Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 64kWORD 30k
Donderdag 19 februari 2009 - Brussel Definitieve uitgave
Wijzigingen van het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in de Noordoostelijke Atlantische Oceaan *
P6_TA(2009)0059A6-0009/2009

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2009 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de goedkeuring van wijzigingen van het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan die de instelling van procedures voor de regeling van geschillen, de uitbreiding van de werkingssfeer van het verdrag en een herziening van de doelstellingen van het verdrag mogelijk maken (COM(2008)0512 – C6-0338/2008 – 2008/0166(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement ,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2008)0512),

–   gelet op artikel 37 en artikel 300, lid 2, van het EG­Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0338/2008),

–   gelet op artikel 51 en artikel 83, lid 7, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie visserij (A6-0009/2009),

1.   hecht zijn goedkeuring aan de wijzigingen van de overeenkomst betreffende de toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Laatst bijgewerkt op: 22 december 2009Juridische mededeling