Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0029(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0275/2008

Předložené texty :

A6-0275/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/09/2008 - 5.1
PV 02/09/2008 - 5.3
CRE 02/09/2008 - 5.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0371

Přijaté texty
WORD 51k
Úterý 2. září 2008 - Brusel Konečné znění
Program "Evropa pro občany" (2007–2013) ***I
P6_TA(2008)0371A6-0275/2008
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1904/2006/ES, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program "Evropa pro občany" na podporu aktivního evropského občanství (KOM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament ,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0059),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 151 a 308 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0060/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0275/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. září 2008 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2008/ES, kterým se mění rozhodnutí č. 1904/2006/ES, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program "Evropa pro občany" na podporu aktivního evropského občanství
P6_TC1-COD(2008)0029

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 1358/2008/ES.)

Poslední aktualizace: 29. dubna 2009Právní upozornění