Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0803(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0285/2008

Predložena besedila :

A6-0285/2008

Razprave :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Glasovanja :

PV 02/09/2008 - 5.13
CRE 02/09/2008 - 5.13
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0381

Sprejeta besedila
WORD 377k
Torek, 2. september 2008 - Bruselj Končna izdaja
Uporaba načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah *
P6_TA(2008)0381A6-0285/2008

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. septembra 2008 o pobudi Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in Zvezne republike Nemčije z namenom sprejetja Okvirnega sklepa Sveta o izvrševanju odločb, izdanih v nenavzočnosti, in spremembi Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami, Okvirnega sklepa 2005/214/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni, Okvirnega sklepa 2006/783/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi in Okvirnega sklepa 2008/.../PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji (5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju pobude Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije (5598/2008),

–   ob upoštevanju člena 34(2)(b) Pogodbe EU,

–   ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0075/2008),

–   ob upoštevanju členov 93 in 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenja Odbora za pravne zadeve (A6-0285/2008),

1.   odobri pobudo Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije, kakor je bila spremenjena;

2.   poziva Svet, da v skladu s tem spremeni besedilo;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti pobudo Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije;

5.   poziva Svet in Komisijo, naj po pričetku veljavnosti Lizbonske pogodbe dasta prednost prihodnjim predlogom sprememb sklepa v skladu z Izjavo št. 50 o členu 10 Protokola o prehodnih odločbah, ki bo priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo;

6.   je odločen, da bo obravnaval vse tovrstne predloge po nujnem postopku v skladu s postopkom, opisanim v odstavku 5 in v tesnem sodelovanju z nacionalnimi parlamenti;

7.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije.

