Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0237A(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0097/2009

Teksty złożone :

A6-0097/2009

Debaty :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Głosowanie :

PV 11/03/2009 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0105

Teksty przyjęte
PDF 70kWORD 34k
Środa, 11 marca 2009 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednie działania administracji morskich (przekształcenie) ***III
P6_TA(2009)0105A6-0097/2009

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wspólnego tekstu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (przekształcenie) (PE-CONS 3719/2008 – C6-0042/20092005/0237A(COD))

(Procedura współdecyzji: trzecie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy (PE-CONS 3719/2008 – C6–0042/2009),

–   uwzględniając własne stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0587),

–   uwzględniając własne stanowisko zajęte w drugim czytaniu(2) w sprawie wspólnego stanowiska Rady(3) ,

–   uwzględniając opinię Komisji w sprawie poprawek Parlamentu do wspólnego stanowiska (COM(2008)0828),

–   uwzględniając art. 251 ust. 5 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 65 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie delegacji PE do komitetu pojednawczego (A6–0097/2009),

1.   zatwierdza wspólny projekt;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

3.   zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zlecenia, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji legislacyjnej Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 74 E z 20.3.2008, s. 632.
(2) Teksty przyjęte w dniu 24.9.2008, P6_TA(2008)0447.
(3) Dz.U. C 184 E z 22. 7.2008, s. 11.

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2009Informacja prawna