnega sveta Združenih narodov 1696 (2006), 1737 (2006) in 1747(2007), da bi se obnovilo zaupanje v povsem miroljubno naravo njegovega programa,

C.   ker je Dr. ElBaradei v zgoraj omenjenem poročilu z dne 15. novembra 2007 ugotovil, da je bil pri izvrševanju zaščitnih ukrepov agencije v Iranu dosežen napredek ter da je Iran posredoval več informacij o preteklih vidikih svojega jedrskega programa; ker je vseeno poudaril, da je potrebno večje sodelovanje za pojasnitev tekočih dejavnosti, vključno s sledmi visoko obogatenega urana, ki so jih inšpektorji našli v jedrskih objektih, ter pozval Iran, naj čim prej začne izvrševati dodatni protokol,

D.   ker so iranski voditelji v pogovorih z Dr. El Baradeijem 12. januarja 2008 v Teheranu soglašali, da bodo v štirih tednih odgovorili na vsa preostala vprašanja o jedrskih dejavnostih svoje države v preteklosti,

E.   ker je bilo v oceni US INE ugotovljeno, da – kljub zaskrbljenosti v zvezi z bogatenjem urana in njegovo potencialno uporabo za jedrsko orožje v prihodnosti – Iran do sredine leta 2007 ni ponovno začel izvajati programa za jedrsko orožje, ki ga je ustavil leta 2003; ker je bila po objavi te ocene zavrnjena možnost preventivnega vojaškega posega proti Iranu pred koncem mandata ameriškega predsednika Busha,

F.   ker so voditelji držav skupine G8 med letnim srečanjem na vrhu od 6. do 8. junija 2007, poudarili pomen razvoja in izvrševanja mehanizma večstranskih pristopov k ciklusu jedrskega goriva kot možni alternativi nacionalnim dejavnostim bogatenja in predelave,

O človekovih pravicah

G.   ker se je v Islamski republiki Iran kljub dejstvu, da se je Iran zavezal k spodbujanju in varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v okviru različnih mednarodnih instrumentov na tem področju, stanje glede uveljavljanja državljanskih pravic in političnih svoboščin v zadnjih dveh letih poslabšalo, zlasti od predsedniških volitev junija 2005,

H.   ker se je v zadnjih letih in še posebej v zadnjih nekaj mesecih v Iranu močno povečalo število usmrtitev, tudi mladoletnikov, pogosto z javnim obešanjem,

I.   ker obstajajo potrjeni primeri usmrtitev z javnim obešanjem ali kamenjanjem, mučenja in slabega ravnanja z jetniki, sistematične in samovoljne uporabe dolgotrajne osamitve, tajnega pripora, krutega, nehumanega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, vključno z bičanjem in amputacijami, ter nekaznovanosti zaradi kršenja človekovih pravic,

J.   ker se je povečalo nasilno zatiranje političnih nasprotnikov, zagovornikov človekovih pravic, novinarjev, piscev spletnih dnevnikov, učiteljev, intelektualcev, žensk, študentov, sindikalistov in pripadnikov verskih, narodnostnih, jezikovnih ali drugih manjšin,

K.   ker se manjšine, kot so Azeri, Sufiji in Suniti, vedno bolj diskriminira in nadleguje zaradi njihove verske ali narodnostne pripadnosti, njihove kulturne in državljanske pravice pa se še naprej zatira; ker pripadnikom nekaterih manjšin, kot so Ahvazi, Kurdi in Beludži, grozi celo mučenje in usmrtitev,

L.   ker pripadniki verske skupnosti Baha´i ne morejo prakticirati svoje vere, izpostavljeni so hudemu preganjanju, kratene so jim malodane vse državljanske pravice (npr. lastninska pravica in dostop do višjega izobraževanja), njihove verske objekte pa se divjaško uničuje,

M.   ker je bilo oziroma je več aktivistk gibanja za pravice žensk sodno preganjanih zaradi sodelovanja pri kampanji "milijon podpisov", katere cilj je doseči razveljavitev zakonov, ki diskriminirajo ženske, in namerava predati ta milijon podpisov nacionalnemu parlamentu (Majlisu); ker Iran še vedno ni pogodbenica Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk,

N.   ker je bilo več sto profesorjev odstranjenih z učiteljskih položajev zaradi obtožb, da so preveč posvetni in ker so bili zaradi protestov aretirani številni študentje, kot na primer tisti, ki so sodelovali pri demonstracijah ob nacionalnem dnevu univerzitetnih študentov 7. decembra 2007,

