Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0265(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0089/2008

Predkladané texty :

A6-0089/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/04/2008 - 4.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0165

Prijaté texty
WORD 35k
Streda, 23. apríla 2008 - Štrasburg Finálna verzia
Uplatňovanie článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami lodnej dopravy (konzorciami) (kodifikované znenie) *
P6_TA(2008)0165A6-0089/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2008 o návrhu nariadenia Rady o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami lodnej dopravy (konzorciami) (kodifikované znenie) (KOM(2007)0753 – C6-0475/2007 – 2007/0265(CNS))

(Konzultačný postup – kodifikácia)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0753),

–   so zreteľom na článok 83 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0475/2007),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1) ,

–   so zreteľom na články 80 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0089/2008),

1.   schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.

Posledná úprava: 14. novembra 2008Právne oznámenie