Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0016(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0369/2008

Predložena besedila :

A6-0369/2008

Razprave :

PV 16/12/2008 - 10
CRE 16/12/2008 - 10

Glasovanja :

PV 17/12/2008 - 5.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0609

Sprejeta besedila
WORD 62k
Sreda, 17. december 2008 - Strasbourg Končna izdaja
Energija iz obnovljivih virov ***I
P6_TA(2008)0609A6-0369/2008
Resolucija
 Prečiščeno besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0019),

–   ob upoštevanju členov 251(2), 175(1) in 95 Pogodbe ES, v skladu s katerimi je Komisija poslala predlog Parlamentu (C6-0046/2008),

–   ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–   ob upoštevanju členov 51 in 35 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0369/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   upošteva izjavo Komisije, ki je priložena k tej resoluciji;

4.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 17. decembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES
P6_TC1-COD(2008)0016

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta iz prve obravnave enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2009/28/ES.)


PRILOGA

IZJAVI KOMISIJE

Izjava Komisije o členu 2(e):

Komisija meni, da lahko v tej direktivi izraz "industrijski in komunalni odpadki" vključuje odpadke, označene kot "komercialni odpadki".

Izjava Komisije o drugi alinei drugega pododstavka člena 23(8):

Komisija meni, da se bo navedba 20-odstotnega cilja v drugi alinei drugega pododstavka člena 23(8) razlagala enako kot v členu 3(1) Direktive.

Izjava Komisije o členu 23(8)(c), (9) in (10):

Komisija priznava, da so nekatere države članice že leta 2005 dosegle visok delež obnovljive energije na nacionalni ravni. Komisija bo pri pripravi poročil iz člena 23(8)(c), (9) in (10) kot del ocene najboljšega razmerja med stroški in koristmi upoštevala mejne stroške povečanja deleža obnovljivih virov energije, po potrebi pa bo v vse predloge, ki jih bo predložila v skladu z navedenim členom Direktive, vključila ustrezne rešitve tudi za te države članice.

Izjava Komisije o Prilogi VII:

Komisija si bo prizadevala za pospešitev priprave smernic iz Priloge VII k Direktivi do leta 2011 ter bo sodelovala z držami članicami pri razvoju podatkov in metodologij, potrebnih za oceno in spremljanje prispevka toplotnih črpalk k izpolnitvi ciljev Direktive.

V smernicah bodo določeni popravki vrednosti sezonskega faktorja učinkovitosti (SFU), ki se uporablja za oceno vključitve toplotnih črpalk, ki niso na električni pogon, da bo upoštevano dejstvo, da učinkovitost električnega omrežja ne vpliva na potrebe takšnih toplotnih črpalk po primarni energiji. Pri pripravljanju teh smernic bo Komisija ocenila tudi možnost, ali se zagotovi metodologija, v skladu s katero vrednost SFU, ki se uporablja za oceno vključitve katere koli toplotne črpalke, temelji na povprečnih podnebnih razmerah EU.

Zadnja posodobitev: 22. september 2009Pravno obvestilo