Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2566(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0185/2008

Rozpravy :

PV 24/04/2008 - 12.1
CRE 24/04/2008 - 12.1

Hlasování :

PV 24/04/2008 - 13.1
CRE 24/04/2008 - 13.1

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0184

Přijaté texty
WORD 41k
Čtvrtek 24. dubna 2008 - Štrasburk Konečné znění
Zimbabwe
P6_TA(2008)0184B6-0185, 0187, 0189, 0193, 0207 a 0208/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2008 o Zimbabwe

Evropský parlament ,

-   s ohledem na svá usnesení o Zimbabwe ze dne 16. prosince 2004(1) , 7. července 2005(2) , 7. září 2006(3) a 26. dubna 2007(4) ,

-   s ohledem na společný postoj Rady 2008/135/SZBP ze dne 18. února 2008(5) , kterým se do 20. února 2009 obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe uložená společným postojem 2004/161/SZBP,

-   s ohledem na krizovou vrcholnou schůzku Jihoafrického rozvojového společenství (SADC), která se konala dne 12. dubna 2008 v Lusace,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že se dne 29. března 2008 konaly volby do poslanecké sněmovny Zimbabwe, do senátu Zimbabwe, prezidentské volby a volby do orgánů místní samosprávy,

B.   vzhledem k tomu, že výsledky prezidentských voleb nebyly dosud oznámeny a výsledky voleb do parlamentu Zimbabwe byly oznámeny pouze částečně,

C.   vzhledem k tomu, že dne 14. dubna 2008 zamítl Nejvyšší soud Zimbabwe naléhavou žádost opoziční skupiny Hnutí za demokratickou změnu, aby zimbabwská volební komise oznámila výsledky prezidentských voleb,

D.   vzhledem k tomu, že dne 12. dubna 2008 oznámila zimbabwská volební komise, že přepočítá hlasy ve 23 volebních obvodech pro prezidentské volby, v nichž byl výsledek napaden vládnoucí stranou Zanu-PF,

E.   vzhledem k tomu, že u příležitosti výše uvedené vrcholné schůzky Jihoafrického rozvojového společenství, která se konala v Lusace, vyzval generální tajemník OSN Ban Ki-mun k tomu, aby byly výsledky prezidentských voleb zveřejněny co nejdříve, a varoval, že je ohrožena samotná koncepce demokracie v Africe,

F.   vzhledem k tomu, že Jihoafrické rozvojové společenství požadovalo bezodkladné ověření a zveřejnění výsledků voleb v souladu s řádným právním postupem,

G.   vzhledem k tomu, že režim opět reagoval použitím násilí vůči opozici,

1.   trvá na tom, že je třeba respektovat touhu zimbabwského obyvatelstva po demokracii; naléhavě žádá všechny, kdo se chtějí podílet na budoucnosti Zimbabwe, aby spolupracovali se silami demokratické změny;

2.   vyzývá zimbabwskou volební komisi, aby okamžitě zveřejnila všechny původní volební výsledky, protože současné prodlevy vzbuzují obavy a dohady, které narušují mír, politickou stabilitu a demokratické vyhlídky Zimbabwe;

3.   oceňuje obrovský kus práce, který odvedly nevládní organizace sdružené v Síti na podporu zimbabwských voleb (ZESN), když rozmístily tisíce pozorovatelů po celé zemi a zveřejnily své odhady volebních výsledků;

4.   důrazně vybízí vládu Zimbabwe, aby jakožto signatář Smlouvy o založení Jihoafrického rozvojového společenství a protokolů k této smlouvě, Zakládací listiny Africké unie, Africké charty lidských práv a práv národů a Nového partnerství pro rozvoj Afriky dostála svým závazkům a dodržovala zásady demokracie, lidská práva a zásady právního státu;

5.   oceňuje, že Jihoafrické rozvojové společenství na 12. dubna 2008 svolalo krizovou vrcholnou schůzku, a vítá prohlášení čelních představitelů vrcholné schůzky, v němž vyzývají k urychlenému zveřejnění výsledků prezidentských voleb;

6.   vítá skutečnost, že jihoafrická vládnoucí strana Africký národní kongres nedávno uznala, že Zimbabwe se nyní dostalo do "krizového stavu", a věří, že to povede k pozitivním krokům;

7.   naléhavě žádá Africkou unii, aby využila svého vlivu a pomohla nalézt rychlé a pozitivní řešení krize v Zimbabwe;

8.   důrazně odsuzuje povolební politické násilí a porušování lidských práv zaměřené proti příznivcům opozičních stran;

9.   vyjadřuje své politování nad tím, že v uplynulých týdnech bylo zatčeno více než deset zahraničních novinářů, a vyzývá k tomu, aby bylo okamžitě ukončeno veškeré omezování svobody tisku a shromažďování a aby byl zahraničním zpravodajským agenturám umožněn neomezený přístup do Zimbabwe; dále vyzývá k okamžitému propuštění 36 občanů, kteří byli zadrženi během pokojného protestu proti prodlevám se zveřejněním výsledků;

10.   oceňuje, že jihoafričtí dělníci v loděnicích odmítli vyložit zbraně z čínské nákladní lodi An Yue Jiang , které byly určené pro zimbabwské bezpečnostní síly; vyzývá všechny státy Jihoafrického rozvojového společenství, aby odmítly vyložení nákladu lodi An Yue Jiang v jakémkoliv ze svých přístavů;

11.   vyzývá čínskou vládu, aby zastavila vývoz zbraní do Zimbabwe a nařídila lodi An Yue Jiang okamžitý návrat do čínských vod;

12.   vyzývá Radu, aby zajistila, že všechny členské státy budou důsledně uplatňovat stávající omezující opatření;

13.   vyzývá Radu a Komisi, aby urychlily přípravu souboru opatření, jehož součástí bude bezodkladná hospodářská pomoc, která bude poskytnuta, jakmile proběhne demokratická transformace Zimbabwe, a aby tato opatření koordinovaly se širším mezinárodním společenstvím;

14.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládám zemí G8, vládám a parlamentům Zimbabwe a Jihoafrické republiky, generálnímu tajemníkovi Britského společenství národů, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, předsedovi Komise a předsedovi Výkonné rady Africké unie, Panafrickému parlamentu a generálnímu tajemníkovi a vládám států Jihoafrického rozvojového společenství.

(1) Úř. věst. C 226 E, 15.9.2005, s. 358.
(2) Úř. věst. C 157 E, 6.7.2006, s. 491.
(3) Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 263.
(4) Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 791.
(5) Úř. věst. L 43, 19.2.2008, s. 39.

Poslední aktualizace: 25. listopadu 2008Právní upozornění