Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0206(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0102/2008

Pateikti tekstai :

A6-0102/2008

Debatai :

PV 20/05/2008 - 21
CRE 20/05/2008 - 21

Balsavimas :

PV 21/05/2008 - 5.2
CRE 21/05/2008 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0214

Priimti tekstai
WORD 66k
Trečiadienis, 2008 m. gegužės 21 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Metalinio gyvsidabrio eksporto uždraudimas ir saugus laikymas ***II
P6_TA(2008)0214A6-0102/2008
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl metalinio gyvsidabrio eksporto uždraudimo ir saugaus laikymo (11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (11488/1/2007 – C6-0034/2008),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją(1) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0636) per pirmąjį svarstymą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam svarstymui pateiktą rekomendaciją (A6-0102/2008),

1.   pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, 2007 06 20, P6_TA(2007)0267.


Europos Parlamento pozicija priimta per antrąjį svarstymą 2008 m. gegužės 21 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008 dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo
P6_TC2-COD(2006)0206

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija antrajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB) Nr. .../2008)

Atnaujinta: 2008 m. lapkričio 10 d.Teisinis pranešimas