Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2627(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0426/2008

Dezbateri :

PV 24/09/2008 - 5
CRE 24/09/2008 - 5

Voturi :

PV 24/09/2008 - 10.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0455

Texte adoptate
WORD 98k
Miercuri, 24 septembrie 2008 - Bruxelles Ediţie definitivă
Pregătirea reuniunii la nivel înalt UE-India
P6_TA(2008)0455B6-0426, 0440, 0442 şi 0443/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 24 septembrie 2008 referitoare la pregătirea reuniunii la nivel înalt UE-India

Parlamentul European ,

–   având în vedere parteneriatul strategic UE-India, lansat la Haga în noiembrie 2004,

–   având în vedere cea de-a noua reuniune la nivel înalt UE-India, care va avea loc la Marsilia la 29 septembrie 2008,

–   având în vedere Planul comun de acțiune pentru un parteneriat strategic din 2005, adoptat în cadrul celei de-a șasea reuniuni la nivel înalt UE-India, organizată la New Delhi la 7 septembrie 2005,

–   având în vedere concluziile celei de-a opta reuniuni la nivel înalt UE-India, organizată la New Delhi la 30 noiembrie 2007,

–   având în vedere Rezoluția sa din 29 septembrie 2005 privind relațiile dintre UE și India: un parteneriat strategic(1) ,

–   având în vedere memorandumul de înțelegere dintre UE și India cu privire la documentul strategic de țară pentru India pentru perioada 2007-2010,

–   având în vedere cea de-a 3-a reuniune a Grupului specializat în materie de energie UE-India, care a avut loc la 20 iunie 2007,

–   având în vedere Rezoluția sa din 24 mai 2007 privind Kashmir: situație actuală și perspective(2) ,

–   având în vedere Rezoluția sa din 10 iulie 2008 referitoare la alegațiile privind prezența prezumată a unor gropi comune în partea Caşmirului administrată de India(3) ,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 28 septembrie 2006 privind relațiile economice și comerciale ale UE cu India(4) ,

–   având în vedere discursul Președintelui Republicii India în Parlamentul European din 25 aprilie 2007,

–   având în vedere concluziile mesei rotunde UE-India, care a avut loc la Paris în perioada 15-16 iulie 2008,

–   având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât UE și India constituie cele mai mari democrații din lume, iar angajamentul lor comun față de democrație, pluralism, statul de drept și multilateralism în relațiile internaționale contribuie la pacea și stabilitatea mondială;

B.   întrucât Planul comun de acțiune pentru un parteneriat strategic UE-India menţionat anterior a reprezentat, începând cu 2005, baza unei cooperări tot mai intense dintre UE și India;

C.   întrucât India a înregistrat în ultimii ani o creștere economică anuală de 8-10%, prezentându-se ca o țară care se dezvoltă într-o putere economică importantă care face pași enormi pe calea dezvoltării economice; întrucât India a realizat progrese importante în ceea ce privește o serie de indicatori ai dezvoltării umane, emergența unei clase de mijloc mai cuprinzătoare care se apropie de 100 milioane de persoane și progresele realizate de India pe calea transformării într-o țară donatoare, precum și într-o țară beneficiară de ajutor pentru dezvoltare; întrucât disparitatea enormă a veniturilor și cu privire la cei 300 de milioane de locuitori ai Indiei care trăiesc sub pragul de sărăcie constituie o cauză de îngrijorare continuă;

D.   întrucât în politica internă India se confruntă în prezent cu o serie de crize, ca de exemplu violențele neîncetate ale jihadismului islamist și ale radicalismului hindus, tensiunile intercomunitare din Jammu și Caşmir, atacurile împotriva creștinilor din Orissa, mulți dintre aceștia de origine Dalit, extinderea revoltelor maoiste (naxaliți) în cel puțin douăsprezece state și catastrofele naturale din nord-est;

E.   întrucât în Orissa, în august 2008, au avut loc un val de violențe și o serie de asasinate îndreptate împotriva creștinilor; întrucât au existat afirmații potrivit cărora poliția locală nu ar fi intervenit efectiv și având în vedere că liderii Vishwa Hindu Parishad au afirmat că violențele nu vor înceta până când Orissa nu va fi total eliberată de creștini; întrucât anumite comunități creștine din India sunt expuse intoleranței și violenței continue;