Besedilo, ki ga predlaga 7 držav članic   Sprememba
Sprememba 1
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Naslov
z namenom sprejetja Okvirnega sklepa Sveta o izvrševanju odločb, izdanih v nenavzočnosti , in spremembi Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami, Okvirnega sklepa 2005/214/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni, Okvirnega sklepa 2006/783/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi in Okvirnega sklepa 2008/.../PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji
Okvirni sklep Sveta o krepitvi državljanskih pravic, spodbujanju uporabe načela vzajemnega priznavanja odločb, izdanih na podlagi sojenja , na katerem zadevna oseba ni bila navzoča, in spremembi Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami, Okvirnega sklepa 2005/214/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni, Okvirnega sklepa 2006/783/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi, Okvirnega sklepa 2008/.../PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji, in Okvirnega sklepa 2008/…/PNZ o priznavanju pogojnih kazni, alternativnih sankcij in pogojnih odložitev izreka kazni ter zagotavljanju nadzora nad njimi
Sprememba 2
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)
(1a)  Z uporabo ukrepov na ravni EU, s katerimi bi se zagotovila večja usklajenost in vzajemno priznavanje sodb v kazenskih zadevah, in s sprejetjem določenih določb in praks v kazenskih zadevah na tej ravni je treba okrepiti medsebojno zaupanje v evropsko območje svobode, varnosti in pravice v kazenskih zadevah.
Sprememba 3
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 b (novo)
(1b)  Za vzajemno priznavanje sodnih odločb v kazenskih zadevah so nujen pogoj ustrezna postopkovna jamstva . Zato je treba čim prej sprejeti okvirni sklep o postopkovnih jamstvih v kazenskih postopkih.
Sprememba 4
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Uvodna izjava 4
(4)  Zato so potrebne jasne in skupne rešitve, ki bi opredelile razloge za zavrnitev in določile manevrski prostor izvršilnega organa.
(4)  Zato so potrebne jasne in skupne rešitve, ki bi opredelile razloge za zavrnitev izvršitve odločbe, izdane po sojenju, na katerem zadevna oseba ni bila navzoča, in določile manevrski prostor izvršilnega organa. Namen okvirnega sklepa je določiti takšne skupne razloge, ki bi izvršilnemu organu omogočili izvršitev odločbe kljub temu, da zadevna oseba na sojenju ni bila navzoča. Okvirni sklep ni namenjen urejanju veljavnih oblik in načinov ali postopkovnih zahtev, ki se uporabljajo za dosego rezultatov, opredeljenih v njem, saj so te določene z nacionalnim pravom držav članic. Z izpolnitvijo ustrezne rubrike evropskega naloga za prijetje in predajo ali ustreznega potrdila iz drugih okvirnih sklepov organ izdaje zagotovi, da so bile ali bodo izpolnjene zahteve, ki naj bi zadostovale za izvršitev odločbe na podlagi načela vzajemnega priznavanja.
Sprememba 5
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Uvodna izjava 6
(6)  V skupnih rešitvah glede razlogov za zavrnitev v obstoječih zadevnih okvirnih sklepih bi morala biti upoštevana raznolikost razmer na področju obvestitve obtožene osebe o pravici do ponovnega sojenja.
(6)  V skupnih rešitvah glede razlogov za nepriznanje v obstoječih zadevnih okvirnih sklepih bi morala biti upoštevana raznolikost razmer v zvezi s pravico zadevne osebe do ponovnega sojenja ali do pritožbe. Za ponovno sojenje, katerega namen je zaščititi pravice obrambe, je značilno sledeče: zadevna oseba ima pravico sodelovati na ponovnem sojenju. Vsebina primera, skupaj z novimi dokazi, se (ponovno) preuči, postopek pa lahko vodi do razveljavitve prvotne odločbe.
Sprememba 6
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)  Priznanje in izvršitev odločbe, izdane po sojenju, na katerem obdolženec ni bil navzoč, se ne bi smela zavrniti, če je na podlagi informacij države izdajateljice mogoče ustrezno sklepati, da je bil obdolženec osebno povabljen ali kako drugače dejansko uradno obveščen o načrtovanem datumu in kraju sojenja. Pri tem se razume, da je morala biti zadevna oseba obveščena pravočasno, kar pomeni dovolj zgodaj, da bi se lahko udeležila sojenja in učinkovito uveljavila svojo pravico do obrambe. Vse informacije morajo biti na voljo v jeziku, ki ga obdolženec razume.
Sprememba 7
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 b (novo)
(6b)  Priznanje in izvršitev odločbe, izdane po sojenju, na katerem zadevna oseba ni bila navzoča, se ne bi smela zavrniti, če je zadevno osebo, ki je bila seznanjena z načrtovanim sojenjem, na sojenju zastopal pravni zastopnik, ki ga je za to posebej pooblastila, s čimer je bila zagotovljena praktična in učinkovita pravna pomoč. V tem primeru bi moralo biti nepomembno, ali je pravnega zastopnika izbrala, določila in plačala zadevna oseba ali pa ga je določila in plačala država v skladu s svojim nacionalnim pravom, ki se uporablja pri uveljavljanju pravice do obrambe, pri čemer se razume, da se je zadevna oseba za pravnega zastopnika odločila zato, da se ne bi sama udeležila sojenja.
Sprememba 8
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)
(7a)  Na ponovnem sojenju, ki sledi obsodbi po sojenju, na katerem zadevna oseba ni bila navzoča, mora biti ta oseba v enakem položaju kot nekdo, ki se mu sodi prvič. Zato bi morala imeti zadevna oseba pravico, da je navzoča na ponovnem sojenju, vsebina primera, vključno z novimi dokazi pa bi se morala (ponovno) preučiti, pri čemer ponovno sojenje lahko vodi do razveljavitve prvotne odločbe, tožena stranka pa se lahko zoper novo odločbo pritoži.
Sprememba 9
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 2
2.  Ta okvirni sklep ne spreminja niti obveznosti spoštovanja temeljnih pravic in temeljnih pravnih načel iz člena 6 Pogodbe niti obveznosti, ki so v tem smislu naložene pravosodnim organom.
2.  Ta okvirni sklep ne spreminja niti obveznosti spoštovanja temeljnih pravic in temeljnih pravnih načel iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji niti obveznosti, ki so v tem smislu naložene pravosodnim organom.
Sprememba 10
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 3
3.  V področje uporabe tega okvirnega sklepa sodi določitev splošnih pravil za priznavanje in/ali izvrševanje odločb v eni državi članici (država članica izvršiteljica), ki jih izda druga država članica (država članica izdajateljica) v postopku , ki je potekal brez navzočnosti obtoženca, v skladu z določbami člena 5(1) Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ, člena 7(2)(g) Okvirnega sklepa 2005/214/PNZ, člena 8(2)(e) Okvirnega sklepa 2006/783/PNZ in člena 9(1)(f) Okvirnega sklepa 2008/…/PNZ.
3.  V področje uporabe tega okvirnega sklepa sodi določitev splošnih pravil za priznavanje in/ali izvrševanje sodnih odločb v eni državi članici (država članica izvršiteljica), ki jih izda druga država članica (država članica izdajateljica) po sojenju , ki je potekalo brez navzočnosti obtoženca, v skladu z določbami člena 5(1) Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ, člena 7(2)(g) Okvirnega sklepa 2005/214/PNZ, člena 8(2)(e) Okvirnega sklepa 2006/783/PNZ, člena [9(1)(f)] Okvirnega sklepa 2008/…/PNZ in člena [9(1)(h)] Okvirnega sklepa 2008/…/PNZ.
