Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2580(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0240/2008

Rozpravy :

PV 22/05/2008 - 14.1
CRE 22/05/2008 - 14.1

Hlasovanie :

PV 22/05/2008 - 16.1

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0238

Prijaté texty
WORD 62k
Štvrtok, 22. mája 2008 - Štrasburg Finálna verzia
Sudán a Medzinárodný trestný súd
P6_TA(2008)0238B6-0240, 0254, 0255, 0256, 0257 a 0258/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. mája 2008 o Sudáne a Medzinárodnom trestnom súde

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sudáne,

–   so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC) a nadobudnutie jeho platnosti 1. júla 2002,

–   so zreteľom na prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1593 dňa 31. marca 2005,

–   so zreteľom na závery Rady o Sudáne/Čade z 11. decembra 2007 a z 30. januára 2008,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie k výročiu postúpenia situácie v Darfúre/Sudáne ICC, prijaté 31. marca 2008,

–   so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny Sálíhovi Mahmúdovi Usmánovi, sudánskemu právnikovi pre oblasť ľudských práv pôsobiacemu v sudánskom regióne Darfúr, za jeho úsilie o dosiahnutie spravodlivosti pre obete občianskej vojny v Darfúre,

–   so zreteľom na kampaň Spravodlivosť pre Darfúr, ktorú začala veľká skupina mimovládnych organizácií a ktorej cieľom je vyvíjať na Sudán nátlak, aby spolupracoval s ICC a rešpektoval jeho zatykače,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže bezpečnostná situácia v Darfúre je naďalej výrazne nestabilná a medzi povstaleckými hnutiami a vládnymi silami došlo k významným stretom, ktoré majú vplyv na humanitárne operácie,

B.   nesmierne otrasený utrpením státisícov mužov, žien a detí, ktorí sú bití, zabíjaní, znásilňovaní, vyháňaní alebo podobne prenasledovaní v dôsledku konfliktu v Darfúre, a berúc a vedomie, že situácia sa od roku 2003 stále zhoršuje, pričom pokračujú náhodné letecké útoky na civilné obyvateľstvo,

C.   keďže doktrína OSN o zodpovednosti za ochranu stanovuje, že v prípade, ak vnútroštátne orgány zjavne nedokážu ochrániť svoje obyvateľstvo, majú ostatní povinnosť poskytnúť potrebnú ochranu,

D.   keďže Bezpečnostná rada OSN postúpila v marci 2005 situáciu v Darfúre ICC a následne sa začalo vyšetrovanie,

E.   keďže Sudán podpísal Rímsky štatút, ktorým sa v roku 2002 zriadil ICC, ale neratifikoval ho,

F.   keďže sudánska vláda má ako člen OSN povinnosť spolupracovať s ICC na základe rezolúcie č. 1593 (2005), ktorú Bezpečnostná rada prijala v súlade s právomocami vyplývajúcimi z kapitoly 7,

G.   nesmierne rozhorčený skutočnosťou, že od vydania zatykačov sudánska vláda opakovane odmietla spolupracovať s ICC a v podstate znásobila prejavy otvoreného odporu proti ICC a medzinárodnému spoločenstvu,

H.   keďže ICC vydal v apríli 2007 dva zatykače z dôvodu 51 údajných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti na bývalého sudánskeho ministra vnútra Ahmada Haruna a bývalého veliteľa polovojenských jednotiek Džandžavíd Aliho Muhammada Abd-Al-Rahmana, známeho aj ako Ali Kušajb,

I.   keďže Ahmad Harun je v súčasnosti ministrom pre humanitárne záležitosti, zodpovedným za starostlivosť o obete zločinov, z ktorých je on sám obvinený, ako aj za vzťahy s medzinárodnými mierovými jednotkami - spoločná operácia Africkej únie a OSN v Darfúre (UNAMID); keďže bol tiež povýšený a stal sa predsedom vládneho výboru povereného vypočúvaním sťažností na porušovanie ľudských práv a keďže Ali Kušajb, ktorý bol v čase vydania zatykačov zadržiavaný v Sudáne pre iné obvinenia, bol prepustený z väzby v októbri 2007 napriek tomu, že ho hľadal ICC,

J.   keďže v júni 2007 a opätovne v decembri 2007 podal úrad prokurátora Bezpečnostnej rade OSN správu o neschopnosti a neochote sudánskej vlády spolupracovať s ICC, pričom konštatoval, že sa neprijali žiadne opatrenia na zatknutie a vydanie Ahmada Haruna a Aliho Kušajba,

K.   berúc na vedomie, že 5. júna 2008 bude hlavný prokurátor Luis Moreno Ocampo po siedmy raz informovať Bezpečnostnú radu OSN o pokroku vo vyšetrovaniach v Darfúre a spolupráci zo strany sudánskych orgánov,

L.   odhodlaný podporovať ICC v tomto kritickom bode jeho práce a neochvejne presvedčený, že zásadným prvkom vyriešenia konfliktu v Darfúre je skoncovanie s beztrestnosťou tých, ktorí naplánovali a páchali ohavné zločiny v Darfúre,

M.   keďže 10. a 11. mája 2008 uskutočnili povstalci z Hnutia za spravodlivosť a rovnoprávnosť útok na Omdurman neďaleko Chartúmu, ktorý si vyžiadal najmenej 200 osôb,

N.   keďže 20. mája 2008, po prvej vlne útokov z predchádzajúceho týždňa, vypukli v Abyei, meste bohatom na ropné zdroje, na ktoré si robí nároky sever aj juh, ťažké boje medzi sudánskou armádou a sudánskou ľudovo-oslobodzovacou armádou (SPLA), ktoré si podľa OSN vyžiadali 30 000 až 50 000 vnútorne vysídlených osôb (IDP) a zahynulo zatiaľ neurčené množstvo ľudí,

O.   keďže 4. mája 2008 bombardovali sudánske armádne lietadlá civilné ciele v severnom Darfúre, pričom zabili 12 civilistov,

P.   keďže konflikt v Sudáne si k dnešnému dňu podľa nedávnych odhadov OSN vyžiadal približne 300 000 obetí a 2,5 milióna IDP a utečencov a keďže stúpa neistota v regióne Darfúru,

Q.   keďže v rámci UNAMID je v teréne z celkovo autorizovaného počtu 26 000 naďalej len 7 500 vojakov a menej ako 2 000 policajtov,

1.   dôrazne odsudzuje trvalé odmietanie spolupráce Sudánu s ICC, odmietanie zatknutia a odovzdania Ahmada Haruna a Aliho Kušajba do rúk ICC, ako aj nedodržiavanie medzinárodných záväzkov Sudánu vyplývajúcich z humanitárneho práva, čím očividne znevažuje státisíce obetí a ich rodiny a milióny ľudí, ktorí boli nútení opustiť ich domovy od začiatku konfliktu;

2.   naliehavo žiada sudánsku vládu, aby ratifikovala štatút ICC a dodržiavala rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1593 (2005) a bezpodmienečne spolupracovala s ICC a riadne a účinne vyšetrovala a stíhala vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, ktoré sa udiali v regióne Darfúru;

3.   naliehavo žiada orgány v Chartúme, aby bezodkladne zatkli a odovzdali dve osoby podozrievané ICC, okamžite ukončili beztrestnosť v Darfúre a spolupracovali pri vyšetrovaniach ICC v budúcnosti;

4.   vyzýva, aby sa na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy 16. - 17. júna 2008 a na zasadnutí Európskej rady 19. - 20. júna 2008 prediskutovala správa prokurátora ICC a začalo sa konať tým, že sa prijmú cielené represívne opatrenia EÚ proti jasne identifikovanej skupine sudánskych predstaviteľov, ktorí nesú zodpovednosť za to, že Sudán nespolupracuje s ICC, a to:

   zmrazenie a zhabanie aktív jednotlivcov, ktorí boli identifikovaní ako tí, ktorí bránia v spolupráci s ICC; ako aj identifikácia a zameranie sa na zahraničné aktíva pridružených podnikov Národnej kongresovej strany (strany s väčšinou vo vláde), ktoré sú hlavným článkom vo financovaní milícii v Darfúre;
   opatrenia na zamietnutie akejkoľvek finančnej transakcie alebo platby smerovanej od týchto osôb alebo v ich prospech v rámci bánk v EÚ;
   opatrenia brániace obchodným alebo iným hospodárskym vzťahom medzi týmito osobami alebo akýmkoľvek subjektom alebo spoločnosťou kontrolovanou týmito osobami a európskymi podnikmi, zamerané najmä na toky v rámci ropného odvetvia;

5.   naliehavo žiada členské štáty EÚ a kandidátske krajiny, ktoré sú členmi Bezpečnostnej rady OSN, t.j. Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo a Chorvátsko, aby prijali principiálny postoj počas brífingu prokurátora 5. júna 2008, v súlade so spoločnou pozíciou EÚ voči ICC, a aby primerane reagovali na závery prokurátora tým, že vyzvú Sudán k okamžitému dodržiavaniu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1593 (2005) a k vyhoveniu žiadosti ICC;

6.   vyzýva všetky ostatné štáty zastúpené v Bezpečnostnej rade OSN, aby podporili akúkoľvek žiadosť o spoluprácu, ktorú prednesie prokurátor ICC v mene Súdu a najmä vyzýva Čínu, Rusko, Južnú Afriku a Líbyu, aby dodržali vlastné záväzky v rámci rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1593 (2005) a nebránili v konaní Bezpečnostnej rady 5. júna 2008;

7.   naliehavo žiada členské štáty EÚ a Bezpečnostnú radu OSN, aby sa zasadili za výslovné zahrnutie beztrestnosti a zahrnutie zatykačov ICC do formálnych referencií pre nadchádzajúcu návštevu Bezpečnostnej rady OSN v Chartúme na konci mája;

8.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že ich rozsiahla rozvojová pomoc sa nedoručí do Sudánu prostredníctvom ministerstva pre humanitárne záležitosti Ahmada Haruna a naliehavo žiada darcov, aby tlačili na sudánsku vládu, aby odvolala Ahmada Haruna z funkcie;

9.   vyzýva EÚ, aby vyvíjala tlak na Čínu, aby sa pripojila k medzinárodnej snahe o ukončenie konfliktu a aby využila svoj značný vplyv na sudánsku vládu vďaka jej úlohe hlavného poskytovateľa príjmov sudánskej vláde za predaj ropy; naliehavo žiada Čínu, aby prestala Sudánu dodávať zbrane;

10.   vyzýva Africkú úniu a Ligu arabských štátov, aby sa aktívne zapojili do tlaku na sudánsku vládu s cieľom presvedčiť ju k spolupráci s prokuratúrou ICC pri súčasných aj budúcich vyšetrovaniach a vyzýva predsedníctvo EÚ, aby zahrnulo spoluprácu Sudánu s ICC do programu politických rozhovorov a summitov s kľúčovými partnermi ako Čína, Spojené štáty, Africká únia a Liga arabských štátov;

11.   vyzýva Radu a Komisiu, aby pravidelne informovali Európsky parlament o ich súčasných aj budúcich snahách o tlak na sudánsku vládu k spolupráci s ICC a zaväzuje sa zostať informovaný a využiť všetky príležitosti na nastolenie o tejto otázky so sudánskymi predstaviteľmi, aj s ich partnermi;

12.   odsudzuje útoky rebelov JEM na mesto Omdurman 10. a 11. mája 2008, ako aj vzdušné bombardovanie severného Darfúru 4. mája 2008, pri ktorom zahynulo 12 ľudí, ďalších 30 sa zranilo a bola zničená škola, vodovodné potrubie a trh;

13.   vyjadruje vážne znepokojenie nad obnovenými bojmi medzi sudánskou armádou a SPLA v oblasti Abyei, čo zvyšuje humanitárne potreby, bráni humanitárnym operáciám a mohlo by ohroziť mierovú dohodu z roku 2005;

