Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2581(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0239/2008

Rozpravy :

PV 22/05/2008 - 14.2
CRE 22/05/2008 - 14.2

Hlasovanie :

PV 22/05/2008 - 16.2

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0239

Prijaté texty
WORD 50k
Štvrtok, 22. mája 2008 - Štrasburg Finálna verzia
Politickí oponenti v Bielorusku
P6_TA(2008)0239B6-0239, 0259, 0260, 0261, 0263 a 0264/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. mája 2008 o väznení politických oponentov v Bielorusku

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Bielorusku, najmä na uznesenie z 21. februára 2008(1) ,

–   so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 21. novembra 2006 o pripravenosti Európskej únie obnoviť svoje vzťahy s Bieloruskom a jeho obyvateľmi v rámci európskej susedskej politiky,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ z 28. marca 2008 o Bielorusku,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ z 29. apríla 2008 o opätovnom uväznení a prenasledovaní politických oponentov v Bielorusku,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ zo 6. mája 2008 o najnovšom vývoji vzájomných vzťahov Bieloruska a Spojených štátov amerických,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže dvaja bieloruskí prodemokratickí aktivisti Andrej Kim a Sjargej Parsjukevič boli odsúdení na tvrdé tresty za účasť na pokojnom zhromaždení podnikateľov 10. a 21. januára 2008,

B.   keďže trvajúce väznenie Aljaksandara Kazulina je ďalším príkladom porušovania povinnosti Bieloruska dodržiavať zásady a záväzky Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorej je členom,

C.   keďže vyzval Radu a Komisiu, aby vypracovali návrhy s cieľom vyvinúť v medzinárodných organizáciách väčší tlak na Lukašenkov režim, a požadoval, aby predložili súhrnný balík konkrétnych, cielených sankcií, ktoré by prísne potrestali utlačovateľov bez toho, aby zhoršili utrpenie občanov Bieloruska,

D.   keďže odsúdil používanie násilia a zatýkanie veľkého počtu účastníkov demonštrácií pri príležitosti Dňa slobody 25. marca 2008 v Minsku a iných bieloruských mestách,

E.   keďže rozhodnutie vlády Bieloruska vyhlásiť 10 diplomatov Spojených štátov amerických za nežiaduce osoby a nútené vyhostenie veľvyslanca USA v Minsku sú neoprávnené opatrenia, ktoré poškodzujú záujmy obyvateľov Bieloruska,

1.   hlboko ľutuje, že situácia týkajúca sa demokracie, ľudských práv a právneho štátu sa v Bielorusku nezlepšuje; poukazuje na to, že pokračujúce svojvoľné zatknutia príslušníkov občianskej spoločnosti a opozičných aktivistov, najmä nedávne dočasné zadržanie Aleksandra Milinkeviča, súd s ním a výrazné obmedzenie činnosti nezávislých médií sú v protiklade k nedávnym vyhláseniam bieloruskej vlády o jej úmysle zlepšiť vzťahy s Európskou úniou;

2.   odsudzuje prísne rozsudky nad Sjargejom Parsjukevičom a Andrejom Kimom z 22. a 23. apríla 2008 v Minsku za ich účasť na zhromaždení podnikateľov 10. januára 2008; zároveň odsudzuje údajne neprimerané použitie násilia bieloruskými bezpečnostnými zložkami proti pokojným občanom, ktorí sa zhromaždili v Minsku 25. marca 2008, aby si pripomenuli devätnáste výročie založenia nezávislej Bieloruskej ľudovej republiky, a ich zatýkanie; vyzýva bieloruské orgány, aby sa bezpodmienečne vzdali všetkých foriem používania násilia proti zástupcom demokratickej opozície;

3.   naliehavo žiada bieloruské orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili zadržiavaného politického väzňa Aljaksandara Kazulina a prestali so zastrašovaním, prenasledovaním, účelovými zatknutiami a politicky motivovaným trestným stíhaním aktivistov demokratickej opozície a občianskej spoločnosti v Bielorusku;

4.   pripomína, že dodržiavanie demokratických zásad je z hľadiska normalizácie vzťahov s Bieloruskom kľúčovou otázkou;

5.   odsudzuje zadržiavanie novinárov nezávislých médií, prehľadávanie ich domovov a konfiškáciu alebo ničenie ich zariadení bieloruskou tajnou službou (KGB) a tiež odsudzuje snahy bieloruských orgánov porušovať slobodu médií;

6.   žiada Radu a Komisiu, aby poskytli významnú podporu obetiam porušovania ľudských práv v Bielorusku; domnieva sa, že na podporu ľudských práv v tejto krajine je potrebná väčšia finančná pomoc organizáciám občianskej spoločnosti, najmä slobodným médiám;

