Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0029(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0491/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0491/2007

Debates :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Balsojumi :

PV 21/02/2008 - 4.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0061

Pieņemtie teksti
WORD 83k
Ceturtdiena, 2008. gada 21. februāra - Strasbūra Galīgā redakcija
Akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz ražojumu tirdzniecību ***I
P6_TA(2008)0061A6-0491/2007
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2008. gada 21 . februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz ražojumu tirdzniecību (COM(2007)0037 – C6-0068/2007 – 2007/0029(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0037),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 95. un 133. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0068/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A6-0491/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta otrajā lasījumā 2008. gada 21. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz ražojumu tirdzniecību, un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93
P6_TC1-COD(2007)0029

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam, Regulai (EK) Nr. .../2008.)

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 18. martaJuridisks paziņojums