Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2617(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B6-0361/2008

Dezbateri :

PV 10/07/2008 - 11.2
CRE 10/07/2008 - 11.2

Voturi :

PV 10/07/2008 - 13.2
CRE 10/07/2008 - 12.2

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0367

Texte adoptate
WORD 51k
Joi, 10 iulie 2008 - Strasbourg Ediţie definitivă
Situaţia din Bangladesh
P6_TA(2008)0367B6-0356, 0360, 0361, 0364, 0365 şi 0366/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 10 iulie 2008 referitoare la Bangladesh

Parlamentul European,

–   având în vedere Rezoluţiile sale precedente referitoare la Bangladesh, în special cele din 16 noiembrie 2006(1) şi 6 septembrie 2007(2) ,

–   având în vedere Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană şi Republica Populară Bangladesh privind parteneriatul şi dezvoltarea(3) ,

–   având în vedere starea de urgenţă care a fost decretată de guvernul interimar al Republicii Bangladesh la 11 ianuarie 2007,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât UE are relaţii bune şi de lungă durată cu Bangladesh, inclusiv prin Acordul de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea;

B.   întrucât la 11 ianuarie 2007, în contextul violenţei din perioada preelectorală, guvernul interimar al Bangladesh-ului a impus o stare de urgenţă şi la scurt timp după aceasta a adoptat Regulamentul de urgenţă, conferind armatei şi forţelor paramilitare aceleaşi puteri de arestare ca şi cele deţinute de poliţie; întrucât Misiunea UE pentru Observarea Alegerilor şi-a suspendat ulterior activităţile la 22 ianuarie 2007;

C.   întrucât impunerea Regulamentului de urgenţă a fost însoţită de suspendarea unei serii de drepturi civile garantate de Constituţia Bangladesh-ului;

D.   întrucât suspendarea acestor drepturi a condus la un număr alarmant de hotărâri recente luate de Divizia de Apel a Curţii Supreme, cu implicaţii serioase asupra drepturilor individuale şi asupra principiului legalităţii;

E.   întrucât la 11 iunie 2008 s-a adoptat o nouă ordonanţă contraterorism, fără consultarea opiniei publice, încălcând libertăţile fundamentale şi dreptul fundamental la un proces echitabil şi introducând o definiţie largă a "actelor teroriste", care include acum simple infracţiuni contra dreptului de proprietate, precum şi agresiuni împotriva persoanelor; întrucât această definiţie este contrară recomandărilor Naţiunilor Unite; întrucât organizaţiile pentru drepturile omului şi asociaţiile de avocaţi şi-au exprimat îngrijorarea că ordonanţa va fi utilizată în scopul persecuţiei politice;

F.   întrucât, conform organizaţiilor internaţionale pentru drepturile omului, cum ar fi Human Rights Watch şi Amnesty International, numărul declarat de persoane arestate de la introducerea stării de urgenţă în urmă cu 18 luni a crescut la mult peste 300 000, dintre care mulţi au fost eliberaţi ulterior; întrucât dreptul de a cere eliberarea cu plata unei cauţiuni este restricţionat de Regulamentul de urgenţă, valul continuu de arestări în masă poate pune presiuni serioase asupra sistemului de închisori;

G.   întrucât se raportează că un număr mare din persoanele arestate au fost grav torturate şi întrucât un număr mare de omoruri extrajudiciare au fost raportate de Odhikar, organizaţia naţională pentru drepturile omului din Bangladesh;

H.   întrucât a solicitat în mod constant un moratoriu privind pedeapsa cu moartea în toate ţările şi în toate circumstanţele;

I.   salutând relaxarea recentă a interdicţiei privind activităţile politice, acordul dintre guvern şi Liga Awami privind începerea negocierilor pentru alegerile naţionale planificate în decembrie 2008 şi faptul că alte părţi urmează să se implice în acest proces;

J.   întrucât, pe perioada noului val de arestări în masă care a început la 28 mai 2008, mai mult de 12 000 de persoane au fost arestate, inclusiv activişti din partidele locale; întrucât guvernul a respins sugestiile referitoare la faptul că arestările sunt motivate politic, susţinând în schimb că acestea au făcut parte dintr-o acţiune planificată împotriva criminalilor;

K.   întrucât, invocând nevoia de a întocmi o listă completă a persoanelor cu drept de vot, guvernul interimar a ignorat până acum apelurile făcute de partidele politice şi organizaţiile societăţii civile de a pregăti drumul spre o organizare rapidă a alegerilor naţionale şi rămâne la termenul fix stabilit pentru a treia săptămână din decembrie 2008;