7.   pripomína, že 21. novembra 2006 Európska únia vyhlásila pripravenosť obnoviť svoje vzťahy s Bieloruskom a jej obyvateľmi v rámci európskej susedskej politik, hneď ako bieloruská vláda prejaví rešpektovanie demokratických hodnôt a základných práv bieloruských obyvateľov;

8.   zdôrazňuje, že na to, aby sa Bielorusko mohlo zapojiť do akéhokoľvek podstatného dialógu s EÚ treba, aby splnilo zostávajúce podmienky stanovené v neformálnom dokumente komisie s názvom Čo môže Európska únia priniesť Bielorusku, ktoré zahŕňajú prepustenie všetkých politických väzňov, zrušenie trestu smrti, zaručenie slobody médií a slobody prejavu, nezávislosť súdnictva a dodržiavanie demokratických hodnôt a základných práv bieloruských obyvateľov;

9.   odsudzuje skutočnosť, že Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, v ktorej sa doteraz vykonáva trest smrti, čo je proti európskym univerzálnym hodnotám;

10.   vyjadruje hlboké poľutovanie nad zákonom o slobode vyznania a náboženských organizácií z roku 2002, ktorý je v rozpore s medzinárodnými zásadami náboženskej slobody a ľudských práv vrátane tých, ktoré sú ustanovené v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a uznáva, že v dôsledku tohto právneho predpisu bola obmedzená činnosť mnohých náboženských spoločenstiev a ich vodcovia čelia neustávajúcemu prenasledovaniu, trestnému stíhaniu, pokutám a väzneniu;

11.   naliehavo vyzýva bieloruské orgány, aby v plnej miere vykonávali normy OBSE pri organizovaní nadchádzajúcich parlamentných volieb, ktoré sa majú uskutočniť na jeseň 2008, a vytvorili podmienky pre slobodné a spravodlivé hlasovanie; vyzýva bieloruskú vládu, aby zástupcom demokratickej opozície umožnila slobodnú účasť v miestnych volebných výboroch, aby udelila registráciu všetkým parlamentným kandidátom a ich pozorovateľom a aby nevytvárala prekážky komplexnej a celkovej medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misii;

12.   vyzýva bieloruskú vládu, aby presadzovala a zaručila ochranu všetkých základných ľudských práv a aby zabezpečila rešpektovanie medzinárodných noriem zo strany Bieloruska, a to najmä rešpektovanie článku 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach;

13.   vyzýva bieloruskú vládu, aby zrevidovala zákon o slobode vyznania a náboženských organizácií z roku 2002 a obnovila postupy, ktoré zaručujú rešpektovanie náboženskej slobody;

14.   vyjadruje solidaritu so zjednotenou demokratickou opozíciou Bieloruska a so všetkými bieloruskými občanmi, ktorí sa zasadzujú za nezávislé, otvorené a demokratické Bielorusko založené na zásade právneho štátu; povzbudzuje vodcov opozície, aby v nadchádzajúcich parlamentných voľbách prejavili jednotu a rozhodnosť;

15.   vyzýva Radu a Komisiu, aby prijali ďalšie opatrenia zamerané na uľahčenie a liberalizáciu postupov udeľovania víz pre bieloruských občanov, a najmä na zjednodušenie a zintenzívnenie medziľudských kontaktov a na demokratizáciu tejto krajiny; v tejto súvislosti nalieha na Radu a Komisiu, aby posúdili možnosti zníženia nákladov na víza pre bieloruských občanov, ktorí vstupujú do schengenského priestoru, čo je jediným spôsobom ako zabrániť zväčšovaniu izolácie bieloruských občanov;

16.   odsudzuje skutočnosť, že bieloruské orgány opakovane odmietli udeliť vstupné víza poslancom Európskeho parlamentu a poslancom národných parlamentov v priebehu niekoľkých posledných rokov; vyzýva bieloruské orgány, aby nevytvárali ďalšie prekážky zabraňujúce Delegácii Európskeho parlamentu pre vzťahy s Bieloruskom navštevovať krajinu s cieľom pozorovať nadchádzajúce všeobecné voľby a získať bezprostredné skúsenosti v Bielorusku;

17.   vyjadruje solidaritu so Spojenými štátmi americkými a ich diplomatickými službami a vyzýva vládu Bieloruska, aby opätovne posúdila svoje rozhodnutie a uskutočnila okamžité kroky, ktoré umožnia normalizáciu vzťahov medzi Bieloruskom a Spojenými štátmi americkými na základe vzájomne výhodnej spolupráce;

18.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy a vláde Bieloruska.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0071.

Posledná úprava: 8. januára 2009Právne oznámenie