F.   întrucât discriminarea pe baza apartenenței la o castă și practicile în materie de proscriere îndreptate împotriva comunității Dalit încă mai afectează drepturile socio-economice și politico-civile ale acestora într-un mod semnificativ, în ciuda eforturilor depuse de guvernul indian timp de mai multe decenii;

G.   întrucât din octombrie 2005 peste 400 de persoane au decedat în urma atacurilor cu bombă din orașe indiene; întrucât ultimul dintre acestea, comis de teroriști islamiști, a avut loc la 13 septembrie 2008, soldându-se cu 20 de morți și numeroși răniți;

H.   întrucât schimburile comerciale dintre UE și India au crescut exponențial în ultimii ani, de la 28,6 milioane EUR în 2003 la peste 55 milioane EUR în 2007, și întrucât investițiile străine ale UE în India au crescut mai mult decât dublu în perioada 2002-2006, atingând 2,4 milioane EUR; întrucât regimul comercial și cadrul de reglementare al Indiei rămân comparativ restrictive, iar în 2008 Banca Mondială a clasat India pe locul 120 (din 178 de economii) în ceea ce privește ușurința cu care se poate desfășura o afacere;

I.   întrucât Parlamentul European și Parlamentul Indiei au stabilit relații bilaterale oficiale;

J.   întrucât UE și India își mențin angajamentul de a încheia un acord de liber schimb (ALS) care să fie cuprinzător, echilibrat și pe deplin coerent cu normele Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) și care să prevadă liberalizarea progresivă și reciprocă a comerțului cu mărfuri și servicii, precum și aspecte legate de comerț; întrucât un ALS va aduce beneficii substanțiale ambelor economii, va spori nivelul investițiilor, nivelul general al exporturilor și importurilor atât în UE, cât și în India, și va da un imbold semnificativ comerțului global, în special comerțului cu servicii;

K.   întrucât UE și India au dezvoltat o cooperare strânsă în sectoarele științei și tehnologiilor;

L.   întrucât UE și India s-au angajat pe calea eradicării tuturor formelor de terorism, acesta constituind una dintre cele mai grave amenințări la adresa păcii și securității internaționale;

M.   întrucât India a devenit un actor important în comunitatea internațională și este una dintre țările care contribuie cu cele mai multe trupe la misiunile de menținere a păcii ale ONU și întrucât acest statut consolidat ar trebui să fie recunoscut de ONU prin acordarea unui loc în Consiliul de Securitate al ONU;

N.   întrucât Indiei îi revine un rol important în afacerile Asiei de Sud și ale Asiei de Sud-Est, în special prin calitatea sa de membru al Asociației Asiei de Sud pentru Cooperare Regională (SAARC) și al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN); întrucât India are un rol important în susținerea stabilității în regiune și constatând, în această privință, cooperarea Indiei cu UE în Nepal și Sri Lanka;

O.   întrucât Statele Unite și India au semnat un acord cu privire la cooperarea civilă în domeniul nuclear;

P.   întrucât un viitor pașnic în fostul stat princiar Jammu și Caşmir este în continuare un obiectiv important pentru stabilitatea Asiei de Sud;

Q.   întrucât schimbările climatice, utilizarea energiei și siguranța energetică sunt aspecte de o importanță esențială pentru comunitatea internațională;

R.   întrucât explozia globală a prețurilor la combustibili și la produsele alimentare a creat dificultăți economice grave și a trezit îngrijorări cu privire la eventualitatea unor tulburări sociale;

S.   întrucât India este unul dintre participanții la proiectele UE Galileo și ITER,

1.   salută organizarea celei de-a noua reuniuni la nivel înalt UE-India ca expresie a unui parteneriat strategic durabil și recomandă insistent ca aceste reuniuni la nivel înalt anuale să fie precedate în viitor de reuniuni parlamentare pregătitoare pentru a pune în evidență controlul democratic al acestui proces și pentru a îmbunătăți înțelegerea punctelor de vedere și a sistemelor democratice ale ambelor părți;

2.   își reafirmă sprijinul puternic pentru consolidarea relației strategice dintre UE și India și pentru explorarea unor modalități suplimentare de consolidare a acestei relații și solicită formularea unor concluzii concrete în urma reuniunii la nivel înalt cu privire la aspectele de interes reciproc din domeniile economic, politic, de securitate, comercial, precum și din alte domenii de interes reciproc;

3.   salută revizuirea Planului comun de acțiune pentru un parteneriat strategic menţionat anterior și speră că acesta va stabili priorități și termene clare pentru activitățile convenite și își reafirmă dorința de a fi implicat în procesul de revizuire; este pregătit să se angajeze în discuții cu Comisia pentru a defini forma în care va avea loc această participare;

4.   constată că UE și India intenționează să adopte în timpul reuniunii la nivel înalt un plan comun de acțiune pentru un parteneriat strategic revizuit; subliniază importanța înzestrării acțiunilor comune propuse cu o reală substanță politică și a alocării de resurse suficiente pentru a permite realizarea deplină a priorităților stabilite în cadrul planului de acțiune;

5.   salută înființarea în iunie 2008 a unui grup de prietenie parlamentară India-Parlamentul European, care va activa în cadrul Parlamentului Indiei ca omolog al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica India; speră că această evoluție pozitivă va lansa un dialog semnificativ și structurat între cele două parlamente cu privire la aspecte legate de interesele globale și cele comune, prin intermediul unor vizite bilaterale periodice și discuții în cadrul unor mese rotunde;

6.   subliniază angajamentul său ferm de a stabili un ALS între UE și India cuprinzător, extins și ambițios; constată că deși negociatorii au ajuns la un consens general în ceea ce privește comerțul cu mărfuri, sunt necesare negocieri suplimentare pentru a se ajunge la un acord privind serviciile, concurența, drepturile de proprietate intelectuală, achizițiile publice, dezvoltarea durabilă, măsurile sanitare și fitosanitare și barierele netarifare; îndeamnă ambele părți să depună eforturi pentru a încheia cu succes negocierile până la sfârșitul lui 2008; constată creșterea imensă a comerțului și a investițiilor bilaterale în ultimul deceniu și evidențiază potențialul enorm al unei creșteri continue ca urmare a acestui acord;

7.   solicită încheierea unui ALS cuprinzător, care va îmbunătăți accesul la piață pentru mărfuri și servicii, cuprinzând în mod substanțial tot comerțul, și care va conține dispoziții privind transparența de reglementare în domeniile pertinente pentru comerțul și investițiile reciproce, inclusiv standarde și evaluarea conformității, măsurile sanitare și fitosanitare, drepturile de proprietate intelectuală, punerea în aplicare, facilitarea comerțului și serviciile vamale, achizițiile publice, comerțul și concurența, precum și clauze privind comerțul, dezvoltarea și drepturile omului ca element esențial al ALS;

8.   sprijină negocierile pentru un acord de liber schimb cu India, respectând în același timp pe deplin pozițiile economice diferite ale celor doi parteneri, situația socio-economică specifică din India și mai ales situația micilor agricultori săraci și care practică agricultura de subzistență; consideră că un capitol ambițios privind dezvoltarea durabilă reprezintă un element esențial al oricărui acord și evidențiază faptul că acesta ar trebui să facă obiectul mecanismului standard de soluționare a litigiilor;

9.   constată că UE reprezintă o sursă importantă de investiții străine directe (ISD) pentru India, furnizând aproximativ 19,5% din fluxurile totale de ISD ale Indiei, și că investițiile directe cumulative ale Indiei în asociaţii în participaţiune și în filiale deţinute în întregime pe teritoriul UE (din aprilie 1996 până în 2006/2007) au reprezentat 4 315,87 milioane EUR, UE fiind astfel cea mai importantă destinație a investițiilor realizate de India în străinătate; recunoaște faptul că fluxurile investiționale dintre UE și India cresc și că se așteaptă o creștere a lor și mai puternică în urma încheierii cu succes a ALS;

10.   reamintește faptul că UE și India sunt parteneri comerciali importanți, fiind și membri fondatori ai OMC; regretă prăbușirea recentă a negocierilor comerciale multilaterale cu privire la Agenda de dezvoltare de la Doha și disputa dintre SUA și India privind tarifele agricole; constată că printre costurile generate de eșecul negocierilor din cadrul OMC s-ar număra și următoarele: pierderea posibilelor progrese în materie de prosperitate realizate în urma noilor reforme ale OMC; ameninţarea gravă de subminare a credibilității sistemului de comerţ internațional și a OMC; precum și posibilitatea ca protecționismul comercial să se extindă și riscul ca membrii OMC să înlocuiască regimul multilateral cu acorduri bilaterale și regionale; îndeamnă UE și India să reia eforturile în vederea încheierii unui acord comercial cuprinzător, care să aducă beneficii nu numai UE și Indiei, dar și comunității internaționale în general;

11.   invită Comisia ca, în cadrul negocierilor sale actuale cu India privind acordul de liber schimb, să acorde atenția cuvenită aspectelor legate de drepturile omului, în special punerii în aplicare a standardelor de muncă ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) cu privire la munca copiilor și cea forțată (Convențiile nr. 138 și 182), de eliminarea barierelor netarifare și a restricțiilor actuale în domeniul investițiilor străine directe în sectoare importante, precum şi aspectelor legate de drepturile de proprietate intelectuală;

12.   constată că la 28 august 2008 a fost anunțat un acord de liber schimb India-ASEAN; își exprimă speranța că acest acord va duce la o creștere economică continuă, va consolida relațiile politice din regiune și va sta la baza securității în Asia de sud-est;

13.   invită UE și India să realizeze progrese semnificative pe calea încheierii de acorduri în domeniul maritim și în cel al aviației, care ar stimula și mai mult comerțul și investițiile bilaterale; afirmă că reuniunea la nivel înalt va reprezenta, de asemenea, o posibilitate pentru semnarea acordului de finanțare pentru noul program privind cooperarea în domeniul aviației civile;

14.   salută lansarea Centrului European pentru Afaceri și Tehnologii din New Delhi, care va contribui la promovarea legăturilor dintre întreprinderile europene și indiene, dar și dintre actorii din domeniul științei și tehnologiei, urmărind să răspundă cerințelor de pe piața indiană;

15.   solicită Consiliului să realizeze progrese urgente în privința unui regim de facilitare a eliberării vizelor;

16.   salută înființarea Oficiului indian de combatere a infracţiunilor împotriva faunei sălbatice, rămânând în același timp profund preocupat de situația gravă a tigrilor sălbatici, și solicită Indiei să protejeze tigrii împotriva pierderii habitatului și a traficului organizat de rețelele infracționale transnaționale; solicită asistență specifică din partea UE în acest efort de conservare, sub formă de asistență tehnică de specialitate, sprijin financiar și consolidarea Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii de faună şi floră sălbatică pe cale de dispariţie (CITES);

17.   încurajează cele două părți să coopereze strâns în vederea abordării celor mai importante provocări de mediu cu care se confruntă planeta; îndeamnă, în această privință, UE și India să elaboreze, în măsura posibilului, abordări comune ale pericolului reprezentat de schimbările climatice și ale reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES); subliniază necesitatea unui angajament al ambelor părți de a încheia un acord privind reducerea GES, care să cuprindă perioada de după 2012, recunoscând totodată dificultățile specifice cu care se confruntă India ca țară în curs de dezvoltare;

18.   constată prețurile la energie în creștere rapidă la nivel global și impactul acestei creșteri asupra consumatorilor, agenților economici și sectoarelor economice la nivel național; subliniază necesitatea includerii printre obiectivele principale de politică diversificarea surselor de aprovizionare cu energie și evidențiază riscurile pe care le generează amenințările la adresa siguranței energetice pentru stabilitatea politică în Europa și în Asia de Sud;

19.   ia act de aprobarea de către Grupul de Furnizori Nucleari a acordului nuclear civil dintre SUA și India (și a declarației unilaterale a Indiei de a-și menține angajamentele de neproliferare și moratoriul voluntar asupra testării armelor atomice); solicită Guvernului Indiei să transforme moratoriul asupra testelor nucleare într-un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic;

