Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2008/2552(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B6-0142/2008

Testi mressqa :

B6-0142/2008

Dibattiti :

PV 23/04/2008 - 14
CRE 23/04/2008 - 14

Votazzjonijiet :

PV 24/04/2008 - 7.8
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0181

Testi adottati
WORD 62k
Il-Ħamis, 24 t'April 2008 - Strasburgu Verżjoni finali
Il-Ftehima ta' Kummerċ Ħieles bejn il-KE u l-Kunsill tal-Koperazzjoni tal-Golf
P6_TA(2008)0181B6-0142/2008

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' April 2008 dwar il-Ftehima ta' Kummerċ Ħieles bejn il-KE u l-Kunsill tal-Koperazzjoni tal-Golf

Il-Parlament Ewropew ,

-   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Lulju 1990 dwar is-sinifikat tal-ftehima ta' kummerċ ħieles li se tiġi konkluża bejn il-KEE u l-Kunsill tal-Koperazzjoni tal-Golf (GCC)(1) ,

-   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Mejju 2007 dwar Ewropa Globali - aspetti esterni tal-kompetittività,(2)

-   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Mejju 2007 dwar il-promozzjoni ta" xogħol deċenti għal kulħadd'(3) ,

-   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bl-isem ta' "L-Ewropa Globali: Kompetizzjoni Dinjija. Kontribut lill-Istrateġija ta' l-UE għat-Tkabbir Ekonomiku u l-Impjiegi' (COM(2006)0567),

-   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar approċċ komuni Ewropew għall- Fondi ta' Investimenti Sovrani (COM(2008)0115),

-   wara li kkunsidra l-Ftehima Ekonomika bejn l-Istati tal-Kunsill tal-Koperazzjoni tal-Golf, adottata fil-31 ta' Diċembru 2001 f'Muscat, fis-Sultanat ta' Oman, u d-Dikjarazzjoni ta' Doha dwar it-tnedija ta' l-Unjoni Doganali għall-Kunsill tal-Koperazzjoni ta' l-Istati Għarab tal-Golf tal-21 ta' Diċembru 2002,

-   wara li kkunsidra l-Artikoli 188c u 188n, paragrafu 6(a) (v) tat-Trattat ta' Liżbona, skond liema artikoli l-Kunsill għandu jitlob il-kunsens tal-Parlament qabel il-konklużjoni ta' kwalunkwe ftehima internazzjonali li tkopri oqsma li l-proċedura leġiżlattiva ordinarja tapplika għalihom,

-   wara li kkunsidra r-Rapporti Annwali tal-Parlament Ewropew dwar id-drittijiet tal-bniedem,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.   billi l-UE għandha tkompli tagħti prijorità lil sistema kummerċjali multilaterali bbażata fuq ir-regoli, stabbilita permezz ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), li toffri l-aħjar prospetti għall-kummerċ internazzjonali u ekwu billi tistabilixxi regoli xierqa u tiżgura l-konformità magħhom,

B.   billi r-rispett għal u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem huma essenzjali sabiex kwalunkwe ftehima tiġi konkluża mill-UE ma' kwalunkwe pajjiż,

C.   billi l-GCC hija s-sitt l-akbar suq għall-esportazzjoni ta' l-UE u l-UE hija s-sieħba kummerċjali ewlenija tal-GCC; billi l-esportazzjonijiet ta' l-UE lejn il-GCC huma diversifikati, u prinċiparjament jikkonsistu (56% fl-2006) f'makkinarju u f'materjali tat-trasport, u l-importazzjonijiet ta' l-UE mill-GCC jikkonsistu l-aktar fi fjuwils u derivattivi,

D.   billi l-pajjiżi tal-GCC attwalment jibbenefikaw minn aċċess preferenzjali għas-suq ta' l-UE skond is-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi ta' l-UE (GSP),

E.   billi l-kumpaniji ta' l-UE għadhom jaffaċċjaw ostakli serji għall-kummerċ fl-Istati tal-GCC, u billi, b'mod partikolari, il-limiti massimi ta' 50% fuq holdings f'impriżi lokali jiskoraġġixxu ħafna kumpaniji ta' l-UE milli jippruvaw jinvestu fihom,

1.  Jemmen li ftehima kummerċjali mal-GCC hija żieda utli għas-sistema multilaterali tad-WTO, sakemm tmur lil hinn sew mit-tnaqqis tat-tariffi u tittratta l-kundizzjonijiet kwalitattivi assoċjati mal-kummerċ, inklużi d-dispożizzjonijiet effettivi tad-drittijiet tal-bniedem, u ta" l-istandards soċjali u ambjentali;

2.  Jikkunsidra, fid-dawl tal-ħtieġa ta' mudelli kummerċjali aktar sostenibbli sabiex tiġi miġġielda l-bidla fil-klima, li l-aċċess għar-riżorsi ta' l-enerġija huwa kwistjoni ta' ħolqien multilaterali ta' regoli li m'għandhomx jiġu mdgħajfa permezz ta' ftehimiet kummerċjali multilaterali li jikkompetu għall-aktar kundizzjonijiet ta' aċċess favorevoli;

