Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0041(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0208/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0208/2008

Viták :

PV 01/09/2008 - 18
CRE 01/09/2008 - 18

Szavazatok :

PV 02/09/2008 - 5.15
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0383

Elfogadott szövegek
WORD 37k
2008. szeptember 2., kedd - Brüsszel Végleges kiadás
A vízuminformációs rendszer (VIS) Schengeni Határellenőrzési Kódex keretében való alkalmazása ***I
P6_TA(2008)0383A6-0208/2008
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2008. szeptember 2-i jogalkotási állásfoglalása az 562/2006/EK rendeletnek a vízuminformációs rendszer (VIS) Schengeni Határellenőrzési Kódex keretében való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0101),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 62. cikkének (2a) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0086/2008),

–   tekintettel a Tanács képviselőjének 2008. június 25-i írásbeli kötelezettségvállalására, mely szerint elfogadja az álláspontot annak módosított formájában az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése második albekezdésének első franciabekezdésével összhangban

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A6-0208/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008. szeptember 2-án került elfogadásra az 562/2006/EK rendeletet a vízuminformációs rendszer (VIS) Schengeni Határellenőrzési Kódex keretében való alkalmazása tekintetében módosító .../2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2008)0041

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal, 81/2009/EK rendelet) .

Utolsó frissítés: 2009. április 29.Jogi nyilatkozat