O.   ker se je registriranje kandidatov za parlamentarne volitve v Majlis marca 2008 zaključilo 10. januarja 2008, ministrstvo za notranje zadeve bo svoje sklepe objavilo po 22. januarju 2008, svet za nadzor volitev, ki nadzoruje veljavnost volitev v skladu z ustavo, pa ima pravico izločiti kandidate,

O odnosih med EU in Iranom

P.   ker je Iran decembra 2003 prekinil vsestranski dialog med EU in Iranom in od junija 2004 ni bilo nobenega srečanja v okviru dialoga o človekovih pravicah med Iranom in EU,

Q.   ker odnosi med EU in Iranom zadnja leta temeljijo na tristranskem pristopu, ki ga zaznamujejo pogajanja o Sporazumu o trgovini in sodelovanju, politični dialog in dialog o človekovih pravicah in ker teh treh vidikov ni mogoče ločiti,

O jedrskem vprašanju

1.   ponovno poudarja, da je nevarnost širjenja jedrskega orožja iz iranskega jedrskega programa za EU in mednarodno skupnost vir resne zaskrbljenosti, kot je jasno izraženo v resolucijah varnostnega sveta Združenih narodov št. 1696 (2006), 1737 (2006) in 1747 (2007); zato obžaluje, da Iran še vedno ni izpolnil svojih mednarodnih obveznosti in ustavil vseh svojih dejavnosti, povezanih z bogatenjem in predelavo;

2.   izraža podporo prizadevanjem EU, da s pogajanji najde dolgoročno rešitev jedrskega vprašanja z Iranom, in poudarja, da ima tem bistveno vlogo Mednarodna agencija za atomsko energijo;

3.   opaža napredek, dosežen pri izvajanju delovnega načrta IAEA-Iran, ter poziva Iran, naj obnovi preglednost svojega jedrskega programa in Mednarodni agenciji za jedrsko energijo priskrbi celovite, jasne in verodostojne odgovore, naj reši vsa nerešena vprašanja in zaskrbljenost v zvezi s tem programom, vključno s temami, ki bi lahko imele vojaško razsežnost, naj v celoti izvaja določbe sporazuma o varovanju jedrskih materialov, vključno z ureditvami, ki dopolnjujejo ta sporazum, in naj ratificira in izvaja dodatni protokol;

4.   ponovno izraža svojo popolno podporo resolucijam varnostnega sveta ZN, ki so bile sprejeta v skladu s členom 41 iz VII poglavja Ustanovne listine Združenih narodov; podpira zgoraj omenjene sklepe Evropskega sveta z dne 14. decembra 2007; pozdravlja dogovor o novem osnutku resolucije o Iranu, ki predvideva nadaljnje ukrepe in ki so ga na srečanju v Berlinu, dne 22. januarja 2008 dosegli ministri za zunanje zadeve stalnih držav članic varnostnega sveta Združenih narodov in Nemčije ter visokega predstavnika EU za skupno zunanjo in varnostno politiko, pa tudi dejstvo, da mednarodna skupnost ohranja skupen pristop k temu vprašanju;

5.   ponovno poudarja svoje stališče, da je mogoča rešitev sedanjega jedrskega zaostrovanja in da ne bi bilo treba razmišljati o morebitnem vojaškem posredovanju; izraža podporo prizadevanjem Dr. El Baradeija za rešitev vseh odprtih vprašanj z Iranom do marca 2008; poziva administracijo Združenih države in vse druge vpletene akterje, naj se odpovedo govorjenju o možnostih vojaškega posredovanja in politiki spremembe režima v Iranu;

6.   je seznanjen z nedavnimi ugotovitvami US INE glede iranskega vojaškega in civilnega jedrskega programa; meni, da te ugotovitve potrjujejo ustreznost politike dvotirnega pristopa EU, da po diplomatski poti prepriča Iran, naj v celoti izpolni zahteve Mednarodne agencije za jedrsko energijo ter na verodostojen in obvladljiv način opusti potencialno vojaško povezavo s civilnim programom;

7.   zato poziva Iran, naj nemudoma pristopi k novemu krogu pogajanj o prihodnji usmeritvi njegovega jedrskega programa in prekine vse dejavnosti, povezane z bogatenjem urana; poziva Združene države , naj po uspešnih diplomatskih pogajanjih s Severno Korejo neposredno sodelujejo z EU pri pogajanjih z Iranom, saj Združene države lahko nudijo dodatna varnostna zagotovila, zlasti v večstranskem okviru pod okriljem Mednarodne agencije za jedrsko energijo na Dunaju;

