Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2004/0251(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0150/2008

Texte depuse :

A6-0150/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/04/2008 - 4.3
CRE 23/04/2008 - 4.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0166

Texte adoptate
WORD 33k
Miercuri, 23 aprilie 2008 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mediere în materie civilă și comercială ***II
P6_TA(2008)0166A6-0150/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 aprilie 2008 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială (15003/5/2007 – C6-0132/2008 – 2004/0251(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European ,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului (15003/5/2007 – C6-0132/2008),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2004)0718),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0150/2008),

1.   aprobă poziția comună;

2.   constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția comună;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

4.   încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO C 27 E, 31.1.2008, p. 129.

Ultima actualizare: 14 noiembrie 2008Notă juridică