Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2551(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

B6-0183/2008

Viták :

PV 24/04/2008 - 4

Szavazatok :

PV 24/04/2008 - 7.3
CRE 24/04/2008 - 7.3

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0176

Elfogadott szövegek
WORD 49k
2008. április 24., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
A New Flame elsüllyedése
P6_TA(2008)0176B6-0180, 0183, 0195, 0196, 0197 és 0198/2008

Az Európai Parlament 2008. április 24-i állásfoglalása a New Flame elsüllyedéséről és az Algecirasi-öbölre gyakorolt hatásairól

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel az EK-Szerződés 71., 80. és 251. cikkére,

–   tekintettel a tengerhajózással kapcsolatos csomagok korábbi olvasataira és a tengeri biztonságról szóló állásfoglalásaira,

–   tekintettel az "Európai Unió jövőbeni tengerpolitikája: európai elképzelések az óceánok és a tengerek jövőjéről" című 2007. július 12-i állásfoglalására(1) ,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel az EU-jogalkotás egyik prioritása az óceánok és tengerek biztonságának és szennyezésmentes környezetének fenntartása, különös tekintettel a Földközi-tengerre,

B.   mivel 2007. augusztus 12-én Gibraltár partjai előtt egy kettős héjazatú olajszállító tartályhajó összeütközött a New Flame nevű ömlesztettáru-szállító hajóval, aminek eredményeként ez utóbbi elsüllyedt,

C.   mivel az ilyen jellegű balesetek környezeti hatása ugyan nem hasonlítható a tartályhajók baleseteihez, mégis aggodalmat keltenek a társadalom körében,

D.   mivel a New Flame esetében a spanyol és brit hatóságok, illetve a gibraltári kormány tájékoztatták az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget (EMSA) a balesetről,

E.   mivel Spanyolország a Don India szennyezéselhárító hajót 2007. augusztus 13-a óta az öbölben állomásoztatja,

F.   mivel a parti vizeken történő üzemanyag-vételezés önmagában nem ellentétes az EU környezetvédelmi jogával, és csak akkor okozhat szennyezést, ha szakszerűtlenül végzik a környezetvédelem figyelmen kívül hagyásával vagy rossz tengeri körülmények között,

G.   mivel az üzemanyag-vételezési tevékenységeket az adott területen alkalmazandó nemzeti jog szabályozza,

H.   mivel a hajótest esetleges törése nem csak a tengerfeneket és a tengert szennyezné, hanem károkat okozna a közeli halászati területeken és a part menti turizmusnak is,

I.   mivel a 42 000 tonna rakományt, közte legalább 27 000 tonnányi hulladékfémet tartalmazó New Flame jelenleg is a tenger fenekén nyugszik, ronthatja a környék vízminőségét a nyilvánosság számára ismeretlen jellegű nehézfém-koncentráció növelésével, és ezért igen nehéz felmérni teljes környezeti hatását,

J.   mivel nem történt személyi sérülés és mivel a két hajó összeütközése után nem észleltek jelentős szennyeződést, de továbbra is fennállhat környezeti kockázat,

K.   mivel a Gibraltári-szoros közvetlen közelében a Natura 2000 hálózat által védett területek is találhatók, például az ES 6120012 számú EU jelentőségű természeti terület, közismert nevén a Frente Litoral del Estrecho de Gibraltar, amely naponta ki van téve az ott végzett üzemanyag-vételezési tevékenységnek,

L.   mivel az Európai Parlament már régen elfogadta a hét jogalkotási javaslatot tartalmazó harmadik tengerbiztonsági csomag első olvasatához fűzött módosításait,

1.   felszólítja a Bizottságot, hogy továbbítson a Parlamentnek minden, az illetékes nemzeti és regionális hatóságok által a New Flame esetét érintően közölt információt, különösen ami a további eszközökre, például a tengeri balesetekből eredő szennyeződésekre is kiterjedő közösségi polgári védelmi mechanizmus által kínált szennyezéselhárító hajókra irányuló kéréseket illeti, amely mechanizmust a 2007. november 8-i 2007/779/EK, Euratom tanácsi határozat(2) hozta létre azzal a céllal, hogy a hajóroncs által veszélyeztetett tagállam kérése esetén rendelkezésére tudjanak bocsátani az EMSA égisze alá tartozó szennyezéselhárító hajókat;

2.   üdvözli az andalúziai regionális és helyi hatóságok ez ügyben történt részvételét, amely megfelel a helyi és regionális hatóságok részvételére vonatkozó uniós tengerpolitikáról szóló európai parlamenti ajánlásnak;

3.   megállapítja, hogy a gibraltári kormány, illetve a brit és a spanyol hatóságok kifejezték készségüket arra, hogy a lehető leghatékonyabban együttműködnek a Gibraltárról szóló párbeszédfórum keretében, a baleset tengeri és part menti környezetre gyakorolt következményeinek kezelése érdekében

