Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2561(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B6-0191/2008

Razprave :

PV 23/04/2008 - 9
CRE 23/04/2008 - 9

Glasovanja :

PV 24/04/2008 - 7.5

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0178

Sprejeta besedila
WORD 53k
Četrtek, 24. april 2008 - Strasbourg Končna izdaja
Burma
P6_TA(2008)0178B6-0191, 0192, 0199, 0203 in 0204/2008

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2008 o razmerah v Burmi

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju svojih resolucij o Burmi z dne 14. decembra 2006(1) in 21. junija 2007(2) ,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 19. novembra 2007 o sprejetju poostrenih in dodatnih omejevalnih ukrepov proti Burmi(3) ,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 194/2008 z dne 25. februarja 2008 o obnovitvi in okrepitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 817/2006(4) ,

–   ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.   ker je burmanski Državni svet za mir in razvoj(DSMR), ki ga vodi general Tan Švej napovedal izvedbo referenduma o novi ustavi za 10. maj 2008, medtem ko naj bi leta 2010 sledile večstrankarske volitve,

B.   ker burmanski DSMR prebivalstvo še naprej izpostavlja hudim kršitvam človekovih pravic, kakor so prisilno delo, preganjanje drugače mislečih, novačenje otrok vojakov in prisilno preseljevanje,

C.   ker je burmanska vlada zavrnila predloge posebnega odposlanca OZN Ibrahima Gambarija za zagotovitev svobodnega in poštenega referenduma ob navzočnosti mednarodnih opazovalcev,

D.   ker je burmanska vlada v osnutek ustave vključila določbe, ki eno četrtino sedežev v obeh domovih parlamenta namenjajo vojaškim oficirjem, ki dajejo poveljniku oboroženih sil pooblastila, da kadarkoli razveljavi ustavo, in prepovedujejo udeležbo na predsedniških volitvah kandidatom, katerih zakonec ali otrok je tujec (kot na primer priprta opozicijska voditeljica Nacionalne lige za demokracijo(NDL), Nobelova nagrajenka za mir in dobitnica Nagrade Saharovova Aung San Su Či); ker osnutek ustave prav tako dopušča nekaznovanje državnih uradnikov za dejanja, ki so jih storili, ko so bili na položaju,

E.   ker je vlada po napovedi referenduma izdala Zakon št. 1/2008, ki članom verskih redov odreka pravico do glasovanja,

F.   ker demokratska opozicija ni vključena v ustavni postopek,

G.   ker se je večji del burmanske opozicije odločil, da na referendumu glasuje proti,

H.   ker je v Burmi še vedno zaprtih približno 1 800 političnih zapornikov, med njimi Aung San Su Či,

I.   ker burmanska vlada še ni začela resno reševati vprašanja rekrutiranja otrok vojakov in njihovega sodelovanja v oboroženih spopadih,

J.   ker sankcije, ki jih je proti burmanski vladi uvedla EU, doslej niso bile učinkovite,

K.   ker burmanska vlada še naprej vzdržuje tesne politične in gospodarske odnose s sosednjimi državami in z organizacijo ASEAN,

L.   ker 30 % burmanskega prebivalstva, kar je približno 15 milijonov ljudi, živi pod pragom revščine,

1.   obžaluje, da je postopek za ustavni referendum popolnoma brez demokratične legitimnosti, saj burmanski državljani ne uživajo niti ene od osnovnih demokratičnih pravic, ki bi jim omogočile sodelovati v odprti razpravi o ustavnem besedilu, ga spremeniti ter kasneje svobodno izraziti svoje mnenje na referendumu;

2.   obsoja dejstvo, da je burmanska vlada zavrnila predloge posebnega odposlanca OZN Ibrahima Gambarija, da bi dovolili odprto in vključujočo kampanjo v pripravah na ustavni referendum; poziva burmansko vlado, naj deluje v dobri veri in konstruktivno sodeluje s posebnim odposlancem OZN;

3.   podpira prehod v demokracijo s pomočjo vključevalnega postopka nacionalne sprave in tristranskega dialoga med režimom, NDL in predstavniki etničnih skupnosti;

4.   od burmanske vlade zahteva jamstva, da bo sklicala neodvisno volilno komisijo, oblikovala ustrezne sezname volivcev, ukinila dolgoletne omejitve, ki veljajo za medije, da ne bo omejevala svobode zbiranja, združevanja in izražanja v Burmi, da bo preklicala nove predpise, ki zakonito razpravo o referendumu obravnavajo kot kaznivo dejanje, in da bo privolila v navzočnost mednarodnih opazovalcev;

5.   poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi političnih nasprotnikov režima in več kakor 1 800 političnih zapornikov, med njimi Aung San Su Či, voditeljev študentske generacije '88 in voditeljev lige za demokracijo šanskih skupnosti, ki so bili aretirani leta 2005;

6.   poziva režim, naj prevzame odgovornost za vse žrtve in pogrešane osebe po zadušitvi protestov budističnih menihov in borcev za demokracijo lani septembra ter da ugotovi, kje so pogrešani menihi in nune;

7.   poziva Komisijo, Svet in države članice, naj izkoristijo vsako priložnost, da na mednarodni ravni izrazijo svoje nasprotovanje nenehnemu in vztrajnemu zlorabljanju otrok v Burmi, zlasti rekrutiranju otrok vojakov; najstrožje obsoja rekrutiranje otrok vojakov v Burmi in poziva Varnostni svet Združenih narodov, da razmere v zvezi s tem podrobno razišče;

8.   ugotavlja, da je Kitajska nedavno ratificirala izbirni Protokol h Konvenciji OZN o otrokovih pravicah o otrocih v oboroženih spopadih, opozarja, da v zvezi s tem prihaja do obsojanja vrednih zlorab burmanske vojaške hunte, in poziva Kitajsko, naj ukrepa na tem področju;

9.   podpira posredovanja Generalnega sekretarja OZN in prizadevanja Ibrahima Gambarija za pogajanja z burmanskimi oblastmi; poziva EU in države članice, naj tesno sodelujejo s posebnim odposlancem OZN, da bi zagotovili povezanost mednarodne skupnosti pri delovanju v zvezi s Burmo;

10.   podpira prizadevanja posebnega odposlanca EU za Burmo Piera Fassina za spodbujanje dialoga z državami ASEAN; poziva države ASEAN, naj izvajajo znaten pritisk na burmanske organe za demokratične spremembe;

11.   odločno poziva Svet, naj obnovi usmerjene sankcije in poveča njihov obseg, pri tem pa se osredotoči na omejitev dostopa do mednarodnih bančnih storitev za podjetja v vojaški lasti ter finančne konglomerate in podjetja, ki so tesno povezana z vojsko ali katerih zaslužki koristijo vojski, in na omejitev dostopa do osebnih podjetniških priložnosti, zdravstvenega varstva, nakupovanja in izobraževanja v tujini za otroke izbranih generalov in njihovih bližnjih sorodnikov; poziva Svet, naj vsestransko in izrecno prepove izbranim posameznikom in subjektom, da bi opravljali finančne transakcije, ki bi potekale prek klirinških bank ali drugače uporabljali finančne storitve v sodni pristojnosti EU;

12.   poziva Svet, naj zagotovi učinkovito uporabo usmerjenih sankcij, naj opravi ustrezno preiskavo v zvezi z njihovimi potencialnimi cilji, naj omogoči ponoven pregled sklepov in stalno spremljanje ter zagotovi izvajanje sprejetih ukrepov;

13.   poziva Svet, naj še naprej pregleduje sankcije v razmerju do posebnih referenčnih meril za človekove pravice, ki bi morala vključevati: izpustitev političnih zapornikov in vseh drugih oseb, ki so samovoljno pridržane zato, ker so uveljavljale temeljne človekove pravice do svobode izražanja, združevanja in zbiranja; natančno uradno poročilo o številu oseb, ki so jih varnostne sile ubile, aretirale ali pridržale, kje so te osebe in v kakšnih razmerah so zaprte, vključno v nedavni zadušitvi protestov; prenehanje vojaških napadov na civiliste in prehod v demokracijo; poziva Svet, naj prouči možnost nadaljnjih usmerjenih sankcij, kot so popolna prepoved novih naložb, prepoved zavarovalnih storitev za naložbe v Burmi ter trgovinski embargo na ključne dobrine, ki so vir znatnih prihodkov za vojaško vlado;

14.   obenem poziva EU in širšo mednarodno skupnost, naj ponudijo pobude za reformo, da bi uravnotežili grožnjo s sankcijami in/ali uvedbo sankcij ter vojaškemu vodstvu ponudili pozitivno motivacijo za spremembo;

15.   ugotavlja, da je embargo EU na izvoz orožja v Burmo neučinkovit, saj vojaška vlada kupuje vojaško opremo na Kitajskem, v Rusiji in Indiji; zato poziva EU, naj se dejavno zavzema za svetovni embargo na izvoz orožja v Burmo;

16.   poziva mednarodno skupnost, vlade zahodnih držav in aktivistične skupine, naj povečajo človekoljubno dejavnost, zlasti prek sedanjih programov v zdravstvenem sektorju, ter naj uvedejo nove in obširnejše programe za podporo osnovnemu izobraževanju, da bo zajelo notranje razseljene osebe in druge, ki so ujeti na konfliktnih območjih, zlasti vzdolž tajske meje; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj poveča proračun za humanitarno pomoč v okviru instrumenta za razvojno sodelovanje za Burmo (ki trenutno znaša 32 milijonov EUR za obdobje 2007–2010) in več vlaga v čezmejno humanitarno pomoč za notranje razseljene osebe;

17.   poziva Komisijo, naj uvede in razširi programe pomoči, namenjene izboljšanju statusa skupin, ki so jim bile odvzete državljanske pravice, vključno z ženskami, etničnimi in verskimi manjšinami, ter zmanjševanju političnih, etičnih, verskih in drugih ločnic;

18.   poziva Komisijo, naj poveča podporo za Burmance, ki živijo zunaj države, prek programa instrumentov razvojne pomoči za razseljene, in poišče druge načine nudenja pomoči;

19.   poudarja, da bi morala biti nudena pomoč povezana z referenčnimi merili in časovnimi načrti, da se učinkoviteje prepreči korupcijo;

20.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladam in parlamentom držav ASEAN, Nacionalni ligi za demokracijo Burme, državnemu svetu Burme za mir in razvoj, vladi Ljudske republike Kitajske, vladi in parlamentu Indije, vladi Rusije in Generalnemu sekretarju Združenih narodov.

(1) UL C 317 E, 23.12.2006, str. 902.
(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0290.
(3) Glej Skupno stališče Sveta 2007/750/SZVP z dne 19. novembra 2007 o spremembi Skupnega stališča 2006/318/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru (UL L 308, 24.11.2007, str. 1.
(4) UL L 66, 10.3.2008, str.1.

Zadnja posodobitev: 25. november 2008Pravno obvestilo