Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2105(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0495/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0495/2008

Συζήτηση :

PV 04/02/2009 - 3
CRE 04/02/2009 - 3

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2009 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0042

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 421kWORD 394k
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
2050: Το μέλλον αρχίζει σήμερα - συστάσεις για τη μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος
P6_TA(2009)0042A6-0495/2008
Ψήφισμα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2009 με θέμα: "2050: το μέλλον αρχίζει σήμερα – συστάσεις για τη μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος" (2008/2105(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση που εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου 2007 βάσει του άρθρου 175 του Κανονισμού του για τη σύσταση της προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος(1) ,

–   έχοντας υπόψη την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον που συμβάλλει θετικά στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος στους διάφορους τομείς πολιτικής (παράρτημα Α) και τα ψηφίσματά του για την αλλαγή του κλίματος, ιδίως όσα εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα 6η κοινοβουλευτική περίοδο (παράρτημα Β),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου - η πορεία προς την διάσκεψη του Μπαλί για την αλλαγή του κλίματος και η συνέχειά της (COP 13 και COP/MOP3)(2) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την έκβαση της διάσκεψης του Μπαλί για την αλλαγή του κλίματος (COP 13 και COP/MOP 3)(3) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 για την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με θέμα "Η προσαρμογή της Ευρώπης στην αλλαγή του κλίματος – επιλογές δράσης για την ΕΕ"(4) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2008 σχετικά με τα επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος: συμπεράσματα και συστάσεις για τη λήψη αποφάσεων(5) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές(6) ,

–   έχοντας υπόψη τη 14η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) (COP 14) και την τέταρτη συνδιάσκεψη ως συνάντηση των συμβαλλομένων μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο (COP/MOP 4), που διεξήχθη από την 1η έως τις 12 Δεκεμβρίου 2008 στο Poznań (Πολωνία),

–   έχοντας υπόψη το φόρουμ "Αγορά των πολιτών για την κλιματική αλλαγή" της 12ης και 13ης Ιουνίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων που διεξήχθη στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2008 με σκοπό τη συζήτηση για την ενέργεια και την αειφόρο ανάπτυξη,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του Ευρωβαρομέτρου αριθ. 300 σχετικά με τη θέση των Ευρωπαίων στην αλλαγή του κλίματος,

–   έχοντας υπόψη τις δημόσιες ακροάσεις και τις ανταλλαγές απόψεων της προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος με υψηλά ιστάμενες προσωπικότητες και τα αποτελέσματα των επισκέψεων των αντιπροσωπειών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (A6-0495/2008),

Κατευθυντήριες πολιτικές ιδέες

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση της φύσης και της ανθρωπότητας αποτελεί καθήκον που μεταβιβάζεται από τη μία γενιά στην άλλη,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέρμανση του πλανήτη και η αλλαγή του κλίματος αναγνωρίζεται τώρα ως πολύ σοβαρή, επείγουσα και ανθρωπογενής απειλή,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως η εργασία του Κοινοβουλίου για την αλλαγή του κλίματος, κατά την παρούσα έκτη κοινοβουλευτική περίοδο, συνιστά πηγή έμπνευσης και εντολή για δράση για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τον επιτυχή συνδυασμό της κλιματικής αλλαγής με την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ρητά τους στόχους και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των κλιματικών αλλαγών και ότι, εφόσον επικυρωθεί, θα ενισχύσει τον ρόλο της Ένωσης όσον αφορά την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ηγετικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του διεθνούς αγώνα κατά της θέρμανσης του πλανήτη και η ιδιαίτερη ευθύνη της ως ένωσης ανεπτυγμένων χωρών συμβάλλει στη δημιουργία ταυτότητας και της δημιουργεί την υποχρέωση απέναντι στους πολίτες της Ευρώπης όχι μόνο να διατυπώνει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και να τους επιτυγχάνει με διορατικότητα εφαρμόζοντας πολιτικές δράσεις και διεξάγοντας πολιτικό διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τόσο την εσωτερική πολιτική της όσο και τις εξωτερικές σχέσεις της είναι η προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι ειδικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ως θεμελιώδη τα δικαιώματα στη ζωή, την ασφάλεια, την υγεία, την παιδεία και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την προστασία των προσώπων που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις αλλαγές του κλίματος, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η σημερινή όσο και οι επόμενες κοινοβουλευτικές εκπροσωπήσεις και οι εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης πρέπει να ενεργούν με γνώμονα αυτές τις αρχές της πολιτικής για το κλίμα, καθώς και τις αρχές της αειφορίας, της κοινωνικής ευθύνης και της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών και των ανθρώπων, και δεν πρέπει να χαλαρώσουν τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση των αναγκαίων στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τις απειλές εναντίον της δυνατότητας του πλανήτη να συντηρήσει ζωή, η ανθρώπινη κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη διπλή πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και της κατάχρησης και καταστροφής πολλών εκ των πλέον σημαντικών οικοσυστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές διασυνδέσεις μεταξύ του κλιματικού συστήματος και των οικοσυστημάτων –ιδίως της δυνατότητας των ωκεανών και των χερσαίων οικοσυστημάτων να δεσμεύουν άνθρακα– καθώς και το ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο στο πλαίσιο της ύπαρξης υγιών οικοσυστημάτων,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος έχει ιδιαίτερα επιβλαβείς και δαπανηρές συνέπειες σε ορισμένες περιοχές όπως οι ορεινές και οι παράκτιες περιοχές,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ανθρώπινες κοινωνίες γίνεται ήδη αισθητή σε πολλά μέρη, όπως το Sahel όπου η απερήμωση έχει σοβαρές συνέπειες, το Μπαγκλαντές όπου σημειώνονται επανειλημμένα πλημμύρες, ορισμένα τμήματα της Ευρώπης, και αρκετά νησιά του Ειρηνικού που είναι καταδικασμένα να εξαφανιστούν μέσα στη θάλασσα,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος συνιστά πρόκληση για την οποία δεν υπάρχουν γενικές πολιτικές λύσεις, όμως η συγκέντρωση των υφισταμένων δυνατοτήτων και η δραστική αύξηση της αποτελεσματικότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην επίλυση του προβλήματος των πόρων και της κατανομής τους και να ανοίξουν τον δρόμο στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επειγόντως μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακών πόρων και καυσίμων,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) για το 2006, η παραγωγή ενέργειας εντός της ΕΕ συμμετέχει στη συνολική εκπομπή αερίων θερμοκηπίου με ποσοστό 30,9%, εκ των οποίων στις μεταφορές αναλογεί το 19,4%, στα νοικοκυριά και τις υπηρεσίες το 14,6%, στον κατασκευαστικό κλάδο και τη βιομηχανική παραγωγή το 12,9%, στη γεωργία το 9,2%, σε βιομηχανικές διαδικασίες το 8,1% και στον τομέα των απορριμμάτων το 2,9%, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές οφείλονται σε χημικούς διαλύτες και απροσδιόριστες διαδικασίες καύσης,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί κλάδοι συνεισφέρουν ήδη στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και υπάρχει ήδη μεγάλο και οικονομικά συμφέρον δυναμικό μετριασμού της αλλαγής του κλίματος, καθώς και τεχνολογίες για την αύξηση της απόδοσης, αλλά η εκτεταμένη εφαρμογή τους παρεμποδίζεται από φραγμούς στην πρόσβαση στην αγορά, γραφειοκρατικά εμπόδια και υψηλό κόστος χρηματοδότησης,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την παραγωγή, τη χρήση γης και τη διαχείριση αποβλήτων αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος δεν θα είναι δυνατή μόνο με τη μείωση των εκπομπών σε κάθε μεμονωμένο τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντ' αυτού θα χρειασθεί συστηματική προσέγγιση του προβλήματος προκειμένου να αναζητηθούν διατομεακές πολιτικές λύσεις και να επιτευχθούν γενικές κοινωνικές αλλαγές στην παραγωγή και την κατανάλωση, τον τρόπο ζωής και στα εμπορικά ρεύματα μέσω συνεπούς νομοθεσίας και προσαρμογής στην αναπόφευκτη μεταβολή,

Διεθνής διάσταση: μετά το 2012, εξωτερική πολιτική για το κλίμα και διεθνές εμπόριο

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις συμφωνίας για μετά το 2012 υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του Μπαλί διεξάγονται στους εξής κύριους τομείς: μείωση των εκπομπών και νέοι δεσμευτικοί στόχοι μείωσης, μέτρα προσαρμογής, αποψίλωση, καταστροφή και υποβάθμιση δασικών εκτάσεων, ανάπτυξη τεχνολογιών για μέτρα μετριασμού και προσαρμογής, αναγκαίοι οικονομικοί πόροι και, τέλος, αναθεώρηση των ευέλικτων μηχανισμών βάσει των συμφωνιών του Μαρακές για το πρωτόκολλο του Κιότο,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) πρέπει να έχουν μεγάλη συμμετοχή στις προσπάθειες μετριασμού,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις συμφωνίας για μετά το 2012 πρέπει να ολοκληρωθούν στη διάσκεψη της Κοπεγχάγης για το κλίμα (COP 15) στο τέλος του 2009, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κενό μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης περιόδου δέσμευσης,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2008 υπογραμμίστηκε η ανάγκη επίσπευσης των διαπραγματεύσεων του οδικού χάρτη του Μπαλί προκειμένου να εγκριθεί μέχρι το 2009 νέα συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε συμφωνία με τον κοινοτικό στόχο των 2°C,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να εντείνει το δυναμικό κρίσεων που ενέχουν οι διεθνείς σχέσεις, για παράδειγμα εξαιτίας της μετανάστευσης για κλιματικούς λόγους, της απώλειας γης και των διαφορών σχετικά με τα σύνορα εξαιτίας πλημμυρών και μετατοπίσεων ακτογραμμών, καθώς και συγκρούσεων όσον αφορά τους πόρους εξαιτίας της μείωσης των γεωργικών εκτάσεων, της επέκτασης της λειψυδρίας ή της αποψίλωσης των δασών,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2008 ζήτησε από την Επιτροπή να καταρτίσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που θα έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή σε συνδυασμό με την έρευνα και την ανάπτυξη και την ανάπτυξη τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές CO2· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά τέτοιων τεχνολογιών συνιστά ουσιώδη προϋπόθεση για την επιτυχή εκτέλεση των μέτρων μείωσης των παγκόσμιων εκπομπών και προσαρμογής με στόχο την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες μετριασμού και προσαρμογής έχουν αμφότερες τεράστια σημασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικές χώρες έχουν ιστορική ευθύνη όσον αφορά την κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν συμβάλει σε μικρό βαθμό στην κλιματική αλλαγή και εντούτοις πλήττονται περισσότερο από αυτήν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαθέσιμοι πόροι για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι ανεπαρκείς και πρέπει να αυξηθούν σημαντικά,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά τεχνολογίας παρεμποδίζεται εξαιτίας ανησυχιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιτίας αδύναμων πολιτικών θεσμών και απουσίας του κράτους δικαίου, καθώς και εξαιτίας γενικής έλλειψης κεφαλαίων,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ δεν αποτελεί εναλλακτικό βήμα διαπραγματεύσεων για τη διεθνή αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ότι δεν πρέπει να αναμένεται συνεισφορά του παγκοσμίου εμπορίου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής εάν δεν ολοκληρωθούν με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις για μετά το 2012,

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποτύπωμα άνθρακα της ΕΕ συμπεριλαμβάνει τα αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπονται κατά την παραγωγή αγαθών που καταναλώνονται στην Ευρώπη, αλλά παράγονται αλλού,

Ενέργεια

ΚΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πετρέλαιο είναι με ποσοστό 35% η σημαντικότερη πηγή ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και ακολουθεί ο άνθρακας με 25% και το φυσικό αέριο με 21%, αλλά η εποχή της φθηνής και άφθονης ενέργειας από ορυκτές πηγές φθάνει στο τέλος της,

ΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στις ενεργειακές αγορές υποστηρίζουν την επιδίωξη κλιματικών στόχων, εφόσον οι αυξήσεις της τιμής της ενέργειας που διαμορφώνονται από την αγορά δημιουργούν σημαντικά κίνητρα για βιώσιμη χρήση των πόρων και συνακόλουθα για χαμηλή κατανάλωση άνθρακα,

ΚΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει ότι μέχρι το 2030 θα σημειωθεί αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας κατά τουλάχιστον 60% και ότι αυτή η αύξηση ζήτησης ενέργειας προκαλείται και από τις πρόσφατα εκβιομηχανισμένες χώρες,

ΚΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το έτος 2006, το 33,5% των εισαγωγών πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από τη Ρωσία, το 15,8% από τη Νορβηγία και το 27% από τα αραβικά κράτη, και ότι το 42% των εισαγωγών φυσικού αερίου προέρχεται από τη Ρωσία το 24,2% από τη Νορβηγία και το 25,9% από τα αραβικά κράτη,

Λ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποκλείεται η κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας μόνο από ορυκτά καύσιμα και ότι η δομή του ενεργειακού συστήματος και του ενεργειακού μίγματος θα καθοριστεί για τις επόμενες δεκαετίες από τις επενδυτικές αποφάσεις των επομένων ετών,

ΛΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας καθιστά απαραίτητα αρκετά αλληλοσυμπληρούμενα μέτρα όπως τον επείγοντα εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων σταθμών ενεργειακής παραγωγής από ορυκτά καύσιμα και των δικτύων διανομής με σκοπό τη μαζική αύξηση της γενικής ενεργειακής απόδοσης, την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας και τη διαρκή επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

ΛΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μακροπρόθεσμα η πλέον αποδοτική από άποψη κόστους και η καθαρότερη μορφή εξοικονόμησης πόρων και επομένως καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, και ότι οι αφοσιωμένες και διαρκείς προσπάθειες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ θα οδηγήσουν σε γενικές διαρθρωτικές λύσεις σε ολόκληρη την οικονομία ανοίγοντας τον δρόμο προς την πράσινη οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα,

ΛΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ως προς τη χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας –ανεξάρτητα από το διαθέσιμο ουράνιο– εξακολουθεί να υπάρχει το θέμα της ασφαλούς τελικής εναπόθεσης πυρηνικών αποβλήτων και της διάδοσης της τεχνολογίας σε μη δημοκρατικά κράτη,

ΛΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο του διεθνούς θερμοπυρηνικού πειραματικού αντιδραστήρα (ITER) έχει γίνει επίκεντρο ανάπτυξης της πυρηνικής σύντηξης ως πιθανής νέας πηγής ενέργειας του μέλλοντος με ένταση κεφαλαίου και ότι οποιαδήποτε συνεισφορά του στην ενεργειακή αγορά δεν μπορεί να αναμένεται παρά μόνο εξαιρετικά μακροπρόθεσμα,

Βιοκαύσιμα

ΛΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξετάσουμε τη σημερινή πολιτική για τα βιοκαύσιμα σε παγκόσμιο πλαίσιο, όπου αφενός υπάρχει αύξηση του ανταγωνισμού για την παραγωγική γη και αφετέρου υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για ανανεώσιμη ενέργεια, ιδίως στον τομέα των μεταφορών,

ΛΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας και ως καυσίμου προσφέρει νέες οικονομικές δυνατότητες σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και τις καθιστά πιο ανεξάρτητες από την εισαγωγή ενέργειας, υπό τον όρο ότι αυτή η παραγωγή είναι βιώσιμη και δεν οδηγεί π.χ. σε μονοκαλλιέργειες ή σε ανταγωνισμό όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων,

ΛΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό μείωσης των εκπομπών πολλών βιοκαυσίμων της πρώτης γενιάς συγκριτικά με τα συμβατικά καύσιμα φαίνεται εν μέρει πολύ μικρότερο μετά από διεξοδική ανάλυση του κύκλου ζωής και ότι μέχρι τώρα δεν κατέστη δυνατό να δοθεί ικανοποιητική απάντηση σε θέματα αειφορίας, συμβατότητας με το περιβάλλον και διαθεσιμότητας καλλιεργήσιμων εκτάσεων που λειτουργούν ανταγωνιστικά για την παραγωγή τροφίμων,

ΛΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη πολιτική για τα βιοκαύσιμα πρέπει να έχει ως στόχο τόσο τον καθορισμό κριτηρίων βιωσιμότητας για την παραγωγή βιοκαυσίμων όσο και την προαγωγή της όσο το δυνατόν ταχύτερης ανάπτυξης βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς,

ΛΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία καυσίμων θα δημιουργήσει παντού την απαραίτητη υποδομή για νέα καύσιμα μόνο όταν θα υπάρχει η ανάλογη ζήτηση βιοκαυσίμων, ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία σημειώνει τεχνολογικές προόδους ως προς τη διαπίστωση κάθε ποσοστού ανάμιξης βενζίνης και βιοκαυσίμων μέσω αισθητήρα στο όχημα, και αυτός ο πρόσθετος τεχνικός εξοπλισμός δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα και τα παλαιότερα οχήματα προκειμένου να μειωθούν έτσι οι εκπομπές CO2 όλων των οχημάτων,

Μ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό των βιοκαυσίμων μπορεί να γίνει αντιληπτό μόνο εάν εκληφθούν ως συνιστώσα της ανάπτυξης βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης οχημάτων με μεγάλη απόδοση όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμων,

Ενεργειακή απόδοση

ΜΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη δεν έχουν σαφή στρατηγική για την ενεργειακή απόδοση,

ΜΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν και να επεκτείνουν τη χρησιμοποίηση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και να συνδυάσουν τις συστάσεις με οικονομικά κίνητρα,

ΜΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από κοινού με την ενεργειακή απόδοση σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο δημιουργεί νέες εμπορικές συναλλαγές και θέσεις εργασίας και καταπολεμά την ενεργειακή πενία,

ΜΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας οφείλεται στον τομέα των κτιρίων και ως εκ τούτου το 33% του συνόλου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου οφείλεται στα κτίρια,

ΜΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των κτιρίων (κατοικιών και επαγγελματικών και δημοσίων ακινήτων) διαθέτει τεράστιο και οικονομικά αποδοτικό δυναμικό μείωσης του CO2 εφόσον εκσυγχρονιστούν η θερμομόνωση, τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, οι ηλεκτρικές συσκευές και οι εγκαταστάσεις εξαερισμού και τοποθετηθούν εγκαταστάσεις προστασίας από τον ήλιο,

ΜΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας είναι ελκυστικά, μοντέρνα και αποδοτικά από άποψη κόστους,

ΜΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποσύνδεση της αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας από την οικονομική ανάπτυξη μέσω της επένδυσης στην ενεργειακή απόδοση σε όλους τους τομείς της κοινωνίας είναι καίριος στόχος της ΕΕ,

ΜΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη χρηματοδοτικών μέσων, η διάθεση των απαραίτητων δημοσιονομικών πόρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η διαρκής επανεξέταση και προσαρμογή των προδιαγραφών απόδοσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στις εξελίξεις της αγοράς είναι εξίσου σημαντικές με την επέκταση των προδιαγραφών στις μεγάλες βιομηχανικές συσκευές και την εξέταση του να καταστεί υποχρεωτικό να φέρουν οι συσκευές διακόπτη θέσης εκτός λειτουργίας,

Κινητικότητα και υλικοτεχνική υποστήριξη

ΜΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποσύνδεση της ανάπτυξης των μεταφορών από τη γενική οικονομική ανάπτυξη είναι βασικός στόχος για την πολιτική των μεταφορών της ΕΕ, ενώ η ζήτηση μεταφορικών υπηρεσιών αυξήθηκε περισσότερο από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και έτσι εξακολουθεί να αυξάνεται το ήδη μεγάλο ποσοστό των εκπομπών των μεταφορών επί των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ,

Ν.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα περίπου το ένα τρίτο της τελικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ αφορά τις μεταφορές και ότι ο τομέας των μεταφορών εξαρτάται σχεδόν απόλυτα (κατά 97%) από καύσιμα με βάση το πετρέλαιο (βενζίνη και ντίζελ),

ΝΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν ο τομέας των μεταφορών είχε επιτύχει την ίδια μείωση με άλλους τομείς, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ θα είχαν μειωθεί στο διάστημα 1990 - 2005 κατά 14% αντί για 7,9%,

ΝΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80% του πληθυσμού της Ευρώπης κατοικεί σε αστικές περιοχές, όπου παράγεται το 40% όλων των εκπομπών από τις μεταφορές, ενώ η κυκλοφοριακή συμφόρηση, που επίσης επικεντρώνεται κυρίως στις αστικές περιοχές, κοστίζει στην ΕΕ περίπου το 1% του ΑΕγχΠ,

ΝΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αφενός η κινητικότητα στα αστικά κέντρα συνδέεται με την ατομική ποιότητα ζωής και ότι αφετέρου ειδικά οι ιδιωτικές μεταφορές στις πόλεις συμβάλλουν σημαντικά στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και σε άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο θόρυβος και, κατ" αυτόν τον τρόπο, αντί να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής πολλών πολιτών, επηρεάζεται εν μέρει πολύ αρνητικά μέσω αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία,

ΝΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισές από τις διαδρομές που κάνουν με το αυτοκίνητο οι ευρωπαίοι πολίτες είναι μικρότερες από 5 χιλιόμετρα,

ΝΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60% όλων των διαδρομών με το αυτοκίνητο και το 90% των σιδηροδρομικών διαδρομών στις καθημερινές περιφερειακές μεταφορές και γραμμές κλειστής διαδρομής αφορούν αποστάσεις μέχρι το πολύ 30 χιλιόμετρα,

ΝΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορευματικές μεταφορές με τον σιδηρόδρομο και σε πλωτές οδούς μειώθηκαν μεταξύ 2001 και 2006 (από 18,6% σε 17,7% και από 6,5% σε 5,6% αντίστοιχα) ενώ αυξήθηκαν οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές (από 74,9% σε 76,7%),

ΝΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά επιβατών και αγαθών μέσω πλωτών οδών είναι μία από τις εναλλακτικές λύσεις με τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και το ποσοστό των εμπορευμάτων που μεταφέρονται έτσι στην ΕΕ είναι περίπου 40%,

ΝΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ενεργειακή κατανάλωση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας ανά τόνο αγαθών και χιλιόμετρο είναι το ένα έκτο της ενεργειακής κατανάλωσης των οδικών μεταφορών και το μισό της ενεργειακής κατανάλωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών,

ΝΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι προγράμματα όπως το Marco Polo και το NAIADES δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη ώστε να πραγματοποιούνται περισσότερες εμπορευματικές μεταφορές στις εσωτερικές πλωτές οδούς και στις θάλασσες,

Ξ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται το εμπόριο μέσω υπερποντίων διαδρομών και υπάρχει στη ναυπηγική η τάση για κατασκευή μεγαλύτερων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ή επιβατικών πλοίων που καταναλώνουν περισσότερο μαζούτ και έτσι επιβαρύνουν το περιβάλλον ακόμα περισσότερο από όσο μέχρι σήμερα, ενώ η διεθνής ναυσιπλοΐα δεν συμπεριλαμβάνεται στις διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,

ΞΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βαθμιαία ελευθέρωση και απορρύθμιση του τομέα των Ευρωπαϊκών αερομεταφορών που έγινε την προηγούμενη δεκαετία αφενός ήταν βασική προϋπόθεση για τη δυναμική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αερομεταφορών και οι επιβατικές πτήσεις αυξήθηκαν στην ΕΕ κατά 49% στο διάστημα 1999 – 2004, αφετέρου όμως στο διάστημα 1990 - 2005 αυξήθηκαν και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ολόκληρου του κλάδου κατά 79%,

ΞΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις τεχνολογικές και λειτουργικές βελτιώσεις, η ανάπτυξη του κλάδου των αερομεταφορών εντείνει περισσότερο τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει παρά μόνο περιορισμένη συζήτηση για δεσμευτικά πρότυπα εκπομπών για τους κινητήρες των αεροσκαφών με σκοπό την τεχνολογική βελτίωση των κινητήρων και δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες σκοπιμότητας,

ΞΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δρομολόγησαν την κοινή επιχείρηση Clean Sky και τα προγράμματα για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR), για τη νέα γενεά υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης (Galileo) και για το Παγκόσμιο Σύστημα Ελέγχου για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια (GMES), καθώς και ερευνητικά προγράμματα για ευφυή συστήματα μεταφορών με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των μεταφορών,

ΞΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αερομεταφορές, εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα, καταλήγουν στην ατμόσφαιρα και οξείδια του αζώτου, υδρατμοί και σωματίδια ενώσεων του θείου και αιθάλης που, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), διπλασιάζουν έως τετραπλασιάζουν τον συνολικό αντίκτυπο των εκπομπών εξαιτίας των αερομεταφορών, χωρίς να λαμβάνεται εδώ υπόψη το πρόσθετο αποτέλεσμα δημιουργίας θυσάνων,

ΞΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα και η ανάπτυξη των κατοίκων και των οικονομιών των εξόχως απόκεντρων περιφερειών εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις αερομεταφορές,

ΞΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπογραμμιστεί πως μακροπρόθεσμα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης των εκπομπών που οφείλονται στις μεταφορές είναι ο περιορισμός της ανάπτυξης των μεταφορών γενικότερα καθιστώντας τις δημόσιες συγκοινωνίες πιο ελκυστικές από τα επιβατικά αυτοκίνητα, αυξάνοντας τον όγκο των σιδηροδρομικών μεταφορών και διασφαλίζοντας ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο σχεδιασμός των υποδομών θα λαμβάνει υπόψη πως είναι απολύτως απαραίτητο να περιοριστεί η χρησιμοποίηση επιβατικών αυτοκινήτων,

Τουρισμός και πολιτιστική κληρονομιά

ΞΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του κέντρου της UNESCO για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, το ένα δέκατο όλων των πολιτιστικών μνημείων ή πολιτιστικών τοπίων του πλανήτη κινδυνεύει από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,

ΞΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρώπη είναι η σημαντικότερη τουριστική περιοχή στον κόσμο και ότι το 2006 το 55% των παγκόσμιων αφίξεων τουριστών αφορούσε την Ευρώπη,

ΞΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στα τουριστικά ρεύματα και ότι οι μεταβολές αυτές θα ισοδυναμούσαν με σημαντικά οικονομικά μειονεκτήματα για τις αντίστοιχες τουριστικές περιοχές,

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και βιομηχανικές εκπομπές

Ο.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αποτελεί μοναδικό μηχανισμό για την επίτευξη μείωσης των εκπομπών με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και αποτελεί πρότυπο για παρόμοια συστήματα, για τα οποία όμως πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η συμβατότητα,

ΟΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικοί κλάδοι είναι καίριοι παράγοντες για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο τις βιομηχανικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά τους,

ΟΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να λειτουργήσει στην πράξη η βασική ιδέα του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM) και της κοινής εφαρμογής (JI) – η διάδοση σύγχρονων και αποτελεσματικών τεχνολογιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο CDM/JI πρέπει να περιοριστεί σε έργα υψηλής ποιότητας που προσφέρουν αποδεδειγμένα επιπλέον μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,

Γεωργία και κτηνοτροφία

ΟΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταβολές των γεωργικών πρακτικών, η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και οι πρόσφατες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής έχουν ως στόχο την αειφορία και ως εκ τούτου οδηγούν έμμεσα - μέσω της καλύτερης χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πόρων - σε μείωση των εκπομπών,

ΟΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία είναι πηγή εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει και θετικά στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, και ότι πλήττεται και άμεσα από τις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος που έχουν διάφορες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες στις περιφέρειες της Ευρώπης,

ΟΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά που λείπουν είναι τόσο οι ειδικοί στόχοι στη γεωργία για την αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής –όπως δεσμευτικές επιταγές για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και υποξειδίου του αζώτου– όσο και τυχόν συστήματα κινήτρων για την εκμετάλλευση του ήδη υπάρχοντος δυναμικού μείωσης των εκπομπών,

ΟΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτεταμένη καλλιέργεια ζωοτροφών για την κτηνοτροφία συμβάλλει σημαντικά στις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της γεωργίας,

ΟΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυσική εκτροφή ζώων αποτελεί σημαντική περιβαλλοντική προσφορά μέσω της φροντίδας του τοπίου και της διατήρησης των βοσκοτόπων που συνοδεύεται από μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και λιγότερες εκπομπές,

ΟΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζωικό κεφάλαιο πρέπει να προσαρμοστεί στις διαθέσιμες εκτάσεις και ότι οι βιώσιμες πρακτικές βόσκησης μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή διαβρώσεων του εδάφους στους βοσκοτόπους,

Δάση

ΟΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση είναι πολύτιμα για τη βιόσφαιρα και επιτελούν πολυάριθμες λειτουργίες στο παγκόσμιο οικοσύστημα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα οικονομική αξία που αποδίδεται στα δάση δεν μπορεί να λάβει υπόψη την αξία τους σε επίπεδο οικοσυστήματος ή κοινωνίας,

Π.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση παίζουν τριπλό ρόλο στον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος: ως αποθέματα άνθρακα μέσω της βιώσιμης χρήσης και της προστασίας των δασών, ως δεξαμενές αποθήκευσης άνθρακα μέσω της αναδάσωσης και ως ανανεώσιμη πρώτη ύλη που είναι υποκατάστατο των ορυκτών καυσίμων και προϊόντων,

ΠΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παραπάνω από το 30% της χερσαίας μάζας του πλανήτη καλύπτεται από δάση, όπου απαντώνται παραπάνω από τα δύο τρίτα όλων των ειδών που ζουν στη Γη, και ότι περίπου το 30% των ετησίων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου απορροφάται από τα δάση,

ΠΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση διαδραματίζουν, αφενός, σημαντικό ρόλο για την αναχαίτιση της αλλαγής του κλίματος, αφετέρου όμως τουλάχιστον το ένα τρίτο των δασών του πλανήτη πλήττεται από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής,

ΠΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σοβαρό πρόβλημα της καταστροφής των δασών έγκειται στους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που συνδέονται με αυτήν, όπως η φτώχεια και η υπανάπτυξη, οι αδύναμοι πολιτικοί θεσμοί και η απουσία κράτους δικαίου, καθώς και οι άδικες σχέσεις ιδιοκτησίας και η διαφθορά που μεταξύ άλλων μπορούν να έχουν ως συνέπεια την παράνομη υλοτομία και την αποδάσωση,

ΠΔ.   η πρόκληση καταστροφών μέσω αποψίλωσης, μη αυτοσυντηρούμενης υλοτομίας ή πυρκαγιών εξαιτίας μεταξύ άλλων κυμάτων καύσωνα συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές CO2,

ΠΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν αρκετές στρατηγικές και προγράμματα για την αναδάσωση των αποψιλωμένων δασών,

ΠΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνθεση των δασικών φυτειών στην ΕΕ δεν αντικατοπτρίζει το φυσικό μικτό δάσος που χαρακτηρίζει την Ευρώπη,

Προστασία του εδάφους

ΠΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εδάφη της Ευρώπης εκτίθενται πολύ πιο γρήγορα από παλιότερα σε ανεπανόρθωτες βλάβες, των οποίων το μέγεθος αυξάνεται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής,

ΠΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήξη των μόνιμα παγωμένων εδαφών μεταβάλλει την κατάσταση των εδαφών του βόρειου ημισφαιρίου απελευθερώνοντας επιπλέον σημαντικές ποσότητες μεθανίου στην ατμόσφαιρα,

Διαχείριση των υδάτων

ΠΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων, η παροχή πόσιμου και άλλου νερού, η κατανάλωση νερού και η αντιμετώπιση των λυμάτων σχετίζονται στενά με οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες,

Ϟ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές ανισότητες που υπάρχουν στην Ευρώπη όσον αφορά τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους και τις πλημμύρες και τις ξηρασίες που σημειώνονται ενισχύονται ακόμα περισσότερο από την κλιματική αλλαγή,

Αλιεία

ϞΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψάρια και τα θαλασσινά αποτελούν σημαντική πηγή τροφής και ότι ο ωκεανός είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια αποθήκη άνθρακα και αποτελεί πηγή βιομάζας και πρώτων υλών,

ϞΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται ήδη υπερβολική εκμετάλλευση των διατροφικών πόρων των θαλασσών,

Επεξεργασία αποβλήτων και διαχείριση πόρων

ϞΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιεράρχηση των αποβλήτων είναι κύρια αρχή για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος όσον αφορά τον τομέα των αποβλήτων,

ϞΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναγνωριστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ περί αποβλήτων παράλληλα με τις καινοτομίες στη διάθεση αποβλήτων και η αυξανόμενη χρήση ανακυκλωμένων προϊόντων έχουν ήδη θετική επίδραση στο περιβάλλον και συμβάλλουν στη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του τομέα των αποβλήτων, μολονότι δεν έχει ακόμα γίνει εκμετάλλευση όλου του σχετικού δυναμικού,

ϞΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποσότητες των αποβλήτων δυστυχώς συνεχίζουν να αυξάνονται παρ' όλες τις προσπάθειες,

Μέτρα προσαρμογής

ϞΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κάθε είδους μέτρα προσαρμογής συνιστούν ασφάλεια για το μέλλον προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες εξαιτίας ιστορικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της συνακόλουθης αύξησης της θερμοκρασίας,

ϞΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την ανάπτυξη μέτρων προσαρμογής δεν αρκεί η καθαρή ανάλυση κόστους-οφέλους για να διασφαλιστεί το αναγκαίο ελάχιστο μέτρο προστασίας για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την προοπτική αυτών των μέτρων πρέπει να αναλυθούν επειγόντως οι τοπικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος,

ϞΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη Millenium Ecosystem Assessment, στο μεταξύ απειλούνται τα δύο τρίτα όλων των οικοσυστημάτων, έχει αυξηθεί η ευαισθησία στις κλιματικές αλλαγές και συνεπώς αυξάνεται περισσότερο η πίεση για την ταχύτερη δυνατή ανάπτυξη μέτρων προσαρμογής,

ϞΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή έκθεση των ΕΟΠ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος), ΚΚΕρ (Κοινό Κέντρο Ερευνών) και ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) με θέμα "Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη" εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι διάφορες περιφέρειες και τομείς στην Ευρώπη διαφέρουν ως προς την ευαισθησία τους στις κλιματικές αλλαγές, οι οποίες πλήττουν περισσότερο τις ορεινές και παράκτιες περιοχές, τη Μεσόγειο και την Αρκτική, και ότι η έκθεση αυτή υπογραμμίζει πως, πέρα από τη μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα προσαρμογής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για να μετριαστούν οι επιπτώσεις,

Υγεία

Ρ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για την υγεία σύμφωνα με τις εκθέσεις, επί παραδείγματι, της ΠΟΥ μπορούν να αντιμετωπιστούν με την προετοιμασία και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας με ανάλογα μέτρα πρόληψης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις νόσους που μεταδίδονται μέσω εντόμων και σε εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού που απευθύνονται ιδίως στις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι έγκυες γυναίκες, τα νεογνά, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι,

ΡΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία 2004-2010 είναι σαφώς ανεπαρκές για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών αιτίων που επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία, ιδίως εκείνων που οφείλονται στην αλλαγή του κλίματος,

Ανάπτυξη και απασχόληση

ΡΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της πολιτικής για το κλίμα που συμφωνήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 είναι εφικτοί από τεχνολογική και οικονομική άποψη και προσφέρουν μοναδικές επιχειρηματικές ευκαιρίες σε χιλιάδες επιχειρήσεις της ΕΕ,

ΡΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει όσο πρέπει τη σπουδαιότητα των ευκαιριών και των κινδύνων που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος,

ΡΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες για τις οποίες έχει αναληφθεί δέσμευση με σκοπό την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος είναι συμβατές με τη διαρκή οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία, ότι θα μπορούσαν να συνιστούν αποτελεσματική επένδυση με σημαντική επίδραση στην καταπολέμηση της οικονομικής ύφεσης και πρέπει να θεωρηθούν πρόκληση για ευρείες διαρθρωτικές αλλαγές με τελικό στόχο την ανάπτυξη πραγματικά πράσινης οικονομίας,

ΡΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναδιάρθρωση θέσεων εργασίας θα γίνει περισσότερο εντός ορισμένων κλάδων παρά μεταξύ διαφορετικών κλάδων,

Προώθηση των τεχνολογιών του μέλλοντος

ΡΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών δεν αρκεί για να βγούμε από το αδιέξοδο του άνθρακα και να προκληθεί μια μεγάλης εμβέλειας επανάσταση στον τομέα των τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές CO2· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών δεν αρκεί για να βγούμε από το αδιέξοδο του άνθρακα και να προκληθεί μεγάλης εμβέλειας επανάσταση στον τομέα των τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές CO2,

ΡΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη των στόχων του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής απαιτεί κατάλληλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών και καθαρών τεχνολογιών,

ΡΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη κατοικία προσφέρει τεράστιες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας,

ΡΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της απόδοσης δεν προξενεί από μόνη της τεχνολογική επανάσταση, αλλά απαιτείται ολοκληρωμένη στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να δοθεί ώθηση στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων και προηγμένων τεχνολογιών και διαδικασιών και να ενισχυθεί η υιοθέτησή τους,

ΡΙ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση και αποθήκευση CO2 (CCS) εφαρμόζεται ήδη σε μικρή κλίμακα σε διάφορους τομείς –για παράδειγμα στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου– αλλά βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο ως τεχνολογία μεγάλης κλίμακας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος,

ΡΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες και οι κίνδυνοι είναι ακόμα περισσότεροι από τα οικονομικά πλεονεκτήματα και, παρά τη χρησιμοποίηση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας, με τη CCS μειώνεται η αποτελεσματικότητα των σταθμών παραγωγής ενέργειας,

ΡΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία CCS, ως γεφυρωτική τεχνολογία προς τη μετάβαση σε απεξάρτηση του ενεργειακού συστήματος από τον άνθρακα, θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση του ζητήματος της μείωσης των εκπομπών CO2 από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε σχέση με τις ανανεώσιμες ενέργειες, αλλά ότι η CCS αποτελεί τεχνολογία που εφαρμόζεται στα τελικά στάδια της διαδικασίας παραγωγής,

Έξυπνα συστήματα υπολογιστών και τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)

ΡΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΤΠΕ ευθύνεται σήμερα για το 2% των παγκοσμίων εκπομπών CO2, ενώ θα μπορούσε όχι μόνο να μειώσει τις δικές του εκπομπές CO2, αλλά πρωτίστως να αναπτύξει καινοτόμες εφαρμογές με ενεργειακή απόδοση για ολόκληρη την εθνική οικονομία,

Χρηματοδότηση και δημοσιονομικά ζητήματα

ΡΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημερινός κοινοτικός προϋπολογισμός δεν αρκεί για την επίτευξη των στόχων της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής εφόσον δεν προσφέρονται ακόμη οι ανάλογοι δημοσιονομικοί πόροι για την πολιτική προτεραιότητα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής,

ΡΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να εγγραφούν δημοσιονομικοί πόροι για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τη δημιουργία ευρωπαϊκής πολιτικής προσαρμογής προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η ΕΕ διαθέτει επαρκή "προϋπολογισμό για την αλλαγή του κλίματος" για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο μετά το 2013,

ΡΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ τούτου η ΕΕ δεν μπορεί πλέον να προβαίνει απλά σε αναδιανομή των υφισταμένων πόρων, αλλά πρέπει να προωθήσει τη δημιουργία νέων πόρων για τη χρηματοδότηση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής σε διατομεακό επίπεδο,

Παιδεία, εκπαίδευση, αναφορά, σήμανση και ευαισθητοποίηση

ΡΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος εγκαινιάζουν πολιτισμική αλλαγή κατεστημένων συνηθειών και τρόπων ζωής, αλλά πραγματικά αειφόρος κατανάλωση και χρησιμοποίηση πρώτων υλών σε ολόκληρη την κοινωνία δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς αλλαγή τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς, και, για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να βρεθούν νέα πρότυπα κατανάλωσης και νέοι τρόποι ζωής,

ΡΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος θα δώσει ώθηση στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, προσφέροντας μια οικονομική ευκαιρία που μπορεί να αξιοποιηθεί μόνον εάν υπάρχουν στην αγορά εργασίας αρκετοί εξειδικευμένοι εργαζόμενοι,

ΡΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική σφυγμομέτρηση του Ευρωβαρομέτρου (Eurobarometer Special αριθ. 300) δείχνει ξεκάθαρα πως η αλλαγή του κλίματος θεωρείται πολύ σοβαρό πρόβλημα από τη μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων στην Ευρώπη, αλλά πολλοί από αυτούς παραπονούνται για έλλειψη πληροφοριών και οι ατομικές τους πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος περιορίζονται σε μάλλον απλά μέτρα όπως ο διαχωρισμός των απορριμμάτων ή η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, που δεν απαιτούν ουσιαστικές αλλαγές συμπεριφοράς στην καθημερινή ζωή,

ΡΚ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες για να εξετάσει κανείς τις ατομικές συνήθειες που αφορούν την κινητικότητα, όπως π.χ. η χρησιμοποίηση του ΙΧ αυτοκινήτου και εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης (περπάτημα, ποδήλατο ή δημόσιες συγκοινωνίες),

ΡΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι και οι κανόνες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος βοηθούν τους τοπικούς και κοινοτικούς φορείς λήψης αποφάσεων να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σε πολλές πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι τοπικές πρωτοβουλίες σε ευρύτερες περιοχές συνεισφέρουν σημαντικά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΡΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη εναλλακτικής αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών δεν είναι μόνον ευθύνη των λιανοπωλητών· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι επιχειρήσεις ως σύνολο θα μπορούσαν να αποτελέσουν παραδείγματα αειφορίας και επάρκειας πόρων μέσω των επιχειρηματικών τους προτύπων και των διαδικασιών παραγωγής τους και να προωθήσουν σημαντικά μέσω του προσωπικού τους έναν τρόπο δράσης που θα λαμβάνει υπόψη το κλίμα,

ΡΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση του καταναλωτή όσον αφορά τις επιπτώσεις γεωργικών προϊόντων στο κλίμα υστερεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι ενημερωτικές εκστρατείες με σαφείς στόχους μπορούν να επηρεάσουν την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και έτσι μπορούν να επιτευχθούν και στόχοι της πολιτικής για την υγεία,

ΡΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς την ευρεία συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού σε όλα τα μέρη του κόσμου, και ότι ως εκ τούτου ένα από τα ουσιαστικά καθήκοντα θα είναι να τους προσφέρουμε, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσον, τις πληροφορίες που χρειάζονται για να βοηθήσουν στη λύση προβλημάτων και να προστατευθούν όταν αναπόφευκτα θα εμφανιστούν δυσκολίες προσαρμογής,

2050 – το μέλλον αρχίζει σήμερα

ΡΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη του παγκόσμιου πληθυσμού σε πόρους ξεπερνά ήδη σήμερα τη φυσική ικανότητα αναγέννησης της Γης κατά το ένα τέταρτο και έτσι στερούμε από τις επόμενες γενιές τους βιοτικούς τους πόρους,

ΡΚΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βάσεις των μελλοντικών τρόπων παραγωγής και καταναλωτικής συμπεριφοράς καθορίζονται κυρίως από σημερινές πολιτικές αποφάσεις που απαιτούν διορατικότητα και πολιτική ηγετική ικανότητα, ενώ ένας αειφόρος τρόπος διαβίωσης δεν θα είναι δυνατός χωρίς τη συμβολή της οικονομίας, της επιστήμης, των μέσων ενημέρωσης, της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και των ίδιων των πολιτών,

ΡΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος αποτελεί παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, του οποίου τα αίτια είναι διαρθρωτικής φύσεως,

Κατευθυντήριες πολιτικές ιδέες

1.   υπενθυμίζει το προαναφερθέν ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2008, και ειδικότερα το γεγονός ότι όλες οι προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών πρέπει να αποσκοπούν στη διατήρηση των επιπέδων της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω του στόχου των 2°C, δεδομένου ότι η αύξηση αυτή της θερμοκρασίας θα επηρεάσει ούτως ή άλλως σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία μας και τον τρόπο ζωής του καθενός από εμάς και θα σημάνει επίσης σημαντικές αλλαγές στα οικοσυστήματα και τους υδάτινους πόρους· εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι, όπως καταδείχθηκε σε πολλές πρόσφατες επιστημονικές εκθέσεις, οι ρυθμοί τής κλιματικής αλλαγής είναι ταχύτεροι και οι ανεπιθύμητες συνέπειές της σοβαρότερες σε σχέση με όσα πιστεύαμε μέχρι πρότινος· κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει στενά και να αναλύσει τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα με σκοπό την αξιολόγηση, ιδίως, του κατά πόσον ο στόχος της ΕΕ των 2°C εξακολουθεί να μπορεί να επιτύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και να αποτρέψει επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές·

2.   υπογραμμίζει ότι επείγει – σύμφωνα με οριζόντια προσέγγιση – να ενσωματωθούν η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και η αλλαγή του κλίματος ως νέοι όροι πλαίσιο σε όλους τους τομείς και τα πεδία της πολιτικής και να ληφθούν υπόψη στη νομοθεσία της ΕΕ τα αίτια και τα αποτελέσματα της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και της αλλαγής του κλίματος·

3.   υπενθυμίζει ιδίως τους απαιτούμενους στόχους για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τονίζει ότι έχει σημασία, σύμφωνα με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης (AR4) της διακυβερνητικής επιτροπής για τις κλιματικές μεταβολές και όπως εμφαίνονται στον χάρτη πορείας της Διάσκεψης του Μπαλί, να τεθεί, για την ΕΕ και τις υπόλοιπες βιομηχανικές χώρες ως ομάδα, μεσοπρόθεσμος στόχος για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 25% μέχρι 40% έως το 2020, καθώς και μακροπρόθεσμος στόχος μείωσης τουλάχιστον 80% έως το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, δίνοντας πάντα έμφαση στον περιορισμό της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα προκειμένου να υπάρχουν πιθανότητες 50% να υλοποιηθεί τούτος ο στόχος·

4.   τονίζει ότι η επίδραση των εθνών στο κλίμα δεν περιορίζεται μόνο στις φυσικές εκπομπές ρύπων που παράγουν· παροτρύνει την ΕΕ να λάβει επειγόντως πρωτοβουλίες στο εσωτερικό της, καθώς και στο πλαίσιο διεθνών διαπραγματεύσεων, με σκοπό την ανάπτυξη λογιστικών αρχών που θα περιλαμβάνουν επίσης το σύνολο των επιπτώσεων της κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των διεθνών αεροπορικών μεταφορών·

5.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το αποτύπωμα άνθρακα των μελλοντικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτικής, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι στόχοι που αφορούν την κλιματική αλλαγή και που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας·

6.   υπογραμμίζει τα πολιτικά μέτρα και συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών πολυμερών συμφωνιών) και σε επίπεδο της ΕΕ και των κρατών μελών της, τα οποία έχει προτείνει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο με στόχο την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

7.   χαιρετίζει την έγκριση της δέσμης νομοθετικών μέτρων της ΕΕ (αποκαλούμενη "δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια") που απαιτεί την μονομερή μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ και ορίζει διαδικασία για την επιτάχυνση της προσπάθειας για επίτευξη μείωσης κατά 30% σύμφωνα με τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας και αύξησης σε 20% του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ έως το 2020, και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εκτελέσουν αυτά τα νομοθετικά μέτρα ομαλά και γρήγορα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει από κοντά την εκτέλεση της "δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια'·

8.   θεωρεί ότι ορισμένες αρχές που συμφωνήθηκαν στη δέσμη μέτρων για το κλίμα είναι επίσης χρήσιμες για σκοπούς διεθνούς συμφωνίας, ειδικότερα η δεσμευτική γραμμική πορεία για τις δεσμεύσεις των εκβιομηχανισμένων χωρών, η διαφοροποίηση βάσει των εκπομπών που επαληθεύθηκαν το 2005 και το καθεστώς συμμόρφωσης προς συντελεστή ετήσιας μείωσης·

9.   είναι προσηλωμένο στον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της UNFCCC σε επίπεδο COP και MOP, αλλά και άλλα διεθνή φόρουμ, όπως ο ΠΟΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο· επίσης, επισημαίνει ότι για αξιόπιστη εκπλήρωση του ηγετικού αυτού ρόλου είναι επειγόντως απαραίτητο να εκπληρώσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της τους στόχους του πρωτοκόλλου του Κιότο·

10.   συμμερίζεται την άποψη ότι η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η εξαγωγή σύγχρονων περιβαλλοντικών τεχνολογιών συνεισφέρει ταυτόχρονα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας και των στόχων του Κιότο για την ΕΕ, καθώς και άλλων στόχων της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, και επισημαίνει ότι για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων προστασίας του περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης, απαιτείται η πλήρης ενοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας και της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια·

11.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν την έκκληση των Ηνωμένων Εθνών για το "Πράσινο New Deal'· με γνώμονα την οικονομική κρίση, ζητεί οι επενδύσεις με στόχο την προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης να διενεργούνται κατά τρόπο αειφόρο, ιδιαίτερα με την προώθηση των πράσινων τεχνολογιών οι οποίες θα προαγάγουν ταυτόχρονα τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και θα εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας·

12.   επισημαίνει εν προκειμένω ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα οδηγήσει σε κοινωνικές μεταβολές που θα συμβάλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και κλάδων, στην καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας και της εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και στην παροχή κοινωνικών οφελών για τους πολίτες· τονίζει ότι η συνεργασία σε διεθνές, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα αποβεί ζωτικής σημασίας εάν επιθυμούμε την επιτυχία του στόχου αυτού·

13.   είναι, επιπλέον, πεπεισμένο ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να αντιμετωπισθεί με επιτυχία μόνο εάν οι πολίτες συμμετέχουν και απολαμβάνουν προστασίας κατά την περίοδο της μετάβασης σε μια οικονομία χωρίς χρήση άνθρακα· επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι οι πολιτικές μείωσης και προσαρμογής θα ωθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση προς νέο πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης, τον κοινωνικό χαρακτήρα του οποίου θα πρέπει να προωθήσει προκειμένου να διασφαλίσει την κοινωνική συναίνεση·

14.   υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί καταρχάς δραστική αύξηση της απόδοσης σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής και παράλληλα να ξεκινήσει αειφόρος τρόπος παραγωγής και κατανάλωσης με συνειδητή φροντίδα για τους πόρους μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

15.   υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι είναι ανάγκη να εξεταστούν ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υπάρχοντα και μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα όσον αφορά τη συμβατότητά τους με τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να γίνουν ενδεχομένως προσαρμογές·

16.   υπογραμμίζει ότι η επιτυχία της πολιτικής για την έρευνα και την ανάπτυξη καθίσταται καταρχάς δυνατή με την πρακτική εφαρμογή νέων τεχνολογιών μέσω της εξασφαλισμένης πρόσβασης στην αγορά·

17.   ζητεί να διερευνηθούν οι εν δυνάμει τάσεις μετανάστευσης λόγω του κλίματος και οι πιέσεις που αυτές θα ασκήσουν για τοπικές υπηρεσίες που θα πρέπει να παρασχεθούν με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και διαχείρισης του κινδύνου·

18.   τονίζει ότι σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού είναι κάτω των 25 ετών και ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα σχετικά με την πολιτική για το κλίμα θα έχουν πολύ μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη μεγαλύτερη σε αριθμό γενιά νέων ανθρώπων στην ανθρώπινη ιστορία·

Η διεθνής διάσταση: μετά το 2012, εξωτερική πολιτική για το κλίμα και διεθνές εμπόριο

19.   χαιρετίζει την απόφαση που ελήφθη σε επίπεδο COP 14 και COP/MOP 4 στο Poznań για μετάβαση από τη συζήτηση σε πραγματικές διαπραγματεύσεις με σκοπό μια συμφωνία για μετά το 2012 και την έγκριση, στο πλαίσιο αυτό, προγράμματος εργασίας για το 2009· χαιρετίζει επίσης την αποστολή που ανατέθηκε στους προέδρους να προτείνουν κείμενο διαπραγμάτευσης προς εξέταση στη σύνοδο διαπραγματεύσεων του Ιουνίου 2009·

20.   συνιστά στην Επιτροπή και τις επόμενες Προεδρίες του Συμβουλίου να αναλάβουν τον ηγετικό ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις συμφωνίας για μετά το 2012 και να τις ολοκληρώσουν μέχρι το τέλος του 2009, προκειμένου να μείνει αρκετός χρόνος για την επικύρωση της μελλοντικής συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να αποφευχθεί η ύπαρξη κενού μεταξύ των περιόδων δέσμευσης·

21.   υπογραμμίζει ότι η νέα συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να βασιστεί στην αρχή της "κοινής, αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης" και, σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός κόσμος πρέπει να πρωτοστατήσει στη μείωση των εγχώριων εκπομπών του, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες θα δεσμευτούν και αυτές, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του Μπαλί, για την ανάληψη κατάλληλων δράσεων για τη μείωση σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, που θα λάβουν ενίσχυση και θα διευκολυνθούν κατά τρόπο που θα μπορεί να μετρηθεί, να καταγραφεί και να επιβεβαιωθεί, με τεχνολογία, χρηματοδότηση και δημιουργία ικανοτήτων από τις βιομηχανικές χώρες·

22.   καλεί όσα εκβιομηχανισμένα μέρη της UNFCCC δεν το έχουν ακόμη πράξει να προτείνουν μεμονωμένες δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην παγκόσμια προσπάθεια για υλοποίηση του στόχου της Σύμβασης· χαιρετίζει τη δέσμευση των αναπτυσσομένων χωρών να συμμετάσχουν στη διεργασία UNFCCC και τις ανεξάρτητες δεσμεύσεις και πολιτικές που ενέκριναν μερικές από αυτές·

23.   προτρέπει τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και να συμβάλει μέσω της θέσπισης εθνικής νομοθεσίας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην προώθηση καθαρών τεχνολογιών, και, μέσω ενεργού συμμετοχής στις διεθνείς διαπραγματεύσεις στη διαμόρφωση φιλόδοξου πλαισίου για την αλλαγή του κλίματος μετά το 2012·

24.   υπογραμμίζει ότι η συμφωνία για μετά το 2012 πρέπει να εναρμονιστεί με άλλους στόχους της διεθνούς πολιτικής ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας, οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετηρίδας ή θέματα ασφαλείας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση πολιτικών συνεργειών·

