Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2580(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0258/2008

Συζήτηση :

PV 22/05/2008 - 14.1
CRE 22/05/2008 - 14.1

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2008 - 16.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0238

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 76k
Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Το Σουδάν και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
P6_TA(2008)0238B6-0240, 0254, 0255, 0256, 0257 και 0258/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με το Σουδάν και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), που ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2002,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 1593 που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε στις 31 Μαρτίου 2005,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Σουδάν/Τσαντ της 11ης Δεκεμβρίου 2007 και της 30ής Ιανουαρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την εγκριθείσα στις 31 Μαρτίου 2008 Δήλωση της Προεδρίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επέτειο παραπομπής του ζητήματος της κατάστασης του Σουδάν/Νταρφούρ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ),

–   έχοντας υπόψη το ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ 2007 απονεμήθηκε στον Salih Mahmoud Osman, έναν σουδανό δικηγόρο υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζεται στην περιοχή του Νταρφούρ, για την προσπάθειά του να συμβάλει στο να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα του εμφυλίου πολέμου του Νταρφούρ,

–   έχοντας υπόψη την εκστρατεία "Δικαιοσύνη για το Νταρφούρ" που πραγματοποιείται από μια μεγάλη ομάδα μη κυβερνητικών οργανώσεων με σκοπό να ασκηθεί πίεση στην Κυβέρνηση του Χαρτούμ να συνεργαστεί με το ΔΠΔ και να εκτελέσει τα εντάλματα σύλληψης που αυτό εξέδωσε,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Νταρφούρ παραμένει εξαιρετικά επισφαλής και ότι σημαντικές συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ ανταρτικών κινημάτων και κυβερνητικών δυνάμεων, επηρεάζοντας τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις,

Β.   βαθειά συγκλονισμένο από τα δεινά εκατοντάδων χιλιάδων γυναικών, ανδρών και παιδιών, που έχουν δαρθεί, σκοτωθεί, απαχθεί, μετατοπισθεί ή με κάθε άλλο τρόπο υπήρξαν θύματα της σύγκρουσης του Νταρφούρ, και επισημαίνοντας ότι η κατάσταση συνεχίζει από το 2003 τον φαύλο κύκλο της συνεχούς επιδείνωσης ενώ συνεχίζονται και οι αεροπορικές επιθέσεις αδιακρίτως κατά αμάχων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το δόγμα του ΟΗΕ περί "ευθύνης παροχής προστασίας" προβλέπει ότι όταν οι εθνικές αρχές αδυνατούν πρόδηλα να προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους, άλλοι έχουν την ευθύνη να παράσχουν την αναγκαία προστασία,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέπεμψε το ζήτημα της κατάστασης του Νταρφούρ στο ΔΠΔ τον Μάρτιο 2005, οπότε και ξεκίνησε έρευνα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σουδάν υπέγραψε το Καταστατικό της Ρώμης με το οποίο ιδρύθηκε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το 2002, αλλά ακόμη δεν το έχει επικυρώσει,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σουδανική κυβέρνηση, ως μέλος του ΟΗΕ, υποχρεούται να συνεργασθεί με το ΔΠΔ δυνάμει της Απόφασης 1593 (2005), την οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε βάσει των εξουσιών που διαθέτει στο Κεφάλαιο 7,

