Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2604(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0326/2008

Rozpravy :

PV 19/06/2008 - 9.3
CRE 19/06/2008 - 9.3

Hlasování :

PV 19/06/2008 - 10.3

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0314

Přijaté texty
WORD 37k
Čtvrtek 19. června 2008 - Štrasburk Konečné znění
Irán
P6_TA(2008)0314B6-0326, 0327, 0328, 0329, 0330 a 0331/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. června 2008 o Íránu

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, zejména na usnesení týkající se lidských práv,

-   s ohledem na prohlášení předsednictví EU o popravě hrozící mladistvým delikventům v Íránu ze dne 4. června 2008 a ze dne 10. června 2008,

-   s ohledem na prohlášení předsednictví učiněné jménem Evropské unie o popravě Mohammada Hassanzádeha ze dne 13. června 2008,

-   s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN, zejména na rezoluci č. 62/168 o stavu lidských práv v Íránské islámské republice ze dne 18. prosince 2007 a na rezoluci č. 62/149 o moratoriu na používání trestu smrti ze dne 18. prosince 2007,

-   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN, na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a na Úmluvu o právech dítěte, jichž je Írán smluvní stranou,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že celkový stav lidských práv se v Íránu od roku 2005 trvale zhoršuje, a vzhledem k tomu, že jen poprav byl v roce 2007 vykonán téměř dvojnásobek,

B.   vzhledem k tomu, že Írán a několik dalších zemí stále popravují nezletilé, avšak o Íránu je známo, že popravil více mladistvých pachatelů než kterákoli jiná země na světě, a podle zpráv více než 100 osob čeká v Íránu na vykonání trestu smrti za zločiny, které údajně spáchali v době, kdy jim bylo méně než 18 let,

C.   vzhledem k tomu, že Mohammadu Hassanzádehovi, mladistvému pachateli, který byl dne 10. června 2008 popraven, bylo v době popravy méně než 18 let,

D.   vzhledem k tomu, že nejméně dalším čtyřem mladistvým pachatelům, Behnúdovi Šodžáímu, Mohammadu Fadáímu, Saídu Džazímu a Behnámu Záremu, bezprostředně hrozí poprava a že pro Behnúda Šodžáíe a Mohammada Fadáíe íránské orgány nařídily odklad popravy o jeden měsíc,

E.   vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva dne 10. června 2008 připomněl íránským orgánům, že podle mezinárodního práva existuje naprostý zákaz použití trestu smrti pro mladistvé pachatele,

F.   vzhledem k tomu, že mezi mladistvé pachatele patří v Íránu lidé obvinění ze sexuálních vztahů se stejným pohlavím, za což se v Iránu ukládá trest smrti,

1.   ostře odsuzuje rozsudky trestu smrti a popravy v Íránu, zejména popravy, k nimž byli odsouzeni mladiství a nezletilí pachatelé nebo které na nich byly vykonány, a naléhavě žádá íránské orgány, aby dodržovaly mezinárodně uznávané právní nástroje ochrany nezletilých osob;

2.   zdůrazňuje, že tresty smrti pro mladistvé jsou v přímém rozporu s mezinárodními povinnostmi, jež Íránská islámská republika přijala, zejména se závazky stanovenými v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Úmluvě o právech dítěte, jež jasně zakazují popravy nezletilých či osob odsouzených za trestné činy, které spáchaly jako nezletilé;

3.   co nejdůrazněji odsuzuje popravu Mohammada Hassanzádeha, kterému bylo v době popravy méně než 18 let;

4.   naléhavě vyzývá íránské orgány, aby ustoupily od popravy Behnúda Šodžáího, Mohammada Fadáího, Saída Džazího, Behnáma Záreho a všech ostatních mladistvých pachatelů odsouzených k smrti;

5.   vyzývá poslance nově zvoleného íránského parlamentu (Majlis), aby bezodkladně schválili navrhovanou reformu íránského trestního zákoníku, v jejímž rámci bude především zrušeno kamenování a popravy mladistvých, učiněny kroky směrem k vyhlášení moratoria na trest smrti a íránské právní předpisy budou uvedeny do souladu s mezinárodními závazky v oblasti lidských práv;

6.   požaduje, aby sexuální vztahy se stejným pohlavím přestaly být v Íránu trestným činem;

7.   naléhavě vyzývá členské státy, aby odložily vyhoštění osob do Íránu, pokud jim hrozí poprava nebo mučení;

8.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva, předsedovi Nejvyššího soudu Íránu a vládě a parlamentu Íránské islámské republiky.

Poslední aktualizace: 20. ledna 2009Právní upozornění