Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2289(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0028/2009

Texte depuse :

A6-0028/2009

Dezbateri :

PV 12/03/2009 - 5
CRE 12/03/2009 - 5

Voturi :

PV 12/03/2009 - 7.17
CRE 12/03/2009 - 7.17
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0141

Texte adoptate
PDF 107kWORD 65k
Joi, 12 martie 2009 - Strasbourg Ediţie definitivă
Parteneriatul strategic UE-Mexic
P6_TA(2009)0141A6-0028/2009

Recomandarea Parlamentului European din 12 martie 2009 adresată Consiliului privind un parteneriat strategic UE-Mexic (2008/2289(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de recomandare adresată Consiliului, prezentată de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra în numele Grupului PPE-DE, privind un parteneriat strategic UE-Mexic (B6-0437/2008),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 iulie 2008, intitulată "Către un parteneriat strategic UE-Mexic" (COM(2008)0447),

–   având în vedere Rezoluția sa din 11 octombrie 2007 privind asasinarea femeilor (feminicidul) în Mexic și America Centrală și rolul Uniunii Europene în combaterea acestui fenomen(1) ,

–   având în vedere Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte(2) , semnat la 8 decembrie 1997 (Acordul Global),

–   având în vedere declarațiile celor cinci reuniuni la nivel înalt ale șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană și din America Latină și Caraibe (EU-LAC), desfășurate până în prezent la Rio de Janeiro (28-29 iunie 1999), Madrid (17-18 mai 2002), Guadalajara (28-29 mai 2004), Viena (12-13 mai 2006) și Lima (16-17 mai 2008),

–   având în vedere comunicatul comun din 17 mai 2008 al celei de a patra reuniuni la nivel înalt Mexic-UE, care a avut loc la Lima,

–   având în vedere comunicatul comun al celei de a opta reuniuni a Comisiei mixte UE-Mexic-, care a avut loc la Ciudad de México în perioada 13 şi 14 octombrie 2008,

–   având în vedere declarația comună a celei de-a VII reuniune a Comisiei parlamentare mixte (CPM) Statele Unite Mexicane - Uniunea Europeană, care a avut loc la Ciudad de México, în perioada 28 şi 29 octombrie 2008,

–   având în vedere concluziile reuniunii Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe din 13 octombrie 2008,

–   având în vedere mesajul Adunării parlamentare euro-latinoamericane (EuroLat) din 1 mai 2008, adresat celei de a V-a reuniuni la nivel înalt EU-LAC,

–   având în vedere Rezoluția sa din 24 aprilie 2008 privind cea de-a cincea reuniuni la nivel înalt Uniunea Europeană - America Latină și Caraibe de la Lima(3) ,

–   având în vedere Declarația de la San Salvador, adoptată în cadrul celei de a XVIII-a reuniuni iberoamericane la nivel înalt a șefilor de stat și de guvern, desfășurată în perioada 29 şi 31 octombrie 2008,

–   având în vedere Rezoluția sa din 14 februarie 2006 privind drepturile omului și clauza referitoare la democrație în acordurile Uniunii Europene(4) ,

–   având în vedere articolul 114 alineatul (3) și articolul 83 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A6-0028/2009),

A.   întrucât Mexicul și UE împărtășesc un patrimoniu de valori fundamentale, principii comune, precum și legături istorice și culturale;

B.   întrucât respectarea principiilor democrației și ale drepturilor omului, menționate în clauza referitoare la democrație, constituie un element esențial al parteneriatului strategic, precum și al acordului global și întrucât aceasta trebuie să fie aplicată de ambele părți;

C.   întrucât Mexicul își consolidează neîncetat poziția politică pe scena internațională, fapt confirmat la nivel mondial de recenta sa numire ca membru nepermanent al Consiliului de securitate al ONU (pe perioada 2009-2010) și la nivel regional de asumarea președinției Secretariatului pro-tempore al Grupului de la Rio (pe perioada 2008-2010);

D.   întrucât este important ca Uniunea Europeană să recunoască contribuția Mexicului la sistemul multilateral, dat fiind că multilateralismul constituie un principiu fundamental pe care ambele părți, Mexicul și UE, s-au angajat să-l promoveze la nivel internațional;

E.   întrucât Mexicul a lansat o serie de reforme structurale în sectoare strategice și a devenit a zecea putere economică mondială, este membru al G20 și al G5 (Brazilia, China, India, Africa de Sud și Mexic) și, în afară de aceasta, singurul membru latinoamerican al OECD;

F.   întrucât Mexicul are o populație care depășește 100 milioane, alcătuită în mare parte din tineri, 45% dintre mexicani fiind în vârstă de sub 20 de ani, și ocupă o poziție geostrategică importantă, constituind o punte între America de Nord și cea de Sud, precum și între Caraibe și Pacific;

G.   întrucât Acordul global are trei piloni: dialogul politic, crearea treptată a unei zone de liber schimb și cooperarea; întrucât, în plus, de la intrarea în vigoare a acordului, în 2000, relațiile dintre cele două părți au evoluat în sensul adâncirii și consolidării lor, atât în sfera politică, cât și în aceea a comerțului și cooperării;

