Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2240(REG)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0347/2008

Esitatud tekstid :

A6-0347/2008

Arutelud :

PV 09/10/2008 - 3
CRE 09/10/2008 - 3

Hääletused :

PV 09/10/2008 - 7.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0472

Vastuvõetud tekstid
WORD 42k
Neljapäev, 9. oktoober 2008 - Brüssel Lõplik väljaanne
Kodukorda uue artikli 202 a "Liidu sümbolite kasutamine parlamendis" lisamine
P6_TA(2008)0472A6-0347/2008

Euroopa Parlamendi 9. oktoobri 2008. aasta otsus parlamendi kodukorda uue artikli 202 a "Liidu sümbolite kasutamine parlamendis" lisamise kohta (2007/2240(REG))

Euroopa Parlament ,

–   võttes arvesse oma 11. juuli 2007. aasta resolutsiooni valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise kohta,(1) eelkõige selle artiklit 23;

–   võttes arvesse presidendi 12. septembri 2007. aasta kirja;

–   võttes arvesse sümbolite tähtsust kodanike taasühendamisel Euroopa Liiduga ja Euroopa identiteedi loomisel, mis täiendab liikmesriikide rahvuslikku identiteeti;

–   võttes arvesse asjaolu, et sümboleid on rohkem kui 30 aastat kasutanud kõik Euroopa institutsioonid ja Euroopa Ülemkogu on need 1985. aastal(2) ametlikult heaks kiitnud;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0347/2008),

1.   otsustab teha kodukorras järgmise muudatuse;

2.   otsustab, et nimetatud muudatus jõustub selle vastuvõtmisele järgneval päeval;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Kehtiv tekst   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Euroopa Parlamendi kodukord
XIII osa – "Muud sätted" – artikkel 202 a (uus)
Artikkel 202 a
Liidu sümbolid
1.  Parlament tunnustab ja kasutab järgmisi liidu sümboleid:
– lipp, mille sinisel taustal on kaheteistkümnest kuldsest tähest koosnev ring;
– hümn, mille aluseks on "Ood rõõmule" Ludwig van Beethoveni üheksandast sümfooniast;
– juhtlause "Ühinenud mitmekesisuses".
2.  Parlament tähistab Euroopa päeva 9. mail.
3.  Lipp heisatakse kõikidel parlamendi hoonetel ja ametlike sündmuste puhul. Lippu kasutatakse kõikides parlamendi koosolekuruumides.
4.  Hümni mängitakse iga uue koosseisu esimese istungi ja muude pidulike istungite alguses, eriti riigipeade ja valitsusjuhtide vastuvõtmisel või pärast laienemist uute liikmete tervitamisel.
5.  Juhtlauset kasutatakse parlamendi ametlikel dokumentidel.
6.  Juhatus uurib sümbolite täiendava kasutamise võimalusi parlamendis. Juhatus sätestab käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(1) ELT C 175 E, 10.7.2008, lk 347.
(2) Euroopa Ülemkogu Milanos 28. ja 29. juunil 1985.

Viimane päevakajastamine: 23. juuli 2009Õigusalane teave