L.   întrucât situaţia dificilă a populaţiei Bangladesh-ului a fost agravată de faptul că preţurile la alimentele de bază, cum ar fi orezul, au crescut cu o treime sau mai mult în ultimele luni şi întrucât pentru o mare parte a populaţiei, cheltuielile pentru hrană reprezentau deja peste 60% din buget înainte de explozia preţurilor;

M.   întrucât un guvern ales ar facilita lupta împotriva efectelor produse de schimbările climatice; întrucât aproximativ un sfert din teritoriul Bangladesh-ului se confruntă cu ameninţarea de a fi permanent acoperit de apa mării din Golful Bengal, ale cărei niveluri sunt în creştere; întrucât climatologii avertizează că Bangladesh-ul ar putea avea până în 2050 între 20 şi 25 de milioane de refugiaţi din cauza schimbărilor climatice,

1.   solicită guvernului Bangladesh-ului să ridice starea de urgenţă, ca cel mai important pas necesar pentru pregătirea organizării următoarelor alegeri parlamentare ale ţării şi pentru ca alegerile consiliilor locale să poată avea loc în august 2008;

2.   solicită guvernului Bangladesh-ului să asigure că noua sa ordonanţă antiterorism corespunde standardelor juridice recunoscute la nivel internaţional privind combaterea terorismului, precum cele recomandate de Raportorul special ONU pentru promovarea şi protejarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în combaterea terorismului;

3.   solicită guvernului Bangladesh-ului să abolească pedeapsa cu moartea;

4.   solicită guvernului Bangladesh-ului să pună capăt imediat valului recent de arestări în masă şi hărţuirii oponenţilor politici sau ziariştilor sub starea de urgenţă şi îşi exprimă îngrijorarea privind rapoartele referitoare la utilizarea torturii de către autorităţi; solicită guvernului să asigure drepturile de bază la un proces echitabil pentru toţi deţinuţii şi pentru cei acuzaţi; îndeamnă autorităţile ca miile de deţinuţi să fie puşi sub acuzare pe baza unor dovezi credibile sau să fie eliberaţi;

5.   felicită guvernul Bangladesh-ului pentru interzicerea participării foștilor criminali de război la alegeri și îl invită să continue acest pas pozitiv prin constituirea unui comitet independent de anchetă pentru a iniția judecarea criminalilor de război;

6.   felicită guvernul interimar pentru progresul realizat în pregătirea alegerilor parlamentare şi pentru realizarea unui progres esenţial în reforma procesului electoral, precum şi în întocmirea unui registru electoral corect de către autorităţi; invită guvernul să se asigure că membrii minorităţilor etnice şi religioase din Bangladesh pot să-şi exprime voturile în mod liber; solicită libertatea presei în perioada pre-electorală din Bangladesh;

7.   salută eliberarea fostului Prim-ministru Sheikh Hasina pe motive umanitare;

8.   invită Consiliul şi Comisia Europeană să joace un rol mai proactiv şi să convingă guvernul Bangladesh-ului de necesitatea unei retrageri rapide şi totale a stării de urgenţă şi a tuturor reglementărilor adoptate sub auspiciile acesteia;

9.   solicită organizarea de alegeri libere şi corecte în conformitate cu standardele internaţionale, cu participarea tuturor părţilor; solicită ca Misiunea UE pentru Observarea Alegerilor să îşi reia activităţile imediat ce acest lucru e fezabil şi adecvat; invită Misiunile statelor membre ale UE şi Delegaţia Comisiei în Bangladesh să monitorizeze cu atenţie drepturile omului şi situaţia politică din Bangladesh;

10.   solicită retragerea forţelor armate din implicarea în procesul politic;

11.   invită guvernul Bangladesh-ului să ofere cadrul maxim necesar pentru o mobilizare la scară largă a tuturor sectoarelor din societate, a organizaţiilor ecologice şi a altor organizaţii neguvernamentale, a ziariştilor şi a oamenilor de ştiinţă, pentru a pregăti ţara pentru viitoarele dezastre produse de schimbările climatice şi consideră regulamentul de urgenţă un obstacol alarmant în calea realizării acestui obiectiv;

12.   consideră că Summit-ul G8 are o responsabilitate enormă în prevenirea accelerării în continuare a schimbărilor climatice şi a creşterii numărului de catastrofe care ameninţă vieţile a milioane de persoane din Bangladesh şi din alte locuri prin adoptarea unor măsuri eficiente şi cuprinzătoare pentru a reduce emisiile de CO2;

13.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, statelor membre ale Asociaţiei din Asia de Sud pentru Cooperare Regională şi guvernului din Bangladesh.

(1) JO C 314 E, 21.12.2006, p. 377.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2007)0385.
(3) JO L 118, 27.4.2001, p. 48.

Ultima actualizare: 31 martie 2009Notă juridică