Sprememba 11
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Člen 1 – odstavek 4
1) v členu 1 se doda naslednji odstavek:
"4. Za namene tega okvirnega sklepa "odločba, izdana v nenavzočnosti," pomeni zaporno kazen ali ukrep, ki vključuje odvzem prostosti, če se oseba ni udeležila postopka, iz katerega izhaja ta odločba."
črtano
Sprememba 12
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Člen 4a – naslov in odstavek 1
Člen 4a
Odločbe, izdane v nenavzočnosti
Člen 4a
Odločbe, izdane po sojenju, na katerem zadevna oseba ni bila navzoča
Izvršilni sodni organ lahko tudi zavrne izvršitev evropskega naloga za prijetje, ki je bil izdan za izvršitev zaporne kazni ali ukrepa, ki vključuje odvzem prostosti, če je bila odločba izdana v nenavzočnosti , razen če je v evropskem nalogu za prijetje navedeno, da je zadevna oseba:
1.  Izvršilni sodni organ lahko tudi zavrne izvršitev evropskega naloga za prijetje in predajo , ki je bil izdan za izvršitev zaporne kazni ali ukrepa, ki vključuje odvzem prostosti, če je bila odločba izdana po sojenju , na katerem zadevna oseba ni bila navzoča, razen če je v evropskem nalogu za prijetje in predajo navedeno, da je bila zadevna oseba, v skladu z nacionalnim pravom države članice izdajateljice :
Sprememba 13
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Člen 4a –odstavek 1 – točka a
(a) bila osebno povabljena ali prek pristojnega zastopnika pravočasno in v skladu z nacionalnim pravom države članice izdajateljice odločbe obveščena o načrtovanem datumu in kraju obravnave , ki se je zaključila z odločbo, izdano v nenavzočnosti, ter bila obveščena o dejstvu, da se lahko takšna odločba izda v primeru, če se oseba ne udeleži sojenja;
(a) pravočasno in v jeziku, ki ga je razumela,
(i) neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko uradno obveščena o načrtovanem datumu in kraju sojenja na način , da je bilo mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena s sojenjem,
in
(ii) osebno obveščena, da se lahko odločba izda tudi, če se ne udeleži sojenja;
ali
Sprememba 14
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Člen 4a – odstavek 1 – točka a a (novo)
(aa) po tem, ko je bila neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko uradno obveščena o načrtovanem datumu in kraju sojenja na način, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena s sojenjem, izrecno pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je izbrala, določila in plačala ali ga je določila in plačala država v skladu s svojim nacionalnim pravom, ki se uporablja pri uveljavljanju pravice do obrambe, in jo je zastopnik dejansko zastopal na sojenju;
Sprememba 15
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Člen 4a – odstavek 1 – točka b
(b) potem , ko ji je bila vročena odločba, izdana v nenavzočnosti, in je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja in pravici da je prisotna na tem sojenju :
(b) po tem , ko ji je bila osebno vročena odločba in je bila izrecno obveščena v jeziku, ki ga je razumela, o pravici do ponovnega sojenja ali do pritožbe*, kjer bi imela pravico sodelovati in kjer bi se vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bi lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe :
(i) oseba izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe, izdane v nenavzočnosti ;
(i) izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe;
ali
ali
(ii) ni zahtevala ponovnega sojenja v ustreznem roku, ki je vsaj […]¹dni ,
(ii) ni zahtevala ponovnega sojenja ali vložila pritožbe v ustreznem roku, ki je vsaj 10 dni in najdlje 15dni ,
(*Sprememba velja za celotno besedilo. Ob vsaki omembi "ponovnega sojenja" je treba omeniti tudi "ali do pritožbe" .)
Sprememba 16
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Člen 4a – odstavek 1 – točka c
(c) ji odločba, izdana v nenavzočnosti, ni bila osebno vročena, ampak:
(c) ji odločba ni bila osebno vročena, ampak:
(i) ji bo vročena vsaj peti dan po predaji in bo izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja in pravici , da je prisotna na tem sojenju ;
(i) ji bo osebno vročena takoj in v vsakem primere najkasneje v treh dneh po predaji ter bo v jeziku, ki ga razume, izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali do pritožbe , kjer ima pravico sodelovati in kjer se bo lahko vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bi lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe ;
in
in
(ii) bo imela vsaj […]¹ dni, da zahteva ponovno sojenje;
(ii) bo obveščena o časovnem roku, ki je vsaj 10 dni in najdlje 15 dni , v katerem mora zahtevati takšno ponovno sojenje ali vložiti pritožbo ;
Sprememba 17
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Člen 4a – odstavek 1 a (novo)
1a.  Če je evropski nalog za prijetje in predajo izdan za izvršitev zaporne kazni ali ukrepa, ki vključuje odvzem prostosti, v skladu s pogoji iz odstavka (1)(c) in če zadevna oseba pred tem ni bila uradno obveščena o kazenskem postopku proti njej, lahko ob prejetju obvestila o vsebini evropskega naloga za prijetje in predajo pred predajo zahteva kopijo sodbe. Pravosodni organ izdaje, takoj ko je o zahtevi obveščen, posreduje kopijo sodbe osebi, ki je to zahtevala, prek izvršilnega sodnega organa. Če je sodba v jeziku, ki ga zadevna oseba ne razume, pravosodni organ izdaje prek izvršilnega sodnega organa posreduje povzetek sodbe v jeziku, ki ga oseba razume. Posredovanje sodbe ali povzetka sodbe zadevni osebi je le informativnega značaja in se ga ne more tolmačiti kot uradno storitev v okviru sodbe oziroma ne sproži nobenih časovnih rokov za zahtevanje ponovnega sojenja ali vložitev pritožbe.
Sprememba 18
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Priloga – polje d – uvodni del in točki 1 in 2
(d)  Navedite, ali je bila odločba izdana v nenavzočnosti :
(d)  Navedite, ali je bila oseba navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo :
1. ? Ne, ni bila.
1.? Da, oseba je bila navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo .
2. ? Da, bila je . Če ste odgovorili z "da ", prosimo potrdite :
2. ? Ne, oseba ni bila navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo . Če ste na to vprašanje odgovorili z "ne ", prosimo navedite, ali :
Sprememba 19
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Priloga – polje d – točka 2 – podtočka 2.1
2.1 da je bila zadevna oseba osebno povabljena ali prek pristojnega zastopnika pravočasno in v skladu z nacionalnim pravom države članice izdajateljice obveščena o načrtovanem datumu in kraju obravnave , ki se je zaključila z odločbo, izdano v nenavzočnosti, in obveščena o dejstvu , da se lahko takšna odločba izreče v primeru , če se oseba ne udeleži sojenja
