Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2583(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0267/2008

Rozpravy :

PV 22/05/2008 - 14.3
CRE 22/05/2008 - 14.3

Hlasovanie :

PV 22/05/2008 - 16.3

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0240

Prijaté texty
WORD 54k
Štvrtok, 22. mája 2008 - Štrasburg Finálna verzia
Burundi
P6_TA(2008)0240B6-0241, 0265, 0266, 0267, 0268 a 0269/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. mája 2008 o zvyšovaní napätia v Burundi

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Burundi,

–   so zreteľom na dohodu o prímerí, podpísanú v Dar-es-Salaame medzi burundskou vládou a Národnými oslobodzovacími silami (NOS) 7. septembra 2006,

–   so zreteľom na akčný plán prijatý v Kapskom Meste 22.-23. februára 2008 (akčný plán),

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie z 23. apríla 2008 o útokoch na Bujumbura,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 24. apríla 2008 o situácii v Burundi,

–   so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN o integrovanom úrade OSN v Burundi,

–   so zreteľom na správu organizácie Human Rights Watch z apríla 2008 s názvom "Oni ma každé ráno bijú: zneužívanie zo strany polície v Burundi",

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže 17. apríla 2008 opätovne vypukli boje medzi vládnymi jednotkami a NOS v Burundi, čo donútilo tisíce občanov utiecť z domovov a spôsobilo smrť 50 povstaleckých bojovníkov,

B.   keďže po 14 rokoch občianskej vojny musí Burundi ešte stále pracovať na vytváraní trvalého mieru, pretože konflikt spôsobil kritickú humanitárnu a sociálno-hospodársku situáciu, ktorá ohrozuje regionálnu stabilitu,

C.   keďže medzinárodné úsilie počas posledných dvoch rokov o vytvorenie mierovej dohody medzi burundskou vládou a NOS – vrátane regionálnej mierovej iniciatívy pre Burundi – bolo neúspešné,

D.   keďže rokovania medzi burundskou vládou a NOS stroskotali v júli 2007, kedy NOS opustili mechanizmus spoločného overovania a monitorovania, ktorý sa vytvoril na účely dohliadania nad vykonávaním dohody o prímerí,

E.   keďže mnohí považujú neustály odboj zo strany NOS za hlavnú prekážku trvalej stability v Burundi a keďže politické riešenie je potrebné na zabezpečenie odzbrojenia NOS,

F.   keďže začiatkom mája 2008 ministri zahraničných vecí Tanzánie a Ugandy, ktorí sa stretli pod záštitou regionálnej iniciatívy pre mier v Burundi, naliehavo žiadali NOS a ostatných vodcov povstalcov, aby opustili Tanzániu, v ktorej sa zdržiavajú, a vydali sa do Burundi s cieľom zapojiť sa do mierových rokovaní,

G.   keďže v auguste 2007 sa začali útoky proti obydliam politických osobností, ktoré nepodporovali, alebo prestali podporovať prezidenta Burundi Pierra Nkurunziza,

H.   keďže 46 burundských poslancov v obave o svoju fyzickú bezpečnosť napísalo generálnemu tajomníkovi OSN žiadosť o ochranu zo strany OSN,

I.   keďže Európska únia vybrala Burundi za pilotnú krajinu pre vykonávanie prioritného akčného plánu s cieľom zvýšiť rýchlosť a účinnosť pomoci, ktorá sa poskytuje rozvojovým krajinám v ťažkej situácii,

J.   keďže údajne viac než 700 domácností (zhruba 3 500 ľudí) je v súčasnosti odkázaných na opateru zo strany vládnych orgánov, pričom čakajú na dodávky potravín a núdzových zásob,

K.   keďže nedávne vypuknutie bojov je súčasťou série nepokojov, ktoré mali za následok presídlenie ešte viac domácností (35 000 ľudí), čím celkový počet vnútorne presídlených osôb predstavuje viac než 100 000, keďže Tanzánia si želá návrat burundských utečencov do Burundi, pričom Burundi neustále prijíma tisíce rwandských a konžských utečencov,

L.   keďže burundské bezpečnostné sily údajne nelegálne zadržali zhruba 200 osôb obvinených z podpory povstalcov NOS,

M.   keďže 2. mája 2008 burundská vláda oznámila, že zomreli štyria povstaleckí bojovníci a jeden vojak burundskej armády v súvislosti s incidentom označeným ako prepad vyvolaný NOS,

N.   keďže atmosféra beztrestnosti v Burundi vytvorila situáciu, v ktorej bujnie týranie zo strany polície a bezpečnostných síl a nelegálne väznenie,

O.   keďže štátne policajné sily Burundi vytvorené dočasnou vládou v roku 2004 nie sú veľmi dobre vycvičené a ich členmi sú bývalí povstalci a vojaci, ako aj policajní dôstojníci,

P.   keďže UNICEF pomáhal pri demobilizácii viac než 3 000 detských vojakov v Burundi v rokoch 2004 až 2006, keďže deti z demobilizačného centra nedávno unikli a vydali sa na plienenie a keďže viac než 500 detí je stále v rukách NOS,