H.   întrucât în cadrul reuniunii la nivel înalt de la Lima, Uniunea Europeană și Mexicul au subliniat evoluția pozitivă a fluxurilor comerciale și a investițiilor în cadrul Acordului global;

I.   întrucât atât la nivel bilateral, cât și în cadrul Acordului global, Uniunea Europeană și Mexicul și-au intensificat contactele, la toate nivelurile și în ceea ce privește toate instituțiile, în special în domeniul parlamentar, în contextul CPM UE-Mexic și al EuroLat;

J.   întrucât propunerea unui parteneriat strategic coincide cu o criză financiară și economică mondială și întrucât această criză poate influența echilibrul economic și social al relațiilor bilaterale;

K.   întrucât adâncirea relațiilor dintre Mexic și Uniunea Europeană poate contribui la consensul dintre UE și partenerii săi latinoamericani privind chestiunile de interes regional și mondial, facilitând promovarea în comun a intereselor și valorilor pe care le împărtășesc în forurile internaționale și regionale;

L.   întrucât, în cadrul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Mexic, parteneriatul strategic trebuie considerat drept un important salt calitativ, survenit la două niveluri diferite: multilateral, prin coordonarea reciprocă privind chestiuni de importanță mondială și bilateral, prin dezvoltarea relațiilor lor și prin inițiative speciale;

M.   întrucât procesele de integrare politică și economică, progresul din ce în ce mai mare al globalizării economice și importanța dezbaterii privind democrația, drepturile omului și mediul înconjurător, printre altele, au schimbat prioritățile în agenda ambelor regiuni;

N.   întrucât situarea strategică a Mexicului și rețeaua sa de acorduri comerciale, îi conferă acestei țări o mare importanță strategică pentru exporturile europene, Uniunea Europeană fiind a doua sa sursă de investiții străine;

O.   întrucât zona de liber schimb Mexic-UE (ZLS) ocupă un rol important în relațiile bilaterale ale UE, având în vedere că domeniul său de aplicare este foarte extins (bunuri, servicii, achiziții, concurență, drepturi de proprietate intelectuală, investiții și plăți aferente);

P.   întrucât emigrația mexicană către Uniunea Europeană, inter alia, constituie una dintre cele mai importante și mai sensibile probleme pentru Mexic, dat fiind numărul mare de imigranți mexicani în Uniunea Europeană, printre care se află multe persoane cu înaltă calificare,

1.   adresează Consiliului următoarele recomandări:

   a) își exprimă speranța că parteneriatul strategic va marca un salt calitativ în relațiile dintre Mexic și Uniunea Europeană, atât la nivel multilateral, cu privire la chestiunile de importanță mondială, cât și la nivel bilateral prin dezvoltarea relațiilor;
   b) se pronunță în favoarea instituționalizării reuniunilor anuale la nivel înalt Uniunea Europeană-Mexic în cadrul parteneriatului strategic, așa cum s-a procedat în cazul acelora cu SUA, Rusia, China și Brazilia;
   c) este încrezător că parteneriatul strategic va da un nou impuls Acordului global UE-Mexic, în diferitele sale domenii: politic (inclusiv drepturile omului), al securității, al combaterii traficului de droguri, al mediului, al cooperării tehnice și culturale și cel socio-economic;
   d) își exprimă dorința ca și capitolul comercial să se bazeze pe tratamentul echitabil, pe solidaritate, dialog și respectarea caracteristicilor specifice ale Mexicului și ale UE;
   e) reafirmă sprijinul său acordat Guvernului mexican și președintelui Calderón în activitatea esențială pe care o desfășoară cu scopul de a asana anumite instituții ale statului; consideră că acest proces trebuie să fie finalizat pentru a pune capăt corupției și pentru a evita cufundarea societății într-o situație fără protecție;
   f) ia în considerare, în cadrul activităților sale, combaterea feminicidelor în ambele regiuni pe baza dialogului, a cooperării și a schimbului reciproc de bune practici;
   g) este încrezător că parteneriatul strategic va conduce la o mai strânsă coordonare a pozițiilor adoptate cu privire la situațiile de criză și la chestiunile de importanță mondială, pe baza intereselor și preocupărilor comune;
   h) dorește să fie stabilite orientări clare privind modalitățile optime de asigurare a unei cooperări strânse în scopul promovării unui multilateralism efectiv și al sporirii capacității ONU de menținere și consolidare a păcii și respectare a drepturilor omului, precum și în scopul abordării, în cadrul dreptului internațional, în conformitate cu Declarația de la Lima, a amenințărilor comune la adresa păcii și securității, inclusiv traficul de droguri și arme, crima organizată, terorismul și traficul de persoane;
   i) recomandă ca prezentul parteneriat strategic să devină o șansă de a dezbate modul în care clauza referitoare la drepturile omului și democrație să fie mai funcțională și de a evalua respectarea sa, inclusiv prin dezvoltarea dimensiunii pozitive a respectivei clauze, având în vedere că drepturile omului și democrația reprezintă valori esențiale în toate acordurile dintre cele două părți;
   j) afirmă, în acest sens, sprijinul acordat guvernului mexican în ceea ce privește contribuția sa la lucrările ONU și lupta împotriva traficului de droguri, a terorismului internațional și a crimei organizate, în special în ceea ce privește numărul din ce în ce mai mare de victime ale traficului și consumului de droguri;
   k) este încrezător că mecanismele privilegiate de dialog politic ale parteneriatul strategic UE-Mexic vor impulsiona cu adevărat raporturile cu și dintre diversele procese de integrare regională, în scopul salvgardării valorilor și intereselor parteneriatului strategic, precum și al consolidării multilateralismului în materie de relații internaționale;
   l) sugerează consolidarea poziţiei Forumului societății civile Mexic-UE și luarea în considerare a recomandărilor sale în măsura posibilităților;
   m) subliniază rolul parteneriatului strategic ca instrument ce contribuie la intensificarea cooperării între părți în cadrul forurilor internaționale, cum este Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, OCDE, G20 și G8+G5, în scopul identificării unor soluții pentru criza financiară mondială și propunerii unui răspuns comun care vizează restabilirea încrederii în instituțiile financiare, în concordanță cu Declarația de la San Salvador;
   n) având în vedere, în special, criza financiară mondială, subliniază importanța susținerii dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, indispensabile pentru consolidarea structurii economice și sociale și pentru crearea de locuri de muncă decente;
   o) subliniază importanța tuturor acordurilor bilaterale încheiate între UE și Mexic, mai ales a Acordului global, care cuprinde o ZLS, precum și a parteneriatului său strategic;
   p) subliniază efectele pozitive ale aplicării Acordului global asupra celor două părți, schimburile comerciale bilaterale înregistrând o creștere de peste 100%;
   q) subliniază faptul că parteneriatul strategic UE-Mexic va da un nou impuls relațiilor bilaterale și va favoriza extinderea și ameliorarea programelor de cooperare, cum ar fi Programul de sprijin integral pentru întreprinderi mici și mijlocii (PIAPYME), de ale cărui rezultate vor beneficia ambele părți; solicită, în acest context, desfășurarea unei campanii de informare pentru a face cunoscute toate programele de care ambele părți vor beneficia în cadrul consolidării relațiilor reciproce; subliniază că acest parteneriat strategic va servi la consolidarea în continuare a coordonării dintre cele două părți în cadrul principalelor foruri și instituții multilaterale;
   r) recomandă ca Mexicul să devină un membru permanent al noii structuri financiare și economice internaționale a G20, dat fiind faptul că, în acest context, parteneriatul strategic bilateral cu UE va deveni și mai relevant;
   s) pune accentul pe nevoia de a stabili o platformă comună în vederea elaborării unei strategii ambițioase de combatere a schimbărilor climatice, în perspectiva Conferinței ONU privind schimbările climatice, ce va avea loc în 2009 la Copenhaga și a realizării unui acord global;
   t) solicită depunerea unor eforturi mai coerente pentru a promova transferul științific și tehnologic, în vederea consolidării unei cooperări reale pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru îmbunătățirea protecției mediului;
   u) solicită dezvoltarea unui dialog larg și structurat referitor la migraţie, atât legală, cât și ilegală, precum și asupra legăturilor dintre migrație și dezvoltare, în concordanță cu experiența acumulată de Mexic și Uniunea Europeană în acest domeniu, precum și cu Declarația de la Lima;
   v) invită Consiliul mixt, în temeiul clauzei privind evoluțiile viitoare prevăzute în articolul 43 din Acordul global, să ia în discuție oportunitatea stabilirii, inter alia, a unui acord referitor la politicile de imigraţie dintre cele două părți, mai ales în ceea ce privește procedurile de la Modul 4;
   w) solicită reînnoirea angajamentelor asumate în legătură cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului și conștientizarea importanței cooperării strânse în domeniul coeziunii sociale, al egalității între bărbați și femei, al schimbărilor climatice, al dezvoltării durabile, al luptei împotriva terorismului internațional, al traficului de droguri și al delincvenței, al siguranței alimentare și al luptei împotriva sărăciei;
   x) solicită crearea unui flux regulat de informații, dinspre instituțiile Uniunii Europene și guvernul mexican către Parlamentul European, EuroLat și către CPM UE-Mexic referitor la evoluția parteneriatului strategic și la monitorizarea acțiunilor întreprinse în cadrul acestuia;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului și, spre informare, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene și Guvernului și Congresului Uniunii Statelor Unite Mexicane.

(1) JO C 227 E, 4.9.2008, p. 140.
(2) JO L 276, 28.10.2000, p. 45.
(3) Texte adoptate, P6_TA(2008)0177.
(4) JO C 290 E, 29.11.2006, p. 107.

Ultima actualizare: 1 decembrie 2009Notă juridică