Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2581(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0239/2008

Разисквания :

PV 22/05/2008 - 14.2
CRE 22/05/2008 - 14.2

Гласувания :

PV 22/05/2008 - 16.2

Приети текстове :

P6_TA(2008)0239

Приети текстове
PDF 73kWORD 50k
четвъртък, 22 май 2008 г. - Страсбург Окончателна версия
Политически затворници в Беларус
P6_TA(2008)0239B6-0239, 0259, 0260, 0261, 0263 и 0264/2008

Резолюция на Европейския парламент от 22 май 2008 г. относно задържането на политически затворници в Беларус

Европейският парламент ,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Беларус, и по-специално тази от 21 февруари 2008 г.(1) ,

–   като взе предвид декларацията на Европейската комисия от 21 ноември 2006 г. относно готовността на Европейския съюз да поднови своите отношения с Беларус и нейния народ в рамките на европейската политика на добросъседство (ЕПД),

–   като взе предвид декларацията на председателството на ЕС от 28 март 2008 г. относно Беларус,

–   като взе предвид изявлението на председателството на ЕС от 29 април 2008 г. относно възобновеното задържане и тормоз на политическите опоненти в Беларус,

–   като взе предвид изявлението на председателството на ЕС от 6 май 2008 г. относно неотдавнашното развитие на отношенията между Беларус и Съединените щати,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

А.   като има предвид, че двама беларуски активисти за демокрация, Андрей Ким и Сергей Парсюкевич, получиха сурови присъди за участие в мирни демонстрации на предприемачите на 10 и 21 януари 2008 г.;

Б.   като има предвид, че продължаващото задържане на Александър Козулин е още един пример за това как Беларус пренебрегва задължението си да зачита принципите и ангажиментите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), член на която е Беларус;

В.   като има предвид, че призова Съвета и Комисията да направят предложения за оказване на още по-силен натиск върху режима на Лукашенко в рамките на международни организации и поиска да бъде представен пълен пакет от конкретни, целенасочени санкции, които да накажат сурово извършителите на потисничество, без да причиняват допълнително страдание на гражданите на Беларус;

Г.   като има предвид, че осъди употребата на насилие и задържането на голям брой участници по повод Деня на свободата в Минск и в други беларуски градове на 25 март 2008 г.;

Д.   като има предвид, че решението на правителството на Беларус да обяви 10 дипломата на Съединените щати за персона нон грата и извършеното експулсиране на американския посланик в Беларус са неоправдани мерки, които вредят на интересите на народа на Беларус;

1.  Изразява дълбоко съжаление, че положението на демокрацията, правата на човека и правовата държава в Беларус не се подобрява; подчертава, че постоянните произволни арести на членове на гражданското общество и опозиционни активисти, по-специално неотдавнашното временно задържане на и делото срещу Александър Милинкевич, както и ограничителните мерки, наложени на независимите медии, противоречат на използваната напоследък реторика от правителството на Беларус относно желанието за подобряване на отношенията с Европейския съюз;

2.  Осъжда суровите присъди на Сергей Парсюкевич и Андрей Ким от 22 и 23 април 2008 г. в Минск за участието им в демонстрации на предприемачите на 10 януари 2008 г.; в същото време изразява дълбоко съжаление за честата употреба на прекомерна сила от страна на беларуските сили за сигурност и арестите на мирни граждани, събрали се в Минск на 25 март 2008 г., за да отбележат деветнадесетата годишнина от основаването на независима Беларуска народна република; призовава беларуските власти безусловно да се въздържат от употребата на всякакви форми на насилие срещу представителите на демократичната опозиция;

3.  Настойчиво призовава беларуските власти да освободят незабавно и безусловно оставащия политически затворник Александър Козулин, както и да прекратят използването на сплашване, тормоз, целеви арести и политически мотивирани съдебни преследвания срещу активистите на демократичната опозиция и на гражданското общество в Беларус;

4.  Отново заявява, че спазването на демократичните принципи е ключовият въпрос за нормализиране на отношенията с Беларус;

5.  Осъжда задържането на журналисти от независими медии, претърсванията в техните домове и конфискуването или унищожаването на екипировката им от тайните служби на Беларус (КГБ) и осъжда усилията на беларуските органи за нарушаване на свободата на медиите;

6.  Отправя искане към Съвета и Комисията да предоставят съществена подкрепа за жертвите на нарушения на правата на човека в Беларус; счита, че увеличената финансова помощ за организации на гражданското общество, и по-конкретно свободни медии, е необходима за насърчаване на правата на човека в страната;

7.  Напомня, че на 21 ноември 2006 г. Европейският съюз изрази своята готовност да поднови отношенията си с Беларус и с народа на Беларус в рамките на европейската политика на добросъседство, веднага щом правителството на Беларус демонстрира, че зачита демократичните ценности и основните права на беларуския народ;

8.  Подчертава, че за да може да влезе в същински диалог с ЕС, Беларус трябва да изпълни оставащите условия, изложени в неофициалния документ на Комисията, озаглавен "Какво Европейският съюз би могъл да даде на Беларус", които включват освобождаване на всички политически затворници, премахване на смъртното наказание, гаранции за свобода на медиите и свобода на изразяване, независимост на съдебната система и зачитане на демократичните ценности и на основните права на беларуския народ;

9.  Осъжда факта, че Беларус е единствената страна в Европа, в която все още има смъртно наказание, което противоречи на европейските и универсалните ценности;

10.  Изразява дълбоко съжаление по повод Закона за свободата на религията и религиозните организации от 2002 г., който противоречи на международните принципи на религиозна свобода и права на човека, включително на принципите, залегнали в Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), и отчита, че в резултат от този законодателен акт, дейността на много религиозни общности е била ограничена и техните водачи са подложени на постоянен тормоз, преследване, глоби и лишаване от свобода;

11.  Настоятелно призовава беларуските власти да приложат изцяло стандартите на ОССЕ при организиране на предстоящите парламентарни избори, насрочени за есента на 2008 г., и да създадат условия за свободни и честни избори; призовава правителството на Беларус да даде на представители на демократичната опозиция свободен достъп до районните избирателни комисии, да разреши регистрирането за изборите на всички кандидати и на техните наблюдатели, както и да не възпрепятства една всеобхватна и пълна международна мисия за наблюдение на изборите;

12.  Призовава беларуското правителство да спазва и осигурява защита на всички основни права на човека и да гарантира спазването от страна на Беларус на международните стандарти и по-специално на член 18 от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП);

13.  Призовава правителството на Беларус да преразгледа Закона за свободата на религията и религиозните организации от 2002 г. и да възстанови процедурите, които гарантират зачитане на свободата на религията;

14.  Изказва своята солидарност с обединената демократична опозиция на Беларус и с всички граждани на Беларус, които се стремят към една независима, открита и демократична Беларус, основана на принципа на правовата държава; насърчава лидерите на опозицията да покажат единство и решителност в предстоящите парламентарни избори;

15.  Призовава Съвета и Комисията да предприемат по-нататъшни стъпки за улесняване и либерализиране на визовите процедури за беларуски граждани, тъй единствено такова действие може да спомогне за постигане на главната цел на политиката на ЕС спрямо Беларус, а именно улесняване и засилване на контактите между хората и демократизиране на тази страна; настойчиво ги призовава в тази връзка да обмислят възможността за намаляване на таксите за визи за беларуски граждани, влизащи на територията на Шенген, което е единственият начин да се предотврати все по-нарастващата изолация на Беларус и нейните граждани;

16.  Изразява съжаление по повод многократния отказ на беларуските власти да издадат входни визи на членове на Европейския парламент и на национални парламентаристи през последните няколко години; призовава беларуските власти да не създават допълнителни пречки пред делегацията на Европейския парламент за отношения с Беларус да посети страната с цел наблюдение на предстоящите общи избори и придобиване на непосредствени впечатления в Беларус;

17.  Изразява своята солидарност със Съединените щати и техните дипломатически служби и призовава правителството на Беларус да преразгледа решението си и да предприеме незабавни стъпки за нормализиране на отношенията между Беларус и Съединените щати въз основа на взаимноизгодно сътрудничество;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, парламентите и правителствата на държавите-членки, на генералния секретар на Обединените нации, на Парламентарните асамблеи на ОССЕ и Съвета на Европа, както и на правителството на Беларус.

(1) Приети текстове, P6_TA(2008)0071.

Последно осъвременяване: 22 февруари 2011 г.Правна информация