Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0274(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0210/2008

Indgivne tekster :

A6-0210/2008

Forhandlinger :

PV 08/07/2008 - 16
CRE 08/07/2008 - 16

Afstemninger :

PV 09/07/2008 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0341

Vedtagne tekster
WORD 35k
Onsdag den 9. juli 2008 - Strasbourg Endelig udgave
Ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur ***II
P6_TA(2008)0341A6-0210/2008
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 9. juli 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (agenturforordningen) (16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (16138/3/2007 - C6-0131/2008)(1) ,

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0785),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0210/2008),

1.   godkender den fælles holdning som ændret;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 93 E af 15.4.2008, s. 1.
(2) Vedtagne tekster af 29.11.2007, P6_TA(2007)0558.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 9. juli 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (agenturforordningen)
P6_TC2-COD(2006)0274

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 1335/2008).

Seneste opdatering: 7. april 2009Juridisk meddelelse