25.   σημειώνει την έγκριση εκ μέρους της Επιτροπής της ανακοίνωσής της με το τίτλο "Για συνεκτική συμφωνία σχετικά με την κλιματική αλλαγή στην Κοπεγχάγη" (COM(2009)0039), που αφορά τη θέση της ΕΕ όσον αφορά την προετοιμασία της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης σε επίπεδο COP 15 των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος·

26.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εξωτερική πολιτική για το κλίμα και να επαναφέρουν διαρκώς στο επίκεντρο τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα στις διπλωματικές αποστολές της ΕΕ και των κρατών μελών· δεσμεύεται, από την πλευρά του, να επαναφέρει διαρκώς το θέμα των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και να υπερασπίζεται τους εν λόγω στόχους στο πλαίσιο των επαφών της με βουλευτές άλλων χωρών·

27.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις απαιτήσεις για μείωση των εκπομπών, καθώς και μέτρα προσαρμογής στις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος, σε αναπτυξιακά προγράμματα και να υπογραμμίσουν αυτές τις απαιτήσεις σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων των διεθνών οργανισμών αναπτυξιακής βοήθειας, συμπεριλαμβάνοντας μέσω εταιρικών σχέσεων και τον ιδιωτικό τομέα, δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις στις εμπλεκόμενες χώρες ή περιοχές· τονίζει ότι πρέπει να κινητοποιηθούν πρόσθετοι πόροι για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες κατά την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής, και ότι οι πρωτοβουλίες που θα προκύψουν εν προκειμένω πρέπει να συνδέονται επισήμως με τη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετηρίδας· χαιρετίζει τη δημιουργία από την ΕΕ της συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη που αποσκοπεί στην υποστήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες είναι περισσότερο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, και υπενθυμίζει εν προκειμένω το προαναφερθέν ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2008·

28.   χαιρετίζει την απόφαση που ελήφθη σε επίπεδο COP 14 και COP/MOP 4 να τεθεί το Ταμείο Προσαρμογής σε πλήρη λειτουργία, οπότε να μπορέσει να χρηματοδοτήσει έργα που θα ξεκινήσουν το 2009, και θεωρεί ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των αναπτυσσομένων χωρών σε σχέση με τη χρηματοδότηση στις χώρες αυτές μέτρων για την αλλαγή του κλίματος· χαιρετίζει επίσης την απόφαση για κλιμάκωση των επενδύσεων στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας μέσω του Στρατηγικού Προγράμματος Poznań για Μεταφορά Τεχνολογίας·

29.   επιδοκιμάζει την πρόοδο, αν και περιορισμένη, που σημειώθηκε στην αντιμετώπιση των ζητημάτων προσθετικότητας και της γεωγραφικής κατανομής του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM), και ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Poznań, να αγοράσουν κατά προτίμηση μόρια από έργα σε χώρες που φιλοξενούν λιγότερα από δέκα καταχωρημένα έργα CDM, ειδικά στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, τα μικρά, νησιωτικά, αναπτυσσόμενα κράτη και την Αφρική και να καλύψουν το κόστος της επικύρωσης αυτών των έργων·

30.   υπενθυμίζει, συναφώς, την αρχή της συμπληρωματικότητας όπως εμφαίνεται στα άρθρα 6, 12 και 17 του Πρωτοκόλλου του Κιότο και στις συμφωνίες του Μαρακές, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει πρώτα να υλοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεών τους περί μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο εσωτερικό των χωρών τους για να επωφεληθούν στη συνέχεια εξωτερικών, ελαστικών μηχανισμών όπως ο CDM και η JI·

31.   υπογραμμίζει ότι η υπερβολική χρήση CDM/JI υπονομεύει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Εθνών και, κατά συνέπεια, τον ηγετικό της ρόλο στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιδείξουν υπευθυνότητα και να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση CDM/JI και να ολοκληρώσουν το μεγαλύτερο μέρος των μειώσεων εκπομπών στη χώρα τους·

32.   συμφωνεί με τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ύπατου Εκπρόσωπου της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής με θέμα "Αλλαγή του κλίματος και διεθνής ασφάλεια" και υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να δημιουργηθεί η ανάλογη πολυμερής προληπτική διπλωματία της ΕΕ για το κλίμα προκειμένου να ενσωματωθούν περισσότερο στη διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων πτυχές της πολιτικής για το κλίμα σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες των διεθνών σχέσεων, όπως: αύξηση του πληθυσμού και μετανάστευση για κλιματικούς λόγους, αστικοποίηση, ενεργειακή ζήτηση, αυξανόμενες τιμές ενέργειας και έλλειψη νερού και τροφίμων·

33.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα να προλαμβάνουν, να παρακολουθούν και να αναλαμβάνουν δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και των συνεπαγόμενων φυσικών καταστροφών για την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια των ανθρώπων, καθώς και τις ενδεχόμενες συγκρούσεις που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας των αλλαγών στην προσφορά ύδατος και γης που ανακύπτουν λόγω της κλιματικής αλλαγής·

34.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις υπάρχουσες εταιρικές σχέσεις για το κλίμα με αναπτυσσόμενες χώρες στόχους και να συνάψουν νέες εταιρικές σχέσεις, σε τομείς όπου δεν υφίστανται επί του παρόντος, οι οποίες θα παράσχουν σημαντικά αυξημένη οικονομική ενίσχυση για την τεχνολογική ανάπτυξη και μεταφορά, την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τη θεσμική ανάπτυξη ικανοτήτων·

35.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως ύψιστη προτεραιότητα την ενεργειακή απόδοση και τους ανανεώσιμους πόρους στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας·

36.   καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει στο πλαίσιο των διαπραγματευτικών γύρων του ΠΟΕ και της διαδικασίας για μετά το 2012 εναρμονισμένες στρατηγικές διαπραγμάτευσης για την εμπορική και την περιβαλλοντική πολιτική, προκειμένου να μεταδώσει στους εταίρους των διαπραγματεύσεων με πειστικό τρόπο τους ευρωπαϊκούς στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τα μέσα που αναπτύχθηκαν γι' αυτό, να διαλύσει τις ανησυχίες για εμπορικούς φραγμούς ή άλλα μειονεκτήματα στις εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες εάν δεν υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να εφαρμόσει την αρχή της αμοιβαιότητας προς το συμφέρον της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο·

37.   ζητεί από την Επιτροπή, τις Προεδρίες του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων συμφωνίας για μετά το 2012, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία των διαπραγματεύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που στοχεύουν στην επίτευξη του στόχου των 2ºC·

Ενέργεια

38.   υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται κοινή πολιτική για την ενέργεια στραμμένη προς το μέλλον, βασιζόμενη στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις εξωτερικές της σχέσεις, ώστε να διασφαλισθεί μεγάλου βαθμού ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού με τήρηση των προϋποθέσεων για αειφορία, επάρκεια πόρων και ουδετερότητα σε σχέση με το κλίμα, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ανταγωνιστικότητα με σκοπό να προληφθεί ενδεχόμενη διακοπή του ενεργειακού εφοδιασμού·

39.   ζητεί από την ΕΕ να δημιουργήσει ευρωπαϊκή κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο την περαιτέρω προώθηση της έρευνας και των πιλοτικών προγραμμάτων στον εν λόγω τομέα, καθώς και την ανάπτυξη του δικτύου ούτως ώστε να επιτρέπεται η βέλτιστη ολοκλήρωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

40.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν:

   την ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές για τη μεταφορά ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου και του επονομαζόμενου υπερδικτύου) που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της ποικιλίας των ενεργειακών πόρων της ΕΕ·
   τη διαρκή έρευνα και ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων που συνδέονται με την τεχνολογία ΤΠΕ, την αποκεντρωμένη παραγωγή και άλλες νέες τεχνολογικές εξελίξεις·

41.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μεταβατική φάση ως προς το ενεργειακό μίγμα που θα επηρεάζεται από πολιτικούς και καθοδηγείται από επιχειρηματίες, κατά τη διάρκεια της οποίας η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμπληρώνει σταδιακά και μεταγενέστερα μειώνει και αντικαθιστά τη χρήση ορυκτών καυσίμων, με την ενεργό υποστήριξη του δημοσίου τομέα στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ, μαζί με τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό συνεργασίας με άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς·

42.   απευθύνει έκκληση προς τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αυτονομία των περιφερειών και των πολιτών και να προαγάγουν την ευρύτερη χρησιμοποίηση των τοπικά διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω νομικών και φορολογικών κινήτρων·

43.   καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν μέσω συστημάτων απόσβεσης και φορολογικών ελαφρύνσεων κίνητρα στους παραγωγούς ενέργειας για τους αναγκαίους εκσυγχρονισμούς της παραγωγής ενέργειας από ορυκτές πηγές προκειμένου να επιτευχθούν έτσι σημαντικές αυξήσεις στην απόδοση της συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας·

44.   καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πρόσβαση στα δίκτυα για την ενέργεια, το αέριο και τον ηλεκτρισμό που παράγονται αποκεντρωμένα, να άρουν τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά για τους καινοτόμους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να ασκήσουν πίεση για την ανάπτυξη της συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ή ηλεκτρισμού, θέρμανσης και ψύξης σε τοπικό επίπεδο με μεσοπρόθεσμους στόχους·

45.   προτείνει τη δημιουργία, ως θεμελιώδους στοιχείου της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής για την ενέργεια, εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες της Μεσογείου για την ηλιακή ενέργεια, που θα αποσκοπούν σε πρώτη φάση στην παραγωγή ρεύματος από ηλιακή ενέργεια και στη μεταφορά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω καλωδίων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσεως, και σε δεύτερη φάση ενδέχεται να αποτελέσουν τη βάση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου και ως εκ τούτου για τη μετάβαση σε οικονομία που θα στηρίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

46.   καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και την οικονομία:

   να επενδύσουν σε υποδομή, δίκτυα και αγωγούς για την παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υδρογόνου·
   να προτείνουν στις τρίτες χώρες, στο πλαίσιο ενεργειακών εταιρικών σχέσεων, προγράμματα δημιουργίας των απαραιτήτων οργανισμών, υποδομών και προγράμματα εκπαίδευσης για τοπικό εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και πρόσβαση στο δίκτυο για κάλυψη των δικών τους αναγκών·

47.   καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν περισσότερο, ανάλογα με τις τοπικές ή περιφερειακές δυνατότητες, την αναλογία της αιολικής ενέργειας, που μέσω της εντατικής προώθησης έχει ήδη γίνει καθιερωμένη μορφή παραγωγής ενέργειας, και την αναλογία της υδροηλεκτρικής ενέργειας και της γεωθερμίας στο ενεργειακό μίγμα και να αξιοποιήσουν περαιτέρω το υφιστάμενο αναπτυξιακό δυναμικό με τη βοήθεια ευρωπαϊκών ερευνητικών πρωτοβουλιών και του συντονισμού μέσω δικτύων αριστείας·

48.   υπογραμμίζει το σημαντικό δυναμικό χρησιμοποίησης της βιώσιμης βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας προκειμένου να μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου και ζητεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη χρησιμοποίηση της βιώσιμης βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, θέρμανση και ψύξη·

49.   καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει διεξοδική ανάλυση όλων των εκπομπών καθ' όλο τον κύκλο ζωής των μεμονωμένων πηγών βιοενέργειας προκειμένου να καθοριστεί ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στο μέλλον η βιομάζα από κατάλοιπα και ειδικά προορισμένες για αυτό τον σκοπό καλλιέργειες ως πηγή ενέργειας· θεωρεί ότι πρέπει να διερευνηθούν χωρίς προεξόφληση του αποτελέσματος τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ευκαιριών που προσφέρουν οι καινοτομίες και η χρήση βιοτεχνολογίας για τη βελτίωση της θερμογόνου δύναμης της βιομάζας·

50.   θεωρεί τον συνδυασμό θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας ως αποτελεσματική, οικονομική και περιβαλλοντικά ορθή επιλογή·

51.   αναγνωρίζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια και ως εκ τούτου παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ραδιενεργά απόβλητα και τον πλήρη κύκλο ζωής τους, με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας·

52.   θεωρεί τη διερεύνηση τού εάν είναι τεχνικά εφικτή η πυρηνική σύντηξη στον διεθνή θερμοπυρηνικό πειραματικό αντιδραστήρα ως το πρώτο βήμα προς τον στόχο της εμπορικής χρήσης αυτής της μορφής ενέργειας και υπογραμμίζει ότι η επίτευξη αυτού του στόχου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εάν είναι μακροπρόθεσμα εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση της έρευνας·

53.   προτρέπει τα κράτη μέλη και την ΕΕ να αναπτύξουν περαιτέρω την τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 (CCS) για μονάδες παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν άνθρακα και φυσικό αέριο παρέχοντας κίνητρα για έργα επίδειξης και ενθαρρύνοντας την έρευνα·

Βιοκαύσιμα

54.   διαπιστώνει ότι ορισμένα είδη παραγωγής βιοκαυσίμων έχουν ενδεχομένως αντίκτυπο στις τιμές των τροφίμων, στην απώλεια βιοποικιλότητας και στην αποψίλωση των δασών, και σημειώνει ταυτόχρονα ότι τα βιοκαύσιμα πρέπει να παράγονται με υπεύθυνο τρόπο και μέσω τεκμηριωμένα βιώσιμης διαδικασίας·

55.   θεωρεί απολύτως απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες σε μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανάπτυξη και παραγωγή βιοκαυσίμων προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα οικονομικού προγραμματισμού και η οικονομική απόδοση, να βοηθηθούν κατά τη διασφάλιση επαρκούς διαθεσιμότητας και παραγωγής τροφίμων, να δοθεί απάντηση στο ερώτημα που αφορά την οικολογική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανόμενης της αξιολόγησης όλων των σχετικών εμμέσων συνεπειών, αλλά και να καταστεί δυνατή η κοινωνική ανάπτυξη και η μόνιμη αύξηση εισοδημάτων, καθώς και να διασφαλισθεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα λάβουν την αναγκαία κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να σεβαστούν τα κριτήρια βιωσιμότητας της ΕΕ·

56.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν την έρευνα και την ανάπτυξη προηγμένων βιοκαυσίμων, να εξασφαλίσουν ότι θα δοθούν οι απαραίτητοι πόροι και να τους συνδέσουν με σταθερούς αναπτυξιακούς στόχους·

57.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία που έχουν αποκομίσει από την ανάπτυξη των κριτηρίων βιωσιμότητας εντός της ΕΕ για να προωθήσουν ενεργά την ανάπτυξη παγκόσμιου προτύπου βιοκαυσίμων·

Ενεργειακή απόδοση

58.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικό στόχο αύξησης 20% όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση μέχρι το 2020 και να συνοδεύσει την πρόταση αυτή με συγκεκριμένους ενδιάμεσους στόχους μείωσης·

59.   ζητεί να διεξαχθεί ευρεία ενημερωτική εκστρατεία των πολιτών σε τοπικό επίπεδο με σκοπό τη βελτίωση της αποκεντρωμένης ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο της οποίας θα δοθούν στους ιδιοκτήτες σπιτιών και διαμερισμάτων θερμικές εικόνες και πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση καθώς και συστάσεις για τη χρηματοδότηση των πιθανών μέτρων εκσυγχρονισμού σύμφωνα με το πρότυπο των μικροπιστώσεων·

60.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν δραστικά μέτρα για την αύξηση της ενημέρωσης όσον αφορά τη σημασία των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της αειφόρου ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής των πολιτών της ΕΕ·

61.   ζητεί συνέργεια μεταξύ ιδιοκτητών ακινήτων, παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εμπόρων και άλλων φορέων στον τομέα της ιδιοκτησίας που θα δημιουργηθεί μέσω εμπορικών εκθέσεων, ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων·

62.   ζητεί σαφή ευρωπαϊκό συντονισμό με σκοπό την επέκταση της συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ή ηλεκτρισμού, θέρμανσης και ψύξης και την ενσωμάτωσή τους σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ώστε να εξασφαλιστούν τοπικά ή περιφερειακά σημεία εκκίνησης για μέτρα προστασίας του κλίματος με παράλληλη αύξηση της απόδοσης της κατανάλωσης ενέργειας·

63.   καλεί το Συμβούλιο υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ECOFIN) να εισαγάγει μειωμένο ΦΠΑ για ανανεώσιμη ενέργεια και για αγαθά και υπηρεσίες που εξοικονομούν ενέργεια· προτείνει, ιδίως, στα κράτη μέλη να προσφέρουν κίνητρα για εκσυγχρονισμό μέσω μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τα μέτρα εκσυγχρονισμού και τις συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το πλαίσιο, μέσω του προσανατολισμού των φόρων ακίνητης περιουσίας με βάση την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ή της πλήρους εφαρμογής και προώθησης των ταυτοτήτων ενεργειακής απόδοσης·

64.   προτείνει, ως κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό των ενοικιασμένων ακινήτων, τη μείωση των φορολογικών συντελεστών του εισοδήματος από ενοίκια ανάλογα με τις επενδύσεις σε συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας·

65.   δεδομένης της μεγάλης διάρκειας ζωής των κτιρίων, επισημαίνει ότι είναι υψίστης σημασίας να διασφαλίζεται ότι τα νέα κτίρια κατασκευάζονται με τα υψηλότερα, ει δυνατόν, πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, ότι τα υπάρχοντα κτίρια αναβαθμίζονται βάσει των σημερινών προτύπων και ότι χρησιμοποιούνται τα ελάχιστα επίπεδα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλα τα νέα ή ανακαινισμένα κτίρια που χρήζουν θέρμανσης ή ψύξης·

66.   προτείνει στα κράτη μέλη να βελτιώσουν και επεκτείνουν τη χρήση των ταυτοτήτων ενεργειακής απόδοσης και να συνδέσουν τις συστάσεις με οικονομικά κίνητρα·

67.   ζητεί την τήρηση των ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ για τα νέα και τα ανακαινισμένα κτίρια· καλεί τους σχετικούς τοπικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις στα κράτη μέλη να καθιερώσουν κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, κατευθυντήριες γραμμές και εθνική νομοθεσία ή αποφάσεις της διοίκησης για νέες οικοδομές ως κύριο γνώμονα για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς, χρησιμοποιώντας κανονισμούς για την ενεργειακή απόδοση των νέων κατασκευών και των σημαντικών έργων αποκατάστασης κτιρίων, καθώς και να εξασφαλίσουν στο πλαίσιο αυτό καθαρό και υγιεινό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων·

