Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2551(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

B6-0195/2008

Razprave :

PV 24/04/2008 - 4

Glasovanja :

PV 24/04/2008 - 7.3
CRE 24/04/2008 - 7.3

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0176

Sprejeta besedila
WORD 48k
Četrtek, 24. april 2008 - Strasbourg Končna izdaja
Brodolom ladje New Flame in njegove posledice v zalivu Algeciras
P6_TA(2008)0176B6-0180, 0183, 0195, 0196, 0197 in 0198/2008

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2008 o brodolomu ladje New Flame in njegovih posledicah v zalivu Algeciras

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju členov 71, 80 in 251 Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih obravnav pomorskih paketov in resolucij o pomorski varnosti,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. julija 2007 o prihodnji pomorski politiki za Evropsko unijo: evropska vizija za oceane in morja(1) ,

–   ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.   ker je prednostna naloga zakonodaje Skupnosti ohranjanje varnega in čistega okolje v oceanih in morjih, zlasti v Sredozemlju,

B.   ker je 12. avgusta 2007 ob obali Gibraltarja prišlo do trčenja tankerja z dvojnim trupom in ladje z razsutim tovorom New Flame , ki je po trčenju potonila;

C.   ker takšne nesreče nimajo enakih okoljskih posledic kot nesreče tankerjev, pa vendar zbujajo skrb v družbi,

D.   ker so španske oblasti, oblasti Združenega kraljestva in gibraltarska vlada Evropski agenciji za pomorsko varnost posredovale informacije o nesreči,

E.   ker je Španija 13. avgusta 2007 v zaliv namestila plovilo za lovljenje nafte Don India,

F.   ker oskrbovanje ladij z gorivom v obalnem morju samo po sebi ne pomeni kršenja okoljske zakonodaje Skupnosti, saj onesnažuje le, če je opravljeno nestrokovno brez upoštevanja varovanja okolja ali ob razburkanem morju,

G.   ker oskrbovanje ladij regulirajo ustrezni nacionalni zakoni, ki se uporabljajo na področju,

H.   ker bi morebiten prelom ladje lahko onesnažil ne le morsko dno in morje, ampak tudi povzročil škodo bližnjim ribolovnim območjem in obalnemu turizmu,

I.   ker bi ladja New Flame , ki trenutno leži na morskem dnu in vsebuje 42 000 ton tovora in vsaj 27 000 ton kovinskih odpadkov, lahko vplivala na kakovost vode in povečala koncentracijo neznanih težkih kovin negotovega izvora na območju, zaradi česar je težko določiti celoten vpliv na okoljske,

J.   ker trčenje ladij ni zahtevalo žrtev in ni bilo opaziti večjega onesnaženja; ker pa je okolje morebiti še vedno ogroženo;

K.   ker so v bližini gibraltarske ožine območja, varovana v okviru mreže Natura 2000, kot je za Skupnost pomembno območje ES 6120012, znano kot Frente Litoral del Estrecho de Gibraltar, ki ga vsak dan resno ogroža oskrbovanje ladij z gorivom, ki tam poteka;

L.   ker je Parlament pred časom ob prvi obravnavi sprejel svoje predloge spremembe k tretjemu paketu na področju pomorske varnosti, ki zajema sedem zakonodajnih predlogov,

1.   poziva Komisijo, da posreduje Parlamentu vse informacije glede ladje New Flame , ki jih zagotavljajo pristojne nacionalne in regionalne oblasti, zlasti tiste, ki so povezane z zahtevo po dodatnih sredstvih, kot so plovila za lovljenje nafte, ki naj bi jih zagotovili prek mehanizma pomoči Skupnosti na področju civilne zaščite, v katerem je zajeto tudi naključno onesnaženje morja; ta mehanizem je bi vzpostavljen s Sklepom Sveta 2007/779/ES, Euratom z dne 8. novembra 2007(2) , katerega namen je na zahtevo države, ki jo je prizadel brodolom, zagotoviti državam članicam razpolaganje s plovili za preprečevanje onesnaženja, s katerimi upravlja Evropska agencija za pomorsko varnost;

2.   odobrava sodelovanje andaluzijskih regionalnih in lokalnih organov pri tej zadevi, v skladu s priporočili Evropskega parlamenta v zvezi s pomorsko politiko EU za sodelovanje lokalnih in regionalnih organov;

3.   ugotavlja, da so gibraltarska vlada, Združeno kraljestvo in španske oblasti izredno učinkovito izrazili pripravljenost na sodelovanje v okviru foruma za dialog o Gibraltarju, v prizadevanju, da se obvlada nesreča in njene posledice za pomorsko in obalno okolje;