2.1 je bila oseba neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko pravočasno uradno obveščena, v jeziku, ki ga je razumela, in v skladu z nacionalnim pravom države članice izdajateljice o načrtovanem datumu in kraju sojenja , ki se je zaključilo z odločbo, in sicer tako, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila oseba seznanjena z načrtovanim datumom in krajem sojenja in je bila osebno obveščena, da se odločba lahko izreče tudi , če se sojenja ne udeleži;
Datum in kraj, kjer je bila oseba povabljena ali kako drugače obveščena:
Kdaj in kje je bila oseba povabljena ali kako drugače osebno uradno obveščena:
……………………………………………
……………………………………………
Jezik obvestila:
……………………………………………
Opišite, kako je bila oseba obveščena:
Opišite, kako je bila oseba obveščena:
……………………………………………
……………………………………………
Sprememba 20
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Priloga – polje d – točka 2 – podtočka 2.1 a (novo)
2.1a je oseba po tem, ko je bila neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko uradno obveščena o načrtovanem datumu in kraju sojenja na način, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena s sojenjem, izrecno pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je izbrala, določila in plačala ali ga je določila in plačala država v skladu s svojim nacionalnim pravom, ki se uporablja pri uveljavljanju pravice do obrambe, in jo je zastopnik dejansko zastopal na sojenju;
Navedite, kako je bil ta pogoj izpolnjen:
……………………………………………
Sprememba 21
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Priloga – polje d – točka 2 – podtočka 2.2
2.2 da je oseba po vročitvi odločbe , izdane v nenavzočnosti, izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe, izdane v nenavzočnosti
2.2 je oseba po tem , ko ji je bila osebno vročena odločba in je bila izrecno obveščena v jeziku, ki ga je razumela, o pravici do pritožbe ali do ponovnega sojenja, kjer bi imela pravico sodelovati in kjer bi se vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bi lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe, izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe;
Opišite, kdaj in kako je oseba izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe, izdane v nenavzočnosti :
Opišite, kdaj je bila osebi odločba vročena, na kakšen način je bila obveščena o svoji pravici do ponovnega sojenja ali pritožbe in kako je izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe:
…………………………………………
…………………………………………
Sprememba 22
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Priloga – polje d – točka 2 – podtočka 2.3.1 – alinea 1
oseba je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja in pravici , da je prisotna na tem sojenju ; in
– je bila oseba izrecno obveščena v jeziku, ki ga je razumela, o pravici do pritožbe ali ponovnega sojenja, kjer bi imela pravico sodelovati in kjer bi se vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bi lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe ; in
Sprememba 23
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4
Okvirni sklep 2002/584/PNZ
Priloga – polje d – točka 2.3.2
? 2.3.2 osebi ni bila vročena odločba, izdana v nenavzočnosti, in
? 2.3.2 osebi odločba ni bila vročena in
– osebi bo vročena odločba, izdana v nenavzočnosti, v …. dnevih po predaji; in
– osebi bo ta odločba osebno vročena v …. dnevih po predaji in
– ko bo osebi vročena odločba, izdana v nenavzočnosti, bo oseba izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja in pravici do navzočnosti na tem sojenju ; in
– ko bo osebi vročena odločba, bo izrecno obveščena v jeziku, ki ga razume, o pravici do ponovnega sojenja ali do pritožbe, kjer ima pravico sodelovati in kjer se bo lahko vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bo lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe ; in
– po tem, ko je bila osebi vročena odločba, izdana v nenavzočnosti, bo imela oseba na voljo … dni, da zahteva ponovno sojenje.
– po tem, ko je bila osebi vročena odločba, bo imela oseba na voljo … dni, da zahteva ponovno sojenje ali pritožbo .
Če ste obkljukali okence 2.3.2, prosimo potrdite:
? ali je zadevna oseba, ko je bila v državi izvršitve obveščena o vsebini evropskega naloga za prijetje in predajo, pred predajo zahteva kopijo sodbe in ji bo kopija ali izvleček sodbe prek izvršilnega sodnega organa posredovana v jeziku, ki ga razume, v ... dneh po tem, ko to zahteva.
Sprememba 24
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 1
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Člen 1 – točka e
1) v členu 1 se doda naslednja točka:
(e)  "Odločba, izdana v nenavzočnosti" pomeni odločbo, kot je opredeljena v točki (a), če oseba ni bila osebno navzoča v sodnem postopku, iz katerega izhaja ta odločba.";
črtano
Sprememba 25
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2 – podtočka b
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Člen 7 – odstavek 2 – točka i – uvodni del
(i) če je bila odločba izdana v nenavzočnosti v skladu s potrdilom iz člena 4, razen če je v potrdilu navedeno, da je:
(i) če je bila odločba v skladu s potrdilom iz člena 4 izdana po sojenju , na katerem zadevna oseba ni bila navzoča, razen če je v potrdilu navedeno, da je bila oseba v skladu z nacionalnim pravom države izdajateljice :
Sprememba 26
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2 – podtočka b
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Člen 7 – odstavek 2 – točka i – podtočka i
(i) pravočasno in v jeziku, ki ga je razumela,
(i) bila osebno povabljena ali prek pristojnega zastopnika pravočasno in v skladu z nacionalnim pravom države članice izdajateljice obveščena o načrtovanem datumu in kraju obravnave, ki se je zaključila z odločbo, izdano v nenavzočnosti
(a) neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko uradno obveščena o načrtovanem datumu in kraju sojenja na način, da je bilo mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena s sojenjem,
in
in
obveščena o dejstvu , da se lahko takšna sodba izreče v primeru , če se oseba ne udeleži sojenja,
(b) osebno obveščena, da se lahko odločba izda tudi , če se ne udeleži sojenja;
ali
ali
Sprememba 27
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2 – podtočka b
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Člen 7 – odstavek 2 – točka i – podtočka i a (novo)
(ia) po tem, ko je bila neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko uradno obveščena o načrtovanem datumu in kraju sojenja na način, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena s sojenjem, izrecno pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je izbrala, določila in plačala ali ga je določila in plačala država v skladu s svojim nacionalnim pravom, ki se uporablja pri uveljavljanju pravice do obrambe, in jo je zastopnik dejansko zastopal na sojenju; ali
Sprememba 28
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2 – podtočka b
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Člen 7 – odstavek 2 – točka i – podtočka i i
(ii) pristojnim organom izrecno izjavila, da ne izpodbija zadeve; ali
črtano
Sprememba 29
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2 – podtočka b
