Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2516(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B6-0069/2009

Debates :

PV 03/02/2009 - 11
CRE 03/02/2009 - 11

Balsojumi :

PV 04/02/2009 - 7.3

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0045

Pieņemtie teksti
PDF 76kWORD 44k
Trešdiena, 2009. gada 4. februāra - Strasbūra Galīgā redakcija
Gvantanamo ieslodzījuma vietas gūstekņu atpakaļnosūtīšana un pārmitināšana
P6_TA(2009)0045B6-0066, 0069 un 0070/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 4. februāra rezolūcija par Gvantanamo ieslodzījuma vietas gūstekņu atpakaļnosūtīšanu un pārmitināšanu

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā starptautiskos, Eiropas un valsts instrumentus par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām un par patvaļīgas apcietināšanas, cilvēku piespiedu nozušanas un spīdzināšanas aizliegumu, piemēram, Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kā arī 1984. gada 10. decembra Konvenciju pret spīdzināšanu un citu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu apiešanos vai sodu,

–   ņemot vērā transatlantisko sadarbību starp Amerikas Savienoto Valstīm un Eiropas Savienību, kā arī tās dalībvalstīm, īpaši terorisma apkarošanas jomā,

–   ņemot vērā tā 2006. gada 13. jūnija rezolūciju par Gvantanamo ieslodzīto stāvokli(1) ,

–   ņemot vērā tā 2006. gada 16. februāra rezolūciju par Gvantanamo(2) ,

–   ņemot vērā tā 2004. gada 10. marta ieteikumu Padomei par Gvantanamo gūstekņu tiesībām uz taisnīgu tiesu(3) ,

–   ņemot vērā tā 2002. gada 7. februāra rezolūciju par ieslodzītajiem Gvantanamo līcī(4) ,

–   ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas rezolūcijas,

–   ņemot vērā ANO Cilvēktiesību komisijas 2006. gada 15. februāra ziņojumu,

–   ņemot vērā ANO īpašo referentu paziņojumus,

–   ņemot vērā ANO Komitejas pret spīdzināšanu secinājumus un ieteikumus attiecībā uz ASV,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2009. gada 20. janvāra paziņojumu,

–   ņemot vērā Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāra 2009. gada 19. janvāra paziņojumu,

–   ņemot vērā ES Pretterorisma koordinatora paziņojumu,

–   ņemot vērā par tiesiskuma, brīvības un drošības jautājumiem atbildīgā ES komisāra un ES prezidentūras paziņojumus,

–   ņemot vērā tā 2007. gada 14. februāra rezolūciju par iespējamo CIP veikto Eiropas valstu izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus (C. Fava ziņojums)(5) un Eiropas Padomes darbības saistībā ar šo pašu jautājumu,

–   ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.   tā kā laikā pēc 2001. gada 11. septembra terora aktiem Amerikas Savienotās Valstis 2002. gada janvārī pie Gvantanamo līča (Kuba) izveidoja augstas drošības ieslodzījuma vietu, kurā tiek turētas par dalību terorismā aizdomās esošas personas;

B.   tā kā gūstekņiem Gvantanamo līcī ir liegtas cilvēka pamattiesības, īpaši tiesības uz taisnīgu tiesu, un viņi tiek pakļauti bargām nopratināšanas metodēm, piemēram, iegremdēšanai ūdenī, kas faktiski ir spīdzināšana un cietsirdība, necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās;

C.   tā kā virknē ASV tiesu iestāžu, tostarp Augstākās tiesas, nolēmumos ir atzītas daļējas un ierobežotas tiesības, tostarp piekļuves iespēja ASV pilsoņiem paredzētajām tiesām;

D.   tā kā ASV iestāžu publicētajā sarakstā iekļautas 759 pagātnē un pašreiz Gvantanamo ieslodzītās personas; 525 ieslodzītie ir atbrīvoti, bet 5 apcietinājumā ir miruši; tā kā pašreiz Gvantanamo ir 250 ieslodzīto, no kuriem:

