Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0804(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0078/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0078/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/03/2009 - 5.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0102

Hyväksytyt tekstit
PDF 57kWORD 32k
Keskiviikko 11. maaliskuuta 2009 - Strasbourg Lopullinen painos
Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen mukauttaminen *
P6_TA(2009)0102A6-0078/2009

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11 . maaliskuuta 2009 Ranskan tasavallan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta (14479/2008 – C6-0038/2009 – 2009/0804(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon Ranskan tasavallan aloitteen (14479/2008),

–   ottaa huomioon Europolin henkilöstösäännöistä 3. joulukuuta 1998 annetun neuvoston säädöksen(1) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0038/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0078/2009),

1.   hyväksyy Ranskan tasavallan aloitteen;

2.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Ranskan tasavallan aloitteeseen;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Ranskan tasavallan hallitukselle.

(1) EYVL C 26, 30.1.1999, s. 23.

Päivitetty viimeksi: 2. joulukuuta 2009Oikeudellinen huomautus