4.   poudarja naglost in učinkovitost odziva Evropske agencije za pomorsko varnost na prošnjo španskih oblasti za pomoč takoj po nesreči; poudarja, da Evropski parlament nenehno spodbuja k povečanju operativnih in finančnih sredstev te agencije in da bo v različnih pomorskih regijah EU za pomoč na voljo večje število plovil; poziva Komisijo in Evropsko agencijo za pomorsko varnost, naj nudita polno podporo okoljskemu varstvu na tem ogroženem območju, v skladu z okoljskimi cilji, ki jih določajo zadevna zakonodaja EU in mednarodni instrumenti;

5.   poziva Komisijo v njeni vlogi varuhinje pogodb, da preveri, ali pristojni organi ustrezno spoštujejo svoje obveznosti iz členov 2, 3, 6, 10, 80(2), 174(1), 174(2) in 175(4) Pogodbe ES, da se prepreči katastrofo, ter da po potrebi sprejme nujne pravne ukrepe, ki iztega izhajajo;

6.   spodbuja vsa prizadevanja in ukrepe španskih oblasti in oblasti Združenega kraljestva, gibraltarske vlada, pristaniških oblasti v Algecirasu in Gibraltarju ter vseh vpletenih strani za čim bolj odgovorno izvajanje dejavnosti v zalivu;

7.   poudarja, da morajo biti vse pristojne oblasti, ki upravljajo zaliv, njegova obalna območja in akcije za reševanje ladje New Flame , po izlitju nafte, katerega vir še ni ugotovljen, izredno pozorne na možna oportunistična in nezakonita praznjenja rezervoarjev goriv in balastnih vod;

8.   poudarja, da tretji pomorski paket, glede katerega poteka prva obravnava v Svetu, Parlament pa je svoje mnenje o njem podal pred več kot enim letom ter je pripravljen nadaljevati in zaključiti vseh sedem zakonodajnih postopkov, Evropski uniji zagotavlja vsa potrebna orodja za preprečevanje pomorskih nesreč in obvladovanje njihovih posledic, vključno s posebnimi določbami za nadzoru pomorskega prometa in preiskave nesreč; vztrajno poudarja, da je treba zagotoviti učinkovito sodelovanje med sosednjimi pristanišči;

9.   poziva Komisijo, naj zaprosi pristojne organe za informacije o vsebini tovora ter o načrtih in časovnem razporedu v zvezi z odstranitvijo ladje iz zaliva ter spremljanjem nevarnosti onesnaženja, ki lahko izvira iz tovora, ter naj informacije posreduje Parlamentu;

10.   poziva Komisijo, naj od držav članic, ki tega še niso storile, zahteva, da ratificirajo mednarodno konvencijo iz leta 2001 o civilni odgovornosti za škodo, nastalo zaradi onesnaženja z gorivom iz ladijskih rezervoarjev, in zagotovijo izvajanje zakonodaje Skupnosti na tem področju;

11.   ponovno poziva Komisijo, naj čim prej predstavi predlog Parlamentu in Svetu, s čimer bo zagotovljeno, da bo pri novih ladjah nafta za pogon motorjev uskladiščena v varnih rezervoarjih z dvojnimi stenami;

12.   ponovno zahteva sprejetje direktive EU o izboljšanju kakovosti goriv za pomorska plovila; pozdravlja nedavno sprejeti dogovor v okviru Mednarodne pomorske organizacije o predložitvi zakonodajnega predloga v zvezi s tem do 1. januarja 2010;

13.   spodbuja Komisijo, naj poda predloge za izboljšanje zakonodaje o zaščiti čezmejnih okoljsko občutljivih morskih območij, vključno z boljšim (satelitskim) nadzorom in spremljanjem ladij;

14.  Komisiji predlaga, naj posreduje pri pristojnih nacionalnih in regionalnih organih, da se doseže dogovor o protokolu o javnem delovanju na območju Gibraltarske ožine in zlasti v zalivu Algeciras, podobnemu obstoječim dvostranskim in regionalnim sporazumom med obalnimi državami, ki bi zagotavljal medsebojno pomoč v primeru nesreč, pri katerih bi prišlo do onesnaženja morja;

15.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski agenciji za pomorsko varnost, vladam in parlamentom držav članic ter ustreznim regionalnim organom.

(1) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0343.
(2) UL L 314, 1.12.2007, str. 9.

Zadnja posodobitev: 25. november 2008Pravno obvestilo