Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2529(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0087/2009

Keskustelut :

PV 05/02/2009 - 11.3
CRE 05/02/2009 - 11.3

Äänestykset :

PV 05/02/2009 - 12.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0056

Hyväksytyt tekstit
PDF 64kWORD 35k
Torstai 5. helmikuuta 2009 - Strasbourg Lopullinen painos
Brasilian kieltäytymisestä luovuttaa Cesare Battisti
P6_TA(2009)0056B6-0076, 0081, 0087 ja 0089/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. helmikuuta 2009 Brasilian kieltäytymisestä luovuttaa Cesare Battisti

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon ehdotuksensa suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin ja Brasilian strategisesta kumppanuudesta (B6-0449/2008),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan yhteistyötä koskevan puitesopimuksen,

–   ottaa huomioon 30. toukokuuta 2007 päivätyn komission tiedonannon "Kohti EU:n ja Brasilian strategista kumppanuutta" (KOM(2007)0281),

–   ottaa huomioon Italian kansalaisen Cesare Battistin tapauksen, jossa Italia on pyytänyt tämän luovuttamista Brasiliasta ja Brasilian viranomaiset ovat kieltäytyneet siitä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Italian tuomioistuinten antamissa lopullisissa tuomioissa Cesare Battisti tuomittiin poissaolevana neljästä murhasta ja kuulumisesta aseelliseen ryhmittymään, ryöstöstä, tuliaseiden hallussapidosta ja aseellisista väkivallanteoista,

B.   ottaa huomioon Cesare Battistin paon Ranskaan vuonna 1990 ja Ranskan korkeimman hallinto-oikeuden ja korkeimman oikeuden lopullisen päätöksen vuonna 2004 sallia hänen luovuttamisensa Italian viranomaisille,

C.   ottaa huomioon, että tämän päätöksen jälkeen Cesare Battisti ryhtyi piileskelemään, kunnes hänet pidätettiin Brasiliassa maaliskuussa 2007,

D.   ottaa huomioon, että Cesare Battisti teki Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle valituksen, joka koski hänen luovutustaan Italiaan, ja että joulukuussa 2006 päätettiin, että valitusta ei otettu tutkittavaksi,

E.   ottaa huomioon, että 17. tammikuuta 2009 Brasilian hallitus on ilmoittanut, että Cesare Battistilla on poliittisen pakolaisen asema ja että siksi hänen luovuttamisestaan on kieltäydytty sillä perusteella, että Italian oikeusjärjestelmä ei ole antanut riittäviä takeita vankien oikeuksien noudattamisesta,

F.   katsoo, että myönnettäessä poliittisen pakolaisen asema on noudatettava kansainvälisen oikeuden säännöksiä,

G.   katsoo, että päätös voidaan tulkita epäluottamuksen osoitukseksi Euroopan unionia kohtaan, vaikka unionin perustana ovat muun muassa perusoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltion periaatteen noudattaminen, mikä sisältää vankien oikeudet, ja katsoo, että nämä periaatteet ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille,

H.   ottaa huomioon, että Brasilian ja Euroopan unionin väliset taloudelliset, poliittiset ja kauppasuhteet ovat erinomaiset ja elinvoimaiset ja ne perustuvat muun muassa yhteisten ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden noudattamiseen,

I.   ottaa huomioon, että Brasilia on ottamassa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden täydellä tuella merkittävän roolin kansainvälisesti ja että sen osallistuminen G20-ryhmän kokoukseen, joka pidettiin Washingtonissa marraskuussa 2008, ja sen tuleva osallistuminen tällaisiin kokouksiin on merkki lisääntyvästä vastuusta kansainvälisellä tasolla,

1.   toteaa, että oikeudelliset menettelyt ovat käynnissä ja että Brasilian viranomaisten lopullinen päätös olisi ilmoitettava tulevina viikkoina;

2.   luottaa siihen, että Battistin luovuttamista koskevan päätöksen uudelleentarkastelussa otetaan huomioon EU:n jäsenvaltion tuomioistuimen päätös, jossa on noudatettu täysin Euroopan unionin oikeusvaltion periaatetta;

3.   toivoo, että näiden näkemysten valossa Brasilian viranomaiset tekevät päätöksen, joka perustuu Brasilian ja Euroopan unionin yhteisiin periaatteisiin;

4.   huomauttaa, että Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan kumppanuus perustuu molemminpuoliseen ymmärrykseen, että kumpikin osapuoli noudattaa oikeusvaltion periaatetta ja perusoikeuksia, oikeus puolustukseen ja oikeudenmukaiseen ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin mukaan lukien;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Brasilian hallitukselle, Brasilian liittotasavallan presidentille, Brasilian kongressin puhemiehelle ja Mercosurin parlamentin puhemiehelle.

Päivitetty viimeksi: 1. joulukuuta 2009Oikeudellinen huomautus