Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2240(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0347/2008

Внесени текстове :

A6-0347/2008

Разисквания :

PV 09/10/2008 - 3
CRE 09/10/2008 - 3

Гласувания :

PV 09/10/2008 - 7.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0472

Приети текстове
WORD 45k
четвъртък, 9 октомври 2008 г. - Брюксел Окончателна версия
Използване на символите на Съюза в Парламента (нов член 202а)
P6_TA(2008)0472A6-0347/2008

Решение на Европейския парламент от 9 октомври 2008 г. за добавяне в Правилника за дейността на нов член 202а относно използването на символите на Съюза в Парламента (2007/2240(REG))

Европейският Парламент ,

–   като взе предвид резолюцията си от 11 юли 2007 г. относно свикването на Междуинституционалната конференция(1) , по-специално параграф 23 от нея,

–   като взе предвид писмото на своя председател от 12 септември 2007 г.,

–   като взе предвид значението на символите за приобщаването на гражданите към Европейския съюз и за изграждането на европейска идентичност, която допълва националната идентичност на държавите-членки,

–   като взе предвид факта, че символите се използват повече от 30 години от всички европейски институции и бяха официално одобрени от Европейския съвет през 1985 г.(2) ,

–   като взе предвид членове 201 и 202 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси (A6-0347/2008),

1.  Решава да внесе в своя правилник долупосоченото изменение;

2.  Решава, че настоящото изменение влиза в сила в деня след неговото приемане;

3.  Възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Текст в сила   Изменение
Изменение 1
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял XIII – Разни – Член 202а (нов)
Член 202а
Символите на Съюза
1.  Парламентът признава и приема следните символи на Съюза:
– знамето, на което е изобразен кръг, съставен от дванадесет златни звезди върху син фон;
– химна, основан на "Ода на радостта" от Девета симфония на Лудвиг ван Бетовен;
– девиза "Единство в многообразието" .
2.  Парламентът чества Деня на Европа на 9 май.
3.  Знамето се издига във всички сгради на Парламента и по повод на официални събития. Знамето се използва във всички заседателни зали на Парламента.
4.  Химнът се изпълнява при откриването на всяко учредително заседание и на други тържествени заседания, по-специално за приветстване на държавни или правителствени ръководители или за посрещане на нови членове след разширяване.
5.  Девизът се възпроизвежда върху официалните документи на Парламента.
6.  Бюрото разглежда допълнителното използване на символите в рамките на Парламента. Бюрото определя реда и условията за прилагане на настоящия член.

(1) OВ C 175 E, 10.7.2008 г., стр. 347.
(2) Европейски съвет в Милано, състоял се на 28 и 29 юни 1985 г.

Последно осъвременяване: 23 юли 2009 г.Правна информация