Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0241(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0102/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0102/2009

Keskustelut :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Äänestykset :

PV 11/03/2009 - 5.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0110

Hyväksytyt tekstit
PDF 63kWORD 32k
Keskiviikko 11. maaliskuuta 2009 - Strasbourg Lopullinen painos
Merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuu onnettomuustapauksessa ***III
P6_TA(2009)0110A6-0102/2009

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11 . maaliskuuta 2009 sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi merten ja sisävesien matkustajaliikenteen harjoittajien vastuusta onnettomuustapauksessa (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/20092005/0241(COD))

(Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely)

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon sovittelukomitean hyväksymän yhteisen tekstin (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0592)

–   ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2007)0645),

–   ottaa huomioon toisessa käsittelyssä esittämänsä kannan(2) neuvoston yhteisestä kannasta(3) ,

–   ottaa huomioon komission lausunnon parlamentin tarkistuksista yhteiseen kantaan (KOM(2008)0831),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 5 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 65 artiklan,

–   ottaa huomioon sovittelukomiteavaltuuskunnan mietinnön (A6-0102/2009),

1.   hyväksyy yhteisen tekstin;

2.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

3.   kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän lainsäädäntöpäätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 562.
(2) Hyväksytyt tekstit, 24.9.2008, P6_TA(2008)0445.
(3) EUVL C 190 E, 29.7.2008, s. 17

Päivitetty viimeksi: 2. joulukuuta 2009Oikeudellinen huomautus