8.   poziva h kredibilnim večstranskim korakom jedrskega razoroževanja s krepitvijo Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja in poziva EU, naj prevzame vodilno vlogo pri odpravljanju sedanjega zastoja pogajanj o jedrski razorožitvi;

9.   poudarja pomen sodelovanja z Združenimi državami, Rusijo, Kitajsko in neuvrščenimi državami, da bi preučili dopolnilne koncepte za dosego celovitega sporazuma z Iranom glede njegovih jedrskih zmogljivosti in njihove uporabe, ki bi upošteval varnostne zadržke Irana;

10.   meni, da bi celovit sporazum lahko prispeval k trajnemu sistemu regionalne varnosti, ki bi vključeval Indijo, Pakistan in ostale jedrske sile, ter meni da bi moral Iran, kot regionalni akter, prevzeti svojo odgovornost;

11.   poziva mednarodno skupnost, naj resno razmisli o vzpostavitvi novega večstranskega okvira za rabo jedrske energije in glede tega hitro ukrepa, pri čemer pa naj zagotovi zaloge jedrskega goriva in obenem kar najbolj zmanjša nevarnost širjenja, kot to predlaga Mednarodna agencija za jedrsko energijo;

O človekovih pravicah

12.   izraža svojo globoko zaskrbljenost zaradi poslabšanja stanja človekovih pravic v Iranu v zadnjih letih; poziva iranske oblasti, naj spoštujejo svoje obveznosti v skladu z mednarodnimi standardi človekovih pravic in instrumenti, ki jih je Iran ratificiral, s podpiranjem univerzalnih vrednot in zagotavljanjem, da imajo vsi pravico uveljavljati državljanske pravice in politične svoboščine, ter opozarja na svojo zgoraj omenjeno resolucijo dne 25. oktobra 2007 o tem vprašanju;

13.   ostro obsoja smrtne kazni in usmrtitve v Iranu, zlasti tiste, izrečene proti mladoletnim prestopnikom in mladoletnikom ali izvršene nad njimi, ter poziva iranske oblasti k spoštovanju mednarodno priznanih pravnih varoval glede mladoletnikov, kot je Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah;

14.   je globoko zaskrbljen zaradi dramatičnega porasta represije, ki se izvaja nad gibanji civilne družbe v Iranu v zadnjem letu; poziva iranske oblasti, da odpravijo ostro represijo, ki se izvaja nad zagovorniki pravic žensk, aktivisti kampanje "milijon podpisov", študentskimi gibanji, zagovorniki pravic manjšin, intelektualci, učitelji, novinarji, avtorji spletnih dnevnikov in sindikalisti – zlasti v primeru Mansourja Osanluja in Mahmouda Salehija – in poziva, da izpustijo vse, ki so bili zaprti zaradi miroljubnega izražanja svojega prepričanja;

15.   odločno nasprotuje usmrtitvi ahvazijskega političnega aktivista Zamala Bavija v Iranu 30. januarja 2008 ob 4h zjutraj po lokalnem času, kar je že devetnajsta usmrtitev ahvazijskih aktivistov v zadnjih dvanajstih mesecih, in poziva iransko vlado, naj ne usmrti nizozemskega državljana in borca za človekove pravice Faleha Abdulaha al-Mansourija ter s strani UNHCR registriranih beguncev Rasoula Ali Mazreaja in Saida Sakija, katerima je bila zagotovljena preselitev na Norveško in dovoljena vrnitev v državo, katere državljana sta, ali v državo azila; prav tako poziva k izpustitvi kurdskih novinarjev Abdulvaheda "Hive" Butimarja in Adnana Hasanpurja, ki jima je bila izrečena smrtna kazen;

16.   poziva iranske oblasti, naj pravno in dejansko odpravijo vse oblike mučenja, tudi mučenja kot del izredno nehumanih usmrtitev, in drugega krutega, nehumanega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja ter naj uveljavljajo pravico do sodnega postopka in odpravijo nekaznovanost zaradi kršitev človekovih pravic; poziva iranske oblasti, naj nemudoma spremenijo kazenski zakonik, s tem da moratorij na kamenjanje spremenijo v dokončno prepoved;

17.   pozdravlja zgoraj omenjeno resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov 62/149, ki poziva h globalnemu moratoriju kot koraku k ukinitvi smrtne kazni; poziva Iran k izvajanju nedavno sprejete resolucije o moratoriju na usmrtitve;

