Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2561(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0191/2008

Dezbateri :

PV 23/04/2008 - 9
CRE 23/04/2008 - 9

Voturi :

PV 24/04/2008 - 7.5

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0178

Texte adoptate
WORD 68k
Joi, 24 aprilie 2008 - Strasbourg Ediţie definitivă
Situaţia din Birmania
P6_TA(2008)0178B6-0191, 0192, 0199, 0203 şi 0204/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 24 aprilie 2008 privind situaţia din Birmania

Parlamentul European ,

–   având în vedere rezoluţia sale din 14 decembrie 2006 privind situaţia în Birmania(1) şi rezoluţia sa din 21 iunie 2007 privind Birmania(2) ,

–   având în vedere concluziile Consiliului din 19 noiembrie 2007, care adoptă măsuri restrictive suplimentare şi consolidate împotriva Birmaniei(3) ,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 194/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 de reînnoire şi consolidare a măsurilor restrictive împotriva Birmanei/Myanmar şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 817/2006(4) ,

–   având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât Consiliul Birmanez de Stat pentru Pace şi Dezvoltare (CSPD), condus de generalul Than Shwe, a anunţat organizarea unui referendum în 10 mai 2008 privind o nouă constituţie, urmat de alegeri multipartide în 2010;

B.   întrucât CSPD continuă să încalce drepturile omului, supunând populaţia Birmaniei la abuzuri îngrozitoare ale drepturilor omului, cum ar fi munca forţată, persecutarea dizidenţilor, recrutarea forţată de soldaţi-copii şi strămutarea forţată;

C.   întrucât guvernul birmanez a respins propunerile Trimisului special ONU Ibrahim Gambari vizând asigurarea organizării libere şi corecte a referendumului în prezenţa observatorilor internaţionali;

D.   întrucât guvernul birmanez a inclus în proiectul de constituţie dispoziţii care rezervă o pătrime din locuri în ambele camere ale parlamentului pentru ofiţerii militari, care dau comandantului forţelor armate ale statului dreptul de a suspenda constituţia în orice moment şi dreptul de a interzice participarea candidaţilor la cursa pentru preşedinţie dacă au o soţie sau un copil cetăţeni străini (care pot fi aplicate liderei Ligii Naţionale pentru Democraţie (LND) din opoziţie şi câştigătoare a Premiului Nobel pentru Pace şi a premiului Sakharov, Aung San Suu Kyi, aflată în închisoare); întrucât proiectul de constituţie oferă, de asemenea, impunitate agenţilor de stat pentru acte comise în timpul exercitării funcţiei;

E.   întrucât de la anunţarea referendumului, guvernul a emis Legea nr. 1/2008 prin care se refuză dreptul de vot membrilor cultelor religioase;

F.   întrucât opoziţia democratică nu a fost implicată în procesul constituţional;

G.   întrucât majoritatea opoziţiei birmaneze a decis să voteze împotrivă în cadrul referendumului;

H.   întrucât mai există aproximativ 1 800 de prizonieri politici în Birmania, inclusiv Aung San Suu Kyi;

I.   întrucât guvernul din Birmania nu a reuşit să găsească o soluţie de substanţă pentru recrutarea continuă şi folosirea copiilor în conflictele armate;

J.   întrucât sancţiunile adoptate de UE împotriva guvernului birmanez nu au fost eficiente până acum;

K.   întrucât guvernul birmanez continuă să se bucure de relaţii politice şi economice strânse cu ţările învecinate şi cu ţările ASEAN;

L.   întrucât 30% din populaţia Birmaniei, adică aproximativ 15 milioane de persoane, trăiesc sub limita sărăciei,

1.   deplânge faptul că procesul referendumului privind constituţia este lipsit de orice legitimitate democratică, având în vedere că cetăţenii birmanezi nu beneficiază de niciun drept democratic de bază care să le permită să susţină o dezbatere deschisă privind textul constituţiei, să îl modifice şi ulterior să se exprime liber prin intermediul unui referendum;

