Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0077(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0351/2008

Texte depuse :

A6-0351/2008

Dezbateri :

PV 23/09/2008 - 14
CRE 23/09/2008 - 14

Voturi :

PV 24/09/2008 - 6.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0441

Texte adoptate
WORD 47k
Miercuri, 24 septembrie 2008 - Bruxelles Ediţie definitivă
Migrarea la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) *
P6_TA(2008)0441A6-0351/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 septembrie 2008 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (12059/1/2008 – C6-0188/2008 – 2008/0077(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12059/1/2008),

–   având în vedere propunerea Comisiei (COM(2008)0196),

–   având în vedere articolul 30 alineatul (1) literele (a) și (b), articolul 31 alineatul (1) literele (a) și (b) și articolul 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul UE,

–   având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0188/2008),

–   având în vedere articolele 93 și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru bugete (A6-0351/2008),

1.   aprobă proiectul de decizie a Consiliului astfel cum a fost modificat;

2.   invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul supus consultării;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Textul propus de Consiliu   Amendamentul
Amendamentul 1
Proiect de decizie
Articolul 11A a (nou)
Articolul 11Aa
Raportare
Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, la sfârșitul fiecărui semestru, iar prima dată la sfârșitul primului semestru din 2009, un raport de activitate privind dezvoltarea SIS II și migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II).
Amendamentul 2
Proiect de decizie
Articolul 12 - primul paragraf
Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aceasta expiră la o dată care urmează să fie stabilită de Consiliu, în conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Decizia nr. 2007/533/JAI.
Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta expiră la o dată care urmează să fie stabilită de Consiliu, în conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Decizia 2007/533/JAI și, în orice caz, nu mai târziu de 30 iunie 2010.
Ultima actualizare: 8 iulie 2009Notă juridică