Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2550(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0135/2009

Debatter :

PV 12/03/2009 - 6
CRE 12/03/2009 - 6

Omröstningar :

PV 12/03/2009 - 7.18
CRE 12/03/2009 - 7.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0142

Antagna texter
PDF 71kWORD 32k
Torsdagen den 12 mars 2009 - Strasbourg Slutlig utgåva
Femtionde årsdagen av det tibetanska upproret och dialogen mellan Hans Helighet Dalai lama och Kinas regering
P6_TA(2009)0142B6-0135, 0136, 0137 och 0138/2009

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2009 om den femtionde årsdagen av det tibetanska upproret och dialogen mellan Hans Helighet Dalai lama och Kinas regering

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kina och Tibet, särskilt resolutionerna av den 10 april om Tibet(1) och den 10 juli 2008 om situationen i Kina efter jordbävningen och före OS(2) ,

–   med beaktande av Hans Helighet Dalai lamas uttalande till Europaparlamentet den 4 december 2008,

–   med beaktande av det uttalande om Tibet som Förenta staternas regering och Europeiska unionen gjorde vid toppmötet mellan USA och EU den 10 juni 2008,

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I mars 2009 är det 50 år sedan Hans Helighet Dalai lama flydde från Tibet och började leva i exil i Indien.

B.  Åtta dialogrundor mellan Hans Helighet Dalai lamas sändebud och företrädare för den kinesiska regeringen har inte lett till något genombrott, och inga ytterligare samtal är inplanerade.

C.  Det memorandum om verkligt självstyre för det tibetanska folket som utarbetats på begäran av den kinesiska regeringen och som lades fram av Hans Helighet Dalai lamas sändebud vid den åttonde samtalsrundan i november 2008 i Peking följer principerna i den kinesiska grundlagen och respekterar Folkrepubliken Kinas territoriella integritet, men det förkastades av den kinesiska regeringen som ett försök till "halvt oberoende" eller "förtäckt oberoende".

D.  Hans Helighet Dalai lama uppmanar till icke-våld, har fått Nobels fredspris 1989 för sina insatser och begär inte ett oberoende Tibet utan ett återupptagande av förhandlingarna med de kinesiska myndigheterna för att nå fram till ett övergripande politiskt avtal om verkligt självstyre inom ramen för Folkrepubliken Kina.

E.  De senaste dagarna har de kinesiska myndigheterna skärpt säkerhetspådragen i Tibet. Journalister och utlänningar har förbjudits att besöka regionen, tillstånd som redan beviljats till utlänningar har dragits tillbaka och man genomför en kampanj för att "sätta hårt mot hårt" mot det tibetanska folket.

F.  Ett stort antal munkar från klostret An Tuo i den kinesiska provinsen Qinghai greps den 25 februari 2009 under en fredlig marsch som genomfördes med anledning av det tibetanska nyåret.

1.  Europaparlamentet uppmanar Kinas regering att betrakta det memorandum om verkligt självstyre för det tibetanska folket som lades fram i november 2008 som utgångspunkt för en saklig diskussion utmynnande i positiva och betydelsefulla förändringar i Tibet som följer principerna i Folkrepubliken Kinas grundlag och andra lagar.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet att ta reda på exakt vad som hände under förhandlingarna mellan Folkrepubliken Kina och Hans Helighet Dalai lamas sändebud.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådets ordförandeskap att med anledning av att det är 50 år sedan Hans Helighet Dalai lama gick i exil i Indien, anta en förklaring som uppmanar Kinas regering att inleda en konstruktiv dialog i syfte att nå fram till ett övergripande politiskt avtal och att hänvisa till memorandumet om verkligt självstyre för det tibetanska folket.

4.  Europaparlamentet fördömer alla former av våld, oavsett om det utövas av demonstranter eller om det handlar om oproportionerligt våld från ordningsmaktens sida.

5.  Europaparlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att omedelbart och villkorslöst frige alla de människor som frihetsberövats enbart på grund av att de deltagit i fredliga protestaktioner, och att upprätta en förteckning över alla de personer som dödats eller saknas och alla de som frihetsberövats, med uppgifter om vilka anklagelser som riktas mot dem.

6.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att ge utländska medier tillträde till Tibet, inklusive de tibetanska områdena utanför den autonoma regionen Tibet, och att avskaffa systemet med särskilda tillstånd, som hittills krävts för tillträde till den autonoma regionen Tibet.

7.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att ge FN:s människorättsexperter och erkända internationella frivilligorganisationer fritt tillträde till Tibet så att de kan undersöka situationen på plats.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådets ordförandeskap att ta ett initiativ för att föra upp situationen i Tibet på dagordningen för ett sammanträde i rådet (allmänna frågor), för att diskutera vad Europeiska unionen skulle kunna göra för att uppnå framsteg på vägen mot en lösning för Tibet.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Folkrepubliken Kinas president, regering och parlament samt till Hans Helighet Dalai lama.

(1) Antagna texter, P6_TA(2008)0119.
(2) Antagna texter, P6_TA(2008)0362.

Senaste uppdatering: 1 december 2009Rättsligt meddelande