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Člen 7 – odstavek 2 – točka i – podtočka (iii)
(iii) potem , ko ji je bila vročena odločba, izdana v nenavzočnosti, in je bila obveščena o pravici do ponovnega sojenja in pravici , da je prisotna na tem sojenju :
(c) po tem , ko ji je bila osebno vročena odločba in je bila izrecno obveščena v jeziku, ki ga je razumela, o pravici do ponovnega sojenja ali do pritožbe, kjer bi imela pravico sodelovati in kjer bi se vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bi lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe :
oseba izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe, izdane v nenavzočnosti ;
– izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe;
ali
ali
ni zahtevala ponovnega sojenja v ustreznem roku, ki je vsaj … dni,
- ni zahtevala ponovnega sojenja ali vložila pritožbe v ustreznem roku, ki je vsaj 10 dni in najdlje 15 dni.
Sprememba 30
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2 – podtočka b
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Člen 7 – odstavek 2 – točka i a (novo)
(ia) v skladu s potrdilom iz člena 4 oseba ni bila navzoča, razen če je v potrdilu navedeno, da se je oseba, potem ko je bila izrecno obveščena o sodnem postopku in možnosti, da osebno sodeluje na sojenju, izrecno odpovedala pravici do ustne obravnave in izrecno navedla, da ne izpodbija odločbe.
Sprememba 31
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Priloga – polje h – točka 3 – uvodni del in podtočki 1 in 2
3.  Navedite, ali je bila odločba izdana v nenavzočnosti :
3.  Navedite, ali je bila oseba navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo :
1. ? Ne, ni bila.
1. ? Da, oseba je bila navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo .
2. ? Da, bila je. Če ste odgovorili z "da", prosimo potrdite :
2. ? Ne, oseba ni bila navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo .
Če ste na to vprašanje odgovorili z "ne", prosimo navedite, ali :
Sprememba 32
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Priloga – polje h – točka 3 – podtočka 2.1
2.1 da je bila zadevna oseba osebno povabljena ali prek pristojnega zastopnika pravočasno in v skladu z nacionalnim pravom države članice izdajateljice obveščena o načrtovanem datumu in kraju obravnave , ki se je zaključila z odločbo, izdano v nenavzočnosti, in obveščena o dejstvu , da se lahko takšna odločba izreče v primeru , če se oseba ne udeleži sojenja
2.1 je bila oseba v skladu z nacionalnim pravom države članice izdajateljice neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko uradno obveščena, pravočasno in v jeziku, ki ga je razumela, o načrtovanem datumu in kraju sojenja , ki se je zaključilo z odločbo, in sicer tako, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena z načrtovanim datumom in krajem sojenja in je bila osebno obveščena, da se odločba lahko izreče tudi , če se sojenja ne udeleži;
Datum in kraj, kjer je bila oseba povabljena ali kako drugače obveščena:
--  ------------------------------------------------
Kdaj in kje je bila oseba povabljena ali kako drugače osebno uradno obveščena:
--  ------------------------------------------------
Jezik obvestila:
--  ------------------------------------------------
Opišite, kako je bila oseba obveščena:
--  ------------------------------------------------
Opišite, kako je bila oseba obveščena:
--  ------------------------------------------------
ALI 
ALI
Sprememba 33
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Priloga – polje h – točka 3 – podtočka 2.1 a (novo)
2.1a je oseba po tem, ko je bila neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko uradno obveščena o načrtovanem datumu in kraju sojenja na način, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena s sojenjem, izrecno pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je izbrala, določila in plačala ali ga je določila in plačala država v skladu s svojim nacionalnim pravom, ki se uporablja pri uveljavljanju pravice do obrambe, in jo je zastopnik dejansko zastopal na sojenju;
Navedite, kako je bil ta pogoj izpolnjen:
………………………………
ALI 
Sprememba 34
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Priloga – polje h – točka 3 – podtočka 2.2
2.2 da je oseba pred ali po vročitvi odločbe , izdane v nenavzočnosti, izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe, izdane v nenavzočnosti .
2.2 je oseba pred ali po tem , ko ji je bila osebno vročena odločba in je bila v jeziku, ki ga je razumela, izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali pritožbe, kjer bi imela pravico sodelovati in kjer bi se vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bi lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe, izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe.
Opišite, kdaj in kako je oseba izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe, izdane v nenavzočnosti :
Opišite, kdaj je bila osebi odločba vročena, na kakšen način je bila obveščena o svoji pravici do ponovnega sojenja in pritožbe in kako je izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe:
…………………………………………
ALI 
…………………………………………
ALI 
Sprememba 35
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Priloga – polje h – točka 3 – podtočka 2.3
? 2.3 osebi je bila vročena odločba, izdana v nenavzočnosti, dne ….. (dan/mesec/leto) in je bila upravičena do ponovnega sojenja v državi članici izdajateljici pod naslednjimi pogoji:
? 2.3 je bila osebi ……… (dan/mesec/leto) osebno vročena odločba, izdana po sojenju, na katerem ni bila navzoča, in je bila upravičena do ponovnega sojenja ali pritožbe v državi izdajateljici pod naslednjimi pogoji:
oseba je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja in pravici , da je prisotna na tem sojenju ; in
– je bila oseba izrecno obveščena v jeziku, ki ga je razumela, o pravici do ponovnega sojenja ali do pritožbe , kjer bi imela pravico sodelovati in kjer bi se vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bi lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe ; in
oseba je imela po tem, ko je bila obveščena o tej pravici, na voljo … dni, da zahteva ponovno sojenje, vendar v tem času ponovnega sojenja ni zahtevala.
– je imela oseba po tem, ko je bila obveščena o tej pravici, na voljo … dni, da zahteva ponovno sojenje ali vloži pritožbo, česar v tem času ni storila.
ALI 
Sprememba 36
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Okvirni sklep 2005/214/PNZ
Priloga – polje h – točka 3 – podtočka 2.3 a (novo)
2.3a se je oseba po tem, ko je bila izrecno obveščena o sodnem postopku in možnosti, da osebno sodeluje na sojenju, izrecno odpovedala pravici do ustne obravnave in izrecno navedla, da ne izpodbija odločbe.
Opišite, kdaj in kako se je oseba odpovedala pravici do ustne obravnave in navedla, da ne izpodbija odločbe.
…………………………………………
Sprememba 37
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 4 – točka 1
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Člen 2 – točka i
1) v členu 2 se doda naslednja točka:
