Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0018(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0441/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0441/2008

Viták :

PV 15/12/2008 - 16
CRE 15/12/2008 - 16

Szavazatok :

PV 18/12/2008 - 6.11
CRE 18/12/2008 - 6.11
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0626

Elfogadott szövegek
WORD 80k
2008. december 18., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Játékok biztonsága ***I
P6_TA(2008)0626A6-0441/2008
HELYESBÍTÉSEK
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2008. december 18-i jogalkotási állásfoglalása a játékok biztonságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a Bizottság az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0009),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0039/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0441/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.   tudomásul veszi a Bizottság mellékelt nyilatkozatait;

4.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008 . december 18-án került elfogadásra a játékok biztonságáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2008)0018

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal, 2009/48/EK irányelv).


MELLÉKLET

Európai Bizottság nyilatkozata

Az Európai Bizottság nyilatkozata a biztonsági szempontok nyomon követéséről (48. cikk)

A játékok biztonságáról szóló, felülvizsgált irányelv hatálybalépését követően a Bizottság szoros figyelemmel fogja kísérni az irányelv végrehajtásának valamennyi fejleményét annak érdekében, hogy felmérje: gondoskodik-e az irányelv a játékok megfelelő szintű biztonságáról, különösen, ami a IV. fejezetben meghatározott megfelelőségértékelési eljárások alkalmazását illeti.

A játékok biztonságáról szóló, felülvizsgált irányelv jelentéstételi kötelezettséget ró a tagállamokra a játékok biztonsága, az irányelv hatékonysága és a tagállamok által végzendő piacfelügyelet terén.

A Bizottság az értékelést többek között a tagállamok jelentései alapján végzi el, amelyeket három évvel az irányelv alkalmazását követően kell benyújtani, és amelyek különösen az Európai Unióban és külső határain végzett piacfelügyeleti tevékenységeket mutatják be.

A Bizottság legkésőbb egy évvel a tagállami jelentések benyújtását követően jelentést tesz az Európai Parlamentnek.

Az Európai Bizottság nyilatkozata a hangok kiadására tervezett játékokra vonatkozó követelményekről

A játékok biztonságáról szóló irányelvben meghatározottak szerint a hangok kiadására tervezett játékokra vonatkozó alapvető biztonsági követelményekből kiindulva a Bizottság meg fogja bízni az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN), hogy vizsgálja felül a játékok által kiadott impulzus- és folyamatos zaj maximális értékeinek meghatározására szolgáló szabványt, annak érdekében, hogy a gyermekek számára megfelelő védelmet biztosítson a halláskárosodással szemben.

Az Európai Bizottság nyilatkozata a könyvek osztályozásáról

A kartonból és papírból készült könyvekre vonatkozó EN 71:1 harmonizált játékszabványban előírt releváns vizsgálatokkal kapcsolatos nehézségeket figyelembe véve a Bizottság meg fogja bízni a CEN-t, hogy vizsgálja felül a szabványt a gyermekkönyvek megfelelő vizsgálatának lehetővé tétele érdekében.

Utolsó frissítés: 2009. október 1.Jogi nyilatkozat