Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2548(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0112/2008

Συζήτηση :

PV 13/03/2008 - 9.3
CRE 13/03/2008 - 9.3

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2008 - 11.3
CRE 13/03/2008 - 11.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0106

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 41k
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Υπόθεση του αφγανού δημοσιογράφου Περβίζ Kαμπάχς
P6_TA(2008)0106B6-0112, 0115, 0116, 0118, 0123 και 0125/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την υπόθεση του αφγανού δημοσιογράφου Περβίζ Kαμπάχς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Αφγανιστάν,

–   έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Αφγανιστάν που ενεκρίθη το 2004,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 2007 δια του οποίου ζητείται παγκόσμιο δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή (A/RES/62/149),

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιανουαρίου 2008 ένα περιφερειακό δικαστήριο της επαρχίας Μπάλχ στο Βόρειο Αφγανιστάν καταδίκασε σε θάνατο τον ηλικίας 23 ετών αφγανό δημοσιογράφο Σαγιέντ Περβίζ Kαμπάχς για τη δημοσίευση άρθρου σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στο Ισλάμ το οποίο είχε συλλέξει από το διαδίκτυο· ότι οι δικαστές απεφάνθησαν πως το άρθρο συνιστούσε "βλασφημία" και καταδίκασαν τον κ. Kαμπάχς σε θάνατο,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Kαμπάχς στερήθηκε νομικής υπεράσπισης και καταδικάστηκε χωρίς πραγματική διαδικασία ακρόασης· ότι εικάζεται πως κακοποιήθηκε και απειλήθηκε με εκτέλεση μέχρις ότου υπογράψει την ομολογία του,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2008, αντιπροσωπεία της Ένωσης Ανεξαρτήτων Αφγανών Δημοσιογράφων συνάντησε τον Αφγανό πρόεδρο Χαμίντ Καρζάι στην Καμπούλ παρέχοντάς του λεπτομερή στοιχεία για την υπόθεση αυτή και ζητώντας του να παρέμβει,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 34 του Συντάγματος του Αφγανιστάν υπερασπίζεται σαφώς το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, ευθυγραμμιζόμενο με την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και αναφέρει ότι "η ελευθερία έκφρασης είναι απαραβίαστη· κάθε αφγανός πολίτης έχει το δικαίωμα να εκφράζει σκέψεις δια λόγου, γραπτώς, με εικόνες καθώς και με άλλα μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος αυτού",

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι στο Αφγανιστάν, ιδίως οι γυναίκες, αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο εκφοβισμό, απειλές δολοφονίας, απαγωγές και βία,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή κατά του κ. Kαμπάχς επεβλήθη παρά την έγκριση εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του προαναφερθέντος ψηφίσματος δια του οποίου ζητείται παγκόσμιο δικαιοστάσιο σε σχέση με τη θανατική ποινή και τη στιγμή που 135 συνολικά χώρες έχουν καταργήσει την ποινή αυτή δια νόμου ή στην πράξη,

1.   τονίζει εκ νέου την άνευ όρων αντίθεσή του στη θανατική ποινή και την προσήλωσή του στο σεβασμό του κράτους δικαίου·

2.   καταδικάζει τη σύλληψη του κ. Kαμπάχς και την απόφαση του Πρωτοδικείου της επαρχίας Μπάλχ να τον καταδικάσει σε θάνατο με την κατηγορία της βλασφημίας και ζητεί την ελευθέρωσή του·

3.   καλεί επειγόντως τις αρχές του Αφγανιστάν να δείξουν τη δέσμευσή τους στα ανθρώπινα και τα δημοκρατικά δικαιώματα ασκώντας όλη την εξουσία τους για την πρόληψη της εκτέλεσής του και την επανεξέταση της υπόθεσης· στη περίπτωση που η καταδίκη σε θάνατο διατηρηθεί από το Εφετείο, ζητεί από τον Πρόεδρο Χαμίντ Καρζάι να ασκήσει το δικαίωμα που διαθέτει για απονομή χάριτος στον κ. Kαμπάχς·

4.   υπενθυμίζει τις διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια του κ. Kαμπάχς στις οποίες προέβη στις 6 Φεβρουαρίου 2008 ο Πρόεδρος Καρζάι προς την Αντιπροσωπεία της Ένωσης Ανεξαρτήτων Αφγανών Δημοσιογράφων·

5.   εκφράζει την αλληλεγγύη του σε όλους εκείνους που μάχονται για μια ανεξάρτητη δημοσιογραφία στο Αφγανιστάν·

6.   καλεί τον Πρόεδρο και το κοινοβούλιο του Αφγανιστάν να προβούν στα δέοντα διαβήματα προκειμένου να επισπευσθεί η ανάπτυξη λειτουργικού ποινικού και δικαστικού συστήματος βασιζόμενου στις διεθνείς προδιαγραφές και τις βέλτιστες πρακτικές· χαιρετίζει την εξαγγελία του Επιτρόπου Εξωτερικών Σχέσεων της ΕΕ στη Διάσκεψη της Ρώμης με θέμα "το κράτος δικαίου στο Αφγανιστάν" τον Ιούλιο του 2007 για άμεση οικονομική υποστήριξη προκειμένου να βοηθηθεί το Αφγανιστάν να ενισχύσει το κράτος δικαίου και να μεταρρυθμίσει το δικαστικό του σύστημα·

7.   καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να σεβαστεί πλήρως την Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και να εξασφαλίσει ότι η ελευθερία έκφρασης θα είναι πλήρως σεβαστή και θα τηρείται για όλους τους πολίτες στο Αφγανιστάν·

8.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου