Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0120(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0466/2008

Predkladané texty :

A6-0466/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2008 - 3.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0591

Prijaté texty
WORD 34k
Utorok, 16. decembra 2008 - Štrasburg Finálna verzia
Oslobodenie od daní, ktoré sa vzťahuje na osobný majetok jednotlivcov z členského štátu (kodifikované znenie) *
P6_TA(2008)0591A6-0466/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu smernice Rady o oslobodení od daní, ktoré sa vzťahuje na trvalý dovoz osobného majetku jednotlivcov z členského štátu (kodifikované znenie) (KOM(2008)0376 – C6-0290/2008 – 2008/0120(CNS))

(Konzultačný postup – kodifikácia)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0376),

–   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0290/2008),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1) ,

–   so zreteľom na články 80 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0466/2008),

A.   keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.   schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.

Posledná úprava: 22. septembra 2009Právne oznámenie