4.   hangsúlyozza a spanyol hatóságok segítségnyújtásra irányuló kérését követően az EMSA reagálásának gyorsaságát és hatékonyságát; kiemeli, hogy az Európai Parlament folytonosan szorgalmazta az EMSA működési és pénzügyi eszközeinek növelését, valamint hogy a segítségnyújtási beavatkozásokhoz több hajó álljon rendelkezésre az EU különféle tengeri régióiban; felszólítja a Bizottságot és az EMSA-t, hogy teljes mértékben támogassák e veszélyeztetett térség környezetének védelmét, az ide vonatkozó EU jogszabályokban és nemzetközi megállapodásokban megállapított környezetvédelmi célkitűzéseknek megfelelően;

5.   kéri a Bizottságot, hogy a szerződések őreként ellenőrizze, hogy az illetékes hatóságok megfelelően eleget tettek-e az EK-Szerződés 2., 3., 6., 10. cikke, valamint 80. cikke (2), 174. cikke (1), 174. cikke (2) és 175. cikke (4) bekezdése értelmében rájuk háruló kötelezettségeknek a katasztrófa elkerülése érdekében, és adott esetben tegye meg a szükséges jogi lépéseket;

6.   szorgalmaz minden olyan erőfeszítést és intézkedést, amelyet a spanyol és brit hatóságok, a gibraltári kormány, Algeciras és Gibraltár kikötői hatóságai, valamint az összes érdekelt fél megtehet az öbölben végzett összes tevékenység lehető legfelelősségteljesebb igazgatása érdekében;

7.   hangsúlyozza, hogy a még tisztázandó eredetű szennyezés után az öbölnek, az öböl partjának és a New Flame mentési műveleteinek igazgatásáért felelős összes illetékes hatóságnak rendkívül ébernek kell maradnia az üzemanyag- és ballasztvíztartályok illegális, a kínálkozó alkalmat kihasználva végrehajtott esetleges kiürítése tekintetében;

8.   hangsúlyozza, hogy a harmadik tengerbiztonsági csomag – amely a Tanácsnál még mindig az első olvasatbeli szakaszban van, miközben a Parlament több mint egy évvel ezelőtt elfogadta álláspontját, továbbá hajlandó az előrelépésre és a hét jogalkotási eljárás lezárására – az EU-t a tengeri balesetek megelőzésére és az ilyen balesetek következményeinek kezelésére szolgáló eszközökkel látná el, különösen a tengeri forgalom figyelemmel kísérésére és a balesetek kivizsgálására vonatkozó előírások formájában; hangsúlyozza a szomszédos kikötők közötti hatékony együttműködés biztosításának szükségességét;

9.   kéri a Bizottságot, hogy szólítsa fel az illetékes hatóságokat, adjanak tájékoztatást a rakomány tartalmáról, valamint arról, hogy milyen tervek és menetrendek születtek a hajóroncs öbölből történő eltávolítására és a rakományból esetlegesen kiszivárgó szennyezés kockázatának ellenőrzésére; kéri továbbá, hogy ezeket az információkat továbbítsa a Parlamentnek;

10.   kéri a Bizottságot, hogy szólítsa fel a bunkerolaj-szennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló, 2001. évi nemzetközi egyezményt ratifikálására azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg; valamint gondoskodjon az e kérdéskörben hatályos EU-szabályozás betartatásáról;

11.   ismételten felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb nyújtson be javaslatot a Parlament és a Tanács elé annak biztosítására, hogy az új hajókban az üzemagyagként használt bunkerolajat biztonságosabb, kettősfalú tartályokban tárolják;

12.   megismétli a tengeri üzemanyagok minőségének javításáról szóló közösségi irányelvre vonatkozó kérését; üdvözli a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben létrejött közelmúltbeli megállapodást egy ilyen jogszabály-javaslat 2010. január 1-ig történő benyújtását illetően;

13.   ösztönzi a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat a környezetvédelmi szempontból érzékeny, határokon átnyúló tengeri területek védelmével kapcsolatos szabályozás javítására, ideértve a hajók szigorúbb (műholdas) ellenőrzését;

14.   javasolja a Bizottságnak, hogy járjon közben az illetékes nemzeti és regionális hatóságoknál egy olyan, a Gibraltári-szorosra – és különösen az Algercirasi-öböl területére – vonatkozó, nyilvános ellenőrzési protokollról szóló megállapodás érdekében, amely hasonlít a part menti államok által kötött, a tengeri szennyezések alkalmával nyújtott kölcsönös segítségnyújtásról szóló bilaterális és regionális megállapodásokra;

15.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek és az illetékes regionális hatóságoknak.

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0343.
(2) HL L 314., 2007.12.1., 9. o.

Utolsó frissítés: 2008. november 25.Jogi nyilatkozat