2.   condamnă respingerea de către guvernul birmanez a propunerilor făcute de trimisul special ONUGambari, şi anume permiterea desfăşurării unei campanii deschise şi cuprinzătoare înaintea referendumului privind constituţia; invită guvernul birmanez să acţioneze cu bună credinţă şi să colaboreze în mod constructiv cu trimisul special ONU;

3.   sprijină tranziţia democratică, realizată printr-un proces integrant de reconciliere naţională şi dialog tripartit între regim, LND şi reprezentanţii etniilor;

4.   solicită guvernului birmanez garanţii pentru convocarea unei comisii electorale independente, elaborarea unei liste corecte cu participanţii la vot, ridicarea restricţiilor impuse în urmă cu mult timp asupra mass-mediei, permiterea libertăţii de asociere, exprimare şi întrunire în Birmania şi revocarea noilor regulamente care penalizează dezbaterea legitimă privind referendumul, precum şi permiterea participării observatorilor internaţionali;

5.   solicită eliberarea imediată şi necondiţionată a adversarilor politici şi a celor peste 1 800 de prizonieri politici, inclusiv a lui Aung San Suu Kyi, a liderilor generaţiei "88 a studenţilor, precum şi a liderilor Ligii naţionalităţilor Shan pentru democraţie arestaţi în 2005;

6.   solicită ca regimul să dea explicaţii privind toate victimele şi persoanele dispărute de la ultima reprimare din luna septembrie 2007 a protestelor călugărilor budişti şi ale activiştilor pentru democraţie, inclusiv despre locul unde sunt ţinuţi călugării şi călugăriţele dispărute;

7.   îndeamnă Comisia, Consiliul şi statele membre să folosească fiecare oportunitate pe scena internaţională pentru a aborda abuzul continuu şi persistent al copiilor din Birmania, în special folosirea soldaţilor-copii; condamnă în termenii cei mai duri recrutarea soldaţilor-copii în Birmania şi invită Consiliul de Securitate al ONU să investigheze în detaliu situaţia din Birmania privind această problemă;

8.   remarcă faptul că China a ratificat recent Protocolul facultativ al Organizaţiei Națiunilor Unite la Convenția referitoare la drepturile copilului privind implicarea copiilor în conflicte armate, atrage atenţia, în acest context, asupra abuzurilor îngrozitoare perpetuate de către junta militară birmaneză şi îndeamnă China să ia măsuri în această privinţă;

9.   sprijină bunele oficii ale Secretarului General al ONU şi eforturile domnului Gambari în negocierile cu autorităţile birmaneze; invită UE şi statele membre să colaboreze îndeaproape cu trimisul special ONU pentru a asigura coerenţa implicării comunităţii internaţionale în Birmania;

10.   sprijină eforturile trimisului special UE în Birmania, Piero Fassino, pentru promovarea dialogului cu ţările ASEAN; îndeamnă ţările ASEAN să facă presiuni susţinute asupra autorităţilor birmaneze pentru a realiza o schimbare democratică;

11.   îndeamnă Consiliul să îşi reînnoiască sancţiunile specifice şi să le extindă, concentrându-se pe restricţii privind accesul companiilor aflate în proprietatea armatei şi al grupurilor şi întreprinderilor care au legături strânse cu armata, sau ale căror venituri aduc beneficii armatei, la serviciile bancare internaţionale, precum şi pe restricţii privind accesul generalilor vizaţi şi al membrilor lor de familie apropiaţi la oportunităţi personale de afaceri, servicii medicale, aprovizionare şi educaţie în străinătate pentru copiii acestora; îndeamnă Consiliul să interzică total şi în mod explicit accesul persoanelor şi entităţilor selecţionate la efectuarea oricărui tip de tranzacţie financiară care trece prin instituţii bancare de compensare sau care utilizează servicii financiare aflate în jurisdicţia UE;