68.   τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν ελάχιστα κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας σε ολοκληρωμένη πολιτική δημοσίων συμβάσεων που θα αφορά τα δημόσια κτίρια και τις υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ως μέσα για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα των νέων τεχνολογιών και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους στην αγορά·

69.   ζητεί οι μελέτες που διαθέτουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για το αποτύπωμα άνθρακα και το δυναμικό μείωσης της ενέργειας να δοθούν στη δημοσιότητα και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των χρηστών σε αυτές στους σχετικούς ιστοτόπους τους·

70.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη που σχετίζεται με τεχνολογίες φωτισμού και ευφυείς εφαρμογές φωτισμού, ούτως ώστε να προωθηθεί πιο δυναμικά η χρησιμοποίηση φωτισμού μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους – με έμφαση σε διόδους φωτοεκπομπής (LED) υψηλής απόδοσης·

71.   σημειώνει ότι η ανακαίνιση και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πολυκατοικιών, ιδίως στις χώρες εκείνες όπου κτίρια τέτοιου είδους κυριαρχούν στο μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς στέγασης, αποτελεί τον ευκολότερο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει και να αυξήσει το ισχύον όριο του 2% των διαρθρωτικών ταμείων που ισχύει για επιδοτήσεις που προορίζονται για την ανακαίνιση των πολυκατοικιών·

72.   επισημαίνει ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος στον κατασκευαστικό τομέα στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι η καθαρή απόδοση μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας στα νέα κτίρια κατοικιών μέχρι το 2015 και στα νέα εμπορικά και δημόσια κτίρια μέχρι το 2020, και εκτιμά ότι ο στόχος θα πρέπει να επεκταθεί μακροπρόθεσμα για να καλύψει τα ανακαινισμένα κτίρια·

73.   καλεί την Επιτροπή να προσαρμόζει τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, σύμφωνα με την αρχή top runner, τους κανόνες για την ενεργειακή απόδοση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών όλων των χρήσεων στις εξελίξεις στην αγορά, και να προβαίνει σε επικαιροποίηση των υφισταμένων προγραμμάτων σήμανσης ή ενεργειακών κατηγοριών των συσκευών προκειμένου να αποφεύγεται η παραπληροφόρηση των καταναλωτών·

74.   ζητεί από την Επιτροπή να θέσει αυστηρούς στόχους για την ΕΕ και να καταρτίσει ολοκληρωμένες πολιτικές για τη βιομηχανία με σκοπό να διασφαλίσουν την πρόσβαση στην αγορά και την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κοινών τεχνολογικών στόχων (όπως οι παθητικές κατοικίες), τη μεγαλύτερη χρήση ολοκληρωμένων στρατηγικών πολιτικής, όπως οι πρωτοπόρες αγορές και οι οικολογικές δημόσιες συμβάσεις, καθώς και συμπληρωματικούς κανονισμούς σχετικά με τον σχεδιασμό των προϊόντων και τα ελάχιστα πρότυπα·

75.   καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει με συνέπεια την απαγόρευση συσκευών με υψηλές απώλειες σε κατάσταση αναμονής και να εξετάσει, ως επόμενο βήμα στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό(7) , το ενδεχόμενο να καταστήσει υποχρεωτική την ύπαρξη λειτουργίας παύσης στις συσκευές και να καταστήσει υποχρεωτικό το αυτόματο κλείσιμο και την οικονομική λειτουργία και για εγκαταστάσεις με μεγάλα μηχανήματα, καθώς και για συσκευές και μηχανήματα βιομηχανικής χρήσης·

76.   συστήνει την έγκαιρη και αυστηρή εφαρμογή των απαιτήσεων του 2006 σχετικά με την τοποθέτηση ευφυών μετρητών, με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών από την άποψη της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και την παροχή βοήθειας προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης·

Κινητικότητα και υλικοτεχνική υποστήριξη

77.   διαπιστώνει ότι το ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο βασίζεται στην εξασφάλιση της κινητικότητας και διαθεσιμότητας προσώπων, προϊόντων και αγαθών με βασική αρχή τη χρονική απόδοση αντί για την εξασφάλιση επάρκειας πόρων και ότι ως εκ τούτου μελλοντικά απαιτείται συνδυαστική προσέγγιση βάσει και των δύο αυτών παραγόντων·

78.   καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη θυγατρική της υπηρεσία κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, να διευρύνουν σημαντικά την υποστήριξή τους υπέρ της ενεργειακής απόδοσης και της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

79.   υπενθυμίζει στους ενδιαφερομένους ότι και ο κλάδος των μεταφορών πρέπει να ανταποκριθεί στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών CO2 μέχρι το 2020 κατά τουλάχιστον 20%, και αν υπάρξει διεθνής συμφωνία κατά τουλάχιστον 30%, σε σύγκριση με το 1990 και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% στο ίδιο διάστημα·

80.   ζητεί ευρύ συνδυασμό πολιτικών που θα αποτελείται από αλληλοϋποστηριζόμενα μέτρα με σκοπό τη βιώσιμη πολιτική των μεταφορών που θα συμπεριλαμβάνει τη μετεξέλιξη της τεχνολογίας οχημάτων (οικολογικές καινοτομίες), την αυξημένη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για τις μεταφορές, τη δημιουργία δικτύων διανομής καθαρών καυσίμων, την αύξηση της χρησιμοποίησης εναλλακτικών ειδών κίνησης, έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλαγές στον τρόπο οδήγησης και χρήσης των επιβατικών αυτοκινήτων, βελτιωμένη υλικοτεχνική υποστήριξη, "πράσινους διαδρόμους" και έργα υποδομής για τις μεταφορές, φόρο CO2 και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων μεταφορών προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των μηδενικών εκπομπών χωρίς να παραγνωρίζεται η αυξημένη ανάγκη για κινητικότητα· επισημαίνει ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να προαχθούν μέσω σαφούς προτίμησης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων·

81.   εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί ειδική προτεραιότητα στην εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", και ζητεί να συμμετέχουν ευρέως όλοι οι τρόποι μεταφορών στην εσωτερίκευση των εξωτερικών τους δαπανών· επισημαίνει ότι η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί κατάλληλο οικονομικό περιβάλλον και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τους εν λόγω φόρους και δασμούς·

82.   επιδοκιμάζει τον κατάλογο της Επιτροπής για τις εκπομπές του τομέα των μεταφορών (Greening Transport Inventory), όπου καταγράφονται τόσο τα υφιστάμενα νομοθετικά μέτρα όσο και εκείνα που πρέπει να ληφθούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου των μεταφορών·

83.   υπογραμμίζει τη σημασία των έργων υποδομής για τον κλάδο των μεταφορών, ζητεί όμως να λαμβάνονται μελλοντικά υπόψη κατά τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την κατασκευή οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κλίμα·

84.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχουν τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των μεταφορών, βελτιώνοντας τη διαχείριση και την οργάνωση των ροών της κυκλοφορίας, παρέχοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τη διακίνηση εμπορευμάτων και προσώπων και βελτιστοποιημένη επιλογή διαδρομών και μέσων μεταφοράς·

85.   εκφράζει τη λύπη του διότι σε πολλά μέρη οι προκλήσεις για πολεοδομικό σχεδιασμό ευνοϊκό για τις μεταφορές και φιλικό προς το περιβάλλον με πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους και ευέλικτη σύνδεση με τις δημόσιες συγκοινωνίες είτε δεν αντιμετωπίστηκαν καθόλου είτε αντιμετωπίστηκαν πολύ αργά ή αποσπασματικά·

86.   ζητεί από τα κράτη μέλη και τις κοινότητες να:

   προτείνουν ευέλικτες και εναρμονισμένες εναλλακτικές λύσεις για τη χρήση των επιβατικών αυτοκινήτων και να επεκτείνουν τις προσφορές ως προς την κινητικότητα, π.χ. με την ακόμα στενότερη σύνδεση των υφισταμένων δικτύων τοπικής συγκοινωνίας κέντρου και περιφέρειας, καθώς και δίδοντας προτεραιότητα από άποψη τεχνικής και κυκλοφορίας στις δημόσιες τοπικές συγκοινωνίες στα αστικά κέντρα μέσω διατάξεων οδικής κυκλοφορίας·
   να επεκτείνουν μαζικά και να βελτιώσουν το σύνολο των υπηρεσιών, προωθώντας τη μεταστροφή σε φιλικότερα για το περιβάλλον μεταφορικά μέσα, με χρήση μέτρων σε σχέση με τις τιμές και άλλων κινήτρων και με ουσιαστικές επενδύσεις στην απαραίτητη υποδομή κάνοντας πιο ελκυστικά τα δημόσια μέσα μεταφοράς,
και, στο μεταξύ, ζητεί να γίνουν βελτιώσεις στην ενοποίηση των ιδιωτικών/ατομικών μεταφορών με την ολοκληρωμένη υλικοτεχνική υποστήριξη επιβατών/φορτίου και τα δημόσια/συλλογικά συστήματα μεταφορών, και είναι πεπεισμένο ότι οι επενδύσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές πρέπει να συνοδεύονται από τη βελτίωση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών·

87.   υπογραμμίζει τη σημασία των έξυπνων συστημάτων μεταφορών με την έννοια της συντροπικότητας και της ένταξής τους στην πολιτική των μεταφορών της ΕΕ, των κρατών μελών, των περιφερειών και των κοινοτήτων, διότι έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ασφάλεια και συμβατότητα του τομέα των μεταφορών με το περιβάλλον· ζητεί την ανάπτυξη και χρήση των ευφυών συστημάτων μεταφορών με σκοπό τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης·

88.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τη βιομηχανία προκειμένου να επιτευχθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ως προς την πολιτική της αγοράς για να συμπεριληφθούν στη διαχείριση των μεταφορών έξυπνα μεταφορικά συστήματα – ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση της υλικοτεχνικής υποστήριξης και της ασφάλειας (ERTMS, RIS, eCall)·

89.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συντροπικότητα, θεσπίζοντας τη δυνατότητα μεταβίβασης των πινακίδων κυκλοφορίας ακολουθώντας τα υπάρχοντα παραδείγματα, προκειμένου να καταστεί πιο ελκυστική για τους πολίτες η χρησιμοποίηση του σιδηροδρόμου για την πραγματοποίηση ταξιδίων μεγάλων αποστάσεων και η τοπική χρήση αυτοκινήτων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας στην αφετηρία και στο τέρμα των διαδρομών·

90.   χαιρετίζει την απόφαση για καθορισμό, στο πλαίσιο της προσφάτως εγκριθείσας νομοθεσίας που ορίζει στόχους για τις εκπομπές του CO2 από αυτοκίνητα, μακροπρόθεσμου στόχου εκπομπής 95 g CO2/km έως το 2020·

91.   υπογραμμίζει το δυναμικό των σιδηροδρομικών μεταφορών ως τρόπου μεταφορών με ενεργειακή απόδοση και χαμηλές εκπομπές CO2 τόσο για τα έξοδα των εμπορευματικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων όσο και για τις περιφερειακές μεταφορές και τις γραμμές κλειστής διαδρομής μικρών και μεσαίων αποστάσεων, και ζητεί οι προτεραιότητες αυτές να αντανακλώνται στα κριτήρια για την παροχή στήριξης από τα περιφερειακά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής·

92.   επιδοκιμάζει τη δημιουργία και την επέκταση εντός της ΕΕ, καθώς και στις γειτονικές χώρες, των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και ζητεί από τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τα έργα προτεραιότητας όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ιδίως εκείνα που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, δεδομένου ότι αυτά έχουν ζωτική σημασία για την υλικοτεχνική υποστήριξη των εμπορευματικών μεταφορών και για βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική των μεταφορών·

93.   τονίζει τον σημαντικό ρόλο των εσωτερικών πλωτών οδών στη μεταφορά εμπορευμάτων· επισημαίνει τον φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα του εν λόγω τομέα και το γεγονός ότι διαθέτει πολλές αναξιοποίητες δυνατότητες μεταφορών·

94.   εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τη δυνατότητα, προς όφελος του συνόλου του τομέα των μεταφορών, μετατόπισης μεγάλου τμήματος των εμπορευματικών μεταφορών στους σιδηροδρόμους και τους εσωτερικές πλωτές οδούς, κατά την περασμένη δεκαετία μειώθηκαν οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων·

95.   υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ορίσει μαζί με τα κράτη μέλη ειδικές θαλάσσιες λεωφόρους (motorways of the sea) και ευελπιστεί όσον αφορά την ικανότητα του επικείμενου "ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς φραγμούς" ότι θα προωθηθούν οι θαλάσσιες μεταφορές στην Ευρώπη και θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους·

96.   υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για επιβολή τελών λιμένα και ελλιμενισμού βάσει των τιμών των καυσαερίων των πλοίων και για τον ενεργειακό εφοδιασμό των πλοίων που είναι αγκυροβολημένα στους λιμένες από την ξηρά και όχι από τις γεννήτριες των πλοίων·

97.   θεωρεί ότι τα ναυπηγεία και οι εφοπλιστές πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με νέες τεχνολογίες για την αύξηση της απόδοσης, όπως: χρησιμοποίηση ειδικών ιστίων (SkySails), σύστημα κοιλότητας αέρα (ACS), χρησιμοποίηση της αποβαλλόμενης θερμότητας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποδοτικότεροι κινητήρες, καλύτερη αεροτομή σκάφους και πηδαλίου, ακριβέστερες μετεωρολογικές προγνώσεις για την προσαρμογή της πορείας των πλοίων, δυνατότητα εξοικονόμησης καυσίμων με επίχρισμα·

98.   καλεί τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) να θεσπίσει εσωτερικό τομεακό στόχο μείωσης για τον κλάδο της ναυσιπλοΐας και τεχνολογικές ελάχιστες προδιαγραφές για τη χρησιμοποίηση των εν λόγω τεχνολογιών στην κατασκευή νέων πλοίων·

99.   θεωρεί ότι απαιτείται ενωτική προσέγγιση στον τομέα της βιομηχανίας των αερομεταφορών που θα υποχρεώνει τις αερογραμμές σε παγκόσμιο επίπεδο και τους φορείς εκμετάλλευσης των αερολιμένων να τηρήσουν από κοινού τον στόχο μείωσης εκπομπών το ταχύτερο δυνατόν και έως την 1η Ιανουαρίου 2013 το αργότερο· είναι της γνώμης ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει να καλύπτει την έρευνα και την τεχνολογία, λειτουργικές βελτιώσεις και ένα παγκόσμιο σύστημα εμπορίας εκπομπών, που θα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ για τις αερομεταφορές·

100.   ζητεί επιμόνως από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εκτελέσουν και να επεκτείνουν τα έργα τόσο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού όσο και του συστήματος SESAR ((Έρευνα Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού) όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, πριν από την έναρξη ισχύος του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για τον κλάδο των αερομεταφορών, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία λειτουργικών και ευέλικτων τμημάτων εναέριου χώρου και σε γενικά ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου με σκοπό να αξιοποιηθούν άμεσα τα διαθέσιμα δυναμικά μείωσης και να μειωθεί μέχρι και κατά 12% η κατανάλωση καυσίμων των αεροσκαφών·

101.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη στην Ε&Α λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοπόρους, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες μεταφορών, όπως είναι το υδρογόνο, η ηλεκτρική ενέργεια, τα στοιχεία καυσίμων, τα υβρίδια ή τα προηγμένα βιοκαύσιμα για την πρόωση και τα εναλλακτικά υλικά, οι νέες τεχνολογίες και οι λύσεις ΤΠ που θα μπορούσαν να μειώσουν το βάρος και να αυξήσουν την αποδοτικότητα των οχημάτων·

102.   ζητεί από τους κατασκευαστές συστημάτων κίνησης και κινητήρων για τον κλάδο των μεταφορών να συνεργαστούν σύμφωνα με τα πρότυπα Euro 6, αλλά και πέρα από αυτά, για τη διαρκή βελτίωση της απόδοσης των κινητήρων τους, να θέσουν τομεακούς στόχους για μεγάλες αυξήσεις απόδοσης και να συνεχίσουν την έρευνα σχετικά με τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών καυσίμων, έτσι ώστε να συμβάλουν σε πιο βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου·

103.   καλεί τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να στρέψουν τους στόλους τους προς μικρότερα, ελαφρύτερα και αποδοτικότερα μοντέλα, που θα επιτρέπουν την ατομική κινητικότητα υπό τους περιορισμούς της κλιματικής αλλαγής και των περιορισμένων πετρελαϊκών πόρων·

104.   απευθύνει έκκληση προς τη βιομηχανία εξοπλισμών να ασχοληθεί και αυτή με την αύξηση απόδοσης των κινητήρων και συστημάτων κίνησής της και να διεξαγάγει έρευνα για την πιθανή χρησιμοποίηση εναλλακτικών καυσίμων·

105.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να εγκρίνουν πλαίσιο στήριξης της χρήσης υδρογόνου με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ώστε να εξασφαλισθεί η σημαντική επιτάχυνση της παραγωγής οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο· εκτιμά ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει να εξετάσει τα ζητήματα της αύξησης της υποστήριξης μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ για τις εφαρμογές τελικής χρήσης υδρογόνου, της παροχής από τα κράτη μέλη υποστήριξης για την ανάπτυξη της χρήσης του υδρογόνου μέσω οικονομικών μέτρων, όπως είναι τα φορολογικά κίνητρα, και της δημιουργίας πρώιμων αγορών μέσω προμήθειας οχημάτων μηδενικών εκπομπών στο πλαίσιο των κυβερνητικών υπηρεσιών·

106.   καλεί την Επιτροπή να συντάξει μέχρι το 2010 έκθεση για τους περιορισμούς που εξακολουθούν να υπάρχουν στις ενδομεταφορές και για άλλους παράγοντες που προξενούν διαδρομές χωρίς επιβάτες και απώλεια αποδοτικότητας στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ότι η αποδοτική και αποτελεσματική εφοδιαστική εμπορευμάτων, που χρησιμοποιείται ως αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος μεταφορών της ΕΕ, αποτελεί το κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη, την οικονομική αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα, τη βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πόρων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

Τουρισμός και πολιτιστικά μνημεία

107.   εκφράζει την ανησυχία του για το ότι η πολιτιστική κληρονομιά και τα παραδοσιακά τοπία της Ευρώπης απειλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα και μακροπρόθεσμες κλιματικές μεταβολές, και καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ενιαίο κατάλογο, για τον οποίο θα απαιτείται συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τις τοποθεσίες ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή·

108.   καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να λάβουν, σε περιοχές εποχιακού τουρισμού ευάλωτες στις κλιματικές συνθήκες, που δεν διαθέτουν πραγματικές εναλλακτικές προσφορές, εκτεταμένα μέτρα πρόληψης και προσαρμογής –όπως η εξασφάλιση της παροχής νερού, η προστασία από τις πυρκαγιές σε δάση και θαμνώδεις εκτάσεις, μέτρα αντιμετώπισης της τήξης των παγετώνων ή η βελτίωση της προστασίας των ακτών– προκειμένου να δοθεί η δέουσα σημασία στην οικονομική βαρύτητα του τουρισμού και της απαραίτητης υποδομής για τις θέσεις εργασίας και το εισόδημα και για να προληφθούν σημαντικές οικονομικές ζημίες στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας·

109.   θεωρεί ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού σε ορισμένες περιφέρειες είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά εύλογη μόνο εάν ληφθούν υπόψη στη μελλοντική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο οι αναμενόμενες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος όπως για παράδειγμα η αύξηση της λειψυδρίας ή η μείωση των χιονοπτώσεων και η εξαφάνιση των παγετώνων·

110.   καλεί τον κλάδο του τουρισμού να συνεργαστεί με τους τοπικούς φορείς και τους οικονομικούς συνδέσμους για τη χάραξη ολοκληρωμένων στρατηγικών με σκοπό την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κλάδου –ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά και τη διαμονή– και για τον σχεδιασμό μέτρων προώθησης του οικοτουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του κοινωνικού τουρισμού, του αθλητικού τουρισμού ή του πολιτιστικού τουρισμού, και οι προορισμοί αριστείας είναι εκείνοι που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον·

Βιομηχανικές εκπομπές

111.   ζητεί την ένταξη ελέγχων που αφορούν την κλιματική αλλαγή σε σχέση με τον χώρο εργασίας στα πρότυπα αναφοράς των εταιρειών με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας κατά την παρακολούθηση των προσανατολισμένων προς το περιβάλλον πολιτικών και τη μείωση των εκπομπών·

112.   ζητεί από όλες τις εμπορικές και μη οντότητες να υποβάλλουν δημόσιες αναφορές, σε ετήσια βάση, όπου θα αναφέρουν το ποσό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν, τα μέτρα που λαμβάνουν για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τις δραστηριότητες στις οποίες προβαίνουν για την εκ νέου κατάρτιση του προσωπικού (για την περίπτωση κλεισίματος λόγω αποδεδειγμένης διαρροής άνθρακα) και τα έσοδα που λαμβάνουν μέσα από ενέργειες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί αυτές τις δραστηριότητες και να αναφέρει στο Κοινοβούλιο την πρόοδο που σημειώνεται από τους διάφορους βιομηχανικούς τομείς για τη μείωση των εκπομπών·

Γεωργία και κτηνοτροφία

113.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει απροκατάληπτα την σαφή συμπερίληψη της γεωργίας σε μια μελλοντική ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα και την κατάρτιση στόχων μείωσης για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένου του μεθανίου και του πρωτοξειδίου του αζώτου, από τον τομέα αυτόν με πλήρη εκμετάλλευση όλου του ήδη υφιστάμενου δυναμικού·

114.   επισημαίνει ότι η βέλτιστη διαχείριση γης αυξάνει την περιεκτικότητα των εδαφών σε χούμο και ότι, εφόσον βελτιωθεί η διαχείριση της καλλιέργειας και αποφεύγεται το να υπάρχουν ακαλλιέργητες εκτάσεις χωρίς πράσινο, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις μπορούν να διαδραματίσουν πολύ ευρύτερο ρόλο στην αποθήκευση άνθρακα από ό,τι μέχρι τούδε·

115.   θεωρεί ότι η βελτιστοποίηση της πρακτικής της αποθήκευσης και εξαγωγής ανόργανου λιπάσματος μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση της εκπομπής υποξειδίου του αζώτου· καλεί σε συνάρτηση με αυτό να επιταχυνθεί περαιτέρω η χρησιμοποίηση οργανικού λιπάσματος αντί ανόργανου·

116.   ζητεί να διεξαχθούν οικονομικές αναλύσεις σχετικά με την κερδοφορία ορισμένων σε κλίμακα περιφερειών πρακτικών καλλιέργειας υπό διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, για να προσδιορισθούν δυνατότητες προσαρμογής και να διευκολυνθεί η μετάβαση προς την καλλιέργεια προσαρμοσμένων ποικιλιών φυτών·

117.   θεωρεί ότι η γεωργική πρακτική λαμβάνει υπόψη την αλλαγή του κλίματος, και ζητεί τη χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων και φιλικότερων προς το περιβάλλον μεθόδων καλλιέργειας και διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων· ζητεί να διεξαχθεί έρευνα και στον τομέα των νέων τεχνολογιών, της βιοτεχνολογίας για την παραγωγή σπόρων σποράς και φυτών και την "πράσινη" γονιδιακή τεχνολογία και να επιταχυνθεί η φυτοπροστασία για να εφαρμοστεί μια γεωργική πολιτική προστασίας του κλίματος που περιλαμβάνει σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, πρότυπα συστήματα και νέα τεχνογνωσία διαχείρισης γης και υδάτων για τους γεωργούς·

118.   αναγνωρίζει ότι η καλλιέργεια δημητριακών και σόγιας ως ζωοτροφών ευθύνεται για σημαντικό βαθμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· υπενθυμίζει την έκθεση που εξέδωσε ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο "Livestock's Long Shadow" τον Νοέμβριο 2006, στην οποία δηλώνεται ότι η κτηνοτροφία ευθύνεται για το 18% του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως·

119.   ζητεί να επανεξεταστούν και ενδεχομένως να βελτιωθούν οι ζωοτροφές στον τομέα της παραγωγής γάλακτος και κρέατος με σκοπό να επιτευχθεί μείωση της παραγωγής μεθανίου στη μεγάλη κοιλία των μηρυκαστικών· ζητεί οιαδήποτε μέτρα σίτισης και αναπαραγωγής στον τομέα της εκτροφής ζώων να υπόκεινται σε αξιολόγηση αντικτύπου στην υγεία και καλή διαβίωση των ζώων και να μην εισάγονται εάν υπάρχουν οιεσδήποτε επιβλαβείς επιπτώσεις στα ζώα τα οποία αφορούν·

120.   αναγνωρίζει ότι η επέκταση των εγκαταστάσεων βιοαερίου για την παραγωγή ενέργειας μέσω της επεξεργασίας κοπριάς μπορεί να αποτελεί οικονομικά εφικτή και περιβαλλοντικά εύλογη συνεισφορά στη μείωση των εκπομπών μεθανίου που προέρχονται από την κτηνοτροφία·

Δάση

121.   θεωρεί ότι η μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα πρέπει να έχει ως στόχο όχι μόνον τη διατήρηση των τροπικών δασών και την επιβίωση των αρκτικών δασών που έχουν απομείνει αλλά και τη φροντίδα και αναδάσωση των ευρωπαϊκών δασών· επισημαίνει ότι οι ζώνες δασοπροστασίας γύρω από μεγάλες αστικές περιοχές και βιομηχανικά κέντρα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο·

122.   είναι της γνώμης ότι για την πραγματική μείωση των εκπομπών με την αποτροπή της καταστροφής των δασών θα πρέπει να καταρτιστεί μέσω της UNFCCC διαρκούς εφαρμογής σύστημα αντιστάθμισης στη δασοκομία και ζητεί να δημιουργηθεί σαφές οικονομικό κίνητρο για τη μόνιμη διατήρηση των τροπικών δασών ή των μεγάλων δασικών εκτάσεων μέσω της αειφόρου αξιοποίησής τους, με την αξία δασικής περιοχής να μετράται πολύ περισσότερο με βάση τις "περιβαλλοντικές υπηρεσίες" και τις κοινωνικές λειτουργίες που επιτελεί συνολικά·

123.   ζητεί στο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς CO2 να δοθούν στις χώρες που διαθέτουν ακόμα μεγάλες φυσικές δασικές εκτάσεις ιδιαίτερα οικονομικά κίνητρα για να τις διατηρήσουν, αναγνωρίζοντας τον άνθρακα που συσσωρεύεται κάθε χρόνο σε αυστηρά προστατευόμενο δάσος· προτείνει να εξεταστεί εάν είναι επ' αυτού λογική η επικέντρωση αποκλειστικά και μόνο στα τροπικά δάση·

124.   καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα εναέρια και δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης και την απαραίτητη υποδομή για τη σε μακροπρόθεσμη κλίμακα διατήρηση ειδικά των τροπικών δασών· ζητεί να δημιουργηθεί παγκόσμιο ταμείο υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη δημιουργία των συστημάτων παρακολούθησης·

125.   θεωρεί ότι η επιτυχία παγκοσμίων συστημάτων παρακολούθησης για την προστασία των δασών θα εξασφαλιστεί μόνον εάν παράλληλα δημιουργηθούν και διατηρηθούν σε μακροπρόθεσμη κλίμακα οι απαιτούμενες θεσμικές προϋποθέσεις και διοικητικοί τεχνικοί οργανισμοί με εξειδικευμένο προσωπικό·

126.   τονίζει επ' αυτού ότι είναι απαραίτητη η έγκαιρη αναγνώριση ενδεχομένων προσβολών των ευρωπαϊκών δασών από παράσιτα μέσω προγραμμάτων παρακολούθησης και η κατάρτιση επιστημονικών προτύπων κινδύνου όσον αφορά τις δασικές περιοχές που απειλούνται από καύσωνες, δασικές πυρκαγιές και ξηρασία, ώστε να μπορούν να ληφθούν τα δέοντα μέτρα για την προστασία του δάσους·

127.   θεωρεί ότι οι εθνικοί κατάλογοι δασών των κρατών μελών είναι σημαντική πηγή πληροφοριών για την ανάλυση της συνολικής κατάστασης των ευρωπαϊκών δασών και της σημασίας τους ως χώρων απορρόφησης CO2· καλεί την Επιτροπή όχι μόνο να πιέσει τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν και να αξιολογούν τα ανάλογα στοιχεία, αλλά και να εκμεταλλευθεί η ίδια τις εν χρήσει βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη·

128.   σημειώνει ότι, βάσει των χαρακτηριστικών του κύκλου ζωής του, το ξύλο αποτελεί οικολογικότερη επιλογή για τον κατασκευαστικό τομέα από ό,τι ο χάλυβας και το σκυρόδεμα, δεδομένου ότι δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα, απαιτεί πολύ λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή του σε σχέση με τις εναλλακτικές δυνατότητες, και τα παραπροϊόντα του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας· σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτό προϋποθέτει ότι η ξυλεία που χρησιμοποιείται έχει υλοτομηθεί με τρόπο αειφόρο, πράγμα που δεν συμβαίνει συχνά σήμερα· ως εκ τούτου, καλεί την ΕΕ να εγκρίνει σύντομα νομοθεσία για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου παράνομης διάθεσης και υλοτόμησης ξυλείας με μη αειφόρο τρόπο στην αγορά της ΕΕ·

129.   υπογραμμίζει το ευρύ φάσμα πιθανών χρήσεων και τα πολλά οφέλη των δασών· καλεί την ΕΕ να καθορίσει κριτήρια για την αειφόρο χρήση της βιομάζας·

130.   τονίζει ότι η βιώσιμη διαχείριση των δασών, η οποία χρησιμοποιεί πολύ ευρείς κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, πρέπει να εφαρμόζεται στην ΕΕ· σημειώνει ότι η βιώσιμη διαχείριση των δασών στοχεύει μακροπρόθεσμα στην αύξηση του δασικού αποθέματος άνθρακα· σημειώνει περαιτέρω ότι τα νεαρά, αναπτυσσόμενα και υπό καλή διαχείριση δάση αποτελούν καλούς παράγοντες δέσμευσης άνθρακα και ως εκ τούτου θεωρεί ότι όπου πραγματοποιείται υλοτόμηση των δασών πρέπει να γίνεται δενδροφύτευση για την αντικατάσταση των δέντρων που υλοτομήθηκαν· θεωρεί ότι, ταυτόχρονα, πρέπει να προστατεύονται περισσότερα παλαιά δάση, διότι διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας·

Προστασία του εδάφους

131.   συνιστά την επέκταση της επιστημονικής μελέτης των εδαφών και της παρακολούθησης της κατάστασής τους με σκοπό τη λήψη μέτρων εγκαίρως για την αντιμετώπιση της διάβρωσης, της απώλειας αγροτικών εκτάσεων και της βιοποικιλότητας·

132.   καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την κοινή θέση του λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του εδάφους και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/EΚ(8) (οδηγία πλαίσιο για την προστασία του εδάφους) προκειμένου να θεσπιστεί γνήσιος κοινοτικός μηχανισμός προς καταπολέμηση των συνεπειών της αποψίλωσης των δασών, της διάβρωσης του εδάφους και της απερήμωσης·

133.   καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν πολιτική προστασίας των εδαφών μέσω καταλλήλων μεθόδων καλλιέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχουν οι οργανικές ουσίες του εδάφους για τη γονιμότητά του, τη δυνατότητά του να συγκρατεί τα ύδατα και την ικανότητά του να λειτουργεί ως αποθήκη άνθρακα, και να εξετάσουν τις πιθανότητες χρησιμοποίησης βιοξυλάνθρακα·

134.   τονίζει, συναφώς, τη σημασία της προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους, της καταστροφής του μόνιμου στρώματος πάγου (περμαφρόστ), της απερήμωσης, της εισβολής ξένων ειδών και των πυρκαγιών·

Διαχείριση των υδάτων

135.   θεωρεί ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων πρέπει να περιλαμβάνει στρατηγικές για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των υδάτων, την εξοικονόμηση ποσοτήτων ύδατος, τον εξορθολογισμό και τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού και τη βελτίωση της επίγνωσης των καταναλωτών σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση νερού, και ότι πρέπει να δίνει απαντήσεις τόσο σε ερωτήματα που αφορούν τη δυνατότητα συγκέντρωσης και αποθήκευσης βρόχινου νερού σε φυσικές και τεχνητές δεξαμενές όσο και σε ερωτήματα που αφορούν τον κίνδυνο και τις συνέπειες των πλημμυρών και της ξηρασίας· θεωρεί ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η δράση για τη διαμόρφωση αποτελεσματικής ιεράρχησης χρήσεων των υδάτων και υπενθυμίζει ότι η προσέγγιση που βασίζεται στη ζήτηση πρέπει να προτιμάται κατά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων·

136.   καλεί την Επιτροπή να αναλάβει σημαντικό διασυνοριακό ρόλο συντονισμού της διαχείρισης των υδάτων, ιδίως με τη δημιουργία δικτύων και τη χρηματοδότηση της έρευνας σχετικά με καινοτόμες τεχνολογίες για την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, για νέα συστήματα άρδευσης και για την αστική και γεωργική κατανάλωση νερού, καθώς και για την προαγωγή προτύπων έργων με σκοπό τη μείωση των ζημιών που προκαλούν η ξηρασία και οι πλημμύρες·

137.   θεωρεί ότι, για να παρασχεθούν επαρκή κίνητρα για την αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων, τα κράτη μέλη πρέπει, στο πλαίσιο της πολιτικής τους για τα ύδατα, να λαμβάνουν υπόψη τόσο την αρχή της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος όσο και της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει'·

Αλιεία

138.   τονίζει ότι μερικές τρέχουσες πρακτικές αλιείας μειώνουν ακόμη περισσότερο την αντοχή των αλιευτικών αποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος· επικροτεί σχετικά την απόφαση της Επιτροπής για κατάρτιση ποσοστώσεων αλίευσης για τη βιομηχανική αλιεία βάσει κριτηρίων βιωσιμότητας και επιμένει το Συμβούλιο και τα σχετικά κράτη μέλη να τηρούν τις προτεινόμενες ποσοστώσεις·

139.   είναι πεπεισμένο ότι απαιτείται περιεκτικό σχέδιο πλαίσιο για τις θάλασσες όπως αυτό που προβλέπει η οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική(9) για να διασφαλίζεται καλύτερη και πιο βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των θαλασσίων πόρων· προειδοποιεί ότι άλλως οι ευρωπαϊκές υπό προστασία θαλάσσιες περιοχές θα καταστούν οι τελευταίες οάσεις βιοποικιλότητας μέσα στον έρημο και άδειο ωκεανό·

140.   είναι της άποψης ότι οι μεταβολές του περιβάλλοντος που οφείλονται στην αλλαγή του κλίματος μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά υδατοκαλλιεργειών, το οποίο θα είχε ως συνέπεια οικονομικά μειονεκτήματα για τις τοποθεσίες όπου ευρίσκονται επί του παρόντος· προειδοποιεί όμως ότι η μετατόπιση υδατοκαλλιεργειών ίσως να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα αντίστοιχα οικοσυστήματα και ζητεί σε αυτό το πλαίσιο να διεξάγονται υποχρεωτικά εκτιμήσεις επιπτώσεων·

Διαχείριση αποβλήτων και διαχείριση πόρων

141.   αναγνωρίζει την ιεραρχία των μορφών αποβλήτων ως κεντρική ιδέα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ποσοστιαίους στόχους όσον αφορά τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων· ζητεί να τίθενται οι στόχοι σε επανεξέταση και να γίνουν πιο αυστηροί, όταν αυτό είναι αναγκαίο·

142.   σημειώνει ότι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, για παράδειγμα με βελτιστοποίηση των συσκευασιών, είναι ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση των άμεσων εκπομπών του κλάδου· τονίζει ωστόσο ότι η μακροπρόθεσμη πρόληψη των αποβλήτων απαιτεί να επέλθουν αλλαγές στις μεθόδους παραγωγής και τις καταναλωτικές συνήθειες·

143.   τονίζει ότι η χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων και η ανακύκλωση υλικών συμβάλλουν σημαντικά στην αποφυγή άμεσων εκπομπών από τους χώρους εναπόθεσης αποβλήτων·

144.   θεωρεί εύλογη για τον περιορισμό των άμεσων εκπομπών του τομέα των αποβλήτων την αποφυγή μεταφορών αποβλήτων που δεν έχουν υποστεί διαλογή σε μεγάλες αποστάσεις· είναι της γνώμης ότι ως εκ τούτου πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο η διασυνοριακή μεταφορά μικτών οικιακών αποβλήτων της ΕΕ· θεωρεί ότι η παράνομη εξαγωγή ανακυκλώσιμων υλικών πρέπει να καταπολεμηθεί για να αποφεύγεται η "εξαγωγή εκπομπών" και να παραμένουν εντός της ΕΕ πολύτιμες πρώτες ύλες·

145.   θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει μετά από φάση σταδιακής μείωσης να σταματήσουν μεσοπρόθεσμα εντελώς την εναπόθεση οικιακών αποβλήτων χωρίς διαλογή, καθόσον η πιο ισορροπημένη χρήση των υφισταμένων συστημάτων ανακύκλωσης ή η ανάπτυξη εντελώς νέων συστημάτων βελτιώνουν συνολικά την επεξεργασία των αποβλήτων και εκμεταλλεύονται τις υφιστάμενες δυνατότητες για μείωση των αερίων θερμοκηπίου βάσει της υπάρχουσας τεχνολογίας· ζητεί επ' αυτού υποχρεωτική δέσμευση του μεθανίου για την παραγωγή θερμότητας στους υφιστάμενους χώρους εναπόθεσης αποβλήτων·

146.   θεωρεί την ενεργειακή ανάκτηση από τα εναπομένοντα απόβλητα σε μονάδες μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια και την ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα που έχουν τύχει διαλογής, ιδίως με επακόλουθη συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας με αυστηρούς ελέγχους εκπομπών, μεγάλης απόδοσης δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αξιοπιστία για τη μείωση των εμμέσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων·

147.   θεωρεί ότι η ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης σχετικά με τις λύσεις επεξεργασίας των αποβλήτων και διαχείρισης των πόρων είναι ζωτικής σημασίας και τονίζει την ανάγκη άμεσης εφαρμογής νέων καινοτόμων τεχνολογιών στον εν λόγω τομέα·

148.   αναγνωρίζει ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με συμφωνία για μετά το 2012 και τη συμπερίληψη τρίτων χωρών, η πιο συνεπής εφαρμογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την επεξεργασία αποβλήτων προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής –όπως η βελτίωση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος– με νέες οικονομικές δυνατότητες ενώ ταυτοχρόνως συμβάλλει θετικά στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος σε παγκόσμια κλίμακα·

149.   καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη συμπερίληψη του τομέα των αποβλήτων στην εμπορία εκπομπών και το εάν είναι τούτο συμβατό με τα έργα του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης·

Μέτρα προσαρμογής

150.   υπενθυμίζει τα αιτήματα που διατύπωσε με το προαναφερθέν ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 και ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει χωρίς καθυστέρηση τη Λευκή Βίβλο που έχει υποσχεθεί σχετικά με τη θέσπιση συντονισμένου πανευρωπαϊκού πλαισίου για τον προγραμματισμό των μέτρων προσαρμογής·

151.   υπογραμμίζει τη σημασία της δημοσίευσης από την Επιτροπή της Πράσινης Βίβλου σχετικά με την εδαφική συνοχή, όπου τονίζεται η ανάγκη για ολοκληρωμένη προσέγγιση των τομεακών πολιτικών με σκοπό τη βελτίωση της συνδυασμένης εδαφικής επίδρασης της ΕΕ και των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών· για τον λόγο αυτό, ζητεί τη βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία που θα τους επιτρέψει να συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στα μέτρα για το κλίμα·

152.   υπογραμμίζει ότι μολονότι πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η αρχή της επικουρικότητας και μολονότι έχει σημασία να αναγνωρισθεί ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκές αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ιδίως σε πιο ευάλωτες περιοχές όπως οι ορεινές και παράκτιες περιοχές, είναι αναγκαία η δράση σε επίπεδο ΕΕ για τη δημιουργία αντοχής για τη βιοποικιλότητα μέσω της ενίσχυσης του δικτύου Natura 2000 και της ένταξης αποτελεσματικών μέτρων προσαρμογής στα μέτρα της ΕΕ για τη συνοχή, τη γεωργία και τις πολιτικές για τα ύδατα και τη θάλασσα·

153.   υπογραμμίζει και πάλι ότι απαιτείται συνοχή και συνολικός συντονισμός των μέτρων προσαρμογής σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και εξέταση του ενδεχομένου για συνέργειες, μεταξύ άλλων και μέσω διεθνών συμφωνιών που καλύπτουν συγκεκριμένες περιφέρειες ή εδάφη, στις οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος· επαναλαμβάνει το αίτημά του για κοινοτικό πλαίσιο σχεδιασμού μέτρων προσαρμογής·

154.   δίνει έμφαση στον συντονιστικό ρόλο της ΕΕ, ιδίως ως προς τη δημιουργία αυτόματης ή διαρκούς παρακολούθησης των ρυπογόνων ουσιών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για κύματα καύσωνα, μεγάλες περιόδους παγετού και πλημμύρες, καθώς και ως προς τη βελτίωση της συστηματικής συγκέντρωσης δεδομένων που αφορούν την υγεία, τις ασθένειες, τον καιρό, το περιβάλλον και τα στατιστικά στοιχεία·

Υγεία

155.   επισημαίνει με έμφαση ότι έχει τεράστια σημασία η απόκτηση ειδικής εμπειρίας σχετικά με τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των ανθρώπων, ιδίως σε σχέση με ορισμένες λοιμώδεις και παρασιτικές νόσους·

156.   τονίζει ότι η αλλαγή του κλίματος θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στον αυξημένο επιπολασμό ορισμένων ασθενειών, ως αποτέλεσμα των αναπόφευκτων αλλαγών στη φύση των οικοσυστημάτων, που θα επηρεάσει μεταξύ άλλων τα ζώα, τα φυτά, τα έντομα, τα πρωτόζωα, τα βακτήρια και τους ιούς·

157.   επισημαίνει ότι οι τροπικές νόσοι που μεταδίδονται από παράσιτα ή κουνούπια και άλλους παθογόνους φορείς και εντοπίζονται συνήθως στις τροπικές περιοχές θα μπορούσαν να εμφανισθούν και σε άλλο γεωγραφικό μήκος και πλάτος, αποτελώντας νέα απειλή για τους ανθρώπους·

158.   τονίζει ότι παρόλο που οι κύριοι στόχοι για το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία της περιόδου 2008-2013 περιλαμβάνουν δράσεις σε σχέση με τους παράγοντες που κατά παράδοση καθορίζουν την υγεία (διατροφή, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών ουσιών), θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούν σε ορισμένες νέες προκλήσεις για την υγεία και να εξετάσουν τους καθοριστικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που ανακύπτουν από την αλλαγή του κλίματος·

159.   τονίζει τον συντονιστικό ρόλο της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την παροχή συμβουλών προς το ευρύ κοινό σχετικά με την αποφυγή των νόσων με φορείς τα έντομα, μέσω της χρήσης, ιδίως, προστατευτικού ρουχισμού, κουνουπιερών και εντομοαπωθητικών, καθώς και προϊόντων ελέγχου·

160.   επισημαίνει ως πιθανά μέτρα τη συλλογή και αξιολόγηση των σχετικών δεδομένων που αφορούν τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των ανθρώπων, την ενίσχυση της ετοιμότητας για αντιμετώπιση καταστροφών και του τομέα της δημόσιας υγείας και της ετοιμότητας αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την ενίσχυση των μέτρων προαγωγής της υγείας σε όλους τους τομείς, καθώς και μέτρα ευαισθητοποίησης όπως παροχή στο κοινό ενημέρωσης σχετικά με νέους κινδύνους για την υγεία, οι προειδοποιήσεις και οι συγκεκριμένες υποδείξεις όσον αφορά την προφύλαξη από την έκθεση, με ιδιαίτερη αναφορά στις νόσους που μεταδίδονται μέσω εντόμων και στα κύματα καύσωνα·

161.   εκτιμά ότι υπάρχει ανάγκη για έρευνα στον τομέα της ιατρικής επιστήμης και φαρμακευτικής με σκοπό την ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων για τις νέες νόσους, που θα πρέπει να διατίθενται σε όλους τους πληγέντες πληθυσμούς σε προσιτή τιμή·

162.   τονίζει τη σημασία των πράσινων ζωνών για την υγεία των πολιτών, την ποιότητα του αέρα και τη δέσμευση του άνθρακα και για τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να διατηρήσουν και να διευρύνουν τις υπάρχουσες –και να αναπτύξουν νέες– πράσινες ζώνες στις αστικές περιοχές·

Ανάπτυξη και απασχόληση

163.   θεωρεί ότι η Ευρώπη κατέχει εξαιρετική θέση εκκίνησης στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για οικονομία με λίγες εκπομπές και ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση αυτή για να δώσει ώθηση στην καινοτομία που θα δημιουργήσει, σε νέες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και σε θέσεις εργασίας στους τομείς των καθαρών τεχνολογιών, των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και των οικολογικών επιχειρήσεων και επαγγελματικών προσόντων, ώστε να αντισταθμιστούν οιεσδήποτε απώλειες θέσεων εργασίας σε κλάδους με υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σε απόλυτη συμφωνία με τη στρατηγική της Λισαβόνας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντοπίσουν τις διαρθρωτικές αλλαγές που προκύπτουν εξαιτίας της εφαρμογής των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή και καλεί την Επιτροπή να προτείνει σε περιοδική βάση μέτρα για την υποστήριξη των πλέον πληγέντων πληθυσμών·

164.   προειδοποιεί ότι η ΕΕ δεν πρέπει να χάσει από απαισιοδοξία την οικονομική ευκαιρία που προσφέρουν η αλλαγή του κλίματος και τα πολιτικά μέτρα που απαιτούνται για την καταπολέμησή της, τονίζοντας τον θετικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων που θα μετέχουν άμεσα στην ενίσχυση της οικονομίας και των δυνατοτήτων εκ νέου εκπαίδευσης και απορρόφησης των εργαζομένων που πλήττονται από τις προσπάθειες προσαρμογής και μείωσης της αλλαγής του κλίματος· εκτιμά ότι η δημόσια και κοινωνική συναίνεση είναι πολύ σημαντική αν θέλουμε να κερδίσουμε στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την απόδοση, τις καινοτομίες, τις πρώτες ύλες, τις τεχνολογίες του μέλλοντος και τις αγορές·

165.   θεωρεί ότι μπορεί να γίνει πλήρης εκμετάλλευση του δυναμικού ανάπτυξης και απασχόλησης μόνον εφόσον καταστεί ταυτόχρονα δυνατή η πρόσβαση σε αγορές και καταργηθούν γραφειοκρατικά εμπόδια στη χρήση των διαθέσιμων τεχνολογιών·

166.   καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις υφιστάμενες διατάξεις ως προς τη συμβατότητά τους με στόχους της πολιτικής για το κλίμα και να δημιουργήσουν μηχανισμούς κινήτρων που θα διευκολύνουν τη μετάβαση σε μορφή οικονομίας με λιγότερες εκπομπές CO2,

167.   καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και τους εταίρους των συλλογικών συμβάσεων στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ να αναπτύξουν από κοινού οικονομικές στρατηγικές για τον εκάστοτε κλάδο με σκοπό τη διαπίστωση και στρατηγική εξάντληση των υφισταμένων δυναμικών·

Προώθηση των τεχνολογιών του μέλλοντος

168.   θεωρεί ότι πρέπει να δρομολογηθεί και να διαμορφωθεί προσέγγιση συνδυασμού μειώσεων των εκπομπών και ανεξάρτητη από αυτό διαδικασία τεχνολογικής ανανέωσης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα με σκοπό την εξασφάλιση των πόρων για τις επόμενες γενιές·

169.   θεωρεί ότι ειδικά ενόψει της τεχνολογικής ουδετερότητας της κοινοτικής προσέγγισης, το θέμα της περιβαλλοντικά ασφαλούς χρήσης της CCS πρέπει να συζητηθεί εκτενώς και απροκατάληπτα, με συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα· υποστηρίζει την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας με σκοπό την ενθάρρυνση της μεταφοράς της τεχνολογίας, ιδίως με εκείνες τις αναδυόμενες χώρες που εξακολουθούν να βασίζονται στον εγχώριο άνθρακα ως καύσιμο·

170.   θεωρεί ότι απαιτείται σημαντική οικονομική ενίσχυση μακροπρόθεσμης έρευνας και ανάπτυξης προκειμένου να αναπτυχθούν τεχνολογίες των επόμενων γενιών και να καταστεί δυνατή η απαιτούμενη αύξηση της κλίμακας εφαρμογής·

171.   καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC να αναγνωρίσουν τη CCS ως μεταφορά τεχνολογίας στο πλαίσιο των μηχανισμών καθαρής ανάπτυξης που προβλέπονται στις συμφωνίες του Μαρακές για το πρωτόκολλο του Κιότο·

172.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντιδράσουν στους ενδεχόμενους ενδοιασμούς ή τις ανησυχίες του πληθυσμού για την εφαρμογή της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 με μέτρα στον τομέα της έρευνας και της ευαισθητοποίησης των πολιτών·

173.   προτείνει να μεριμνήσει η ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα για την παρουσίαση προτάσεων για βασικούς μηχανισμούς κινήτρων και μέτρα προώθησης προκειμένου να καταστεί δυνατή η δρομολόγηση της απαραίτητης τεχνολογικής ανανέωσης, να μειωθούν οι σημερινές δαπάνες για ακριβές αλλά καινούριες τεχνολογίες και να μπορέσουμε μελλοντικά να θεσπίσουμε αυστηρότερους στόχους μείωσης και να τους επιτύχουμε·

174.   συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν τρόπους για την επιτάχυνση της εφαρμογής των καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, όπως είναι οι άμεσες επιδοτήσεις προς τους καταναλωτές που επενδύουν σε τεχνολογίες, για παράδειγμα σε ηλιακούς επίπεδους συλλέκτες, σε αντλίες θερμότητας εδάφους, αέρα ή νερού και οικιακές εστίες με καθαρότερες καμίνους·

175.   προτείνει για τον σκοπό αυτόν τη λήψη παράλληλων μέτρων όπως η συμμετοχή οικονομολόγων, μηχανικών και της ιδιωτικής οικονομίας σε θεσμοθετημένη παράλληλη "διαδικασία Κιότο plus" παρόμοια με την επιτυχημένη μέθοδο του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για την προστασία της στιβάδας του όζοντος·

176.   ζητεί τη δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου για το κλίμα, που θα χρηματοδοτείται από μέρος των εσόδων που προέρχονται από πλειστηριασμούς στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών και/ή αναλόγων ταμείων στα κράτη μέλη, που θα χρηματοδοτούνται από τις εισπράξεις των πλειστηριασμών στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών, και θεωρεί ότι τούτο συνιστά δυνατότητα δημιουργίας κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση μελλοντικής πολιτικής για το κλίμα, της οποίας τα επιμέρους μέτρα και οι απαιτούμενες γι' αυτά επενδύσεις δεν μπορούν σήμερα να προγραμματιστούν καθ' ολοκληρία·

177.   προτείνει τη χρήση του εν λόγω κεφαλαίου στην κεφαλαιαγορά για να καταστεί δυνατή η επιστροφή του στους οικονομικούς φορείς και η (εκ νέου) επένδυση σε τεχνολογίες του μέλλοντος και να αφεθεί έτσι στην αγορά η επιλογή των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αντί να οριστούν διά νόμου·

178.   τονίζει εμφατικά ότι μακροπρόθεσμα αποτελεσματικές λύσεις στο πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών θα προέλθουν και από επιστημονικές καινοτομίες τόσο στον τομέα παραγωγής, διάθεσης και χρήσης ενέργειας όσο και σε άλλους σχετιζόμενους τομείς, οι οποίες θα περιορίσουν λυσιτελώς την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου χωρίς να δημιουργούν παράπλευρα περιβαλλοντικά προβλήματα·

179.   υπογραμμίζει τη σημασία του 7ου προγράμματος πλαισίου έρευνας για την ανάπτυξη μορφών καθαρής ενέργειας και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν αυτήν την προτεραιότητα και στα επόμενα προγράμματα πλαίσια για την έρευνα·

Έξυπνα συστήματα υπολογιστών και τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών

180.   προτείνει στις επόμενες Προεδρίες του Συμβουλίου να επιλέξουν ως ένα από τα κύρια σημεία της Προεδρίας τους το θέμα του μέλλοντος "τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας" και τη σημασία του για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν·

181.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν, σε συνεργασία με τη βιομηχανία, τους καταναλωτές, τις αρχές και τα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τη δοκιμή, επαλήθευση της καταλληλότητας, καθιέρωση και περαιτέρω διάδοση μεθόδων που θα βασίζονται στους υπολογιστές και τις ΤΠΕ για την απεξάρτηση από τους υλικούς πόρους και τη σημαντική ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως μέσα από τη βελτιωμένη υλικοτεχνική υποστήριξη στις εμπορευματικές μεταφορές, την αντικατάσταση της φυσικής μετακίνησης από τηλεδιάσκεψη και βιντεοδιάσκεψη, τα καλύτερα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, κτίρια με την καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση και πιο έξυπνο φωτισμό·

Χρηματοδότηση και δημοσιονομικά ζητήματα

182.   τονίζει, ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, ότι πρέπει να δοθεί από κοινού με το Συμβούλιο στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ύψιστη προτεραιότητα στην αλλαγή του κλίματος και στα μέτρα για την αναχαίτισή της·

183.   καλεί το Συμβούλιο να ασχοληθεί με τα προβλήματα των αχρησιμοποίητων δημοσιονομικών πόρων για ειδικό σκοπό προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει ενδεχομένως για στόχους της πολιτικής για το κλίμα·

184.   καλεί την Επιτροπή να προβεί σε απογραφή όλων των υφισταμένων μέσων χρηματοδότησης και της σημασίας τους για τους ευρωπαϊκούς στόχους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και να επεξεργαστεί βάσει αυτής της "κλιματικής απογραφής" προτάσεις για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσαρμογή των γραμμών του προϋπολογισμού στις απαραίτητες απαιτήσεις της πολιτικής για το κλίμα, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων ταμείων και διάθεσης επομένως νέων πόρων προς αυτά·

185.   θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να δραστηριοποιηθεί από άποψη δημοσιονομικής πολιτικής τόσο στους κεντρικούς τομείς της προώθησης και ανάπτυξης τεχνολογιών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και για την αναπτυξιακή βοήθεια όσον αφορά το κλίμα όσο και για την ενίσχυση διασυνοριακών μέτρων προσαρμογής, για αύξηση της απόδοσης και για βοήθεια σε περιπτώσεις καταστροφών, σύμφωνα με την κοινοτική αρχή της αλληλεγγύης·

186.   υπενθυμίζει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της "δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια" σχετικά με την προαιρετική διάθεση του 50% των εσόδων από τη διενέργεια πλειστηριασμών στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών για τη χρηματοδότηση πολιτικών στον τομέα της αλλαγής του κλίματος, μεγάλο μερίδιο των οποίων πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέτρων προσαρμογής και αντιστάθμισης στις αναπτυσσόμενες χώρες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση αυτής της δυνατότητας και μάλιστα να υπερβούν αυτό το ποσοστό·

187.   υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση μέτρων αντιστάθμισης και προσαρμογής στις αναπτυσσόμενες χώρες θα αποτελέσει κρίσιμης σημασίας στοιχείο για την επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας σε επίπεδο COP 15 στην Κοπεγχάγη, και επιμένει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19-20 Μαρτίου 2009 να παρουσιάσει σημαντική πρόοδο στην εξεύρεση συμφωνίας σχετικά με το πώς θα εξασφαλισθεί ανεξάρτητη, προβλέψιμη χρηματοδότηση της ΕΕ για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

Παιδεία, εκπαίδευση, αναφορά, σήμανση και ευαισθητοποίηση

188.   καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών να δημιουργήσουν νέες σταδιοδρομίες και να προσαρμόσουν τόσο την πρακτική επαγγελματική κατάρτιση όσο και τις επαγγελματικές σχολές και τις σπουδές σε ανώτερα και ανώτατα τεχνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στις προκλήσεις της οικονομικής διαρθρωτικής αλλαγής, που επιταχύνεται από την αλλαγή του κλίματος και τις επιπτώσεις της στον τομέα της απασχόλησης·

189.   αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους στην εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικού χαρακτήρα στις εταιρείες και τον χώρο εργασίας τους, σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο, και ζητεί την υποστήριξη της Κοινότητας για την ανάπτυξη, την ανταλλαγή και τη διασπορά των βέλτιστων πρακτικών·

190.   καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγικές επικοινωνίας για τη διασπορά των πληροφοριών προς το ευρύ κοινό που αφορούν την επιστήμη της αλλαγής του κλίματος (βάσει των πιο πρόσφατων ευρημάτων της διακυβερνητικής ομάδας για τις κλιματικές μεταβολές), στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας, μέτρα ενεργειακής απόδοσης και τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· προτείνει επιπλέον την επικέντρωση των προγραμμάτων ανταλλαγής νέων της ΕΕ σε κοινά έργα ευαισθητοποίησης σχετικά με την κλιματική αλλαγή και ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να αναθέσει τη διεξαγωγή μελέτης σε ετήσια βάση μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, μέσω του Ευρωβαρόμετρου, που θα υπολογίζει τη στάση και τις αντιλήψεις των πολιτών έναντι της κλιματικής αλλαγής, και ζητεί πέραν τούτων γενικές και απλές προδιαγραφές απόδοσης για όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής, καθώς και τη δημιουργία κινήτρων (π.χ. φορολογικών) για την υπεύθυνη κατανάλωση ενέργειας·

191.   καλεί τα κράτη μέλη να εγκαινιάσουν μαζί με τους φορείς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διάλογο με τους πολίτες προκειμένου να πείσουν το κοινό ότι είναι ανάγκη, για λόγους πολιτικής στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος, οι σύγχρονοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα να καταστούν αποδοτικότεροι από άποψη ενέργειας, στη δε συζήτηση να περιληφθεί το θέμα της CCS·

192.   καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ανταλλαγή πληροφοριών με τους πολίτες και τα κράτη μέλη σχετικά με επιτυχημένα σχέδια όπως η "Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο" στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας και υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθούν στους πολίτες εναύσματα για προβληματισμό όσον αφορά την αστική κινητικότητα, με σκοπό να εξετάσουν τη συμπεριφορά τους στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στις μεταφορές στις πόλεις τους, και να μην περιορίζεται ο όρος "ατομική κινητικότητα" μόνο στη χρήση του επιβατικού αυτοκινήτου, αλλά να εκτείνεται σε όλες τις μορφές ατομικής μετακίνησης σε πόλεις και αστικές περιοχές, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, η κοινή χρήση αυτοκινήτου για έναν προορισμό, οι κοινότητες οδηγών, το ταξί και οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες·

193.   επιδοκιμάζει την ένωση των μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου υπό την αιγίδα των C40 ιδίως από την άποψη της ανταλλαγής δοκιμασμένων πρακτικών που αφορούν τοπικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο και της ανταλλαγής εμπειριών·

194.   υπογραμμίζει ιδίως την ανάγκη επί τόπου ενημέρωσης των πολιτών, διαβούλευσης με τους πολίτες και συμπερίληψής τους σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και ενθαρρύνει τα αστικά κέντρα, τις περιφέρειες και τις ευρύτερες περιοχές να επιδιώξουν ειδικούς στόχους μείωσης και να τους πραγματοποιήσουν με τοπικά ή περιφερειακά καινοτόμα προγράμματα χρηματοδότησης με ενίσχυση από τον δημόσιο τομέα·

195.   καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών, στην εκάστοτε οικοδομική νομοθεσία διάταξη σύμφωνα με την οποία όταν υποβάλλονται αιτήσεις για οικοδομική άδεια, θα γίνεται διεξοδική ενημέρωση των αιτούντων για τις δυνατότητες χρησιμοποίησης ανανεώσιμων ενεργειών που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο·

196.   προτείνει στις αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, τις επαρχίες, τα διαμερίσματα των πόλεων και τις κοινότητες, κυρίως όμως στους δημόσιους οργανισμούς, τα σχολεία ή τους οργανισμούς μέριμνας για παιδιά και νέους, τη διεξαγωγή "διαγωνισμών εξοικονόμησης ενέργειας", καθώς και εκστρατειών σε τοπικό επίπεδο με δέουσα χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού για τις δυνατότητες εξοικονόμησης και να επιτευχθεί η συμμετοχή και η μάθηση εκ μέρους των πολιτών·

197.   προτείνει στην Επιτροπή να ανακηρύξει ευρωπαϊκό έτος επάρκειας ενέργειας και πόρων προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής για αποδοτικότερη χρήση των πόρων, και να διεξαγάγει με αφορμή την αλλαγή του κλίματος εντατικό διάλογο για τη διαθεσιμότητα και τη χρησιμοποίηση των πόρων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την ενεργειακή ένδεια και να εγγυηθούν την ανάπτυξη πνεύματος εξοικονόμησης νερού αλλά και να αυξήσουν την εγρήγορση του κοινού όσον αφορά την εξοικονόμηση νερού μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα προώθησης δικτύου πόλεων που θα ενθαρρύνουν τη βιώσιμη χρήση των υδάτων με στόχο την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την από κοινού υλοποίηση πιλοτικών έργων επίδειξης· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν δωρεάν ενεργειακούς ελέγχους, ώστε να μπορούν οι πολίτες να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και τις εκπομπές τους·

198.   θεωρεί τη διαφήμιση και τις πληροφορίες για τα προϊόντα σημαντικό μέσο για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για το περιβαλλοντικό κόστος των εκάστοτε καταναλωτικών αγαθών και για τη μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς· προειδοποιεί ωστόσο ότι δεν πρέπει να γίνεται "περιβαλλοντικό ξέπλυμα" και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατόπιν διαβούλευσης με τους ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς συνδέσμους να καταρτίσουν κώδικα διαφήμισης και σήμανσης για τους κλάδους τους έτσι ώστε να καταδικάζονται η παραπλανητική διαφήμιση και οι ψευδείς δηλώσεις και να γίνονται σεβαστές οι υφιστάμενες ευρωπαϊκές διατάξεις για τη διαφήμιση και τη σήμανση·

199.   θεωρεί σημαντικό να προβληθούν, στο πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες και τους λιανεμπόρους, κυρίως τα περιφερειακά και εποχιακά προϊόντα και να εξεταστεί σε αυτό το πλαίσιο η ενημέρωση των καταναλωτών, ιδίως μέσω υποχρεωτικής σήμανσης, για τα προϊόντα όσον αφορά τη μέθοδο παραγωγής τους για να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης απόφασης των καταναλωτών·

200.   θεωρεί σοβαρό το πρόβλημα της ελλιπούς ενημέρωσης του πληθυσμού για τα μέτρα καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος· για τον λόγο αυτόν, καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και οργανώσεις να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μαζί με τον Τύπο, το ραδιόφωνο και τα επιγραμμικά μέσα επικοινωνίας πανευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τα αίτια και τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και της μείωσης των πόρων, που θα έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει καλύτερα και πιο κατανοητά για τον καθένα τις ατομικές δυνατότητες αλλαγής συμπεριφοράς στην καθημερινή ζωή και το έργο των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος·

201.   επικροτεί τις πρωτοβουλίες μεγάλων επιχειρήσεων για επιδίωξη εσωτερικών στόχων μείωσης με τη συνεργασία του προσωπικού και των μεσαίων προμηθευτών και για τη δημόσια προβολή επικοινωνιακών στρατηγικών για πρότυπα βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης· ενθαρρύνει τους οικονομικούς συνδέσμους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να δώσουν έμφαση στις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους που τους δίνει μοναδικότητα στον ανταγωνισμό·

2050 – το μέλλον αρχίζει σήμερα

202.   ζητεί την κατάρτιση προγράμματος εργασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής για την περίοδο 2009-2014, το οποίο θα υλοποιηθεί ως εξής:

  α) σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει:
   να ηγηθούν των συζητήσεων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής,
   να αναπτύξουν, να χρηματοδοτήσουν και να εισαγάγουν πανευρωπαϊκό υπερδίκτυο, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλες οι μορφές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας,
   να προωθήσουν και να χρηματοδοτήσουν αποδοτικές και βιώσιμες υποδομές μεταφορών με στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας υδρογόνου και των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας,
   να αναπτύξουν νέες στρατηγικές επικοινωνίας για την κατάρτιση των πολιτών και να τους παράσχουν κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών κατά τρόπο οικονομικά προσιτό, π.χ. μέσω της αναγραφής πληροφοριών σχετικά με την περιεκτικότητα προϊόντων και υπηρεσιών σε άνθρακα,
   να αναπτύξουν κατάλληλα νομοθετικά μέσα για την ενθάρρυνση όλων των βιομηχανικών κλάδων να ηγηθούν της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, αρχής γενομένης με το αίτημα για διαφάνεια όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα,
   να εδραιώσουν ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ του προγράμματος της πολιτικής της Λισαβόνας, της κοινωνικής ατζέντας και των πολιτικών που αφορούν την αλλαγή του κλίματος·
  β) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει να υπάρξει προώθηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά:
   μέτρα ενεργειακής απόδοσης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, με στόχο τη μηδενική κατανάλωση ενέργειας σε ιδιωτικά, εμπορικά και δημόσια κτίρια,
   την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, για παράδειγμα δημιουργώντας υποδομές που θα αποτελέσουν σημεία συλλογής,
   την ανάπτυξη υποδομών για τα επιβατηγά αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, καθώς και τη θέσπιση κινήτρων για τη δημιουργία οχημάτων μηδενικών εκπομπών για τις δημόσιες μεταφορές,
   την προώθηση περισσότερο βιώσιμης κινητικότητας σε πόλεις και σε αγροτικές περιοχές,
   την έγκριση και την εφαρμογή μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
   την προώθηση της τοπικής και περιφερειακής παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων·

203.   υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος και των επιπτώσεών της με πολιτικά και εκπαιδευτικά μέτρα, στη βάση μακρόπνοης προοπτικής, και τη συνεπή υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων στην οποία βασίζεται η τελευταία, χωρίς να προτάσσονται βραχυπρόθεσμοι πολιτικοί στόχοι· ενθαρρύνει την προώθηση τρόπων ζωής και καταναλωτικών προτύπων που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη·

204.   υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να μην συνθηκολογήσουμε μπροστά στον πολύπλοκο χαρακτήρα του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, αλλά να δείξουμε ότι θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα, απαντώντας στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η αλλαγή των καιρών όσον αφορά την ενεργειακή και κλιματική πολιτική, που αντικατοπτρίζεται στην αυξανόμενη ανεπάρκεια πρώτων υλών·

205.   υπογραμμίζει την ανάγκη, να, ακολουθώντας τη βασική ιδέα της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ληφθούν αποφάσεις με την πεποίθηση ότι είναι αναγκαίες και σωστές και να μην απολεσθεί η μοναδική ευκαιρία για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της κοινωνίας μας με στρατηγική δράση·

206.   απευθύνει έκκληση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν εντός τριών μηνών σε έντυπη μορφή το παρόν ψήφισμα και παρουσίαση του έργου της επιτροπής για το ευρύ κοινό·

207.   καλεί τις αρμόδιες επιτροπές του να δώσουν συνέχεια στην εκτέλεση των ανωτέρω συστάσεων κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των ακροάσεων των Επιτρόπων που θα ορισθούν για την επόμενη θητεία της Επιτροπής και των επαφών τους με τους ομολόγους τους στα εθνικά κοινοβούλια· καλεί τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τρίτες χώρες καθώς και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις να εξετάζουν τακτικά το ζήτημα της αλλαγής του κλίματος και την ανάγκη για ανάληψη δράσης και πρωτοβουλιών εκ μέρους όλων των χωρών στις επαφές τους με εκπροσώπους τρίτων χωρών·

o
o   o

208.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στη γραμματεία της UNFCCC με την παράκληση να το διαβιβάσει αυτή σε όλους τους συμβαλλομένους που δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στους παρατηρητές που προβλέπει η UNFCCC.

(1) ΕΕ C 74 E, 20.3.2008, σ. 652· βλ. επίσης τα πρακτικά της συνεδρίασης της ολομέλειας της 18.2.2008, σ. 7.
(2) ΕΕ C 282 E, 6.11.2008, σ. 437.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0032.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0125.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0223.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0491.
(7) Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (ΕΕ L 191, 22.7.2005, σ. 29).
(8) ΕΕ C 282 E, 6.11.2008, σ. 281.
(9) Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164, 25.6.2008, σ. 19).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑς ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ

Ισχύουσα νομοθεσία:

-  Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης(1)

-  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας(2) και σχετικές νομικές πράξεις

-  Οδηγία 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1993 σχετικά με την περιεκτικότητα ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο(3) και σχετικές νομικές πράξεις

-  Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης(4) και σχετικές νομικές πράξεις

-  Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου(5) και σχετικές νομικές πράξεις

-  Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων(6)

-  Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων(7) και σχετικές νομικές πράξεις

-  Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων(8)

-  Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου(9) και σχετικές νομικές πράξεις

-  Οδηγία 2003/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003 για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες(10)

-  Οδηγία 2004/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας(11)

-  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού ("κανονισμός-πλαίσιο")(12)

-  Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13)

-  Οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου(14) και σχετικές νομικές πράξεις

-  Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)(15)

-  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων(16) και σχετικές νομικές πράξεις

Εν αναμονή δημοσίευσης :

-  Οδηγία 2009/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας (2008/0013(COD))

-  Απόφαση αριθ. .../2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το έτος 2020 (2008/0014(COD))

-  Οδηγία 2009/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ, 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (2008/0015(COD))

-  Οδηγία 2009/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (2008/0016(COD))

-  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. .../2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων που καθορίζονται για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (2007/0297(COD))

-  Οδηγία 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ (2007/0019(COD))

(1) ΕΕ L 375, 31.12.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7.
(3) ΕΕ L 74, 27.3.1993, σ. 81.
(4) ΕΕ L 257, 10.10.1996, σ. 26.
(5) ΕΕ L 350, 28.12.1998, σ. 58.
(6) ΕΕ L327, 22.12.2000, σ. 1.
(7) ΕΕ L 309, 27.11.2001, σ. 1.
(8) ΕΕ L 1, 4.1.2003, σ. 65.
(9) ΕΕ L 275, 25.10.2003, σ. 32.
(10) ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 97.
(11) ΕΕ L 47, 18.2.2004, σ. 26.
(12) ΕΕ L 96, 31.3.2004, σ. 1.
(13) ΕΕ. L 191, 22.7.2005, σ. 29.
(14) ΕΕ L 161, 14.6.2006, σ. 12.
(15) ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 1.
(16) ΕΕ L 171, 29.6.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

–  Ψήφισμα της 17ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Διάσκεψη του Μπουένος Άιρες με θέμα την αλλαγή του κλίματος (COP-10)(1) ,

–  Ψήφισμα της 13ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τα αποτελέσματα του Διάσκεψης του Μπουένος Άιρες για την αλλαγή του κλίματος(2) ,

–  Ψήφισμα της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με το σεμινάριο κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για την αλλαγή του κλίματος(3) ,

–  Ψήφισμα της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: "Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθεί"(4) ,

–  Ψήφισμα της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές(5) ,

–  Ψήφισμα της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα – Πράσινη Βίβλος(6) ,

–  Ψήφισμα της 4ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τον περιορισμό του αντικτύπου των αερομεταφορών στην αλλαγή του κλίματος(7) ,

–  Ψήφισμα της 26ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Διάσκεψη του Ναϊρόμπι σχετικά με την αλλαγή του κλίματος (CΟΡ 12 και CΟΡ/ΜΟΡ 2)(8) ,

–  Ψήφισμα της 14ης Δεκεμβρίου 2006 με την ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια – Πράσινη Βίβλος(9) ,

–  Ψήφισμα της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την αλλαγή του κλίματος(10) ,

–  Ψήφισμα της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές(11) .

(1) ΕΕ C 201 E, 18.8.2005, σ. 81.
(2) ΕΕ C 247 E, 6.10.2005, σ. 144.
(3) ΕΕ C 92 E, 20.4.2006, σ. 384.
(4) ΕΕ C 280 E, 18.11.2006, σ. 120.
(5) ΕΕ C 287 E, 24.11.2006, σ. 182.
(6) ΕΕ C 298 E, 8.12.2006, σ. 273.
(7) ΕΕ C 303 E, 13.12.2006, σ. 119.
(8) ΕΕ C 313 E, 20.12.2006, σ. 439.
(9) ΕΕ C 317 E, 23.12.2006, σ. 876.
(10) ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σ. 344.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0491.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Δεκεμβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου