Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2602(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

B6-0315/2008

Viták :

PV 19/06/2008 - 9.1
CRE 19/06/2008 - 9.1

Szavazatok :

PV 19/06/2008 - 10.1

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0312

Elfogadott szövegek
WORD 45k
2008. június 19., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Burma
P6_TA(2008)0312B6-0314, 0315, 0317, 0320, 0321 és 0324/2008

Az Európai Parlament 2008. június 19-i állásfoglalása a politikai foglyok folyamatos fogva tartásáról Burmában

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a Burmáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2008. április 24-i(1) és a 2007. szeptember 27-i(2) állásfoglalására,

–   tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának 2008. április 29-i, Burmáról/Mianmarról szóló, Luxembourgban elfogadott következtetéseire, valamint a Burmával/Mianmarral szemben alkalmazott korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2006. április 27-i 2006/318/KKBP tanácsi közös álláspontra(3) ,

–   tekintettel az emberi jogok burmai helyzetével foglalkozó ENSZ-különmegbízott, Tomás Ojea Quintana 2008. június 3-i, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa S-5/1 és 6/33 határozatainak végrehajtásáról szóló jelentésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.   mivel Aung Szan Szú Kji, a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) szervezet főtitkára az utóbbi tizennyolc évből tizenhármat töltött politikai fogolyként házi őrizetben; mivel további 1900 főt tartottak börtönben szörnyű körülmények között pusztán azért, mert hangot adtak azon kívánságuknak, hogy demokratikus rendszer jöjjön létre Burmában, illetve tüntettek az alkotmányozó népszavazás miatt, és mivel továbbra sem világos, hogy mi történt a 2007. szeptemberi, szerzetesek által vezetett tiltakozások több tucat, máig ismeretlen sorsú résztvevőjével,

B.   mivel Aung Szan Szú Kji házi őrizetének meghosszabbítása révén a junta saját törvényét is megszegi (1975. évi államvédelmi törvény), amely kimondja, hogy senkit sem lehet vádemelés vagy perbe fogás nélkül öt évnél tovább őrizetben tartani, és mivel a rezsim továbbra is ellenáll a burmai fegyházakban jogtalanul fogva tartott politikai foglyok szabadon bocsátása érdekében kifejtett nemzetközi nyomásnak,

C.   mivel ahelyett, hogy eleget tenne az ENSZ főtitkára részéről a foglyon szabadon bocsátását kérő felszólításnak, a burmai rezsim 2008. június 10-én további 16 főt tartóztatott le a Nargis-ciklon áldozatai közül, mivel jelentkeztek az ENSZ Fejlesztési Programjának irodájában, és ott humanitárius segítséget kértek,

D.   mivel 2008. június 11-én a burmai katonai junta hivatalos lapjai, köztük a rendszer szócsövének számító, "Mianmar Új Fénye" című lap Aung Szan Szú Kji nyilvános megkorbácsolását követelte, és mivel a katonai junta nem volt hajlandó elhatárolódni e gyalázatos követeléstől,

E.   mivel 2008. május 3-án a korai órákban, amikor a Nargis-ciklon elérte a Rangoon-i Insein börtönt és miután a füst pánikot okozott a börtön lakói körében, a katonák és a rohamrendőrség tüzet nyitott a foglyokra, a becslések szerint jogtalanul és szükségtelenül meggyilkolva 36, illetve megsebesítve 70 foglyot,

F.   mivel az ENSZ Burmával foglalkozó emberi jogi szakértője kérte, hogy a hatalmon lévő junta vizsgálja meg azokat a jelentéseket, amelyek szerint a múlt hónapbeli Nargis-ciklon idején a katonák több foglyot is lelőttek, és mivel a rezsim elutasította ilyen vizsgálatok lefolytatását,

G.   mivel emberi jogi csoportok arról számolnak be, hogy 2008. május 20-a. óta a burmai hatóságok megnövelt erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a ciklon túlélőit elköltöztessék a például iskolákban és kolostorokban kialakított ideiglenes szállásokról, és visszakényszerítik őket saját házaikba, még akkor is, ha ezek már nem is állnak,

1.   határozottan elítéli a burmai hatóságok azon határozatát, hogy meghosszabbítják Aung Szan Szú Kji házi őrizetét;

2.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy letartóztatták az Aung Szan Szú Kji szabadon bocsátását követelő politikai aktivisták csoportját, valamint sürgeti a burmai hatóságokat, hogy haladéktalanul bocsássák szabadon az összes politikai foglyot;

3.   elítéli, és emberiségellenes bűntettnek tartja Aung Szan Szú Kji kilátásba helyezett megkorbácsolását;

4.   az ENSZ égisze alatt történő igazságügyi vizsgálatot követel azon jelentések kapcsán, amelyek szerint a burmai hadsereg a Nargis-ciklont követően politikai foglyokat gyilkolt meg;

5.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a burmai hatóságok továbbra is fogva tartják a Nargis-ciklon azon áldozatait, akik megkíséreltek segítséget kérni a Burmában működő nemzetközi segélyszervezetektől;

6.   igen sajnálatosnak tartja, hogy a burmai junta népszavazást tart az alkotmányról csupán néhány nappal azt követően, hogy az országot pusztító ciklon sújtotta, és a hitelesség híján a népszavazás eredményét nem fogadja el hitelesnek;

7.   felszólítja a burmai hatóságokat, hogy oldják fel a békés politikai tevékenységek bármilyen korlátozását az országban, illetve indítsanak a nemzeti megbékélést és a demokrácia, a jogállamiság, valamint az emberi jogok visszaállítását is magában foglaló folyamatot;

8.   felszólítja továbbá a rezsimet, hogy adjon magyarázatot a buddhista szerzetesek és demokratikus aktivisták 2007. szeptemberi tiltakozásainak leverése óta eltűnt személyeket illetően;

9.   felszólítja a burmai katonai kormányzatot, hogy tartsa be az ENSZ főtitkárával kötött megállapodást, amelynek értelmében a nemzetközi humanitárius munkatársak és szállítmányok szabadon bejuthatnak a Nargis-ciklon által sújtott területekre, valamint teljes mértékben működjön együtt a nemzetközi közösséggel a szükséges segítség felmérésében; felszólítja a burmai hatóságokat, hogy hagyjanak fel a segélyek célba juttatásába való hivatalos beavatkozással és teljes mértékben működjenek együtt a humanitárus szervezetekkel;

10.   ismételten felszólítja a burmai hatóságokat, hogy kezdjenek párbeszédet a burmai társadalom valamennyi rétegével annak érdekében, hogy megvalósulhasson a tényleges nemzeti megbékélés, a demokratizálódás, illetve az emberi jogok és a jogállamiság kiteljesedése;

11.   nagyra értékeli az ENSZ különmegbízottjának legutóbbi jelentését, amely fontos bizonyítékokat tartalmaz az emberi jogok sorozatos burmai megsértésére vonatkozóan; aggodalommal állapítja meg, hogy a jelentés arra a következtetésre jut, hogy 2008. március 26. óta szinte semmilyen javulás nem történt az emberi jogok burmai helyzetét illetően;

12.   sürgeti a burmai hatóságokat, hogy folytassanak szoros párbeszédet az ENSZ különmegbízottjával, valamint tegyenek eleget azon kérésének, hogy Burmába látogathasson;

13.   felszólítja az ASEAN azon tagállamait, amelyekkel Burma szoros gazdasági és politikai kapcsolatokat ápol, hogy gyakoroljanak erőteljes nyomást a burmai hatóságokra a demokratikus változások érdekében;

14.   úgy véli, hogy az EU által a burmai juntával szemben hozott, világosan körülhatárolt és célzott szankciók még mindig igen korlátozott hatással vannak a rezsimre, és ily módon nem tesznek eleget a kitűzött célnak, jóllehet 2007 szeptemberét követően e szankciók kiszélesedtek azáltal, hogy a gazdaság újabb ágazataira is embargót vezettek be; ismételten felkéri ezért a Tanácsot, hogy tegyen további lépéseket, és ténylegesen akadályozza meg a junta hozzáférését az EU támogatásaihoz; felszólítja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy szorosan kövessék figyelemmel a célzott szankciókat, illetve gondoskodjanak hatékony végrehajtásukról;

15.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az EU burmai különmegbízottjának, a burmai Állami Béke és Fejlődés Tanácsának, az ASEAN- és ASEM-országok kormányainak, az ASEAN mianmari interparlamentáris képviselőcsoportjának, Aung Szan Szú Kjinek, az NLD-nek, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának és az ENSZ burmai emberi jogi különmegbízottjának.

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0178.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0420.
(3) HL L 116., 2006.4.29., 77. o.

Utolsó frissítés: 2009. január 20.Jogi nyilatkozat