Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2561(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0191/2008

Viták :

PV 23/04/2008 - 9
CRE 23/04/2008 - 9

Szavazatok :

PV 24/04/2008 - 7.5

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0178

Elfogadott szövegek
WORD 53k
2008. április 24., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
A burmai helyzet
P6_TA(2008)0178B6-0191, 0192, 0199, 0203 és 0204/2008

Az Európai Parlament 2008. április 24-i állásfoglalása a burmai helyzetről

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a Burmai helyzetről szóló 2006. december 14-i(1) és a Burmáról szóló 2007. június 21-i(2) állásfoglalásaira,

–   tekintettel a Tanács 2007. november 19-i következtetéseire(3) , amelyekben további, szigorúbb Burma elleni korlátozó intézkedések kerültek elfogadásra,

–   tekintettel a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és szigorításáról, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. február 25-i 194/2008/EK tanácsi rendeletre(4) ,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel a Than Shwe tábornok által vezetett Állami Béke és Fejlődés Tanácsa (SPDC) bejelentette, hogy 2008. május 10-én népszavazást tartanak egy új alkotmány elfogadásáról, amit 2010-ben többpárti választások követnek,

B.   mivel az SPDC továbbra is ijesztő módon megsérti a burmai nép emberi jogait, többek között kényszermunkára ítéli őket, üldözi a másként gondolkodókat, gyermekeket soroz be katonának, és erőszakkal telepít át embereket,

C.   mivel a burmai kormány elutasította az ENSZ különmegbízottja, Ibrahim Gambari által tett javaslatokat arra vonatkozóan, hogy biztosítsák a népszavazás szabad és tisztességes lebonyolítását, és ennek ellenőrzésére engedélyezzék nemzetközi megfigyelők jelenlétét,

D.   mivel a burmai kormány olyan rendelkezéseket épített az alkotmány tervezetébe, melyek értelmében a parlament mindkét házában a helyek egynegyede szolgálatban lévő katonatisztek részére van fenntartva, a burmai hadsereg főparancsnokának bármikor jogában áll felfüggeszteni az alkotmányt, továbbá nem indulhat olyan személy az elnökválasztáson, akinek házastársa vagy gyermeke külföldi állampolgár (ami vonatkozik például a bebörtönzött, Nobel Békedíjas és Szaharov-díjas Aung San Suu Kyi-re, az ellenzéki Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) vezetőjére); mivel az alkotmánytervezet büntetlenséget biztosít az állami tisztviselőknek a hivatalban elkövetett cselekményekért,

E.   mivel a népszavazás bejelentése óta a kormány kiadta az 1/2008. sz. törvényt, amely a szerzetesrendek tagjait megfosztja szavazójoguktól,

F.   mivel a demokratikus ellenzéket nem vonták be az alkotmányozási eljárásba,

G.   mivel a burmai ellenzék többsége úgy döntött, hogy a népszavazáson nemmel szavaz,

H.   mivel még mindig kb. 1.800 politikai foglyot tartanak fogva Burmában, beleértve Aung San Suu Kyi-t,

I.   mivel a burmai kormány nem foglalkozott komolyan azzal a kérdéssel, hogy továbbra is gyermekeket toboroz hadseregébe és vet be fegyveres konfliktus során,

J.   mivel az EU által a burmai kormánnyal szemben elfogadott szankciók eddig nem vezettek eredményre,

K.   mivel a burmai kormány továbbra is szoros politikai és gazdasági kapcsolatokat tart fenn a szomszédos országokkal és az ASEAN-nal,

L.   mivel Burma népességének 30%-a, körülbelül 15 millió ember a szegénységi küszöb alatt él,

1.  Helyteleníti, hogy az alkotmányozó népszavazási folyamat minden demokratikus legitimitást nélkülöz, mivel a burmai polgárok híján vannak minden demokratikus alapjognak, melyek lehetővé tennék a számukra, hogy nyílt vitát folytassanak az alkotmány szövegéről, azt módosíthassák, majd ezt követően népszavazás keretében szabadon véleményt nyilvánítsanak arról;

2.   elítéli, hogy a burmai kormány elutasította az ENSZ különmegbízottja, Ibrahim Gambari által tett javaslatokat arra vonatkozóan, hogy az alkotmányról tartandó népszavazást megelőzően tegyék lehetővé egy nyílt és mindenkit bevonó kampány lefolytatását; felhívja a burmai kormányt, hogy cselekedjen jóhiszeműen és konstruktív módon működjön együtt az ENSZ különmegbízottjával;

3.   támogatja a lakosság bevonásával zajló nemzeti megbékélésen, valamint a rezsim, az NLD és az etnikai csoportok képviselői közötti háromoldalú párbeszéden keresztül történő demokratikus átmenetet;

4.   garanciákat kér a burmai kormánytól arra, hogy független választási bizottságot hívnak össze, megfelelő választói névjegyzéket állítanak össze, megszüntetik a médiát régóta sújtó korlátozásokat, lehetővé teszik az egyesülés, véleménynyilvánítás és gyülekezés szabadságát, és visszavonják azokat az újonnan hozott rendeleteket, amelyek bűncselekményként kezelik a népszavazásról folytatott legitim vitát, továbbá beleegyeznek a nemzetközi megfigyelők jelenlétébe;

5.   felhív a rendszer politikai ellenfeleinek és a mintegy 1 800 politikai fogolynak, többek között Aung San Suu Kyinek, a "88-as diákmozgalom vezetőinek, valamint a Shan Nemzetiségek Ligája a Demokráciáért csoport 2005-ben bebörtönzött vezetőinek azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására;

6.   felszólít arra, hogy találják meg a felelősöket a buddhista szerzetesek és a demokráciáért küzdő aktivisták tavaly szeptemberi tiltakozásának leverése során elesett és eltűnt személyek ügyében, és fedjék fel az eltűnt szerzetesek és szerzetesnők hollétét;

7.   sürgeti a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy minden lehetőséget ragadjanak meg a nemzetközi politikában arra, hogy tiltakozzanak a burmai gyermekek jogaival való folyamatos visszaélés, különösen a gyermekek katonai bevetése ellen; a lehető leghatározottabban elítéli a gyermekek hadseregbe való toborzását Burmában, és felhívja az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy e tekintetben alaposan vizsgálja ki a burmai helyzetet,

8.   megjegyzi, hogy Kína a közelmúltban ratifikálta a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek a gyermekek fegyveres konfliktusban való részvételére vonatkozó fakultatív jegyzőkönyvét, felhívja a figyelmet a burmai katonai junta által e tekintetben elkövetett sajnálatos visszaélésekre, és sürgeti Kínát, hogy hozzon intézkedéseket ezzel kapcsolatban;

9.   támogatja az ENSZ főtitkár munkáját és Ibrahim Gambari arra irányuló erőfeszítéseit, hogy tárgyaljanak a burmai hatóságokkal; felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy szorosan működjenek együtt az ENSZ különmegbízottjával a nemzetközi közösség összehangolt burmai részvételének biztosítása érdekében;

10.   támogatja Piero Fassino, az EU burmai különmegbízottjának az ASEAN-országokkal folytatott párbeszéd elősegítésére irányuló erőfeszítéseit; sürgeti az ASEAN-t, hogy gyakoroljon jelentős nyomást a burmai hatóságokra a demokratikus változások elérése érdekében;

11.   sürgeti a Bizottságot, hogy újítsa meg és szélesítse ki célzott szankcióit a következő megszorításokra összpontosítva: a hadsereg tulajdonában álló olyan cégek, konglomerátumok és vállalkozások nemzetközi bankszolgáltatásokhoz történő hozzáférésének korlátozása, amelyek a hadsereggel közeli kapcsolatban állnak, vagy amelyek bevételei a hadsereg hasznát szolgálják, valamint bizonyos tábornokok és közvetlen családtagjaik számára az üzleti lehetőségekhez, az egészségügyi ellátáshoz, a vásárláshoz és gyermekeik külföldön történő taníttatásához való hozzáférés korlátozása; sürgeti a Tanácsot, hogy átfogóan és egyértelműen tiltsa meg bizonyos egyének és jogi személyek számára a pénzügyi tranzakciók elszámolóházi bankokon keresztül történő lebonyolítását, illetve az EU joghatósága alá tartozó pénzügyi szolgáltatások használatát;

