Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2556(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B6-0128/2009

Debaty :

PV 12/03/2009 - 13.3
CRE 12/03/2009 - 13.3

Głosowanie :

PV 12/03/2009 - 14.3
CRE 12/03/2009 - 14.3

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0145

Teksty przyjęte
PDF 77kWORD 40k
Czwartek, 12 marca 2009 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wydalenie organizacji pozarządowych z Darfuru
P6_TA(2009)0145B6-0127, 0128, 0130, 0131 oraz 0132/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wydalenia organizacji pozarządowych z Darfuru

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając oświadczenie prezydencji złożone w imieniu Unii Europejskiej dnia 6 marca 2009 r., będące następstwem decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) dotyczącej nakazu aresztowania prezydenta Sudanu, Omara Hassana al-Baszira,

–   uwzględniając oświadczenie komisarza Louisa Michela, wydane dnia 5 marca 2009 r. i dotyczące wydalenia z Sudanu humanitarnych organizacji pozarządowych,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie sytuacji w Sudanie/Darfurze, wyrażające zwłaszcza swoje nieustanne poparcie dla MTK,

–   uwzględniając statut rzymski MTK oraz jego wejście w życie dnia 1 lipca 2002 r.,

–   uwzględniając rezolucję S/Res/1593 (2005), przyjętą przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w dniu 31 marca 2005 r., która przekazała sprawę sytuacji w Darfurze do MTK,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że w dniu 4 marca 2009 r. wydział przygotowawczy MTK wydał nakaz aresztowania prezydenta Sudanu, Omara Hassana al-Baszira, w związku z zarzutami dotyczącymi zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych w rozdartym konfliktami regionie Darfuru,

B.   mając na uwadze, że w reakcji na decyzję MTK rząd Sudanu podjął decyzję o wydaleniu z Darfuru 13 wiodących organizacji pozarządowych,

C.   mając na uwadze, że agencje pomocowe w Darfurze prowadzą największe humanitarne przedsięwzięcie na świecie; mając na uwadze, że według doniesień ONZ 4,7 mln osób, w tym 2,7 mln przesiedleńców wewnętrznych, potrzebuje pomocy,

D.   mając na uwadze, że wydalenie agencji pomocowych może doprowadzić do zwiększenia śmiertelności oraz zachorowalności, wynikającego z zaprzestania udzielania usług medycznych oraz wybuchu chorób zakaźnych, takich jak biegunka i infekcje dróg oddechowych; mając na uwadze, że konsekwencje wydalenia agencji mogą obejmować zmniejszenie zakresu szczepień ochronnych oraz wzrost śmiertelności wśród dzieci, jeżeli nie będą miały one dostępu do produktów leczniczych i usług z zakresu żywienia,

E.   mając na uwadze, że organizacje pozarządowe zostały wydalone w chwili, w której ich usługi są niezwykle potrzebne, szczególnie ze względu na występującą obecnie w Darfurze Zachodnim epidemię zapalenia opon mózgowych; mając na uwadze, że wskutek tego wydalenia cierpiącym chorym drastycznie ograniczy się lub nawet całkowicie zlikwiduje dostęp do opieki medycznej,

F.   mając na uwadze, że zgodnie z koncepcją "odpowiedzialności za ochronę" ONZ, jeżeli władze krajowe w oczywisty sposób nie są w stanie chronić ludności, inni mają obowiązek zagwarantowania potrzebnej ochrony,

G.   mając na uwadze, że jako członek Narodów Zjednoczonych rząd Sudanu ma obowiązek współpracy z MTK na mocy S/Res/1593 (2005) przyjętej przez Radę Bezpieczeństwa zgodnie z jej kompetencjami w ramach rozdziału VII,

H.   głęboko zaniepokojony faktem, że od wydania nakazu aresztowania rząd Sudanu systematycznie odmawiał współpracy z MTK i wielokrotnie lekceważył Trybunał oraz wspólnotę międzynarodową,

1.   z całą mocą potępia wydalenie z Darfuru 13 agencji udzielających pomocy humanitarnej w odpowiedzi na międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przez MTK w dniu 4 marca 2009 r. wobec prezydenta Sudanu, Omara al-Baszira;

2.  domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich pracowników humanitarnych sekcji belgijskiej "Lekarzy bez granic" porwanych w dniu 11 marca 2009 r. ze swoich biur "Lekarzy bez granic - Belgia" w Saraf-Umra, 200 km na zachód od El-Faszer, stolicy Darfuru Północnego;

3.   jest głęboko zaniepokojony natychmiastowymi skutkami wydalenia organizacji udzielających pomocy humanitarnej, która jest niezbędna dla setek tysięcy Sudańczyków;

4.   wzywa rząd Sudanu do bezzwłocznego odwołania swojej decyzji dotyczącej wydalenia 13 agencji pomocowych oraz do zezwolenia im na dalsze prowadzenie niezbędnych działań, zapewniających przetrwanie zagrożonych społeczności w Darfurze; wzywa Radę i Komisję do wzmożenia nacisków na Unię Afrykańską, Ligę Państw Arabskich oraz Chiny, by nakłoniły one rząd Sudanu do podjęcia wspomnianych działań;

5.   wzywa rząd Sudanu do podjęcia pozytywnych kroków, gwarantujących nietykalność obrońców praw człowieka w Sudanie w przypadku popierania przez nich decyzji MTK, oraz do powstrzymania się od jakichkolwiek prześladowań lub zastraszania obrońców praw człowieka;

6.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, specjalnemu przedstawicielowi UE w Darfurze, rządowi Sudanu, rządom i parlamentom państw członkowskich i państw należących do Rady Bezpieczeństwa ONZ, instytucjom Unii Afrykańskiej, instytucjom Ligi Państw Arabskich oraz prokuratorowi Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2009Informacja prawna