Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2548(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0112/2008

Forhandlinger :

PV 13/03/2008 - 9.3
CRE 13/03/2008 - 9.3

Afstemninger :

PV 13/03/2008 - 11.3
CRE 13/03/2008 - 11.3

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0106

Vedtagne tekster
WORD 39k
Torsdag den 13. marts 2008 - Strasbourg Endelig udgave
Sagen om den afghanske journalist Perwiz Kambakhsh
P6_TA(2008)0106B6-0112, 0115, 0116, 0118, 0123 og 0125/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2008 om sagen om den afghanske journalist Perwiz Kambakhsh

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Afghanistan,

-   der henviser til den afghanske forfatning, der blev vedtaget i 2004,

-   der henviser til resolutionen fra FN's Generalforsamling den 18. december 2007, der opfordrer til et universelt moratorium for anvendelsen af dødsstraf (A/RES/62/149),

-   der henviser til FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at en regional domstol i den nordlige afghanske provins Balkh den 22. januar 2008 dømte den 23-årige afghanske journalist Perwiz Kambakhsh til døden for at omdele en artikel om kvinders rettigheder i islam, som han havde hentet fra internettet; der henviser til, at domstolen afgjorde, at artiklen var blasfemisk og dømte Kambakhsh til døden,

B.   der henviser til, at Perwiz Kambakhsh blev nægtet en advokat og dømt uden et egentligt retsmøde; der henviser til, at han angiveligt blev slået og truet med henrettelse, indtil han underskrev en tilståelse,

C.   der henviser til, at en delegation fra Afghanistan Independent Journalists' Association (AIJA) mødtes med Afghanistans præsident Hamid Karzai den 6. februar 2008 i Kabul og oplyste ham om detaljerne i denne sag og anmodede ham om at gribe ind på vegne af Kambakhsh,

D.   der henviser til, at artikel 34 i Afghanistans forfatning klart forsvarer retten til ytringsfrihed i tråd med verdenserklæringen om menneskerettigheder og fastslår, at ytringsfriheden er ukrænkelig, og at enhver afghaner har ret til at ytre sine tanker gennem tale, skrift, illustrationer samt andre midler i overensstemmelse med forfatningens bestemmelser,

E.   der henviser til, at journalister i Afghanistan, navnlig kvinder, i stigende grad udsættes for intimidering, dødstrusler, bortførelse og vold,

F.   der henviser til, at dødsdommen over Kambakhsh afsiges på trods af vedtagelsen i FN's Generalforsamling af ovennævnte resolution, der opfordrer til et universelt moratorium for anvendelsen af dødsstraf, og på et tidspunkt hvor i alt 135 lande har afskaffet dødsstraf i lovgivningen eller i praksis,

1.   bekræfter sin ubetingede modstand mod dødsstraf og sin støtte til respekten for retsstatsprincippet;

2.   fordømmer anholdelsen af Kambakhsh og beslutningen fra den øverste domstol i Balkh-provinsen om at dømme ham til døden for blasfemi; kræver løsladelse af Kambakhsh;

3.   opfordrer indtrængende de afghanske myndigheder til at vise, at de går ind for menneskerettigheder og demokratiske rettigheder, ved at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at forhindre hans henrettelse og sikre, at hans sag bliver genoptaget; opfordrer præsident Karzai til at anvende sin benådningsret, hvis appeldomstolen stadfæster dødsdommen;

4.   minder om de forsikringer vedrørende Kambakhshs sikkerhed, som præsident Karzai gav til en delegation fra Afghanistan Independent Journalists' Association den 6. februar 2008;

5.   udtrykker sin solidaritet med alle dem, der kæmper for uafhængig journalistik i Afghanistan;

6.   opfordrer Afghanistans præsident og parlament til at tage de nødvendige skridt til at fremskynde udviklingen af et funktionsdygtigt straffe- og retssystem baseret på internationale standarder og bedste praksis; glæder sig over, at EU's kommissær for eksterne forbindelser på Rom-konferencen i juli 2007 om retssikkerheden i Afghanistan gav meddelelse om øjeblikkelig økonomisk støtte med henblik på at hjælpe Afghanistan med at styrke retssikkerheden og reformere landets retsvæsen;

7.   opfordrer den afghanske regering til fuldt ud at overholde FN's verdenserklæring om menneskerettigheder og sikre, at ytringsfriheden garanteres fuldt og helt og håndhæves for alle borgere i Afghanistan;

8.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Islamiske Republik Afghanistans regering og parlament.

Seneste opdatering: 29. oktober 2008Juridisk meddelelse