18.   poziva iranske oblasti, naj spoštujejo mednarodno priznana pravna varovala glede pripadnikov priznanih ali nepriznanih verskih, narodnostnih, jezikovnih in drugih manjšin; ostro obsoja sedanje nespoštovanje pravic manjšin in poziva, da je treba manjšinam omogočiti izvajanje vseh pravic, ki jih zagotavljata iranska ustava in mednarodno pravo; poziva iranske oblasti, naj ravnajo ustavno in naj pravno in dejansko odpravijo vse oblike diskriminacije in drugih kršitev človekovih pravic pripadnikov verskih, narodnostnih, jezikovnih in drugih manjšin, med drugim Arabcev, Azerov, Beludžev, Kurdov, Baha'ijev, kristjanov, Židov, Sufijev in sunitskih muslimanov; zlasti poziva k ukinitvi dejanske prepovedi prakticiranja vere baha'i;

19.   obsoja zatiranje političnih nasprotnikov, zagovornikov človekovih pravic, novinarjev, piscev spletnih dnevnikov, učiteljev, intelektualcev, žensk, študentov, sindikalistov in pripadnikov verskih, narodnostnih, jezikovnih ali drugih manjšin; poziva iranske oblasti, naj končajo nadlegovanje, grožnje in preganjanje teh državljanov ter naj brezpogojno izpustijo vse zapornike zaradi ugovora vesti;

20.   poziva Svet in Komisijo, naj še naprej preučujeta položaj človekovih pravic v Iranu in v prvi polovici leta 2008 Parlamentu predložita obširno poročilo o tem, vključno s predlogi projektov, ki bi jih lahko financirali iz Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice;

21.   izraža svojo podporo vsem demokratičnim političnim silam in civilni družbi, zlasti ženskim in študentskim združenjem, ki v Iranu nenasilno manifestirajo za demokracijo in človekove pravice, navkljub rastoči represiji;

22.   pričakuje, da bodo iranske oblasti uresničevale svoje pristojnosti glede postopka preverjanja kandidatov na prihajajočih nacionalnih volitvah tako, da bodo zagotovile svobodo in poštenost teh volitev;

O odnosih med EU in Iranom

23.   poudarja, da je morebitna sklenitev Sporazuma o sodelovanju in trgovini med Iranom in EU v prihodnosti odvisna od občutnega izboljšanja stanja na področju človekovih pravic v Iranu, pa tudi od popolnega sodelovanja te države z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo ter od objektivnih zagotovil glede miroljubne narave iranskega jedrskega programa;

24.   je seznanjen s sklepom britanske prizivne komisije za prepovedane organizacije (ang. British Proscribed Organisations Appeal Commission) z dne 30. novembra 2007, v katerem poziva britanskega notranjega ministra, naj organizacijo People's Mujahedin of Iran nemudoma izbriše s seznama prepovedanih organizacij;

25.   je seznanjen s sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 12. decembra 2006(5) ;

26.   poziva Komisijo, naj predloži sporočilo o stanju in možnostih na področju odnosov med EU in Iranom, ter poziva obe strani, naj ponovno začneta dialog o človekovih pravicah, vzporedno s pogajanji za Sporazum o sodelovanju in trgovini, ki bi bil lahko sklenjen, če Iran doseže potreben napredek na področju človekovih pravic in pri jedrskem vprašanju;

27.   poziva Komisijo, naj v Iranu vzpostavi delegacijo, da bi spodbudila dialog z oblastmi in civilno družbo ter okrepila stike, ki zadevajo zlasti pomoč beguncem in boj proti trgovini z mamili;

o
o   o

28.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visokemu predstavniku za skupno zunanjo in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, predsedniku varnostnega sveta Združenih narodov, predsedniku Generalne skupščine Združenih narodov, predsedniku komisije Združenih narodov za človekove pravice, generalnemu direktorju Mednarodne agencije za jedrsko energijo, vodji vrhovnega državnega sodišča v Iranu ter vladi in parlamentu Islamske republike Iran.

(1) UL C 233 E, 28.9.2006, str. 111.
(2) UL C 280 E, 18.11.2006, str. 468.
(3) UL C 290 E, 29.11.2006, str. 145.
(4) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0488.
(5) Primer T-228/02, Rec. 2006, str. II-4665.

Zadnja posodobitev: 2. marec 2009Pravno obvestilo