   • liels skaits paliek Gvantanamo vienkārši tādēļ, ka nav valsts, kurā tie varētu droši atgriezties; tie ir cilvēki, kuriem nekad nav tikusi izvirzīta apsūdzība un kuriem Amerikas Savienotās Valstis nekad neizvirzīs apsūdzību jebkāda nozieguma izdarīšanā;
   • par lielu skaitu tiek uzskatīts, ka tie tiks pakļauti kriminālvajāšanai un tiesāti;
   • lielu skaitu Amerikas Savienotās Valstis uzskata par potenciāli bīstamiem, bet nav paredzējušas pakļaut tos kriminālvajāšanai;

E.   tā kā spīdzināšanas un citu nelikumīgu metožu pielietošana nozīmē, ka iegūtie "pierādījumi" tiesā nav izmantojami, padarot par neiespējamu kriminālvajāšanu un notiesāšanu par terorismu,

F.   tā kā ASV iestādes apgalvo, ka 61 no bijušajiem Gvantanamo līča gūstekņiem pēc to atbrīvošanas ir iesaistījušies terorismā,

1.   ļoti atzinīgi vērtē ASV Valsts prezidenta Baraka Obamas lēmumus slēgt ieslodzījuma vietu Gvantanamo līcī, kā arī citus ar to saistītus administratīvus rīkojumus, kas iezīmē svarīgas pārmaiņas ASV politikā, lai ievērotu cilvēktiesību un starptautisko tiesību aktus; mudina jauno administrāciju veikt turpmākus pasākumus šajā sakarā;

2.   atgādina, ka pilnībā viss process, kas saistīts ar ieslodzījuma vietas slēgšanu Gvantanamo līcī un šīs ieslodzījuma vietas gūstekņu nākotni, galvenokārt ir Amerikas Savienoto Valstu kompetencē; tomēr apstiprina, ka visas demokrātiskās valstis, īpaši ES un tās dalībvalstu, kuras kopā pārstāv vērtību kopienu, ir atbildīgas par starptautisko tiesību aktu un pamattiesību ievērošanu;

3.   aicina Amerikas Savienotās Valstis nodrošināt, ka Gvantanamo gūstekņiem tiek garantētas cilvēktiesības un pamatbrīvības, balstoties uz starptautiskajiem tiesību aktiem un ASV konstitucionālajām tiesībām, un to, ka:

   • ikviens ieslodzītais, pret kuru Amerikas Savienotajām Valstīm ir pietiekami pierādījumi, bez vilcināšanās tiktu pienācīgi tiesāts kompetenta, neatkarīga un objektīva tribunāla atklātā tiesas sēdē un notiesāšanas gadījumā tiktu turēts ieslodzījumā ASV;
   • jebkurš ieslodzītais, kam nav izvirzīta apsūdzība un kurš brīvprātīgi vēlas tikt repatriēts, tiks atgriezts savā izcelsmes valstī iespējami drīz un ātri;
   • ikvienam gūsteknim, kuram nav izvirzīta apsūdzība, bet kurš nevar tikt repatriēts tādēļ, ka izcelsmes valstī viņam patiešām draud spīdzināšana un vajāšana, tiek dota iespēja uzņemt viņu Amerikas Savienotajās Valstīs un piedāvāta humanitārā aizsardzība uz Amerikas Savienoto Valstu cietzemes un sniegta kompensācija;

4.   aicina dalībvalstis, ja Amerikas Savienoto Valstu administrācija to lūgtu, sadarboties risinājumu meklēšanā, būt gatavām pieņemt Gvantanamo gūstekņus Eiropas Savienībā, lai palīdzētu veicināt starptautisko tiesību īstenošanu un prioritārā kārtā nodrošinātu taisnīgu un cilvēcisku attieksmi pret visiem; atgādina, ka dalībvalstu pienākums ir lojāli sadarboties, lai sniegtu savstarpējas konsultācijas par to, kā tas iespējumi ietekmēs sabiedrisko drošību visā ES;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Augstajam pārstāvim kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, NATO ģenerālsekretāram, Eiropas Padomes ģenerālsekretāram un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas priekšsēdētājam, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram un Amerikas Savienoto Valstu prezidentam un Kongresam.

(1) OV C 300 E, 9.12.2006., 136. lpp.
(2) OV C 290 E, 29.11.2006., 423. lpp.
(3) OV C 102 E, 28.4.2004., 640. lpp.
(4) OV C 284 E, 21.11.2002., 353. lpp.
(5) OV C 287 E, 29.11.2007., 309. lpp.

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 22. decembra Juridisks paziņojums