Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0239(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0100/2009

Esitatud tekstid :

A6-0100/2009

Arutelud :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Hääletused :

PV 11/03/2009 - 5.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0108

Vastuvõetud tekstid
PDF 63kWORD 31k
Kolmapäev, 11. märts 2009 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ***III
P6_TA(2009)0108A6-0100/2009

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/20092005/0239(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: kolmas lugemine)

Euroopa Parlament ,

–   võttes arvesse lepituskomitees heakskiidetud ühist teksti (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2005)0589) suhtes;

–   võttes arvesse oma teise lugemise seisukohta(2) nõukogu ühise seisukoha suhtes(3) ;

–   võttes arvesse komisjoni arvamust Euroopa Parlamendi poolt ühise seisukoha suhtes esitatud muudatusettepanekute kohta (KOM(2008)0829);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 5;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 65;

–   võttes arvesse lepituskomitees osaleva Euroopa Parlamendi delegatsiooni raportit (A6-0100/2009);

1.   kiidab ühise teksti heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga õigusaktile alla vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

3.   teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev õigusloomega seotud resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 74 E, 20.3.2008, lk 533.
(2) Vastuvõetud tekstid, 24.9.2008, P6_TA(2008)0443.
(3) ELT C 184 E, 22.7.2008, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 2. detsember 2009Õigusalane teave