Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0181(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0060/2009

Esitatud tekstid :

A6-0060/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/03/2009 - 5.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0101

Vastuvõetud tekstid
PDF 62kWORD 32k
Kolmapäev, 11. märts 2009 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Teatavate kaupade käibemaksuvabastus nende lõplikul importimisel (kodifitseeritud versioon) *
P6_TA(2009)0101A6-0060/2009

Euroopa Parlamendi 11 . märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv direktiivi 2006/112/EÜ artikli 143 punktide b ja c rakendusala määratluse kohta seoses teatavate kaupade käibemaksuvabastusega nende lõplikul importimisel (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

(Nõuandemenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament ,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0575);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 93 ja 94, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0347/2008);

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta(1) ;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0060/2009),

A.   arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on kõnealuse ettepaneku puhul tegemist ainult olemasolevate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1.   kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.

Viimane päevakajastamine: 2. detsember 2009Õigusalane teave