12.   invită Consiliul să asigure punerea în aplicare eficientă a sancţiunilor specifice, să îi investigheze în mod adecvat pe cei pasibili de sancţiuni, să asigure revizuirea deciziilor şi monitorizarea continuă, precum şi punerea în aplicare a măsurilor adoptate;

13.   invită Consiliul să continue revizuirea sancţiunilor împotriva anumitor abuzuri ale drepturilor omului, care ar trebui să includă următoarele: eliberarea prizonierilor politici şi a tuturor celorlalte persoane deţinute în mod arbitrar pentru exercitarea drepturilor lor fundamentale la liberă exprimare, asociere şi întrunire; întocmirea unui raport oficial corect privind numărul, locul şi situaţia persoanelor ucise, arestate şi/sau deţinute de forţele de securitate, inclusiv persoanele din represiunea recentă; încetarea atacurilor militare asupra civililor; şi o tranziţie spre democraţie; solicită, de asemenea, Consiliului luarea în considerare a unor sancţiuni specifice viitoare, cum ar fi interzicerea totală a investiţiilor noi, interzicerea furnizării de servicii de asigurare pentru investiţii în Burma şi un embargo asupra comerţului cu mărfuri de bază care aduc venituri semnificative guvernului militar;

14.   invită, în acelaşi timp, UE şi comunitatea internaţională să ofere stimulente pentru reformă pentru a compensa ameninţarea şi/sau impunerea de sancţiuni şi pentru a oferi conducerii militare o motivaţie pozitivă pentru schimbare;

15.   remarcă faptul că embargoul impus de UE asupra armelor în Birmania este ineficient, având în vedere faptul că guvernul militar achiziţionează bunuri militare din China, Rusia şi India; îndeamnă, prin urmare, UE să susţină activ un embargo la scară mondială privind exportul de arme în Birmania;

16.   invită comunitatea internaţională, guvernele occidentale şi grupurile de susţinere să îşi intensifice activităţile umanitare, în special prin intermediul programelor existente în sectorul sănătăţii, să iniţieze programe noi şi mai cuprinzătoare pentru sprijinirea educaţiei de bază, în primul rând pentru persoanele strămutate la nivel intern şi cele reţinute în zonele de conflict, în special de-a lungul graniţei cu Tailanda; invită, în acest context, Comisia să extindă ajutorul umanitar în cadrul instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD) pentru Birmania (în prezent 32 milioane EUR pentru 2007‐2010) şi să investească mai mult în ajutorul umanitar transfrontalier pentru presoanele strămutate la nivel intern;

17.   invită Comisia să creeze şi să extindă programele de asistenţă menite să ajute grupurile private de drepturi civice, inclusiv femeile şi minorităţile etnice şi religioase, şi să reducă diviziunile politice, etnice, religioase şi de altă natură;

18.   invită Comisia să intensifice sprijinul pentru cetăţenii birmanezi ce locuiesc în afara graniţelor prin programul ICD privind persoanele dezrădăcinate şi să caute şi alte posibilităţi de ajutorare a acestora;

19.   subliniază că obiectivele şi calendarul de lucru trebuie să fie legate de ajutorul oferit, pentru a combate mai eficient riscurile de corupţie;

20.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, guvernelor şi parlamentelor ţărilor ASEAN, Ligii naţionale pentru democraţie din Birmania, Consiliului Birmanez de Stat pentru Pace şi Dezvoltare din Birmania, guvernului Republicii Populare Chineze, guvernului şi parlamentului Indiei, guvernului Rusiei şi Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

(1) JO C 317 E, 23.12.2006, p. 902.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2007)0290.
(3) A se vedea Poziţia Comună a Consiliului 2007/750/PESC din 19 noiembrie 2007 de modificare a Poziţiei Comune 2006/318/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar (JO L 308, 24.11.2007, p. 1).
(4) JO L 66, 10.3.2008, p. 1.

Ultima actualizare: 25 noiembrie 2008Notă juridică