3.  Jinsab imħasseb dwar id-dewmien tal-proċess tan-negozjati, iżda jinnota b'interess il-progress importanti li sar fl-2007; jistieden liż-żewġ partijiet biex jagħmlu progress sostanzjali fin-negozjati fir-rigward tas-suġġetti li għadhom pendenti qabel is-samit Ministerjali UE-GCC tas-26 ta' Mejju 2008;

4.  Jitlob lill-istituzzjonijiet ta' l-UE u lill-GCC, filwaqt li jiżviluppaw u jespandu relazzjonijiet ekonomiċi armonjużi, biex isaħħu d-djalogu politiku u soċjali tagħhom;

Aċċess reċiproku għas-suq

5.  Jenfasizza l-importanza kbira ta' l-aċċess għas-suq, minbarra t-tnaqqis jew l-eliminazzjoni tal-kwoti u tat-tariffi, u kif ukoll tal-liberalizzazzjoni ta' l-ostakli li mhux fil-forma ta' tariffi;

6.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tiddefinixxi bir-reqqa miżuri fil-qasam ta' l-istandards tal-prodotti (appoġġ fil-bini tal-kapaċità u skambju tar-riżorsi umani); ifakkar li l-objettiv finali ta" l-istandards miftiehma huwa t-tisħiħ ta" l-infurzar tagħhom, li jeħtieġ l-inklużjoni tagħhom f'mekkaniżmu għas-soluzzjoni ta" tilwim;

7.  Jagħti prijorità lill-infurzar effettiv tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali; jitlob li jkun hemm konklużjoni ta' ftehima ta" kummerċ ħieles (FTA) li l-koperazzjoni xjentifika u teknika u l-proprjetà intellettwali tagħha huma elementi essenzjali;

8.  Jesprimi t-tħassib tiegħu fir-rigward tat-tfixkil tal-kompetizzjoni li jista' jkun ikkawżat f'bosta stati tal-GCC minn sussidji pubbliċi jew kwalunkwe vantaġġi oħra marbuta ma' aċċess għal materja prima bi spejjeż li huma irħas mill-prezzijiet dinjija mħallsa mill-operaturi ta' l-UE, u jqis li l-FTA għandha tafferma mill-ġdid ir-regoli eżistenti tad-WTO dwar is-sussidji u l-miżuri ta' kumpens;

9.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-iżvilupp asimmetriku ta' l-investimenti transkonfinali, minħabba li l-investimenti ta' l-UE fir-reġjun tal-GCC naqsu filwaqt li l-investimenti tal-GCC fl-UE żdiedu; jipproponi għaldaqstant, koperazzjoni mtejba fir-rigward tal-politika tal-kompetizzjoni;

10.  Jenfasizza li s-sussidji kollha ta' l-esportazzjonijiet għandhom jiġu eliminati fil-futur qrib; iqis ligħandha tingħata prijorità wkoll lir-restrizzjonijiet kwantitattivi;

Kwistjonijiet settorjali

11.  Jenfasizza l-importanza li titjieb il-liberalizzazzjoni tas-servizzi u ta' l-investiment fil-ftehima, flimkien ma' l-akkwisti pubbliċi, filwaqt li jiġi rispettat il-bżonn li jiġu żgurati s-servizzi pubbliċi universali, aċċessibbli u sostenibbli, bi prezzijiet li jintlaħqu minn kullħadd u bi standards ta" kwalità għolja għall-kulħadd;

12.  Iqis li l-ftehima għandha tfittex li tippromwovi aktar trasparenza u kontabilità fir-rigward ta' l-investimenti magħmula minn fondi ta' investimenti sovrani;

13.  Jinsab imħasseb dwar l-ostakoli li mhux fil-forma ta' tariffa bħar-restrizzjonijiet fuq is-servizzi għan-negozju, fejn tnaqqis f'restrizzjonijiet mhux iġġustifikati jista' jwassal biex l-intrapriżi tal-GCC ikollhom aċċess għal servizzi bankarji, servizzi ta' assikurazzjoni u servizzi legali li jkunu orħos u iktar effiċjenti;

14.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni msemmija hawn fuq dwar Approċċ komuni Ewropew għal Fondi ta' Investimenti Sovrani b'mod partikolari l-proposta għal kodiċi ta' kondotta li jirregola l-attivitajiet ta' investiment tagħhom; jenfasizza l-importanza li tiġi evalwata l-parteċipazzjoni ta' fondi bħal dawn f'setturi sensittivi Ewropej;

15.  Jitlob l-inklużjoni ta' mekkaniżmu li jistipula li l-produtturi tal-petrokimiki tal-GCC għandhom jinkorporaw il-materja prima tagħhom bi prezzijiet internazzjonali; iqis li aċċess għall-materja prima bi prezzijiet baxxi għandu jiġi kkunsidrat bħala sussidji li jikkawżaw tfixkil tal-kompetizzjoni ġusta u li għaldaqstant jikkostitwixxi 'dumping' fil-kuntest tad-WTO;