Q.   keďže Burundi je po Ugande a Etiópii treťou krajinou, ktorá prispela do mierovej misie Africkej únie v Somálsku, ktorá sídli v Mogadišu (AMISOM), prostredníctvom vyslania 800 vojakov, a to napriek neistej bezpečnostnej situácii v Burundi,

1.   vyjadruje vážne obavy nad nedávnymi vojenskými stretmi v Burundi medzi národnými obrannými silami a NOS, ktoré viedli k strate nevinných životov;

2.   vyzýva všetky strany, aby dodržiavali dohodu o prímerí, obnovili rokovania a podnikli urýchlené kroky na uplatňovanie mechanizmus spoločného overovania a monitorovania vytvoreného po prímerí;

3.   naliehavo žiada najmä NOS a ich vodcu Agathona Rwasu, aby sa konštruktívne zapojili do mierového procesu;

4.   žiada štáty susediace s Burundi, aby zabezpečili, že nebudú slúžiť ako základne povstaleckého hnutia a víta rozhodnutie Tanzánie prestať poskytovať prístrešie pre vedúcich predstaviteľov NOS;

5.   žiada Komisiu, aby pripravila opatrenia na uľahčenie začlenenia bývalých bojovníkov NOS do spoločnosti v prípade, ak dôjde k podpísaniu dohody;

6.   žiada Komisiu, aby zvýšila svoju humanitárnu pomoc, a to aj v prospech utečencov a vnútorne presídlených osôb, a aby ju znížila jedine v prípade jej nahradenia skutočnými rozvojovými operáciami s cieľom zabezpečiť hladký prechod medzi opatreniami humanitárneho charakteru a rozvojovými politikami;

7.   vyzýva poskytovateľov pomoci, aby dodržiavali svoje záväzky a posilnili svoju koordináciu s cieľom zvýšenia účinnosti pomoci;

8.   žiada Komisiu, aby navrhla rýchle a významné zvýšenie finančných prostriedkov vyčlenených Európskou úniou pre Burundi, najmä v rámci prehodnotenia 10. Európskeho rozvojového fondu v polovici obdobia;

9.   zohľadňujúc krehkú situáciu v Burundi žiada Komisiu, aby v rámci akčného plánu, ktorý sa musí zaviesť, prioritne podporila:

   programy na zlepšenie správy verejných vecí a demokratického riadenia štátu,
   politiky v oblasti zdravotníctva prostredníctvom zriadenia zdravotných stredísk a nevyhnutnej obnovy nemocničnej siete,
   rozhodnutie burundskej vlády zaviesť bezplatné základné školstvo,
   pokračovanie v úsilí o obnovu infraštruktúry Burundi;

10.   so zreteľom na naliehavosť situácie trvá na tom, aby sa kládol dôraz na konkrétne činnosti, viditeľné pre burundské obyvateľstvo;

11.   žiada Komisiu a členské štáty, aby posilnili svoju prítomnosť v Burundi;

12.   žiada Komisiu, aby podporovala akcie mimovládnych organizácií a miestnych orgánov v Európskej únii, zamerané na pomoc miestnym orgánom a občianskej spoločnosti v Burundi;

13.   opätovne vyjadruje svoju podporu juhoafrickému sprostredkovaniu a regionálnym iniciatívam a zotrváva vo svojom odhodlaní zohrávať ako súčasť politickej štruktúry aktívnu úlohu pri odstraňovaní prekážok v súvislosti s vykonávaním akčného plánu a pomáhať pri úsilí o obnovenie rokovaní a nastolenie mieru v Burundi; podporuje tiež sprostredkovateľské úsilie Výboru OSN pre posilnenie mieru;

14.   poukazuje na väčšiu stabilitu, ktorá nastala v Burundi po nadobudnutí platnosti novej ústavy a po všeobecných voľbách, vyzýva ale na zriadenie výboru pre mier a zmierenie ako opatrenie na budovanie dôvery, ktoré pomôže vytvoriť prostredie dôvery a stability medzi rôznymi záujmovými skupinami, a vyzýva vlády členských štátov EÚ, aby finančne a logisticky podporili túto iniciatívu;

15.   vyzýva burundskú vládu, aby prijala bezodkladné kroky na zabezpečenie dodržiavania zásady právneho štátu, ukončila atmosféru beztrestnosti, zabezpečila, že páchatelia zneužívania budú postavení pred súd, a aby zlepšila výcvik policajných síl;

16.   víta nedávne prepustenie 232 detí, ktoré nasledovalo po ôsmich mesiacoch vyjednávania disidentskej frakcie NOS okrem iného s burundskou vládou, občianskou spoločnosťou a agentúrami OSN;

17.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, vládam a parlamentom členských štátov, Bezpečnostnej rade OSN, Africkej únii a vládam a parlamentom štátov v regióne Veľkých jazier a Južnej Afriky.

Posledná úprava: 8. januára 2009Právne oznámenie