(i)  "Odločba, izdana v nenavzočnosti," pomeni odredbo o zaplembi, kot je opredeljena pod (c), če oseba ni bila osebno navzoča v postopku, iz katerega izhaja ta odločba.";
črtano
Sprememba 38
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Člen 8 – odstavek 2 – točka e – uvodni del
(e) v skladu s potrdilom iz člena 4(2) je bila odločba izdana v nenavzočnosti , razen če je v potrdilu navedeno, da je:
(e) če je bila odločba v skladu s potrdilom iz člena 4(2) izdana po sojenju , na katerem zadevna oseba ni bila navzoča, razen če je v potrdilu navedeno, da je bila oseba v skladu z nacionalnim pravom države izdajateljice :
Sprememba 39
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Člen 8 – odstavek 2 – točka e – podtočka i
(i) pravočasno in v jeziku, ki ga je razumela,
(i) bila oseba osebno povabljena ali prek pristojnega zastopnika pravočasno in v skladu z nacionalnim pravom države članice izdajateljice obveščena o načrtovanem datumu in kraju obravnave , ki se je zaključila z odredbo o zaplembi, izdano v nenavzočnosti,
(a) neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko uradno obveščena o načrtovanem datumu in kraju sojenja na način , da je bilo mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena s sojenjem,
in
in
obveščena o dejstvu , da se lahko odredba o zaplembi izreče v primeru, če se oseba ne udeleži sojenja,
(b) osebno obveščena, da se lahko odredba o zaplembi izreče v primeru, če se ne udeleži sojenja;
ali
ali
Sprememba 40
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Člen 8 – odstavek 2 – točka e – podtočka i a (novo)
(ia) je po tem, ko je bila neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko uradno obveščena o načrtovanem datumu in kraju sojenja na način, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena s sojenjem, izrecno pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je izbrala, določila in plačala ali ga je določila in plačala država v skladu s svojim nacionalnim pravom, ki se uporablja pri uveljavljanju pravice do obrambe, in jo je zastopnik dejansko zastopal na sojenju;
ali je
Sprememba 41
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Člen 8 – odstavek 2 – točka e – podtočka ii
(ii) potem , ko ji je bila vročena odredba o zaplembi, izdana v nenavzočnosti, in je bila obveščena o pravici do ponovnega sojenja in pravici , da je prisotna na tem sojenju :
(ii) po tem , ko ji je bila osebno vročena odredba o zaplembi in je bila izrecno obveščena v jeziku, ki ga je razumela, o pravici do ponovnega sojenja ali do pritožbe , kjer bi imela pravico sodelovati in kjer bi se vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bi lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe :
je oseba izrecno izjavila, da ne izpodbija odredbe o zaplembi,
– oseba izrecno izjavila, da ne izpodbija odredbe o zaplembi,
ali
ali
ni zahtevala ponovnega sojenja v ustreznem roku, ki je vsaj … dni,
- ni zahtevala ponovnega sojenja ali vložila pritožbe v ustreznem roku, ki je vsaj 10 dni in najdlje 15dni.
Sprememba 42
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 4 – točka 3
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Priloga – polje j – uvodni del in točki 1 in 2
(j)  Navedite, ali je bila odločba izdana v nenavzočnosti :
(j)  Navedite, ali je bila oseba navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odredbo o zaplembi :
1. ? Ne, ni bila.
1. ? Da, oseba je bila navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odredbo o zaplembi .
2. ? Da, bila je. Če ste odgovorili z "da", prosimo potrdite:
2. ? Ne, oseba ni bila navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odredbo o zaplembi.
Če ste na to vprašanje odgovorili z "ne", prosimo navedite, ali:
Sprememba 43
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 4 – točka 3
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Priloga – polje j – točka 2 – podtočka 2.1
2.1 da je bila zadevna oseba osebno povabljena ali prek pristojnega zastopnika pravočasno in v skladu z nacionalnim pravom države članice izdajateljice obveščena o načrtovanem datumu in kraju obravnave , ki se je zaključila z odločbo , izdano v nenavzočnosti, in obveščena o dejstvu , da se lahko takšna odločba izreče v primeru , če se oseba ne udeleži sojenja
2.1 je bila oseba neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko pravočasno uradno obveščena, v jeziku, ki ga je razumela, in v skladu z nacionalnim pravom države izdajateljice o načrtovanem datumu in kraju sojenja , ki se je zaključilo z odredbo o zaplembi , in sicer tako, da je bilo mogoče nedvoumno sklepati, da je bila oseba seznanjena z načrtovanim datumom in krajem sojenja in je bila osebno obveščena, da se odločba lahko izreče tudi , če se sojenja ne udeleži;
Datum in kraj, kjer je bila oseba povabljena ali kako drugače obveščena:
Kdaj in kje je bila oseba povabljena ali kako drugače osebno uradno obveščena:
……………………………………………
……………………………………………
Jezik obvestila:
……………………………………………
Opišite, kako je bila oseba obveščena:
Opišite, kako je bila oseba obveščena:
……………………………………………
ALI 
……………………………………………
ALI 
Sprememba 44
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 4 – točka 3
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Priloga – polje j – točka 2 – podtočka 2.1 a (novo)
2.1a je oseba po tem, ko je bila neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko uradno obveščena o načrtovanem datumu in kraju sojenja na način, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena s sojenjem, izrecno pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je izbrala, določila in plačala ali ga je določila in plačala država v skladu s svojim nacionalnim pravom, ki se uporablja pri uveljavljanju pravice do obrambe, in jo je zastopnik dejansko zastopal na sojenju;
Navedite, kako je bil ta pogoj izpolnjen:
……………………………………………
ALI 
Sprememba 45
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 4 – točka 3
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Priloga – polje j – točka 2 – podtočka 2.2
2.2 da je oseba po vročitvi odločbe , izdane v nenavzočnosti, izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe, izdane v nenavzočnosti .
2.2 je oseba po tem , ko ji je bila osebno vročena odredba o zaplembi in je bila v jeziku, ki ga je razumela, izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali do pritožbe, kjer bi imela pravico sodelovati in kjer bi se vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bi lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe, izrecno izjavila, da ne izpodbija odredbe .
Opišite, kdaj in kako je oseba izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe, izdane v nenavzočnosti :
Opišite, kdaj je bila osebi odredba o zaplembi vročena, na kakšen način je bila obveščena o svoji pravici do ponovnega sojenja in pritožbe ter kako je izrecno izjavila, da ne izpodbija odredbe o zaplembi :
…………………………………………
ALI 
…………………………………………
ALI 
Sprememba 46
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 4 – točka 3
Okvirni sklep 2006/783/PNZ
Priloga – polje j – točka 2 – podtočka 2.3