12.   felhívja a Tanácsot, hogy biztosítsa a célzott szankciók hatékony alkalmazását, a szankciók potenciális célpontjainak megfelelő vizsgálatát, a folyamatos megfigyelés és a határozatok felülvizsgálatának lehetőségét, valamint az elfogadott intézkedések végrehajtását;

13.   felhívja a Tanácsot egyes emberi jogi normákkal szembeni szankciók felülvizsgálatának folytatására az alábbiak beépítésével: az összes olyan politikai fogoly és önkényesen elítélt személy szabadlábra helyezése, akiket alapvető emberi jogaik – a szólás-, gyülekezési és egyesülési szabadság – gyakorlása miatt tartanak fogva; pontos, hivatalos beszámoló készítése a biztonsági erők által többek között a közelmúltbeli megtorlás során meggyilkolt, letartóztatott és/vagy fogva tartott személyek számáról, tartózkodási helyéről és életkörülményeiről; a civilek elleni fegyveres támadások megszüntetése; és a demokratikus átmenet megteremtése; felkéri a Tanácsot, hogy fontolja meg olyan további célzott szankciók alkalmazását, mint például az új befektetések teljes körű tilalma, a burmai befektetésekkel kapcsolatban nyújtott biztosítási szolgáltatások tilalma, illetve a katonai kormánynak jelentős bevételt biztosító kulcsfontosságú termékekre kivetett kereskedelmi embargó;

14.   felhívja egyúttal az EU-t és a szélesebb nemzetközi közösséget, hogy a szankciók bevezetése és/vagy az ezzel való fenyegetés ellensúlyozására javasoljanak reformösztönzőket, és a változás érdekében pozitívan motiválják a katonai vezetést;

15.   megjegyzi, hogy az EU Burmával szembeni fegyverembargója hatástalan, mivel a katonai kormányzat Kínából, Oroszországból és Indiából szerzi be katonai áruit; ezért sürgeti az EU-t, hogy folytasson aktív kampányt a Burmába exportált fegyverek világméretű fegyverembargója érdekében;

16.   felhívja a nemzetközi közösséget, a nyugati országok kormányait és a kampány csoportokat, hogy fokozzák humanitárius tevékenységüket, különösen a már meglévő egészségügyi programokon keresztül, valamint kezdeményezzenek olyan új és szélesebb körre kiterjedő programokat az alapoktatás támogatására, amelyek az országon belül kitelepített és más, válságzónákban, de főként a thai határ mentén rekedt személyeket is elérik; e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy humanitárius segélyeinek költségvetését a fejlesztési együttműködési eszköz keretén belül terjessze ki Burmára (jelenleg 32 millió euró a 2007–2010 közötti időszakra) és fektessen be többet az országon belül kitelepített személyek határokon átnyúló humanitárius megsegítésére;

17.   felhívja a Bizottságot, hogy hozza létre illetve terjessze ki a szavazati joggal nem rendelkező csoportok – többek között a nők, az etnikai és vallási kisebbségek – támogatását, valamint a politikai, etnikai, vallási és egyéb megosztottság enyhítését célzó segélyprogramokat;

18.   felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a külföldön élő burmaiak támogatását a fejlesztési együttműködési eszköz otthonuktól elszakított emberekkel foglalkozó programjának keretében és törekedjen a támogatás nyújtásának más módozataira is;

19.   hangsúlyozza, hogy a segélynyújtáshoz normákat és időkereteket kell rendelni a korrupció elleni hatékony küzdelem érdekében;

20.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ASEAN-országok kormányainak és parlamentjeinek, a burmai Nemzeti Liga a Demokráciáért elnevezésű pártnak, a burmai Állami Béke és Fejlődés Tanácsának, a Kínai Népköztársaság kormányának, India kormányának és parlamentjének, Oroszország kormányának, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának.

(1) HL C 317. E, 2006.12.23., 902. o.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0290
(3) Lásd a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2006/318/KKBP közös álláspont módosításáról szóló 2007. november 19-i 2007/750/KKBP tanácsi közös álláspontot (HL L 308., 2007.11.24., 1. o.).
(4) HL L 66., 2008.3.10., 1. o.

Utolsó frissítés: 2008. november 25.Jogi nyilatkozat