20.   recunoaște că India joacă un rol semnificativ în prevenirea conflictelor și menținerea păcii în vecinătatea sa și dincolo de aceasta; este preocupat de situația politică instabilă care există în prezent în Pakistan, precum și de sporirea insecurității în Afganistan și în Sri Lanka, și speră că India, ca țară predominantă în regiune, va acționa ca un promotor al păcii și stabilității; solicită Indiei şi UE, în special prin intermediul trimisului special al UE pentru Birmania/Myanmar, să lucreze împreună pentru a convinge junta militară din Birmania să elibereze prizonierii politici şi să respecte drepturile omului;

21.   regretă izbucnirea revoltelor din Jammu și Caşmir din august 2008 și recomandă autorităților să ia toate măsurile de rigoare pentru a asigura că în Jammu și Caşmir pot avea loc alegeri într-un mediu stabil; consideră că deschiderea Caşmirului pentru liberul schimb și libera circulație a persoanelor este esențială pentru a depăși impasul actual în ceea ce privește represiunea și violența; așteaptă cu nerăbdare momentul în care prezența militară va putea fi redusă, ceea ce ar avea ca rezultat o funcționare normală a societății civile, a economiei și a turismului;

22.   este profund îngrijorat de dezastrul provocat de inundațiile din nord-estul Indiei, care afectează în special statul Bihar, dar și statele învecinate Nepal și Bangladesh; deplânge faptul că dezastrul s-a soldat cu un număr mare de victime și că peste un milion de persoane au rămas fără locuință; salută acordarea de ajutoare de urgență de către UE; invită UE și India să intensifice cooperarea în ceea ce privește măsurile de atenuare a efectelor schimbărilor climatice și, în special, cooperarea în domeniul surselor de energie regenerabilă;

23.   salută eforturile depuse de guvernul indian și de societatea civilă în operațiunile de salvare și evacuare, de coordonare și distribuire a alimentelor și de gestionare a taberelor de refugiați; evidențiază faptul că asigurarea adăposturilor și aprovizionarea cu apă trebuie să fie principalele priorități în vederea stabilizării situației în domeniul sănătății publice; susține consolidarea cooperării internaționale cu India în vederea sprijinirii punerii în aplicare de urgență a măsurilor de adaptare climatică, deoarece dezastrele naturale sau cele cauzate de om, cum ar fi inundațiile, sunt tot mai frecvente, ceea ce impune accelerarea măsurilor de prevenire și reabilitare;

24.   recunoaște faptul că India oferă un model în ceea ce privește gestionarea pluralismului cultural și religios, în ciuda dificultăților cu caracter sporadic, la nivel local, dintre religii, inclusiv între hinduși și creștini; își exprimă totuși îngrijorarea cu privire la situația actuală a minorităților creștine și regretă impactul pe care legile ce interzic convertirea, care s-au răspândit în câteva state indiene, îl poate avea asupra libertății religioase;

25.   își exprimă profunda îngrijorare cu privire la atacurile recente împotriva creștinilor din Orissa (mulți dintre care erau de origine Dalit), în special în regiunea Kandhamal; evidențiază necesitatea garantării unor ajutoare și a unei susțineri imediate pentru victime, inclusiv a unor compensații destinate bisericii pentru prejudiciile suferite de bunurile acesteia, precum și persoanelor a căror proprietate privată a fost, de asemenea, prejudiciată; îndeamnă autoritățile să le permită persoanelor care au fost nevoite să-și părăsească satele să se întoarcă în condiții de siguranță; subliniază necesitatea unei judecări rapide, prin intermediul sistemului de justiție, a tuturor persoanelor acuzate, inclusiv a membrilor organelor de poliție de rang superior; deplânge uciderea a cel puțin 35 de persoane de la izbucnirea violențelor și îndeamnă autoritățile statului și cele naționale să facă tot posibilul pentru a asigura o protecție deplină a minorității creștine;