? 2.3 osebi je bila vročena odločba, izdana v nenavzočnosti, dne ….. (dan/mesec/leto) in je bila upravičena do ponovnega sojenja v državi članici izdajateljici pod naslednjimi pogoji:
? 2.3 je bila osebi osebno vročena odredba o zaplembi dne ….. (dan/mesec/leto) in je bila upravičena do ponovnega sojenja ali do pritožbe v državi izdajateljici pod naslednjimi pogoji:
oseba je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja in pravici , da je prisotna na tem sojenju ; in
– je bila oseba izrecno obveščena v jeziku, ki ga je razumela, o pravici do ponovnega sojenja ali do pritožbe , kjer bi imela pravico sodelovati in kjer bi se vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bi lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe ; in
oseba je imela po tem, ko je bila obveščena o tej pravici, na voljo … dni, da zahteva ponovno sojenje, vendar v tem času ponovnega sojenja ni zahtevala .
– je imela oseba po tem, ko je bila obveščena o tej pravici, na voljo … dni, da zahteva ponovno sojenje ali vloži pritožbo, česar v tem času ni storila .
Sprememba 47
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 1
Okvirni sklep 2008/.../PNZ
Člen 1 – točka (e)
1) v členu 1 se doda naslednja točka:
(e)  "Odločba, izdana v nenavzočnosti" pomeni odločbo, kot je opredeljena v točki (a), če oseba ni bila osebno navzoča v sodnem postopku, iz katerega izhaja ta odločba.";
črtano
Sprememba 48
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 2
Okvirni sklep 2008/.../PNZ
Člen 9 – odstavek 1 – točka f
(f) če je bila odločba izdana v nenavzočnosti v skladu s potrdilom iz člena 4, razen če je v potrdilu navedeno, da je:
(f) če je bila odločba v skladu s potrdilom iz člena [4] izdana po sojenju , na katerem zadevna oseba ni bila navzoča, razen če je v potrdilu navedeno, da je bila oseba v skladu z nacionalnim pravom države izdajateljice :
Sprememba 49
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 2
Okvirni sklep 2008/.../PNZ
Člen 9 – odstavek 1 – točka f – podtočka i
(i) pravočasno in v jeziku, ki ga je razumela,
(i) bila osebno povabljena ali prek pristojnega zastopnika pravočasno in v skladu z nacionalnim pravom države članice izdajateljice obveščena o načrtovanem datumu in kraju obravnave, ki se je zaključila z odločbo, izdano v nenavzočnosti
(a) neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko uradno obveščena o načrtovanem datumu in kraju sojenja na način, da je bilo mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena s sojenjem,
in
in
obveščena o dejstvu , da se lahko takšna sodba izreče v primeru , če se oseba ne udeleži sojenja,
(b) osebno obveščena, da se lahko odločba izda tudi , če se ne udeleži sojenja;
ali
ali
Sprememba 50
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 2
Okvirni sklep 2008/.../PNZ
Člen 9 – odstavek 1 – točka (f) – podtočka (i a) (novo)
(ia) je po tem, ko je bila neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko uradno obveščena o načrtovanem datumu in kraju sojenja na način, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena s sojenjem, izrecno pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je izbrala, določila in plačala ali ga je določila in plačala država v skladu s svojim nacionalnim pravom, ki se uporablja pri uveljavljanju pravice do obrambe, in jo je zastopnik dejansko zastopal na sojenju;
ali
Sprememba 51
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 2
Okvirni sklep 2008/.../PNZ
Člen 9 – odstavek 1 – točka f – podtočka ii
(ii) potem , ko ji je bila vročena odločba, izdana v nenavzočnosti, in je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja in pravici , da je prisotna na tem sojenju :
(ii) po tem , ko ji je bila osebno vročena odločba in je bila izrecno obveščena v jeziku, ki ga je razumela, o pravici do ponovnega sojenja ali do pritožbe , kjer bi imela pravico sodelovati in kjer bi se vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bi lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe :
oseba izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe, izdane v nenavzočnosti ;
– izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe;
ali
ali
ni zahtevala ponovnega sojenja v ustreznem roku, ki je vsaj … dni,
- ni zahtevala ponovnega sojenja ali vložila pritožbe v ustreznem roku, ki je vsaj 10 dni in najdlje 15 dni.
Sprememba 52
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 3
Okvirni sklep 2008/.../PNZ
Priloga – polje k – točka 1 – uvodni del in podtočki a in b
1.  Navedite, ali je bila odločba izdana v nenavzočnosti :
1.  Navedite, ali je bila oseba navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo :
a. ? Ne, ni bila.
a. ? Da, oseba je bila navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo .
b. ? Da, bila je. Če ste odgovorili z "da", prosimo potrdite:
b. ? Ne, oseba ni bila navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo.
Če ste na to vprašanje odgovorili z "ne", prosimo navedite, ali:
Sprememba 53
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 3
Okvirni sklep 2008/.../PNZ
Priloga – polje k – točka 1 – podtočka b.1
? b.1 da je bila oseba osebno povabljena ali prek pristojnega zastopnika pravočasno in v skladu z nacionalnim pravom države članice izdajateljice obveščena o načrtovanem datumu in kraju obravnave , ki se je zaključila z odločbo, izdano v nenavzočnosti, in obveščena o dejstvu , da se lahko takšna odločba izreče v primeru , če se oseba ne udeleži sojenja
? b.1 je bila oseba neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko pravočasno uradno obveščena, v jeziku, ki ga je razumela, in v skladu z nacionalnim pravom države članice izdajateljice o načrtovanem datumu in kraju sojenja , ki se je zaključilo z odločbo, in sicer tako, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila oseba seznanjena z načrtovanim datumom in krajem sojenja in je bila osebno obveščena, da se odločba lahko izreče tudi , če se sojenja ne udeleži;
Datum in kraj, kjer je bila oseba povabljena ali kako drugače obveščena:
Kdaj in kje je bila oseba povabljena ali kako drugače osebno uradno obveščena:
……………………………………………
……………………………………………
Jezik obvestila:
……………………………………………
Opišite, kako je bila oseba obveščena:
Opišite, kako je bila oseba obveščena:
……………………………………………
ALI 
……………………………………………
ALI 
Sprememba 54
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 3
Okvirni sklep 2008/.../PNZ
Priloga – polje k – točka 1 – podtočka b.1 a (novo)
? b.1a je oseba po tem, ko je bila neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko uradno obveščena o načrtovanem datumu in kraju sojenja na način, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena s sojenjem, izrecno pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je izbrala, določila in plačala ali ga je določila in plačala država v skladu s svojim nacionalnim pravom, ki se uporablja pri uveljavljanju pravice do obrambe, in jo je zastopnik dejansko zastopal na sojenju;
Navedite, kako je bil ta pogoj izpolnjen:
……………………………………………
ALI 
Sprememba 55
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 3
Okvirni sklep 2008/.../PNZ
Priloga – polje k – točka 1 – podtočka b.2
? b.2 da je oseba po vročitvi odločbe , izdane v nenavzočnosti, izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe, izdane v nenavzočnosti
? b.2 je oseba po tem , ko ji je bila osebno vročena odločba in je bila izrecno obveščena v jeziku, ki ga je razumela, o pravici do ponovnega sojenja ali do pritožbe, kjer bi imela pravico sodelovati in kjer bi se vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bi lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe, izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe;
Opišite, kdaj in kako je oseba izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe, izdane v nenavzočnosti :
Opišite, kdaj je bila osebi odločba vročena, na kakšen način je bila obveščena o svoji pravici do ponovnega sojenja in pritožbe ter kako je izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe:
…………………………………………
ALI 
…………………………………………
ALI 
Sprememba 56
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 – točka 3
Okvirni sklep 2008/.../PNZ
Priloga – polje k – točka 1 – podtočka b.3
? b.3 osebi je bila vročena odločba, izdana v nenavzočnosti, dne ….. (dan/mesec/leto) in je bila upravičena do ponovnega sojenja v državi članici izdajateljici pod naslednjimi pogoji:
? b.3 je bila osebi ……… (dan/mesec/leto) osebno vročena odločba, izdana po sojenju, na katerem ni bila navzoča, in je bila upravičena do ponovnega sojenja ali pritožbe v državi izdajateljici pod naslednjimi pogoji:
oseba je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja in pravici , da je prisotna na tem sojenju ; in
– je bila oseba izrecno obveščena v jeziku, ki ga je razumela, o pravici do ponovnega sojenja ali do pritožbe , kjer bi imela pravico sodelovati in kjer bi se vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bi lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe ; in
– oseba je imela po tem, ko je bila obveščena o tej pravici, na voljo … dni, da zahteva ponovno sojenje, vendar v tem času ponovnega sojenja ni zahtevala .
– oseba je imela po tem, ko je bila obveščena o tej pravici, na voljo … dni, da zahteva ponovno sojenje ali vloži pritožbo, česar v tem času ni storila .
Sprememba 57
Pobuda Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Zvezne republike Nemčije – akt o spremembi
Člen 5 a (novo)
Člen 5a
Spremembe Okvirnega sklepa 2008/…/PNZ
Okvirni sklep 2008/../PNZ se spremeni:
(1) v členu [9(1)] se točka [h] nadomesti z naslednjim:
(h) če je bila odločba v skladu s potrdilom iz člena [6] izdana po sojenju, na katerem zadevna oseba ni bila navzoča, razen če je v potrdilu navedeno, da je bila oseba v skladu z nacionalnim pravom države članice izdajateljice:
(i) pravočasno in v jeziku, ki ga je razumela,
- neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko uradno obveščena o načrtovanem datumu in kraju sojenja, in sicer tako, da je bilo mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena s sojenjem,
in
- osebno obveščena, da se odločba lahko izreče tudi, če se ne udeleži sojenja;
ali
(ii) je po tem, ko je bila neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko uradno obveščena o načrtovanem datumu in kraju sojenja na način, da je bilo mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena s sojenjem, izrecno pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je izbrala, določila in plačala ali ga je določila in plačala država v skladu s svojim nacionalnim pravom, ki se uporablja pri uveljavljanju pravice do obrambe, in jo je zastopnik dejansko zastopal na sojenju; ali
(iii) je po tem, ko ji je bila osebno vročena odločba in je bila izrecno obveščena v jeziku, ki ga je razumela, o pravici do ponovnega sojenja ali do pritožbe, kjer bi imela pravico sodelovati in kjer bi se vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bi lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe:
– izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe;
ali
- ni zahtevala ponovnega sojenja ali vložila pritožbe v ustreznem roku, ki je vsaj 10 dni in najdlje 15dni.
(2) v polju [i] v Prilogi ("Potrdilo") se točka [1] nadomesti z naslednjim:
"1 . Navedite, ali je bila oseba navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo:
? Da, oseba je bila navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo.
? Ne, oseba ni bila navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo.
Če ste na to vprašanje odgovorili z "ne", prosimo navedite, ali:
(i) je bila oseba neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko pravočasno uradno obveščena, v jeziku, ki ga je razumela, in v skladu z nacionalnim pravom države izdajateljice o načrtovanem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odločbo, in sicer tako, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila oseba seznanjena z načrtovanim datumom in krajem sojenja ter je bila osebno obveščena, da se odločba lahko izreče tudi, če se sojenja ne udeleži;
Kdaj in kje je bila oseba povabljena ali kako drugače osebno uradno obveščena:
……………………………………………
Jezik obvestila:
……………………………………………
Opišite, kako je bila oseba obveščena:
……………………………………………
ALI 
(ii) je oseba po tem, ko je bila neposredno osebno povabljena ali kako drugače dejansko uradno obveščena o načrtovanem datumu in kraju sojenja na način, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila seznanjena s sojenjem, izrecno pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je izbrala, določila in plačala ali ga je določila in plačala država v skladu s svojim nacionalnim pravom, ki se uporablja pri uveljavljanju pravice do obrambe, in jo je zastopnik dejansko zastopal na sojenju;
Navedite, kako je bil ta pogoj izpolnjen:
……………………………………………
ALI 
(iii) je bila oseba po tem, ko ji je bila osebno vročena odločba in je bila v jeziku, ki ga je razumela, izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali do pritožbe, kjer bi imela pravico sodelovati in kjer bi se vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bi lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe, izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe.
Opišite, kdaj je bila osebi odločba vročena, na kakšen način je bila obveščena o svoji pravici do ponovnega sojenja ali pritožbe in kako je izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe:
…………………………………………
ALI 
(iv) je bila osebi ……… (dan/mesec/leto) osebno vročena odločba, izdana po sojenju, na katerem ni bila navzoča, in je bila upravičena do ponovnega sojenja ali pritožbe v državi izdajateljici pod naslednjimi pogoji:
– je bila oseba izrecno obveščena v jeziku, ki ga je razumela, o pravici do ponovnega sojenja ali do pritožbe, kjer bi imela pravico sodelovati in kjer bi se vsebina primera, vključno z novimi dokazi, (ponovno) preučila, kar bi lahko vodilo do razveljavitve prvotne odločbe; in
– je imela oseba po tem, ko je bila obveščena o tej pravici, na voljo … dni, da zahteva ponovno sojenje ali vloži pritožbo, česar v tem času ni storila.
Zadnja posodobitev: 29. april 2009Pravno obvestilo