Ζ.   βαθειά αποκαρδιωμένο από το γεγονός ότι, από τότε που εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης, η σουδανική κυβέρνηση επανειλημμένα αρνήθηκε να συνεργασθεί με το ΔΠΔ και μάλιστα πολλαπλασίασε τις προκλητικές ενέργειες απέναντι στο ΔΠΔ και στη διεθνή κοινότητα,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο 2007 το ΔΠΔ εξέδωσε δυο εντάλματα σύλληψης κατά του σουδανού πρώην Υπουργού Εσωτερικών Ahmad Harun και του πρώην ηγέτη της πολιτοφυλακής Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, γνωστού επίσης ως "Ali Kushayb", με 51 κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ahmad Harun είναι τώρα Υπουργός Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, αρμόδιος για την πρόνοια υπέρ των θυμάτων ακριβώς των καταγγελλομένων εγκλημάτων του, καθώς και αρμόδιος για το σύνδεσμο με την διεθνή ειρηνευτική δύναμη (UNAMID)· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός επίσης προήχθη σε πρόεδρο κυβερνητικής επιτροπής που έχει ως έργο να ακούει τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι ο Ali Kushayb -που ήταν υπό κράτηση στο Σουδάν για άλλες κατηγορίες τότε που εκδόθηκαν τα εντάλματα- αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή τον Οκτώβριο 2007, παρόλο ότι τον καταζητούσε το ΔΠΔ,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2007 και ξανά τον Δεκέμβριο του 2007, το Γραφείο του Εισαγγελέα ανέφερε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την αδυναμία και απροθυμία της σουδανικής κυβέρνησης να συνεργαστεί με το ΔΠΔ και επισήμανε ότι δεν είχαν ληφθεί μέτρα για την σύλληψη και παράδοση του Ahmad Harun και του Ali Kushayb,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Ιουνίου 2008 ο Προϊστάμενος Εισαγγελέας του ΔΠΔ Luis Moreno Ocampo θα υποβάλει αναφορά για έβδομη φορά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την πρόοδο που σημείωσαν οι έρευνές του στο Νταρφούρ και σχετικά με τη συνεργασία που του πρόσφεραν οι σουδανικές αρχές,

ΙΒ.   αποφασισμένο να στηρίξει το ΔΠΔ σε αυτή την κρίσιμη στιγμή του έργου του και πλήρως πεπεισμένο ότι ο τερματισμός της ατιμωρησίας για τους ηθικούς αυτουργούς και τους δράστες των φρικιαστικών εγκλημάτων που τελέσθηκαν στο Νταρφούρ αποτελεί βασικό στοιχείο για τη λύση της σύγκρουσης του Νταρφούρ,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 και 11 Μαΐου 2008 οι αντάρτες του Κινήματος Δικαιοσύνης και Ισότητας (JEM) οργάνωσαν επίθεση κατά της πόλης του Οντουρμάν, κοντά στο Χαρτούμ, με τουλάχιστον 200 θύματα,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Μαΐου 2008, μετά από ένα πρώτο κύμα συγκρούσεων που σημειώθηκε μια βδομάδα πριν, ξέσπασαν εκτεταμένες συγκρούσεις στο Abyei, μια πλούσια σε πετρέλαιο κωμόπολη διεκδικούμενη και από τους Βόρειους και από τους Νότιους, ανάμεσα στον Σουδανικό Στρατό και στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό του Σουδάν (SPLA), με αποτέλεσμα τη μετατόπιση 30 000 έως 50 000 ατόμων σύμφωνα με τον ΟΗΕ και απροσδιόριστο ακόμη αριθμό θυμάτων,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Μαΐου 2008, αεροσκάφη του σουδανικού στρατού βομβάρδισαν μη στρατιωτικούς στόχους στο Βόρειο Νταρφούρ, με αποτέλεσμα το θάνατο 12 αμάχων,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στο Σουδάν είχε ως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα 300 000 θύματα (σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του ΟΗΕ) και 2,5 εκατομμύρια εσωτερικούς μετατοπισθέντες και πρόσφυγες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι επεκτείνεται η ανασφάλεια στην περιοχή του Νταρφούρ,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNAMID διαθέτει ακόμη επί τόπου μόλις κάπου 7 500 στρατιώτες και 2 000 αστυνομικούς, αντί των 26 000 που είχαν επιτραπεί,

1.   καταδικάζει απερίφραστα την επιμονή της σουδανικής κυβέρνησης να μην θέλει να συνεργαστεί με το ΔΠΔ και να συλλάβει και να παραδώσει στο ΔΠΔ τους Ahmad Harun και Ali Kushayb και να τηρήσει τις βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου υποχρεώσεις της, δείχνοντας έτσι κατάφωρη περιφρόνηση στις εκατοντάδες χιλιάδες θύματα και στις οικογένειές τους και στα εκατομμύρια ανθρώπων που εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση·