16.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-użu ta' l-Euro fil-kummerċ futur bejn l-Istati Membri u l-GCC;

Żvilupp sostenibbli

17.  Jenfasizza li parti essenzjali minn FTA ma' kwalunkwe pajjiż jew reġjun hija klawsoli tad-drittijiet tal-bniedem li jkunu jistgħu jiġu infurzati, u li dawn għandhom jiġu inklużi fil-ftehima bħala klawsola ta' sospensjoni;

18.  Iqis li kapitolu ambizzjuż dwar żvilupp sostenibbli huwa parti essenzjali minn kwalunkwe ftehima u jfakkar li l-għan aħħari huwa l-infurzar ta' standards miftiehma; huwa tal-fehma, li biex isir dan, il-kapitolu jrid ikun suġġett għall-mekkaniżmu standard tas-soluzzjoni tal-kunflitti;

19.  Iqis li r-ratifika u l-implimentazzjoni sħiħa mill-Istati Membri tal-GCC, tal-qafas stabbilit mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali u l-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni, u l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti u tal-Membri tal-Familji Tagħhom, għandhom irwol importanti sabiex ikun żgurat li l-FTA ikun akkumpanjat minn standards ta' kontra l-korruzzjoni, ta' trasparenza u socjali;

20.  Jinsisti li r-rispett tal-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem ta' l-10 ta' Diċembru 1948, għandhom jispiraw il-politiki domestiċi u internazzjonali tal-partijiet; iħeġġeġ l-isforzi meħuda mill-pajjiżi tal-GCC sabiex jindirizzaw id-diskriminazzjoni kontra n-nisa, b'mod partikulari fis-suq tax-xogħol;

21.  Jistenna li l-ftehima timpenja lill-partijiet biex jirratifikaw il-konvenzjonijiet fundamentali ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol u biex jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva tagħhom; Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tikkunsidra modi kif tipprovdi inċentivi lil pajjiżi li jtejbu l-istandards tax-xogħol, speċjalment fir-rigward tal-ħaddiema migranti li jikkostitwixxu l-maġġoranza tal-ħaddiema fil-parti l-kbira ta' l-istati tal-GCC;

22.  22 Jipproponi li jkun stabbilit mekkaniżmu fejn organizzazzjonijiet rikonoxxuti tad-drittijiet umani u organizzazzjonijiet rikonoxxuti tal-ħaddiema u ta" min iħaddem għandhom ikunu jistgħu jressqu talbiet għal azzjoni li jkunu trattati f'limitu ta" żmien speċifiku u jistgħu jirriżultaw f'dispożizzjonijiet ta" segwitu u ta' reviżjoni, sabiex tinżamm pressjoni kontra l-ksur tad-drittijiet tal-ħaddiema;

23.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta Evalwazzjoni ta' l-Impatt fuq is-Sostenibilità aġġornata, b'mod partikolari fir-rigward ta' miżuri li jistgħu jkunu meħtieġa biex jimmitigaw l-impatt negattiv fuq ċerti gruppi jew setturi;

24.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tikkunsidra t-tibdiliet fix-xejriet kummerċjali minħabba l-liberalizzazzjoni reċiproka, u b'mod speċjali l-impatt dwar it-telf ta' vantaġġi preferenzjali tal-GSP sabiex jiġi definit l-aħjar tnaqqis possibbli tat-tariffi;

25.  Jenfasizza li minbarra l-FTA, għandha tiġi promossa koperazzjoni bejn l-UE u l-GCC, b'mod partikolari f'oqsma bħall-iżvilupp sostenibbli, il-bidla fil-klima u l-effiċjenza fl-enerġija, inklużi dispożizzjonijiet dwar l-enerġija li tiġġedded u l-programm Galileo;

26.  Jistieden liż-żewġ partijiet biex jidentifikaw oqsma fejn jista' jkun hemm iktar koperazzjoni fil-qafas tas-sħubija Ewro-Mediterranja attwali u l-aktar fil-qasam ta' l-investiment dirett barrani;

L-irwol tal-PE

27.  Jistenna li t-Trattat ta' Liżbona jidħol fis-seħħ qabel il-konklużjoni tan-negozjati, biex b'hekk jippermetti lill-Parlament li jagħti l-kunsens tiegħu għal dan it-tip ta' ftehima; Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel disponibbli għall-Parlament il-mandat tan-negozjati ta" l-2001;

o
o   o

28.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u tal-pajjiżi tal-GCC u lis-Segretarju Ġenerali tal-GCC.

(1) ĠU C 231, 17.9.1990, p. 216.
(2) P6_TA(2007)0196.
(3) P6_TA(2007)0206.

Aġġornata l-aħħar: 25 ta' Novembru 2008Avviż legali