14.   odsudzuje akékoľvek porušenie prímeria ktoroukoľvek zúčastnenou stranou, a najmä akékoľvek násilie namierené proti civilnému obyvateľstvu a útoky proti humanitárnej pomoci;

15.   vyzýva sudánske orgány, najmä vládu národnej jednoty, aby plne podporili účinné vytvorenie misie UNAMID, a aby podporili všetky snahy o stabilitu a vytvorenie bezpečného prostredia;

16.   opätovne zdôrazňuje, že nemôže existovať trvalý mier bez spravodlivosti za závažné zločiny; vyzýva pozorovateľov EÚ, ktorí sa zúčastňujú mierových rozhovorov, aby zdôraznili dôležitosť ukončenia beztrestnosti pri budovaní trvalého dodržiavania právneho štátu a ľudských práv v Sudáne;

17.   vyzýva sudánsku vládu a všetky ozbrojené skupiny, aby dodržiavali ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo zdržaním sa akýchkoľvek neprimeraných útokov na civilistov vrátane sexuálneho násilia voči ženám,

18.   vyzýva všetky strany zúčastnené na konflikte, aby sa zdržali náboru a využívania vojakov vo veku do 18 rokov a vyzýva sudánske orgány, aby chránili premiestnené deti, najmä maloletých bez sprievodcu v súlade s príslušnými dohovormi;

19.   ďalej vyzýva všetky tretie strany, aby ukončili vývoz zbraní všetkým strán zúčastneným konfliktu v regióne, a aby pri vzťahoch so Sudánom dodržiavali zásady ľudských práv a medzinárodného mieru a bezpečnosti;

20.   vyjadruje znepokojenie nad správami o hromadných zatýkaniach v Chartúme po útokoch rebelov; pripomína vláde Sudánu jej záväzky v rámci Africkej charty ľudských práv a práv národov, v súlade s ktorou, okrem iného, nikto nesmie byť svojvoľne zatknutý alebo zadržiavaný a každý jednotlivec má právo na obhajobu a na súdne konanie v rámci primeranej lehoty;

21.   naliehavo žiada osobitného zástupcu EÚ pre Sudán Pekku Havista, aby v rámci svojho mandátu a spoločnej pozície EÚ voči ICC uplatnil aktívny prístup a využil všetky dostupné možnosti na to, aby so sudánskymi a inými partnermi jednal o potrebe okamžite zatknúť a vydať Ahmada Haruna a Aliho Kušajba a spolupracovať s ICC a vyzýva osobitného zástupcu, aby v tejto súvislosti pravidelne podával správy ostatným inštitúciám EÚ;

22.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad vážnymi nedostatkami zdrojov misie UNAMID a vyzýva členské štáty Africkej únie a medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšili svoje príspevky, ktoré by umožnili okamžité vyslanie ďalších jednotiek a výstroje do Darfúru;

23.   naliehavo žiada sudánsku vlády, aby dodržiavala záväzok vo forme moratória na obmedzenia a prekážky všetkým humanitárnym pracovníkom; zdôrazňuje, že stupňovanie násilia za posledný mesiac ovplyvnilo aj humanitárne operácie, keďže lúpeže a únosy viedli k stratám zásob pomoci a nedávno prinútili agentúry pre jedlo, aby znížili na polovicu dávky pre viac ako tri milióny ľudí v núdzi v Darfúre;

24.   vyzýva EÚ a iné medzinárodné strany, aby uplatnili primerané opatrenia zamerané na všetkých páchateľov násilia, ktorí porušia prímerie alebo zaútočia na civilné obyvateľstvo, príslušníkov mierových jednotiek alebo humanitárne operácie, a aby prijali všetky potrebné kroky na ukončenie beztrestnosti;

25.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ v Sudáne, vláde Sudánu, vládam členských štátov EÚ a členom Bezpečnostnej rady OSN, inštitúciám Africkej únie, Ligy arabských štátov a prokurátorovi ICC.

Posledná úprava: 8. januára 2009Právne oznámenie