2.   καλεί τη σουδανική κυβέρνηση να επικυρώσει το καταστατικό του ΔΠΔ, να συμμορφωθεί προς την απόφαση 1593 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να συνεργαστεί άνευ όρων με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να διενεργήσει την δέουσα και αποτελεσματική διερεύνηση και δίωξη των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στην περιοχή του Νταρφούρ·

3.   καλεί τις αρχές του Χαρτούμ να συλλάβουν και να παραδώσουν τους δυο καταζητούμενους από το ΔΠΔ υπόπτους χωρίς άλλη καθυστέρηση, ώστε να σπάσει αμέσως ο κύκλος της ατιμωρησίας στο Νταρφούρ, και να συνεργαστούν και στις μελλοντικές έρευνες του ΔΠΔ στο Νταρφούρ·

4.   καλεί το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 16ης και 17ης Ιουνίου 2008 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης και 20ής Ιουνίου 2008 να συζητήσουν την έκθεση του Εισαγγελέα και να προβούν σε ενέργειες για την έγκριση συγκεκριμένων ποινικών μέτρων κατά μιας επακριβώς αναγνωρισμένης ομάδας Σουδανών αξιωματούχων που φέρουν ευθύνη για την μη συνεργασία του Σουδάν με το ΔΠΔ, συμπεριλαμβανομένων των εξής μέτρων:

   - πάγωμα και κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων ατόμων που αναγνωρίσθηκαν ως παρεμποδίζοντα τη συνεργασία με το ΔΠΔ, και επίσης εντοπισμός και στόχευση υπεράκτιων περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών συνδεόμενων με το National Congress Party (κόμμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας), ως κύριου αγωγού χρηματοδότησης των πολιτοφυλακών του Νταρφούρ,
   - μέτρα απαγόρευσης της πρόσβασης σε τράπεζες της ΕΕ για οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή και πληρωμή διενεργούμενη από αυτά τα άτομα ή εξ ονόματός τους,
   - μέτρα απαγόρευσης επιχειρηματικών και άλλων οικονομικών ή εμπορικών σχέσεων αυτών των ατόμων ή οποιασδήποτε νόμιμης οντότητας ή νομικού προσώπου ελεγχόμενου από αυτά τα άτομα, με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με ειδικό στόχο τις ροές εσόδων από τον πετρελαϊκό τομέα·

5.   καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες με έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και πιο συγκεκριμένα το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κροατία, να τηρήσουν αυστηρή στάση κατά την ενημέρωση που θα πραγματοποιήσει ο Εισαγγελέας στις 5 Ιουνίου 2008, βάσει της κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με το ΔΠΔ, και να ανταποκριθούν δεόντως στα ευρήματα του Εισαγγελέα, καλώντας το Σουδάν να συμμορφωθεί αμέσως προς την απόφαση 1593 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και προς τις παραγγελίες του Εισαγγελέα·

6.   καλεί όλα τα άλλα κράτη που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να στηρίξουν κι αυτά κάθε αίτηση συνεργασίας που θα υποβάλει ο Εισαγγελέας του ΔΠΔ εξ ονόματος του Δικαστηρίου του, και ειδικότερα καλεί την Κίνα, τη Ρωσία, τη Νότιο Αφρική και τη Λιβύη να τηρήσουν τα ίδια τους τα λόγια βάσει της απόφασης 1593 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να μην παρεμποδίσουν τη δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 5 Ιουνίου 2008·

7.   καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να πιέσουν για ειδική μνεία περί ατιμωρησίας και για την προσθήκη των ενταλμάτων σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ στο επίσημο κείμενο της επίσκεψης που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει στα τέλη Μαΐου 2008 στο Χαρτούμ·

8.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ και να μεριμνήσουν ώστε η βασική αναπτυξιακή βοήθειά τους προς το Σουδάν να μην διανεμηθεί μέσω του Υπουργείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του Ahmad Harun, και καλεί τους δωρητές να πιέσουν επισήμως τη Σουδανική Κυβέρνηση να παύσει τον Ahmad Harun από τα καθήκοντά του·

9.   καλεί την ΕΕ να ασκήσει πίεση στην Κίνα να συμμετάσχει στις διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης και να κάνει χρήση της μεγάλης επιρροής της επί της σουδανικής κυβέρνησης που απορρέει από το ρόλο της ως κύριου προμηθευτή εσόδων για τη Σουδανική Κυβέρνηση χάρη στις πωλήσεις πετρελαίου· καλεί την Κίνα να σταματήσει τις παραδόσεις όπλων στο Σουδάν·

10.   καλεί την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο να ασχοληθούν ενεργά με το ζήτημα του Νταρφούρ, πιέζοντας τη σουδανική κυβέρνηση να συνεργαστεί με το Γραφείο του Εισαγγελέα στις τρέχουσες και τις μελλοντικές έρευνες και καλεί την Προεδρία της ΕΕ να συμπεριλάβει τη συνεργασία του Σουδάν με το ΔΠΔ στην ημερήσια διάταξη των πολιτικών διαλόγων και διασκέψεων κορυφής με τους βασικούς εταίρους όπως είναι η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Αφρικανική Ένωση και ο Αραβικός Σύνδεσμος·

11.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προσπάθειές τους για άσκηση πίεσης στη σουδανική κυβέρνηση προκειμένου αυτή να συνεργαστεί με το ΔΠΔ και ζητεί να συνεχίσει να τηρείται ενήμερο σχετικά με το θέμα, ενώ δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη ευκαιρία για να θίξει το ζήτημα τόσο με τους σουδανούς αξιωματούχους όσο και με άλλους εταίρους·

12.   καταδικάζει τις επιθέσεις των ανταρτών του JEM κατά της πόλης του Οντουρμάν στις 10 και 11 Μαΐου 2008 καθώς και τον αεροπορικό βομβαρδισμό του Βορείου Νταρφούρ στις 4 Μαΐου 2008, όπου σκοτώθηκαν 12 άτομα και άλλα 30 τραυματίσθηκαν, ενώ καταστράφηκαν ένα σχολείο, μια εγκατάσταση νερού και μια αγορά·

13.   εκφράζει τις σοβαρές ανησυχίες του για τη νέα σύγκρουση μεταξύ σουδανικού στρατού και Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (SPLA) στην κωμόπολη Abyei, σύγκρουση που μεγαλώνει τις ανθρωπιστικές ανάγκες και παρεμποδίζει τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, ενώ θα μπορούσε να υπονομεύσει και την ειρηνευτική συμφωνία του 2005·

14.   καταδικάζει κάθε παραβίαση των ειρηνευτικών συμφωνιών και των εκεχειριών από οποιαδήποτε πλευρά, και ειδικότερα καταδικάζει κάθε πράξη βίας στρεφόμενη κατά του αμάχου πληθυσμού, όπως και κάθε πράξη που έχει ως στόχο την ανθρωπιστική βοήθεια·

15.   καλεί τις σουδανικές αρχές, και ειδικότερα την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU), να προσφέρουν πλήρη υποστήριξη για την αποτελεσματική εγκατάσταση της UNAMID, και να στηρίξουν όλες τις προσπάθειες για αποκατάσταση της σταθερότητας και για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος·

16.   τονίζει για άλλη μια φορά ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη χωρίς απονομή δικαιοσύνης για τα σοβαρά εγκλήματα· καλεί τους παρατηρητές της ΕΕ στις ειρηνευτικές συνομιλίες να τονίσουν τη σημασία του τερματισμού της ατιμωρησίας προκειμένου να οικοδομηθεί στο Σουδάν ένας βιώσιμος σεβασμός προς τις αρχές του κράτους δικαίου και προς τα ανθρώπινα δικαιώματα·

17.   καλεί τη σουδανική κυβέρνηση και όλες τις ένοπλες ομάδες να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, αποφεύγοντας κάθε γενικευμένη επίθεση κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών βιαιοπραγιών κατά των γυναικών·

18.   καλεί όλες τις εμπλεκόμενες στη σύγκρουση πλευρές να αποφεύγουν τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών-στρατιωτών ηλικίας κάτω των 18 ετών, και καλεί τις σουδανικές αρχές να προστατεύσουν τα μετατοπισμένα παιδιά, και ειδικά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές συμβάσεις·

19.   καλεί επίσης όλα τα τρίτα μέρη να παύσουν τις εξαγωγές όπλων προς όλες τις εμπλεκόμενες στη σύγκρουση πλευρές και στις σχέσεις τους με το Σουδάν να υποστηρίξουν το σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και προς τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·

20.   ανησυχεί από τις αναφορές περί μαζικών συλλήψεων στο Χαρτούμ μετά την επίθεση των ανταρτών· υπενθυμίζει στη σουδανική κυβέρνηση τις υποχρεώσεις που έχει βάσει του Αφρικανικού Καταστατικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Δικαιωμάτων των Λαών, βάσει του οποίου μεταξύ άλλων κανείς δεν μπορεί να συλληφθεί ή να κρατηθεί αυθαίρετα, και κάθε άτομο δικαιούται υπεράσπισης και δίκης εντός εύλογου χρόνου·

21.   καλεί τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Σουδάν, Pekka Haavisto, βάσει της εντολής του και της κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με το ΔΠΔ, να αναλάβει ενεργό ρόλο και να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη ευκαιρία για να θίξει με τους Σουδανούς συνομιλητές και με κάθε άλλο εταίρο την ανάγκη άμεσης σύλληψης και παράδοσης του Ahmad Harun και του Ali Kushayb και συνεργασίας με το ΔΠΔ, και τον καλεί να υποβάλλει τακτικά αναφορά στα άλλα όργανα της ΕΕ σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα αυτό·

22.   εκφράζει έντονη ανησυχία για τις σοβαρές ελλείψεις πόρων της UNAMID και καλεί τα κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης και τη διεθνή κοινότητα να αυξήσουν τις συνδρομές τους ώστε να καταστεί δυνατή η επείγουσα ανάπτυξη περισσότερων στρατευμάτων και εξοπλισμού στο Νταρφούρ·

23.   καλεί τη σουδανική κυβέρνηση να τηρήσει την υποχρέωσή της για δικαιοστάσιο στους περιορισμούς και στα εμπόδια που προβάλλει σε όλα τα μέλη του ανθρωπιστικού προσωπικού· τονίζει ότι η κλιμάκωση της βίας τον περασμένο μήνα επηρέασε και τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι οι ληστείες και οι απαγωγές είχαν ως αποτέλεσμα να χαθεί ανθρωπιστική βοήθεια, πράγμα που ανάγκασε πρόσφατα τις οργανώσεις διανομής τροφίμων να μειώσουν κατά το ήμισυ τις μερίδες σε πάνω από τρία εκατομμύρια άπορους ανθρώπους στο Νταρφούρ·

24.   καλεί την ΕΕ και τους άλλους διεθνείς παράγοντες να λάβουν τα δέοντα μέτρα εναντίον οποιουδήποτε δράστη βιαιοπραγιών που παραβιάζει την εκεχειρία ή που επιτίθεται κατά αμάχων, μελών των ειρηνευτικών δυνάμεων ή προσωπικού των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, και να αναλάβουν κάθε αναγκαία δράση για να βοηθήσουν στον τερματισμό της ατιμωρησίας·

25.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Νταρφούρ, στην κυβέρνηση του Σουδάν, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στα όργανα του Αραβικού Συνδέσμου, και στον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου