Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2604(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0330/2008

Keskustelut :

PV 19/06/2008 - 9.3
CRE 19/06/2008 - 9.3

Äänestykset :

PV 19/06/2008 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0314

Hyväksytyt tekstit
WORD 37k
Torstai 19. kesäkuuta 2008 - Strasbourg Lopullinen painos
Iran: Alaikäisten rikoksentekijöiden teloitukset
P6_TA(2008)0314B6-0326, 0327, 0328, 0329, 0330 ja 0331/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2008 Iranista

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Iranista ja erityisesti ihmisoikeuksia koskevat päätöslauselmansa,

–   ottaa huomioon EU:n puheenjohtajavaltion 4. kesäkuuta 2008 ja 10. kesäkuuta 2008 antamat julkilausumat nuorten rikoksentekijöiden lähestyvistä teloituksista Iranissa,

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltion 13. kesäkuuta 2008 Euroopan unionin puolesta antaman julkilausuman Mohammad Hassanzadehin teloituksesta,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen antamat päätöslauselmat ja erityisesti sen 18. joulukuuta 2007 antaman päätöslauselman 62/168 Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta ja 18. joulukuuta 2007 antaman päätöslauselman 62/149 kuolemanrangaistuksen käytön keskeyttämisestä,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen, joiden kaikkien sopimusvaltio Iran on,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   toteaa, että Iranin ihmisoikeustilanne on huonontunut jatkuvasti vuoden 2005 jälkeen ja että pelkästään teloitusten määrä on lähes kaksinkertaistunut vuonna 2007,

B.   toteaa, että Iran ja harvat muut maat teloittavat vielä alaikäisiä; toteaa, että Iranin tiedetään teloittaneen nuoria rikoksentekijöitä enemmän kuin mikään muu maa maailmassa, ja saatujen tietojen mukaan Iranissa teloitusta odottaa yli 100 ihmistä rikoksista, jotka heidän väitetään tehneen ollessaan alle 18-vuotiaita,

C.   panee merkille, että nuori rikoksentekijä Mohammad Hassanzadeh, joka teloitettiin 10. kesäkuuta 2008, oli teloitushetkellä alle 18-vuotias,

D.   toteaa, että ainakin neljää muuta nuorta rikoksentekijää, Behnoud Shojaee, Mohammad Fedaei, Saeed Jazee ja Behnam Zaare, uhkaa välitön teloitus ja että Iranin viranomaiset ovat kuitenkin määränneet näistä nuorista rikoksentekijöistä kahden, Behnoud Shojaee ja Mohammad Fedaei, teloitusta lykättäväksi yhdellä kuukaudella,

E.   toteaa, että Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvaltuutettu muistutti Iranin viranomaisia 10. kesäkuuta 2008 siitä, että kuolemanrangaistuksen soveltaminen nuoriin rikoksentekijöihin on kansainvälisen oikeuden mukaan ehdottomasti kielletty,

F.   toteaa, että iranilaisten nuorten rikoksentekijöiden joukossa on myös henkilöitä, joita syytetään samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisistä sukupuolisuhteista, joista seuraa Iranissa kuolemanrangaistus,

1.   tuomitsee voimakkaasti kuolemantuomiot ja teloitukset Iranissa ja erityisesti nuorille rikoksentekijöille ja alaikäisille langetetut kuolemantuomiot ja niiden täytäntöönpanon ja vaatii Iranin viranomaisia noudattamaan alaikäisten suhteen kansainvälisesti tunnustettuja oikeudellisia turvatakeita;

2.   korostaa, että nuorten kuolemantuomiot ovat täysin vastoin kansainvälisiä velvoitteita ja sitoumuksia, jotka Iranin islamilainen tasavalta on allekirjoittanut, ja erityisesti vastoin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta sekä lapsen oikeuksista tehtyä yleissopimusta, jotka molemmat kieltävät alaikäisten teloittamisen sekä alaikäisenä tehdyistä rikoksista teloittamisen;

3.   tuomitsee äärimmäisen jyrkästi sen, että Mohammad Hassanzadehin teloitettiin, vaikka hän oli teloitushetkellä alle 18-vuotias;

4.   kehottaa Iranin viranomaisia kieltämään Behnoud Shojaeen, Mohammad Fedaein, Saeed Jazeen ja Behnam Zaaren teloitukset sekä kaikkien muiden kuolemaantuomittujen nuorten rikoksentekijöiden teloitukset;

5.   kehottaa vasta valitun Majlisin (Iranin parlamentti) jäseniä hyväksymään pikaisesti Iranin rikoslain vireillä olevan uudistuksen, jolla muun muassa lakkautetaan kivittäminen ja rikoksiin syyllistyneiden lasten teloitukset, siirrytään kohti kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon keskeyttämistä ja saatetaan Iranin lainsäädäntö vastaamaan kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita;

6.   kehottaa poistamaan samaa sukupuolta olevien henkilöiden suhteiden rangaistavuuden Iranissa;

7.   kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan sellaisten henkilöiden karkotukset Iraniin, joita uhkaa teloitus tai kidutus;

8.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeustoimikunnalle, Iranin oikeuslaitoksen johtajalle sekä Iranin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 20. tammikuuta 2009Oikeudellinen huomautus