Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0013(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0406/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0406/2008

Viták :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Szavazatok :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0610

Elfogadott szövegek
WORD 83k
2008. december 17., szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az üvegházhatású gázok kibocsátási kvótáinak kereskedelme ***I
P6_TA(2008)0610A6-0406/2008
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2008. december 17-i jogalkotási állásfoglalása a 2003/87/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0016),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 175. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0043/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0406/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.   tudomásul veszi a Bizottság jelen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

4.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008. december 17-én került elfogadásra a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2008)0013

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal, 2009/29/EK irányelv).


MELLÉKLET

A Bizottság nyilatkozatai

A Bizottság nyilatkozata a 10. cikk (3) bekezdése értelmében a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítéséből származó bevételek felhasználásáról

A tagállamok a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítéséből származó bevételeket 2013 és 2016 között nagy hatékonyságú erőművek, köztük a szén-dioxid elkülönítésére és tárolására (CET-re) alkalmas, új erőművek létrehozásának támogatására is felhasználhatják. Azon új erőművek esetében, amelyek hatásfoka meghaladja a 2006. december 21-i 2007/74/EK bizottsági határozat(1) 1. melléklete szerinti hatékonysági fokot, a tagállamok a CET-re alkalmas új berendezések teljes befektetési költségeinek legfeljebb 15%-a erejéig támogatást adhatnak.

A Bizottság nyilatkozata a 10a. cikk (4a) bekezdése értelmében

a környezetvédelem állami támogatására vonatkozó közösségi iránymutatásokról és az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerről

A tagállamok szükségesnek ítélhetik azt, hogy időlegesen kompenzációt nyújtsanak bizonyos létesítmények számára a villamosáram-díjakba beépített, szén-dioxid-kibocsátáshoz kapcsolódó költségekhez, ha e költségek miatt máskülönben szénátszivárogtatás kockázatának lennének kitéve. Nemzetközi megállapodás hiányában a tagállamokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság 2010 végéig módosítja a környezetvédelem állami támogatására vonatkozó közösségi iránymutatásokat annak érdekében, hogy részletes előírásokat állapítson meg a tagállamok számára az ilyen jellegű állami támogatásokra vonatkozóan. Az előírások követni fogják az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 2008. november 19-én beterjesztett dokumentumban (2. melléklet 15713/1/08) meghatározott alapelveket.

(1) A Bizottság 2006. december 21-i határozata a 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában a külön hő- és villamosenergia-termelésre vonatkozó egységes hatásfok-referenciaértékek megállapításáról (az értesítés a C(2006) 6817. számú dokumentummal történt ).

Utolsó frissítés: 2009. szeptember 22.Jogi nyilatkozat