Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0181(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0060/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0060/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/03/2009 - 5.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0101

Hyväksytyt tekstit
PDF 61kWORD 33k
Keskiviikko 11. maaliskuuta 2009 - Strasbourg Lopullinen painos
Direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan b ja c alakohdan soveltamisala (kodifioitu toisinto) *
P6_TA(2009)0101A6-0060/2009

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11 . maaliskuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan b ja c alakohdan soveltamisalasta vapautettaessa tietty tavaroiden lopullinen maahantuonti arvonlisäverosta (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

(Kuulemismenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0575),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 ja 94 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0347/2008),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1) ,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0060/2009),

A.   toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

Päivitetty viimeksi: 2. joulukuuta 2009Oikeudellinen huomautus