26.   își exprimă profunda compasiune pentru victimele odioaselor atacuri teroriste cu bombă din India, atât pe teritoriul propriu, cât și în Afganistan, și în special la ambasada acesteia din Kabul; reamintește, în special, ultimul atac cu bombă care a avut loc la 13 septembrie 2008 în capitala Indiei și moartea a peste 180 de persoane în Mumbai în 2006 și a peste 60 de persoane în Jaipur în mai 2008; condamnă aceste și toate atacurile teroriste;

27.   reafirmă rolul pe care trebuie să îl joace societatea civilă în dezbaterile privind chestiunile de principiu din cadrul negocierilor bilaterale actuale; insistă, în acest context, asupra consolidării rolului Mesei rotunde a societății civile UE-India înființate în 2001 și solicită, în special, ca acesteia să îi fie acordate mijloacele necesare pentru a-și putea îndeplini în mod eficace misiunea de consultare a societății civile din UE și India; solicită să se țină cont într-o măsură mai mare de rezultatele acestor schimburi în cadrul procesului decizional al UE;

28.   salută, în privința respectării drepturilor omului, cooperarea Indiei cu Consiliul ONU pentru Drepturile Omului; de asemenea, felicită Comisia indiană națională pentru drepturile omului pentru munca sa independentă și riguroasă în domeniul discriminării religioase și asupra altor chestiuni; regretă faptul că India nu a ratificat încă Convenția internațională împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante sau protocolul opțional la acesta; recomandă Indiei să ratifice fără întârziere ambele instrumente; îndemnă guvernul indian să abolească imediat pedeapsa cu moartea prin impunerea unui moratoriu asupra execuțiilor; îndeamnă guvernul indian să semneze și să ratifice protocolul opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei; îndeamnă India să adere la Curtea Penală Internațională; îndeamnă autoritățile indiene să revizuiască Legea privind puterile speciale acordate forțelor armate, care garantează impunitatea pentru soldați și poliție;

29.   solicită întocmirea unui raport referitor la progresul înregistrat în domeniul politicilor în materie de drepturi ale omului puse în aplicare alături de India, reamintind că dialogul UE-India privind drepturile omului este prezentat ca un model în domeniu; își exprimă surprinderea, în acest context, că India nu se află pe lista țărilor eligibile pentru finanțarea microproiectelor societății civile de către Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (EIDHR)(5) ;

30.   invită UE și India să-și exprime clar angajamentul comun de a combate flagelul terorismului, care este unul din pericolele principale ce amenință pacea și securitatea internațională; îndeamnă să fie consolidată cooperarea în materie de schimb de informații și solicită să fie examinată cu seriozitate posibilitatea acordării Indiei a unui statut privilegiat în cadrul Europol;

31.   subliniază că securitatea alimentară a Indiei rămâne un motiv de preocupare; solicită guvernului Indiei să atenueze discrepanța dintre cerere și ofertă accelerând ritmul producției interne de cereale alimentare și asigurând investiții publice și private, introducerea de noi tehnologii și diversificarea culturilor;

32.   salută progresul realizat de India în domeniul eradicării sărăciei [Obiectivul de Dezvoltare al Mileniului 1 (ODM1)]; constată, însă, progresele lente în privința ODM în domeniul educației, al sănătății, al egalității de gen și al emancipării femeilor; își reafirmă îngrijorarea că mortalitatea infantilă și sănătatea maternă (ODM 4 și 5) sunt domeniile care înregistrează cele mai scăzute progrese și este puțin probabil ca aceste obiective să fie atinse până în 2015; invită Consiliul, Comisia și guvernul Indiei să claseze în ordinea priorităților acțiunile din domeniul egalității de gen, al reducerii mortalității infantile și al ameliorării sănătății materne;

33.   invită UE și India să acorde mai multă atenție schimburilor interpersonale și consolidării dialogului cultural;

34.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului şi Comisiei, precum și guvernelor şi parlamentelor statelor membre și ale Republicii India.

(1) JO C 227 E, 21.9.2006, p. 589.
(2) JO C 102 E, 24.4.2008, p. 468.
(3) Texte adoptate , P6_TA(2008)0366.
(4) JO C 306 E, 15.12.2006, p. 400.
(5) Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială (JO L 386, 29.12.2006, p.1).

Ultima actualizare: 8 iulie 2009Notă juridică